Index All -Excerpts                                                          


Inleiding:

Dit is de All-Excerpts index bij de excerpten van mijn commentaren bij Multatuli's Ideen.

In de linker kolom staan de indexen naar de titels van mijn commentaren; in de rechter kolom de bestanden met mijn commentaren. Alles staat in de volgorde waarin ze onder Multatuli's Ideen staan, en een en ander staat gegroepeerd per deel Ideen. De kolom voor de indexen geeft ook de ideenummers behandeld in de bijbehorende teksten, en de kolom voor de teksten geeft de Kbs van de betreffende bestanden.

Een en ander is begonnen in 2004-2005 en vastgelopen ergens in 2007. De notities bij Ideen 7 moeten nog verwerkt worden.

Er is een iets uitgebreider voorwoord aan het begin van Tekst Excerpts 1A.

NB - vervolg en afsluiting:

Dit hele project is weer opgenomen in 2014. En de excerpten zijn afgemaakt op 30 april 2014, dus 7 jaar na 2007. Ik had er geen energie voor, de afgelopen 7 jaar.

Maar op 11 mei 2014 is het grote werk geklaard: Alle excerpten met alle indexen zijn gemaakt, en u treft ze hieronder. Er moet nog iets aan gebeuren, maar dat zijn alleen correcties.

Hier is een korte handleiding:

 • "De Excerpts" zijn mijn notities bij alle 7 delen Ideen van Multatuli, en vormen in totaal over 3 MB tekst
 • Deze notities zijn allemaal gemaakt tussen 2001 en 2007
 • Ze zijn geëxcerpeerd in aparte bestanden - hieronder in de rechter kolom - in 2007, 2011 en 2014
 • Deze bestanden zijn geïndexeerd op titel in 2007, 2011 en 2014, en de titels zijn nieuw d.w.z. niet in mijn notities
 • De indexen bij de notities, per titel, staan in de linker kolom hieronder
 • E.e.a. staat nog steeds in de volgorde van Multatuli's Ideen, dus alles dwars door elkaar.
Wat betreft het laatste punt:

Mijn notities bij Multatuli's Ideen staan allemaal evenzeer doorelkaar als Multatuli's Ideen, maar ze hebben twee kenmerken die de Ideen niet hebben: Ze zijn getiteld, en de titels zijn geïndexeerd. Dit mag niet veel lijken, maar het betekent dat de notities een heel stuk makkelijker te overzien zijn, althans wat de vele onderwerpen betreft, namelijk via de indexen.

Afsluitend zijn er de volgende punten:

Eén van de belangrijke redenen om mijn notities te maken bij Multatuli's Ideen was dat ik wilde weten wat ikzelf dacht over zeer vele kwesties die Multatuli in z'n Ideen behandelde - en ikzelf ben een filosoof en een psycholoog, die dit hele werk deed in z'n vijftiger en zestiger jaren, gehinderd door ziekte en armoede.

Wel... de goede verstaander kan de indexen raadplegen, en ik zal dat zeker ook doen.

Het is ook heel goed mogelijk dat ik uit de indexen wéér een selectie maak, die dan anders zal zijn dan de volgorde in Multatuli's Ideen, en dan ook nogal wat aanvullingen en uitbreidingen zal krijgen, maar dit is geheel niet zeker en hangt af van mijn gezondheid, vooral, die de afgelopen twintig jaren verre van goed was.

Tot dan zeg ik dat wat er nu is goed is:

ik ben één van de heel weinige Nederlanders die de Ideen geheel doorgelezen heeft; de enige Nederlander die ze van uitgebreide notities heeft voorzien, die in ieder geval veel verhelderen, zowel over Multatuli, als mijzelf, als over de zeer vele kwesties die behandeld worden, want ze zijn geschreven door een filosoof en een psycholoog, en niet door een zeer weinig wetende Neerlandicus, die dit alleen voor broodwinning doen; en die notities zijn weer geëxcerpeerd, getiteld en geïndexeerd, en staan hieronder.

Hier is ook een overzicht van de meeste door mij gebruikte literatuur:


                                                                                                                                                                                           
Multatuli Het verzameld werk zoals verzameld door Maarten Maartensz: Multatuli - meer dan 45 MB html
Multatuli De Ideen - 7 delen uit de Garmond reeks (véél beter dan alle andere edities; alleen antiquarisch verkrijgbaar)
Multatuli Multatuti - Brieven - Bydragen tot de Kennis van zyn Leven gerangschikt en toegelicht door M. Douwes Dekker - Hamminck Schepel (alleen antiquarisch verkrijgbaar: 10 delen)
Multatuli Volledige Werken - delen 8 t/m 25
Deze zijn uitgegeven gedeeltelijk door Garmt Stuiveling en gedeeltelijk door Hans van den Bergh: Alleen antiquarisch te koop.
K. ter Laan
Multatuli Encyclopedie: Alleen antiquarisch te koop.
W.F. Hermans
Multatuli
D. Vermeulen
Multatuli

Er is veel geschreven over Multatuli, en ik heb daar veel meer van gelezen dan hierboven staat. Maar de overgrote meerderheid is ofwel door Neerlandici ofwel door bewonderaars geschreven, en om die redenen weinig interessant, al hebben vooral de bewonderaars het een en ander uitgevonden over Multatuli's leven.

