Idee 1009.                                                


Wat waar is, moet aan alle kanten waar zyn. Dus: nog-eens, en: Ďandersí in grafschrift-manier. 

Deed de heer Post al of niet 'n goed werk, door 't schryven van dien brief?

Me dunkt ja.

En hemzelf schryf ik te veel hoogmoed toe, om dit te ontkennen.

Hoe oordeelt hy dan over de duizenden die niet deden wat hy doet, en die daartoe minstens evenzeer geroepen waren? [1]


[1] Hoe oordeelt hy dan over de duizenden die niet deden wat hy doet, en die daartoe minstens evenzeer geroepen waren?

Dat is weer een goede vraag. Voor mijn eigen antwoord zie 1008.

Idee 1009.