Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home

 

27 november 2002 

                        - Volg de pijlen- Volg de pijlen

En toen was ik het goed ziek, na ondertussen 7 maanden grotendeels in bed liggen vanwege spierpijn en moeheid veroorzaakt door mijn gedwongen gang in April naar de MegaBanenMarkt-waanzin, en verzond de volgende mail aan de Stichting 40-45 met kopie aan prof.dr. Molenaar. Deze Stichting heeft in ieder geval weet van mijn - overleden - ouders en hun verzetsverleden, terwijl prof.dr. Molenaar mij behoorlijk goed kent sinds 1989.

De onderstaande mail werd binnen twee dagen beantwoord namens de Stichting 40-45, met een formeel maar vriendelijk en beleefd mailtje (dus van 't soort dat een Amsterdams burger NOOIT van het Amsterdams gemeentebestuur of een Amsterdams ambtenaar krijgt - als hij of zij geen politicus is, geen vriend of vriendin, geen gemeenteraadslid en geen media-persoonlijkheid). 


Aan: De directie van de Stichting 40-45
Van: Drs. M. Maartensz
 


Geachte directie,

Ik heb vandaag - 27 november 2002 - telefonisch gesproken met een mevrouw Jeanne Dikkers (foenetisch).
 
Hieronder vindt u een kopie van een brief van prof.dr. P.C.M. Molenaar aan de directeur van de GG&GD Amsterdam:
 
 

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Telefoon: 020-5256832
Fax: 020-6390026
E-mail:
ml_Molenaar@macmail.psy.uva.nl

 

L.S.

 

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen fat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

 

Hoogachtend,

 

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

 
De website waarop prof.dr. Molenaar doelt vindt u op het volgende adres:
 
----------------------------------------------
Maarten Maartensz. Homepage:
http://www.xs4all.nl/~maartens/
-----------------------------------------------

De reden voor mijn pseudoniem (Maarten Maartensz) is - vooral - dat ik van 1988 tot 1992 als invalide boven een Amsterdamse coffeeshop heb gewoond waarvan de gigantische overlast mij vrijwel al die tijd wakker hield, en waarvan de uitbaters mij zeer geloofwaardig vijf maal met moord dreigden ("Als je iets doet wat ons niet bevalt dan vermoorden we je"), en waarvan de uitbaters harddrugshandelaars en drugspsychopaten waren. (Wèl gearresteerd in 1991 met diverse kilo's cocaïne en heroïne, en evident levensgevaarlijk waanzinnig vanwege hun eigen cocaïne-gebruik.)
 
Mijn gezondheid is daardoor sindsdien blijvend veel slechter dan daarvoor, toen ik ook al invalide was. (Ik heb M.E/Fibromyalgie, en ben ziek sinds 1.1.79, en erkend invalide sinds 1980.) De gemeentepolitie weigerde honderden keren alle hulp, en vertelde me dat "als u het hier niet bevalt dan sodemietert u maar op naar het buitenland - wij doen niets voor u."
 
Ik heb deze zaak sindsdien beschreven inclusief alle bewijzen op mijn website (zie hierboven) en het bestuur van Amsterdam hier vele honderden keren op gewezen. Reacties sinds het bewind van Cohen:

- Geen enkele reactie op mijn website
- Geen enkel excuus
- Geen enkele hulp

Ik zou er trouwens in dit verband ook op willen wijzen dat mijn moeder - Coby Maartensz - Klute, welbekend bij uw stichting, evenals mijn vader, Bertus Gerardus Maartensz - als gevolg van het moeten meemaken dat ik bijna 4 jaar met moord ben bedreigd, niet kon slapen (soms meer dan een week niet, vanwege de pijn en de overlast!)) en met mijn vriendin uren lang voor driekwart vergast op de grond heb gelegen omdat mijn harddrugshandelende huisbaas bij mij (die een zeer lastig naar "normen en waarden" leven persoon is, die niet bang is uitgevallen, en ook bij hem protesteerde) na een zogenaamde verbouwing evident opzettelijk de schoorsteen deed instorten, wat tot koolmonoxide-vergiftiging van mij en mijn vriendin leidde in 1988.
 
Die schoorsteen is nooit gerepareerd tussen 1988 en 1992 (toen ik de woning kon verlaten dankzij mijn zeer goede huisarts, met een medische urgentie), maar mijn moeder stortte in 1992-1993 geestelijk in en liet, als weduwe van een mede-organisator van de Februaristaking, voortdurend .... het gas aanstaan in haar woning.

 
Vervolgens. Sinds ik mij tot Cohen en Oudkerk wendde (die beide een zogenaamd "joodse identiteit" claimen, en verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid  en de sociale dienst, en graag in de media mogen belijden hoe idealistisch ze zijn - in een stad waarin onder hun verantwoordelijkheid volgens de Van Traa commissie ca. 25 MILJARD wordt omgezet aan illegale drugs) is het volgende gebeurd:
 
- mijn bijzondere bijstand (op medisch voorschrift!) is ingehouden
- mijn bijstand is gekort
- de GG&GD heeft geweigerd mij enige hulp te geven in antwoord op de brief van prof.dr. Molenaat

Ook ben ik op 4 april 2002 naar de MegaBanenMarkt gestuurd als invalide, wat ik lichamelijk in het geheel niet aankon. De volgende conversatie vond plaats

Ik: Ik ben een erkende invalide, heb voortdurend pijn en kan dit niet opbrengen zonder zeer veel pijn en ellende.
Ambtenaar Droeshout van de SD: Daar heb ik niets mee te maken.
Ik: Dus ik moet gaan ondanks mijn erkende invaliditeit?
Ambtenaar Droeshout: Ja.
Ik: U weet dat ik behandeld wordt vanwege depressiviteit. Ik ben bang dat ik hier weer suicidaal depressief van word.
Ambtenaar Droeshout: Dat kan mij niet schelen. Dat is uw probleem. U moet gaan, zelfs al zit u in een rolstoel. Als u niet gaat dan trekken wij uw uitkering in.

