Idee 87.                                                 

Een gedachte is 'n polyp. Sny ze in twee, dan hebt ge twee polypen. Sny die weder in twee... en ga voort met snyden.

Na twintig generatiën van elke sectie, geeft alzoo één gedachte meer dan 'n millioen naneven. En elke naneef is 'n polyp, zo goed als z'n stamvader. En elke stamvader in de rechte lyn is nog bovendien op zyn beurt stamvader van talloze zyliniën. De zyliniën die uitsterven, verdienen 't leven niet.

Een gedachte is autogenérisch. - Vraag uw neef.- Dit idee is de verklaring van 60.

Dit is weer een mooi beeld, en 2^20 is inderdaad groter dan 10^6. De term "autogenérisch" betekent "maakt zichzelf", maar verklaart weinig. Wat echter wel waar is dat aan iedere gedachte een nieuwe gedachte geknoopt kan worden, die de vorige gedachte uitbreidt, corrigeert, becommentarieert, in context zet, verwerpt, kwalificeert etc. En voor de volgende gedachte geldt - dus - weer hetzelfde, ad infinitum, of tot de menselijke soort zichzelf laat opheffen door de gebruikelijke domheid van de meerderheid en de ordinaire rotheid van de leiders.

Idee 87.