De bovenstaande lijst staat in volgorde van bruikbaarheid en belangrijkheid. Hier zijn enkele korte opmerkingen erbij:
 • De eerste post (mijn uitgave van het meeste van Multatuli's VW) was het belangrijkst voor me, omdat het 't meeste gepubliceerde werk van Multatuli omvat en - vooral - omdat dit doorzocht kan worden met een computer. Vooral dit kunnen doorzoeken is van belang gebleken.
 • De tweede post (de Garmond serie in 10 delen van het Verzameld Werk) is verreweg de beste uitgave, maar dateert uit de eerste jaren van de 20ste eeuw en is alleen antiquarisch te koop. Deze reeks bevat de Ideen, en dat is de bron van mijn tekst.
 • De derde post (10 delen brieven van Multatuli, bezorgd door zijn weduwe) bevat minder dan de Volledige Werken zoals uitgegeven door Van Oorschot, maar is een heel interessante keus, en beter uitgegeven dan Van Oorschot deed
 • De vierde post (25 delen "Volledige Werken") is een gruwelijk slechte en valse uitgave van Multatuli's gepubliceerd werk, in deel 1 t/m 7, en een bruikbare uitgave van zijn brieven, al is deze vooral bruikbaar omdat het de meeste volledige versie is.
 • De vijfde post (K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie, uitgegeven door het Multatuli Genootschap onder redactie van Chantal
  Keijsper) is een met zeer veel moeite ontstane versie van werk van K. ter Laan, allemaal gedaan in de eerste helft van de 20ste eeuw, maar is bruikbaar (en was binnen vijf jaar na de uitgaaf antiquarisch te koop voor 15 gulden)
 • De zesde post (W.F. Hermans biografie) is de beste inleiding tot Multatuli's leven, en de enige die bezorgd is door een echte schrijver.
 • De zevende post (D. Vermeulen's biografie) is een redelijke inleiding tot Multatuli's leven, en gebaseerd op iets meer informatie dan W.F. Hermans had, maar het is een Neerlandistiek proefschrift, veel kleurlozer dan nodig was geweest, en met zeer slecht afgedrukte fotoos.
Als gezegd: Ik zou zeer veel meer op kunnen voeren dat ik gelezen heb over Multatuli, maar ik ben geen Neerlandicus doch een filosoof en een psycholoog, en voor normale mensen en voor filosofen en psychologen was en is de-neerlandistiek-overgeleverde-Multatuli overwegend zonder enige betekenis, en wordt ook niet gelezen.

Ik wens u veel plezier mee met deze uitgave, en wens u ook een bijzonder goed verstand toe.

Maarten Maartensz
17 oktober 2011
laatst: 11 mei 2014


Indexen Teksten
   
Index Excerpts 1A - 1 t/m 165 Tekst Excerpts 1A  243 Kb
Index Excerpts 1B - 136 - 235 Tekst Excerpts 1B  209 Kb

Index Excerpts 1C - 236 - 385

Tekst Excerpts 1C   186 Kb
Index Excerpts 1D - 385 - 447 Tekst Excerpts 1D  130 Kb
   
Index Excerpts 2A - 448 - 494 Tekst Excerpts 2A  128 Kb
Index Excerpts 2B - 495 - 540 Tekst Excerpts 2B  113 Kb 
   
Index Excerpts 3A - 541 - 600 Tekst Excerpts 3A  101 Kb
Index Excerpts 3B - 601 - 685 Tekst Excerpts 3B  112 Kb
Index Excerpts 3C - 686 - 750 Tekst Excerpts 3C  148 Kb
Index Excerpts 3D - 750 - 820 Tekst Excerpts 3D  131 Kb
Index Excerpts 3E - 820 - 860 Tekst Excerpts 3E  114 Kb
Index Excerpts 3F - 860 - 928 Tekst Excerpts 3F  170 Kb
   
Index Excerpts 4A - 929,930,VS Tekst Excerpts 4A  132 Kb
Index Excerpts 4B - 931 - 996 Tekst Excerpts 4B  117 Kb  
Index Excerpts 4C - 996 - 1000 Tekst Excerpts 4C   92 Kb

Index Excerpts 4D - 1001 - 1046

Tekst Excerpts 4D   95 Kb
   
Index Excerpts 5A - 1047 - 1062 Tekst Excerpts 5A  155 Kb
Index Excerpts 5B - 1063 - 1080 Tekst Excerpts 5B   52 Kb
   
Index Excerpts 6A - 1081 - 1140 Tekst Excerpts 6A  129 Kb
Index Excerpts 6B - 1141 - 1205 Tekst Excerpts 6B  144 Kb
   
Index Excerpts 7A - 1206 - 1234
Tekst Excerpts 7A  128 Kb
Index Excerpts 7B - 1234 - 1256-1 Tekst Excerpts 7B   155 Kb
Index Excerpts 7C - 1257 - 1282
Tekst Excerpts 7C   128 Kb


 

Index All -Excerpts