Idee 1019.                                                


Neen! Geen onrecht is zoo gruwelyk, als wanneer 't gekleed is in vormen die 't doen gelyken op iets als rechtspleging. De moord op Agrippina doodde slechts 'n persoon. Een rechterlyk opgesmukte moord doodt de justitie. 

Wat heeft men in ons land met den armen Jacob de Vletter gedaan?


[1] Geen onrecht is zoo gruwelyk, als wanneer 't gekleed is in vormen die 't doen gelyken op iets als rechtspleging.

Ja, dat is zo, omdat ze het rechtsgevoel schokt. Dit, in combinatie met sadisme, was ook wat de nationaal-socialisten bewoog hun concentratie-kampen te voorzien van de prominente klassieke omschrijvng voor rechtvaardigheid, suum cuique, auf Deutsch: 'Jedem das Seine'. Voor degenen die in dergelijke kampen terecht kwamen betekende dit vaak dat ze deze verlieten door de schoorsteen van de verbrandingsoven waarin hun lijken werden verast.

[2] Wat heeft men in ons land met den armen Jacob de Vletter gedaan?


Justitieel vermoord, lijkt het antwoord. Kortweg: De Vletter (1818-1872) was een Rotterdammer die opkwam voor de belangen van het gewone volk, en daarom moeilijkheden kreeg met de politie. Na rellen in 1868 werd hij gearresteerd en aangemerkt als aanstichter van de rellen, hoewel vrijwel zeker is dat hij dit niet was, en uiteindelijk veroordeeld tot 10 jaar tuchthuisstraf. In maart 1872 werd hij in vrijheid gesteld, maar was kennelijk zo mishandeld in de gevangenis te Leeuwarden dat hij kort daarop overleed.

Idee 1019.