Idee 122.                                                 

Een oud heer las de krant, en hield die ver van zich.

--Waarom doet ge dat? vroeg ik.

--Ik zie niet goed van naby, sedert ik oud werd.

Ik wou dat m'n lezers oud werden, en my lazen van verre.

ALLE oorspronkelijke lezers van Multatuli zijn dood, ook al werden sommigen zeer oud. Maar hier en nu, in 2001, lezers, wordt Multatuli inderdaad van verre gelezen - met o.a. dit niet bijzonder vrolijk stemmend maar leerrijke resultaat:

Zeer veel van wat Multatuli zo scherp, zo scherpzinnig, zo moedig, en zo helder kritiseerde aan het Nederland en de Nederlanders van zijn tijd is nog steeds, klaarblijkelijk vanwege dezelfde soort oorzaken werkzaam in hetzelfde soort doorsnee Neerlandse gemoederen, onveranderlijk het geval.

't Is bitter, en men mag konkluderen dat alleen eugenetica er veel aan kan veranderen. Zie mijn A fundamental problem of democracy.

Idee 122.