Spiegeloog-columns
1988-1989

Columns in het faculteitsblad v/d
faculteit voor psychologie
van de Universiteit van Amsterdam
(UvA)


Dit moeten verreweg de meest sarcastische kritieken zijn die ooit gepubliceerd werden over de Uva. Ik was indertijd een eenling met mijn kritiek, en heb dat geweten, maar achteraf blijk ik - lijkt mij - een nogal bitter gelijk te hebben: Het universitair onderwijs is alleen nog slechter geworden dan het al was, en is nu definitief een HEAO-opleiding. Verder zie Nedernieuws en Nederlog.

 


These must be by far the most sarcastic and satirical criticism of the University of Amsterdam that has ever been published. I was just one individual then, and have learned what that means, in Holland. Even so, it seems - to me - that, long after the fact, I was right: The academic "education" has become even more lousy than it was, and definitely is no longer university-level. For more see e Nedernieuws and Nederlog.

 

Dutch originals: English translations (from Nederlog 2010)

Columns gepubliceerd in "Spiegeloog" 1988-89

Columns published in "Spiegeloog" 1988-89
Hoeren van de Rede
Mandarijntjes met een IQ van 118
Echte wetenschap & echte psychologie = genot
Yahooisme en Democratie
"Ik wil gelezen worden"
Waarheid en waarde
Lichaam EN geest?

De ideologische aap
Theo can Gogh interview (1989):
   "Ik lieg vaak"  - dl I
   "Ik lieg vaak"  - dl II

EN:   Whores of Reason
EN:   Mandarins with an IQ of 115
EN:   Real Science and real psychology = joy
EN:   Yahooism and Democracy
EN:   I want to be read
EN:   Truth and Value
EN:   Body AND mind?
EN:   The ideological ape

De hoofdreden mij van de UvA te verwijderen

The main reason to remove me from the UvA
NL:   39 Vragen (publieke redevoering, mei 1988) EN:   39 Questions (public speech, May 1988)