ME in Amsterdam

Zipversie
 

 

NB: De zipversie is

(1) waarschijnlijk niet geheel up to date
(2) een flinke download
(3) voorzien van AALEESMIJ.TXT met installatie-instructies
(4) indien de link niet werkt voor het moment afwezig.

Overigens draagt een en ander mijn copyright en is de zip-editie niet canoniek, zomin als de versie die op www.maartensz.org (of ergens anders) op het internet te vinden is.

De reden om dit op te merken is i.v.m. eventuele vervalsingen, of eventuele internet-piraterij op www.maartensz.org. De canonieke versie staat op mijn harddisk en op door mij gemaakte CDs met mijn handtekening. Overigens is het wel mijn doel de verschillende bestaande versies zoveel mogelijk op elkaar te doen gelijken, en zijn ze, afgezien van door tijdsverstrijken of piraterij, hetzelfde naar mijn beste weten en mogelijkheden.

Naar: Overzicht.
        Overzichts-lijst
          CV
          CV-secties
          ME in Amsterdam

Maarten Maartensz
13 september 2007
Amsterdam