Minnebrieven Inhoudsopgave                     

 

 

Dit is de inhoudsopgave van Multatuli's Minnebrieven in html.

 

Een en ander is geconverteerd van een rtf bestand dat ik op het internet vond, en verdeeld in paginaas, overeenkomstig de zesde druk van 1875 door Multatuli's laatste en beste uitgever G.F. Funke.

 

Omdat er geen duidelijke hoofdstukken zijn heb ik de getitelde secties opgenomen op de paginaas waar ze beginnen (en soms ook eindigen), en in de omschrijving ook andere aanvangen van brieven genoemd, en ook de titels die verwijzen naar de geschiedenissen van het gezag, de sprookjes, en van verhandelingen als IS NEDERLAND EEN ROOFSTAAT?

 

Het is mijn bedoeling dat er later een inleiding en noten van mijn hand bij deze editie geleverd worden, maar pas nadat een en ander in eerste versie volledig op mijn site staat.

De onderstreepte nummers in de linker-kolom (de paginaas) zijn links naar de betreffende paginaas.

 

Voor meer Multatuli op de site, inclusief de volledige tekst van de Ideen met mijn uitgebreide commentaren, volg de link in deze alinea. Deze leidt naar de index voor Ideen 1. Dit is de link voor de hele Multatuli-sectie op mijn site.

 

Er is sinds 29 september een 0-versie van de Minnebrieven, maar zoals het versie-nummer suggereert behoeft een en ander nog correcties, terwijl ik ook de formattering wat wil veranderen, en een en ander nog moet vergelijken met de gedrukte edities die ik bezit.


Als de editie van de Ideen is de Garmond-editie van Multatuli's Verzameld Werk, bezorgd door zijn weduwe, in het begin van de 20ste eeuw, waarvan ik diverse exemplaren heb, de uiteindelijke maat voor de inhoud, die alweer enigszins anders kan zijn dan in de rtf-versie van de zesde druk van Minnebrieven die ik gebruikte voor de huidige html-versie.

 

Maarten Maartensz
Amsterdam
Eerst 26 september 2011
Laatst 30 september 2011

 


Pagina Omschrijving
   
Titel  
Inhoud (Deze html-pagina)
Inleiding Aan den Heer.... Doctor in de Letteren
pag 7  
pag 8  
pag 9  
pag 10  

pag 11  
pag 12  
pag 13  
pag 14  
pag 15  
pag 16  
pag 17  
pag 18  
pag 19  
pag 20 Aan Fancy

pag 21 Aan Tine
pag 22 Van Fancy
pag 23 Aan Fancy
pag 24 Aan Tine
pag 25 Van Tine
pag 26 Van Fancy
pag 27  
pag 28  
pag 29 Aan Fancy
pag 30  

pag 31  

pag 32

Eerste geschiedenis van het Gezag
pag 33  
pag 34 Tweede geschiedenis van het Gezag + Derde geschiedenis van het Gezag
pag 35 Vierde geschiedenis van het Gezag
pag 36 Vijfde geschiedenis van het Gezag + Zesde geschiedenis van het Gezag
pag 37 Zevende geschiedenis van het Gezag
pag 38  
pag 39 Achtste geschiedenis van het Gezag
pag 40  

pag 41
pag 42 Negende geschiedenis van het Gezag
pag 43
pag 44
pag 45 Aan Fancy. Van Fancy
pag 46 Aan Fancy
pag 47
pag 48
pag 49
pag 50

pag 51  
pag 52 Aan Tine. Van Tine
pag 53  
pag 54  
pag 55 Van Fancy
pag 56  
pag 57  
pag 58 Van Fancy. Aan Tine
pag 59  
pag 60 Van Fancy.

