Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home


 

Naar: Index van "Na 10 Jaar"

                        - Volg de pijlen


In de afgelopen maanden is het volgende gebleken:

 • mijn bijzondere bijstand voor medische kosten is ingetrokken

 • NIEMAND in de HELE gemeente Amsterdam - noch bij de S.D. noch bij de GG&GD noch bij B&W - hebben ENIGE moeite gedaan met prof.dr. Molenaar of  mijn huisarts over mijn verzoek om enige hulp bij mijn promotie (proefschrift voor 75% klaar!)

 • op mijn verzoek om enige financiele steun  bij hulp in de huishouding of desnoods een verpleegster van de GG&GD twee keer in de week voor het zware werk dat ik niet aankan heeft de GG&GD mij ....  naar het Leger des Heils verwezen 

 • Per  Amsterdamse junk heeft B&W van Amsterdam 65.000 gulden (per junk,  per jaar, als ik het wel heb) apart gezet uit de belastinggelden, om DEZE voortreffelijke Neerlandse burgers grondig te verwennen met gratis  heroine, gratis methadon, gratis nieuwe tanden, en gratis huisraad - immers: Er zijn in Amsterdam de duizenden gelijkwaardigen van Cohen, Raschew en Kut-Oudkerk die helaas verjunkt zijn, en er is die ENE briljante en brutale zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februari-staking waarvoor B&W ALLE moeite doen, al 14 jaar lang, sinds hij zo gek was zich te verzetten tegen de bij hem door B&W inpandig gevestigde harddrugshandelaars, HEM  de dood in te proberen te drijven. U gelooft  dat niet, o naieve lezer(es)? Wel:

 • Op  5 april moet ik - invalide, altijd in pijn, met 5% van uw energie - mij GEDWONGEN verplaatsen naar de Westelijke Houthavens, MET een "geldige identiteitskaart" (die ik niet heb  mede vanwege akuut geldgebrek), om mij een MegaBaan aan te laten smeren door een ambtelijke afdeling S.M.-ers van iets dat Maatwerk heet. 

 • Dat is volkomen krankzinnig, buitengewoon onredelijk en hoogst onbeschoft, niet alleen tegen mij maar tegen honderden zo  niet duizenden andere Amsterdamse invaliden, die allemaal, kennelijk ten behoeve van de sado-masochistische  perversies van  de huidige directeur Janssens (die al twee jaar lang, en vele  tientallen keren,  GEWEIGERD heeft mij te ontmoeten of mijn mail te beantwoorden) en zijn vele gelijk geperverteerde medewerkers, maar des te grievender omdat

 • GEEN ENKELE Amsterdamse junk wordt gedwongen naar het verziekte en debiele  Megabanen-circus: JUNKEN, en ALLEEN junken zijn vrijgesteld van sollicitatieplicht en mogen parasiteren, verwend door de GG&GD met 65.000 gulden per junk, en beschermd door de ambtenarij van de SD.

ZO  gaat dat in Amsterdam, met drugfascisten aan de macht  - want zo: als "drugsfascisme" wil ik e.e.a. nu bekend maken en benoemen, want wie invaliden probeert te vergassen en terroriseren door harddrugshandelaren kan nauwelijks beter benoemd  worden.

Hier is mijn antwoord aan het volmaakt krankzinnige (uitermate pretentieuze) Megabanen-circus - dat, zoals te doen gebruikelijk in het circuit van de Amsterdamse ambtenarij die feitelijk corrupt en feitelijk incompetent is, en overigens feitelijk als beschermers, afdekkers, helpers, en medewerkers van de Amsterdamse drugsmafia functioneren, gewoonlijk uit vrije wil, omdat iedereen die ook maar iets voorstelt in Neerland VEEL meer kan verdienen in het bedrijfsleven dan als ambtenaar. 

Hieruit volgt dan ook logisch (ten naaste bij) dat wie in Amsterdam ambtenaar is ofwel tot de moreel en intellectueel allerminsten en allerluisten behoort (was het anders dan werkte ie immers aangenamer en beter betaald in het bedrijfsleven) ofwel corrupt is (en dan inderdaad heel goed multi-miljonair kan zijn, op een geheime buitenlandse bankrekening, zoals vele directeuren  en persoonelsleden van de volkomen corrupte Amsterdamse Gemeentelijke Bouw- en Woningdienst). Ook is  het heel goed mogelijk dat ie in feite een sadist is, die z'n perversies volledig ongehinderd kan uitleven, bijvoorbeeld als werknemer van de S.D. - waar ik (sprekend als 51-jarig psycholoog) de meest ontstellende gore sadisten heb meegemaakt.

