Excerpt uit commentaren van MM bij Ideen 7A -     - Index

 

Allemaal wind en 'n engelsche notting!

Zichzelf zijn

De Woutergeschiedenis

Echte moed

De Van Vlotens en Multatuli

Afgunst als bron van veel kwaad

Niveau van kritiek op Multatuli

Schipperen

Over huichelen en maatschappelijk functioneren

De verleugendheid van de meeste maatschappelijke rollen

Rollen-spelen, karakterloosheid en huichelen

Honds karakter

Over rollen en menselijke slechtheid

Rollen zijn overwegend bewust en zelf verkozen

Oorzaak godsgeloof en onwenselijkheid religieus onderwijs

Het Hollands geslacht der Gooremesten

Performatieven in Multatuli

Eugenetische deugdelijkheid

Neerlands standsbesef

Waarachtig k'toor-volk

Soorten schaamte

Waarachtige levensles voor de doorsnee

De laatste lezer van Multatuli's Ideen

De hulpvaardigheid van de Neerlandse doorsnee

Neerlandse postbezorging (en moraal, en welstand)

Waarom de meeste mensen alle weekdagen werken

Goede netwerkers gevraagd

K'toormensen

Menselijk kenvermogen en boosaardigheid

Gewone brave mensen

Karakter en beroep

De doorsnee

Neerlands anti-semitisme en de leugen van gelijkwaardigheid

Menselijke doorsnee = conformistische collaborateurs

Ongepubliceerd vervolg van Woutertje Pieterse

Waarom leugens werken - en grove leugens het best

De wortel van het Geloof

Plichtdoen en goed doen

De Joden en Neerlandse tolerantie

Neerlands nepotisme aba partijgeest

De heerlijke vruchten van algemeen kiesrecht en demokratie

De denkende minderheid

Niets onmenselijks is de doorsnee mens vreemd

Het ruilbeginsel

Het ruilbeginsel 2

Voordelen van een waarachtig geloof

Jodendom, Christendom, en bekeerdrift

De doorsnee hordenmens en het Neerlands deugdbegrip

De waarheid des Geloofs

Vrijheid van geloof

Modern Neerlands Trots Racisme

Religies en de burgerlijke wet

Konsekwent religieus geloof en fanatisme - 1

Konsekwent religieus geloof en fanatisme - 2

Niet alle oprechtheid is goed

Onwetendheid: De meest zekere kennis

Menselijk-al-te-menselijke beperking

Het grote onbekende menselijk brein

Persoonlijke geschiedenis

De groepsgebondenheid van gewone medemenselijkheid

Zin en onzin van onderwijs

Wouter's eigen gedenkschriften

Menselijke vermogens vs. Christelijke geboden

De ziel als terra incognita

Een fundamenteel menselijk probleem

Zelfverheffende kinderen

Zelfverheffende volwassenen 

Mensen kiezen vaak voor het slechte

De oorzaak van de normale bijgelovigheid

Spokerij en geloof

Menselijk religieus onvermogen

Excerpt uit commentaren van MM bij Ideen 7A -      - Index