Idee 68.                                                  

't Idee dat men daad'lyk begrypt
                         is veelal 't begrypen niet waard.

Tsja. Ikzelf redeneer liever over de kwaliteiten van begrijpers dan de kwaliteiten van begrippen, en neig dan sterk tot:

Slechts heel weinigen die als mens geboren worden slagen erin als mens te gaan denken, en géén mens kan veel mèèr begrijpen dan net buiten zijn persoonlijke gezichtseinder valt. Ook is ieder mens overwegend blind voor z'n eigen onvermogens. (En zie 74, 107 en 136)

Idee 68.