Idee 944.                                                


Men zie over de hier bedoelde soort van engelsche trompetters, m'n ‘Duizend-en-een Hoofdstukken over Specialiteiten.’ [1]

Het is niet onaardig optemerken hoe men overal - in onze ellendige Tweede-Kamer niet het minst! - onkunde, ordinairheid en volslagen gebrek aan ruimte van blik - tracht te bedekken met citaten. Toen Sganarelle, in Moliere's Médecin malgré lui voor dokter spelen moest, en naar 'n gelegenheid zocht om den vader van z'n patiente bewys te geven van z'n bekwaamheid, begon hy aldus:

- Aristote - zyn Stuart Mill waarschynlyk! - prescrit... qu'on se couvre.

- Ei kom... heeft Aristoteles dit werkelyk gezegd, hervat de ander, verbaasd over zooveel geleerdheid. En in welk hoofdstuk?

- Dans son chapître des chapeaux, antwoordt Sganarelle.

Men bedenke evenwel, dat deze paljas door stokslagen tot z'n voorlichterschap gedwongen was. Wanneer werd ooit 'n Kamerlid op zoo'n onheusche manier aan 't bedokteren des Volks gezet? Immers niemand. Hůn idioot gescherm met dien Stuart Mill staat beneden de hansworstery in de farce van Moliere. De heeren onder elkander houden zich alsof ze 't heel mooi vinden, en kaatsen de citaten met handen vol heen-en-weer. Of 't Volk zich hierdoor laat bedriegen, is my onbekend. Misschien wel. Maar ik niet, waarvan akte. [2]

De Kamerleden hebben niet byzonder geprofiteerd van den hun door den Spectator gegeven wenk dat er uit m'n Specialiteiten voor hen wel iets te leeren viel.


[1] Men zie over de hier bedoelde soort van engelsche trompetters, m'n ‘Duizend-en-een Hoofdstukken over Specialiteiten.’ 

Wat inderdaad een alleraardigst boekske is, al is het geen Mill, waarover in de volgende noot wat meer. 


[2] Hůn idioot gescherm met dien Stuart Mill staat beneden de hansworstery in de farce van Moliere. De heeren onder elkander houden zich alsof ze 't heel mooi vinden, en kaatsen de citaten met handen vol heen-en-weer. Of 't Volk zich hierdoor laat bedriegen, is my onbekend. Misschien wel. Maar ik niet, waarvan akte.

Nu goed - en toch had Multatuli ongelijk dat hij Mill niet las. De lezer die dezelfde fout niet ook wil maken leze 'On Liberty' en 'On Representative Government'. 

Idee 944.