Hier is mijn antwoord:


 

Aan: Directie Sociale Dienst
          Afdelingen MegaBanenMarkt en Maatwerk

Van: drs. M.  Maartensz

Geachte juffrouw Mirjam,

Uw mail-adres - "mirjam@maatwerk.nl" - is het enige dat ik kan vinden op de websites van de Amsterdamse burocratische firmaas "Megabanenmarkt" en "Maatwerk" waar u, juffrouw Mirjam, als gebruikelijk onder Amsterdamse burocratie anoniem en want achternaamloos, om welke reden ik mij tot u moet wenden over een zogenaamde "uitnodiging" die uw directie aan mij belieft te versturen,  die in feite een totalitair commando is, want als ik niet kom trekt u mijn uitkering in en moet ik dus als nu al 23-jarige invalide (door uw dienst  ERKEND) zelfmoord plegen,  want van  d e lucht kan ik niet leven, en voor feitelijk op straat bedelen  ben ik zowel te ziek als te trots.

Welnu: De context voor deze mail en mijn beweringen, die ik morgen met uw collegaas wens door te nemen en te bestuderen, is mijn website:

------------------------------------------------
Maarten Maartensz. Homepage:
http://www.xs4all.nl/~maartens/ 
------------------------------------------------

U vindt daar ca. 1500 bestanden tekst, grotendeels over filosofie en logica, maar ook ca. 8 MB van een boek getiteld "ME in Amsterdam" dat mijn ervaringen als invalide beschrijft gedurende bijna 4 jaar drugsterreur uitgevoerd door Amsterdamse harddrugshandelaren beschermd door B&W van Amsterdam.

En u ontvangt deze mail als html, en vindt deze mail op mijn website onder deze link: "Burofascistisch Maatwerk", zoals ik u ook het ongetwijfeld grote plezier zal doen verdere links naar mijn site te geven, en u als bijlage de "Introduction to this site" mee te zenden.

Ook zal ik u en uw directie aan het eind van deze mail vertellen welke MegaBaan en welk Maatwerk op mij wil nemen, en wat ik zal wensen te doen indien u mij daarbij denkt tegen te kunnen werken - waar u alle recht op hebt, maar dat niet vrij is van persoonlijk risico.

En om te beginnen wijs ik u eerst op een verhandelingetje van mij uit 1991, gericht aan B&W van Amsterdam, geschreven op het moment dat ik mij drie jaar lang verzette tegen bij mij inpandig gevestigde harddrugshandelaren met gemeente-vergunning, die mij 4 jaar lang terroriseerden met gruwelijke overlast en met dreigingen met moord en pogingen mij te doen vergassen (jawel!: zie mijn website). Men leze: Mijn Menselijke Rechten In Amsterdam.

1. In de eerste plaats dan:

Ik ben een vrijwel 52-jarige doctorandus psychologie, die met alleen 10-en is afgestudeerd, maar - zoals de gemeente Amsterdam ampel bekend is sinds 1984 - invalide sinds 1 januari 1979. Bovendien heb ik maar 5% van de energie van gezonde mensen; lijd ik, zoals B&W van Amsterdam al jaren weet, voortdurend spierpijn; en slik ik anti-depressiva om mij van zelfmoord te weerhouden vanwege mijn voortdurende pijn en aanhoudende armoede.

Ik vind het derhalve interessant te horen dat u en uw collegaas mij desondanks naar de Westelijke Houthavens DWINGEN te gaan; dat uw collegaas bij de Sociale Dienst mij met evident sadistisch genoegen hebben toegeroepen dat "u MOET gaan, zelfs als u in een rolstoel zit, want anders trekken we uw uitkering in".

En ik heb gisteren en vandaag geverifieeerd bij de GG&GD dat inderdaad OOK alle vrijwel doden + rolstoelgangers + 57-jarige hartpatienten wenst te keuren in de s.m. terreur-ruimtes van de MegaBanenMarkt voor sado-masochistisch Maatwerk - BEHALVE alle Amsterdamse JUNKEN, want DIE zijn hier allemaal van vrijgesteld, en blijven gratis heroine, gratis methadon, gratis tandheelkundige verzorging, gratis nieuwe woonraad krijgen van B&W van Amsterdam, omdat het zulke voortreffelijke burgers zijn, waar Amsterdam zoveel aan dankt.