pag 61 Van een vader
pag 62 Van een anderen vader. Van een anderen vader. Van een anderen stiefmoeder.
pag 63 Van een anderen stiefmoeder. Van een anderen stiefmoeder. Van een oom.
pag 64 Van een anderen oom.
pag 65 Van een anderen oom. Van een tante. Van een andere tante. Van een andere tante. Van Tine aan Fancy.
pag 66 Aan Tine
pag 67  
pag 68  
pag 69 Excellentie!
pag 70  

pag 71  
pag 72 Van Tine Aan Fancy
pag 73  
pag 74  
pag 75  
pag 76  
pag 77  
pag 78 Brief aan de Kiezers van Nederland.
pag 79  
pag 80  

pag 81  
pag 82  
pag 83  
pag 84  
pag 85  
pag 86  
pag 87  
pag 88  
pag 89 Van een uitgever. Van Tine aan Fancy.
pag 90 Aan Tine.

pag 91  
pag 92  
pag 93  
pag 94 Van een meisje. Van een ander meisje.
pag 95 Van een domine. Van een andere domine. Aan Tine.
pag 96  
pag 97  
pag 98  
pag 99  
pag 100 IS NEDERLAND EEN ROOFSTAAT?

pag 101 Oud-Gouverneur-Generaal, Oud-Residenten, Oud-Assistent Residenten
Tweede Kamer der Staten-Generaal!
Volk van Nederland!
pag 102 Dagbladpers van Nederland!
pag 103  
pag 104  
pag 105  
pag 106  
pag 107 Van Tine Aan Fancy. Aan Tine.
pag 108 Van Tine Aan Fancy. Aan Tine. Van Tine Aan Fancy. Aan Tine.
pag 109 Eerste Sprookje.
pag 110 Tweede Sprookje.

pag 111  
pag 112  
pag 113 Derde Sprookje. (Komt mee, komt mee, daar wordt 'n man gekruist)
pag 114  
pag 115  
pag 116  
pag 117  
pag 118  
pag 119  
pag 120  

pag 121 Van Tine Aan Fancy. Aan Tine.
pag 122 Van Tine Aan Fancy. Aan Tine.
pag 123 Van Tine Aan Fancy. Van Fancy Aan Tine. Aan Tine.
pag 124  
pag 125  
pag 126  
pag 127 Nu keer ik terug tot m'n brief aan de Kiezers:
pag 128  
pag 129 Eerste bewijs dat de Javaan mishandeld wordt.
pag 130 Tweede bewijs dat de Javaan mishandeld wordt.

pag 131 Derde bewijs dat de Javaan mishandeld wordt.
pag 132  
pag 133  
pag 134  
pag 135 Lyst der afgenomen buffels (begin)
pag 136 Lyst der afgenomen buffels (vervolg)
pag 137  
pag 138  
pag 139  
pag 140 Is dit nu eindelijk genoeg, o kiezers van Nederland?

pag 141  
pag 142  
pag 143 Vierde bewijs dat de Javaan mishandeld wordt.
pag 144  
pag 145  
pag 146 Begin van de vragen aan de kontroleur van Lebak
pag 147  
pag 148  
pag 149  
pag 150  

pag 151  
pag 152  
pag 153  
pag 154  
pag 155 Brief aan de Kiezers te Amsterdam
pag 156  
pag 157  
pag 158  
pag 159 Aan Tine.
pag 160 Aan Tine. Aan Tine aan Fancy. Aan Tine. Van Tine.

pag 161

Van Tine aan Fancy. Aan Tine.
pag 162 Van Tine aan Fancy.
pag 163 Van Fancy aan Tine. Aan Tine.
pag 164  
pag 165  
pag 166  
pag 167  
pag 168  
pag 169 Van Fancy.
pag 170 Aan Fancy. Van Kappelman.

pag 171 Van een domine. Van een oom. Van een stiefmoeder.
pag 172 Van een meisje. Van een behouder. Van een liberaal. Van een Gouverneur-Generaal in ruste.
pag 173 Van Fancy. Aan Tine.
pag 174  

 


 

 

Minnebrieven Inhoudsopgave                         Top