- Verder met Achtergrond-opmerkingen

 
Waar het mij om gaat:
Eenentwintig jaar discriminatie


Naar mijn beste weten ben ik 21 jaar lang systematisch en welbewust gediscrimineerd vanwege mijn ziekte ME en vanwege mijn uitgesproken of anderszins gepubliceerde meningen.

Wie dat anders wenst te zien in Nederland "hep natuurleik regt op suh eiguh mening, muneer en mefrau" c.q. "heeft naetuuurlijk recht in onze waerachtige waerlij Prrraechtige Polderdemocraetische Rechtsstaet te zeggen wat hij/zij wil" want zo zijn nu eenmaal Onze Nederlandse Manieren.

Maar wie het niet met mij eens wenst te zijn op basis van relevante kennis zal "ME in Amsterdam" moeten doornemen - en veel feiten weerleggen, diverse rechtsbankvonnissen tegenspreken, en logisch en rationeel zeer goed onderlegd zijn.

Ik wens u veel leesplezier, lering en vermaak.