Zonder uitkering moet ik helaas zelfmoord plegen, want ik heb sinds 1989 voortdurende pijn en vrijwel geen energie. Ik ben dus gegaan. Sindsdien heb ik 8 maanden, weer zonder enige hulp, zonder enige steun, en met voortdurende pijn in bed gelegen, bovendien worstelend met zware depressies, want ik denk dat B&W van Amsterdam mij de zelfmoord wenst in te manipuleren vanwege wat op mijn site staat - dat inderdaad ALS het serieus behandeld zou worden tot rechtszaken behoort te leiden die een eind maken aan het huidige gemeentebestuur, want je mag geen invaliden vergassen, met moord bedreigen en de gezondheid van ruïneren  "uit naam van de idealen van de Februaristaking", feitelijk ten behoeve van de zeer machtige Amsterdamse harddrugsmafia.

U vindt het doen en vooral het laten en manipuleren, liegen en chicaniseren van de gemeente Amsterdam toegelicht op mijn site:

 
U vindt de geschiedenis van wat mij overkwam aan de UvA (waar ik twee maal van verwijderd ben omdat ik tussen 1978 en 1988 voortdurend protesteerde tegen het verval van het wetenschappelijk onderwijs) en wat mij wonende boven de harddrugs-coffeeshop beschermd door B&W van Amsterdam toegelicht in
 
 
Ook vindt u op mijn site een interessante brief van mijn vader, die waarschijnlijk ook in uw archieven voorkomt en uit 1966 dateert:
 
 
Verder staat het Van Traa-rapport met een uitgebreid en veel beter geschreven commentaar in de vorm van noten op mijn site wat betreft het deel Amsterdam:

Begin Van Traa-rapport: http://www.xs4all.nl/~maartens/meinadam/VanTraa/b11.htm
Begin van mijn noten:  http://www.xs4all.nl/~maartens/meinadam/VanTraa/notities_bij_Van_Traa.htm

 
Tenslotte vindt u op mijn site veel filosofie en logica, waaronder dat deel van mijn proefschrift dat op dit moment overwegend af is en waar prof.dr. Molenaar aan refereert. (Zie http://www.xs4all.nl/~maartens/logic/log_index.htm)
 
Ik zou het op prijs stellen nog enkele jaren te mogen leven om mijn proefschrift af te schrijven en enkele boeken over filosofie, logica en programmeren te kunnen afschrijven.
 
Maar helaas kan ik dat niet met mijn invaliditeit, voortdurende pijn, totale afwezigheid van hulp, en nu 14 jaar systematische tegenwerking en chicanes van de bestuurders van de stad Amsterdam zonder enige daadwerkelijke hulp. Véél is niet nodig - een normale minimale bijstandsuitkering, enige bijzondere bijstand, en af en toe wat hulp in de huishouding is alles wat ik nodig heb, afgezien het ophouden van de voortdurende chicanes van het Amsterdams bestuur
 - maar zonder deze hulp, die volledig mijn recht is, wat de gemeentebestuurders u ook op de mouw trachten te spelden (omdat mijn site werkelijk gevaarlijk is voor de carrière en pretenties van de laatste drie burgemeesters van Amsterdam: Er wordt in Amsterdam jaarlijks 25 MILJARD (minstens) aan drugs omgezet, en daarvan zijn zeer vele ambtenaren zeer makkelijk te corrumperen.)

Ik wens u veel leesplezier, en verzoek u mij per e-mail te antwoorden, omdat dit voor mij het makkelijkst is en ik een groot deel van de dag gedwongen ben in bed te liggen met voortdurende pijn en zonder energie.

En het is wellicht ook niet onverstandig u erop te wijzen dat zowel prof.dr. Molenaar als mijn huisartsen mij sinds resp. 1989 en 1986 goed kennen en veel hebben geholpen, en dat ik zonder hun hulp vrijwel zeker dood was geweest. De voortdurende tegenwerking die ik ondervind is van de gemeente Amsterdam, en geldt mijn site en mijn zeer uitgesproken meningen - die mij persoonlijk zeer veel beter geschreven, beredeneerd en gefundeerd voorkomen dan (bijv.) het proza van Fortuyn, die zich bovendien veel minder lang en veel minder eerlijk met de themaas veiligheid, zorg en onderwijs heeft beziggehouden dan ik.

Hoogachtend,
 
drs. M. Maartensz.

P.S. Indien u dat wilt kunt u een CD van mijn site krijgen (die immers ca. 40 MB is, en waar ca. 7 boeken op staan, waaronder de volledige tekst van Multatuli's Ideen 1 met mijn commentaar, dat ongeveer even lang is. Indien u mijn opvattingen over zeer veel in leesbaar maar illusieloos Nederlands wilt lezen kan ik u dat aanbevelen. Voor een samenvatting over "normen en waarden" zie http://www.xs4all.nl/~maartens/philosophy/multatuli/i423.htm
 

Colofon: Geschreven en verzonden op 27 november 2002 aan de Stichting 40-45, met kopie aan prof.dr. Molenaar.
 

 Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home