Idee 29.                                                  

Er zyn meer muggen dan wespen, meer kappellui dan droogstoppels.

Dit is kennelijk bedoeld in de zin: Er zijn veel domme huichelaars, en weinig slimme.

Idee 29.