Idee 48.                                                  

Een ruiter viel van 't paard, en sinds dien tyd
Noemde ieder die van 't paard viel zich een ruiter.

Anders: Veel van waarde heeft vele waardeloze imitaties.

Idee 48.