- Verder met Achtergrond-opmerkingen

 
Waar het mij om gaat:
Schadevergoeding en recht


Ik meen dat ik recht op een grote schadevergoeding voor wat mij in Amsterdam overkomen is:

  1. Eenentwintig jaar discriminatie vanwege mijn ziekte
  2. Tweemaal ongrondwettig van de UvA verwijderd "vanwege uw uigesproken meningen" (maar uiteindelijk wel briljant afgestudeerd) 
  3. Drie jaar boven de herrie en bedreigingen van een door B&W van Amsterdam beschermde hard- en softdrugshandel ("coffeeshop a la mode de B&W de Amsterdam").


Wie daar anders over denkt zal ME in Amsterdam moeten doorlezen en weerleggen - en heeft zeer vreemdsoortige opvattingen over moraal, recht, en rationaliteit - en is waarschijnlijk een malafide meester in de rechten, die in opdracht van B&W van Amsterdam, tegen betaling van 350 gulden per uur belastinggeld, mijn proza zit na te vlooien op beweringen die buiten context valselijk geciteerd kunnen worden voor een rechtbank.

U probeert maar, kontkruipers van de elite - maar ik houd u wel ieder en allemaal persoonlijk aansprakelijk en verantwoordelijk - uw Nederlands: "verantweurdelijk en aenspraek'lijk" - voor uw doen en laten, en u mag verwachten ieder t.z.t. op een van mijn sites terecht te komen met portret en publieke appreciatie van mij van uw talenten , uw motieven en uw proza. Soms is het persoonlijke namelijk politiek, het politieke persoonlijk, en beide prozaisch pracht-proza - op mijn site. Veel leesplezier, dames en heren advocaten, burocraten en politici!

Overigens wens ik u een goede gezondheid en behoud van uw mensenrechten!

 

 


Colofon:
first: 27 Oct 1999
last: 28 Oct 1999

Maartens@xs4all.nl