- Verder met Achtergrond-opmerkingen

 

 

 
Waar het mij om gaat:
Rationaliteit en redelijkheid

 


In Nederland is de gehele bevolking de afgelopen 25 jaar naar Nederlands academisch voorbeeld onderwezen dat er geen objectieve normen van rationeel denken of redelijk handelen zijn; dat alle menselijk doen en laten een kwestie van "vrije persoonlijke keus" is; en dat "alle mensen gelijkwaardig zijn".

Na vijfentwintig jaar van dat onderwijs wordt de straat geterroriseerd door 12 tot 15 jarige sadistische schoftjes; is de grootste Nederlandse industrie naar omzet en winst gerekend de drugsindustrie; blijken de Nationale Nederlandse UNO-troepen vanwege "There are no good guys and there are no bad guys" meegewerkt te hebben aan massa-moord; en mag de modale mannelijke Nederlander wekelijks zijn gemoed luchten in voetbal-rellen en spreekkoren in de stadions ("Aan het gas! Aan het gas!").

En plotseling is "De Nederlandse Samenleving" enigszins verontrust - niet zozeer over het verval van waarden en normen, als wel vanwege wat dat de modale gezonde Nederlandse doorsnee belastingbetaler allemaal gaat kosten.

Om daar wat aan te doen zijn er - nu plotseling - bijvoorbeeld Kamerbrede meerderheden van de VVD tot Groen Links te porren voor "chemische castratie" (helaas niet van de beroeps-politici die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt maar van pedofielen, die 25 jaar lang voorgehouden is dat "In Onze Tolerante Polderdommocratie heerst de moraal van 'Doe Maar'"); "preventieve hechtenis" (helaas niet van bekende incompetente burgemeesters, politie-commissarissen en bekende evident liegende politici maar van "bekende voetbal-supporters"); en meer pracht-ideeen en pracht-waarden waar Jörg Haider ook zo politiek succesvol en populair is gebleken tussen zijn Volksgenoten, "die auch nie etwas von irgendwie gewusst haben".

Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik aan dit soort dingen moet of kan doen: Je kunt tegenwoordig weliswaar je borsten laten vergroten op Ziekenfonds-kosten, maar je intellect verhelderen blijft, zeker in Nederland, een onmogelijk en bovendien zeer onpopulair iets: Welke gezonde Nederlandse man wil nu iets als Pamela Anderson met cup D en een IQ boven de 150? Welke gezonde Nederlandse vrouw wil iets als een intellectueel hoogbegaafde Robert Redford?

En ik heb dus alleen de observaties dat (1) in een Polderdommocratie waar tegenover mijn stem minimaal 50.000 Puur Nederlandse huisvaders wekelijks vol overgave hun medemensen "Aan het gas!" willen leggen lijkt het mij niet nodig of verstandig te stemmen op de politieke voorgangers van dat tuig en (2) het is in beginsel mogelijk rationeel en redelijk te zijn voor mensen - maar wel, blijkt, buitengewoon moeilijk. Als het om aangeboren aanleg tot rationaliteit en redelijkheid gaat lijkt Shakespeare het juiste inzicht te hebben: "As men go, one in tenthousand." De rest zal je behoorlijk onderwijs moeten geven - en als je ze dat systematisch niet geeft dan krijg je een Polderdommocratie a la mode Neerlandaise du moment.

Overigens verwijs ik u naar de link: : Philosophy


Colofon:
first:
27 Oct 1999
last:
28 Oct 1999

Naschrift augustus 2000: Het betrachten van rationaliteit en redelijkheid is bijzonder moeilijk, vooral voor mensen die eigenlijk alleen rollen spelen hun normale maatschappelijke leven, zonder dat ze de innerlijke statuur en begaafdheid hebben voor de rol die ze spelen vanwege het inkomen of de status ervan. Voor meer in deze zin zie mijn reacties op "De vrijwillige slavernij".

© Maartens@xs4all.nl