Idee 72.                                                 

Ik geloof niet aan bovennatuurkunde voor men my goed verklaart wat benedennatuurkunde is.

Juist, maar ook in M's tijd was dit geen origineel idee: In feite was Diderot's Encyclopeadie uit de 18e eeuw een zeer geslaagde poging alle bestaande echte kennis (van de natuur, de maatschappij en de mens, maar zonder geloof aan theologie, goden, en overige arbitraire ficties die teruggaan op evident wensdenken zonder enige goede evidentie in wat overigens bekend is) overzichtelijk te presenteren.

Overigens: "bovennatuurkunde" is een letterlijke vertaling van "metaphysica", en metaphysica heet "metaphysica" vooral omdat het boekwerk van Aristoteles dat ingaat op de vragen welke hypothesen ten grondslag liggen aan de physica (natuurkunde) door z'n eindredacteuren (die eeuwen later leefden) geplaatst werden na z'n boek over fysika, en "na" of "boven" = "meta" in het Grieks. Met andere woorden: De term "metafysika" heeft oorspronkelijk niets van doen met wat later metafysika heette - en gewoonlijk zinledig bijgeloof met pretentie van diepte was: men denke aan het gruwelproza van bijvoorbeeld Heidegger en Hegel - en alles met een terminologische toevalligheid. Zie verder Multatuli en de Filosofie.

Idee 72.