Idee 137.                                                 


Als ge van kurioziteiten houdt, kan ik u 't volgende aanbevelen. Hebt ge wel eens 'n hond gezien die 'n bochel had? Ik nooit.

Welnu, dat kunnen we zeer gemakkelyk te zien krygen. Neem'n nest jonge honden die 't ongeluk hebben welgeschapen te zyn. Spreek deze bezwering uit:

"Natuur, Natuur, Natuur, wat ben je dom, Natuur !"

Trek daarna uw hondjes korsetjes aan, liefst wat styf en wat nauw, en let eens goed op of Natuur niet heel spoedig uw tooverspreuk gehoorzaamt, en u wat scheefs geeft, waar ze in haar domheid, vˇˇr uw bezwering, meende te kunnen volstaan met welschapenheid.


Al wat is kan mismaakt worden. Al wat gemaakt is kan mismaakt zijn. En al wat gebruikt kan worden kan misbruikt worden.

Overigens voor goed begrip van 't gestelde: In M.'s tijd - en later - werden veel vrouwen mismaakt met korsetten. Erger nog: ze mismaakten zichzelf, alleen om anderen te bevallen, die hetzelfde deden.

In precies dezelfde termen die "men" zelf voor moreel of waar of eerlijk beleden heeft, is "men" zelf immoreel, onwaar en oneerlijk geweest: Naar eigen normen gerekend.

Uit vrije wil en berekening, vanwege maatschappelijk geko÷rdineerd ego´sme (eigenbelang) en de sociale premies op huichelen, bedrog, en de betaling - de winst -  van het handhaven van maatschappelijk gehandhaafde - gekultiveerde - misstanden.

Men leze Mandeville's "Fable of the Bees" (Mandeville was oorspronkelijk Rotterdammer, later Engels geneesheer, en een gevreesd satiricus uit de 18e eeuw. Zijn Engels was zeer fraai, en z'n ideeŰn waren scherpzinnig en zonder illusies.)

O, en dit nog - in deze tijd (A.D. 2001) van "risico-berekening", mond- en klauwzeer, en als immer liegende onbekwame ministers:

Een morele waarde die uitgedrukt zou kunnen worden in een financiŰle verlies- en winst-rekening is een verleugende morele waarde. Verlies- en winst-rekeningen zijn immoreel, of op z'n allerbest a-moreel, en kennen als hoogste huicheldeugd alleen het Batig Saldo, en vervalsen overig alles van waarde wat erin opgevoerd staat tot de immer bedriegelijke marktprijs van 't moment.

Idee 137.