Idee 14.                                                 


Onjuistheid van uitdrukking baart stryd. Wie dus stryd wil ontgaan moet zich toeleggen op juistheid?

Volstrekt niet. Hy zou daardoor zich vrienden maken van wie te goeder trouw zyn, maar tot vyand ieder die belang heeft by onjuistheid, d.i. de meerderheid.


Juist. Want: de meerderheid van de mensen is niet ge´nteresseerd in noch gebaat bij waarachtige ideeen, maar is zeer ge´nteresseerd in prettige illusies en gebaat bij doelmatige leugens.

En de meerderheid weet dat ook heel goed, al geven ze het niet graag publiekelijk toe.

(Letterkundig nootje: In de Garmond-editie staat het vraagteken in M.'s tekst niet.)
 

Idee 14.