Ikzelf krijg als erkende invalide 

 • al 22 jaar geen enkele vorm van hulp, afgezien van minimale bijstand; 

 • geen enkele bijzondere bijstand; 

 • mijn medische kosten worden niet meer vergoed; 

 • ik heb geen bed (want het oude is kapot en een nieuw krijg ik niet van uw sado-masochistische collegaas bij de Sociale Dienst); 

 • geen goede bril (want de oude is kapot en een nieuw krijg ik niet van uw sado-masochistische collegaas bij de Sociale Dienst); 

 • geen wasmachine (want de oude is kapot en een nieuwe krijg ik niet van uw sado-masochistische collegaas bij de Sociale Dienst); 

 • geen huishoudelijke hulp (want ik heb M.E. en u en uw collegaas, kennelijk allen niet alleen sado-masochisten maar ook allemaal gelijkwaardig aan proferssoren in de geneeeskunde, "vinden dat niet nodig want M.E. is geen echte ziekte"); 

 • mijn bijzondere bijstand voor mijn medische kosten is op verzoek van de secretaresse van de burgemeester, Joke Raschew, kennelijk op aandringen van burgemeester Cohen persoonlijk, ingetrokken; 

 • ik moet op dit moment leven van 418 Euro 14 Eurocent in de maand; 

 • mijn bankrekening staat ca. 300 Euro rood vanwege mijn onvergoede medische kosten; en 

 • ik krijg ook geen enkele hulp bij mijn promotie, waarover hieronder meer.


Maar eerst dit: Ik ben een psycholoog en heb het v olste recht in verband met de voorgaande alinea van welbewust - opzettelijk, georganiseerd, kwaadwillig - sadisme te spreken, en doe dat dus ook. (Mochten u en uw collegaas zich beledigd en/of gegriefd voelen - zie hieronder en in deze link - dan kunt u mij dat morgen in mijn gezicht zeggen, als u daar de moed toe hebt. Wie met mijn leven denkt te kunnen spelen als Amsterdams ambtenaar speelt met het zijne.)

De redenen voor mijn voortdurende ernstige bij tijd en wijle suicidale depressiviteit is dat ik als invalide tussen 1988 en 1992 heb moeten wonen boven een zogenaamde coffeeshop in het centrum van Amsterdam, die, geheel anders dan ik, nog steeds bijzonder floreert, waarvan de toenmalige uitbaters mij die 4 jaar vrijwel constant wakker hebben gehouden en minstens vijf maal als volgt met moord bedreigd hebben: 

"Als je iets doet wat ons bevalt, dan vermoorden we je"

Wellicht - heel, heel,  héél  misscien - begrijpt u, juffrouw Mirjam, dat dit pure moorddadige terreur was, of anders begrijpt u dat ik volkomen krankzinnig moet zijn, want mij beviel dat niet, en ik heb tussen 1988 en 1992 LETTERLIJK HONDERDEN van uw Amsterdamse ambtelijke collegaas hierover aangesproken en aangeschreven. (Zie: ME in Amsterdam; Bezwaarschrift 1990; bezwaarschrift 1992; en Recente Ontwikkelingen).

Het bleek dat AL uw collegaas, toen en sindsdien, want sindsdien heb ik mijn website opgericht om hierover te klagen, VEEL liever Amsterdamse harddrugshandelaars beschermen, protegeren, dienen en helpen dan mij, die immers alleen maar een invalide is, die Amsterdams machtigste moorddadige mafiosi in de weg durfde te staan, en daarmee B&W en vele Amsterdamse ambtenaren ernstig geschaad heeft, omdat IK de handel in hard drugs en het bedreigen met moord van Amsterdamse burgers misdadig vind.

Uw Amsterdamse ambtelijke collegaas denken daar echter allemaal anders over, is mij de afgelopen 14 jaar bijzonder omstandig gebleken:

Mr. Lisser is of was een prominente advocaat in het kabinet van de burgemeester. Toen ik deze man in 1991 uitlegde dat ik uitgebreid met moord was bedreigd door de harddrugshandelaars van mijn huisbaas, en dat mijn huisbaas mij probeerde weg te pesten of dood te krijgen door de schoorsteen waarop ik moest stoken opzettelijk in te doen storten was het antwoord van mr. Lisser (een advocaat, ook sprekend namens u) het onsterfelijke

"Mijnheer, wij ambtenaeren hebben geen enkele perseunlijke verantweurdelijkheid en aenspraekelijkheid"

Hierbij moet u begrijpen dat mijn buurvrouw en ik in october 1988 driekwart vergast op de grond hebben gelegen, nadat daardoor bleek dat mijn harddrugshandelende huisbaas enkele maanden eerder de schoorsteen gedurende een zogenaamde "reparatie" opzettelijk in te doen storten, vanwege mijn kritiek op hem en zijn harddrugshandelaars.

Het is heel wel mogelijk dat het u geen ene flikker interesseert of Amsterdamse invaliden vergast worden door harddrugs handelende huisbazen, en in ieder geval is dat de positie van vele honderden van uw Amsterdamse ambtelijke collegaas, die allemaal liever meehelpen met de Amsterdamse harddrugshandel en B&W van Amsterdam om een Amsterdamse invalide te helpen terroriseren, met moord bedreigen en vergassen dan gewoon hun menselijke, morele, wettelijke, amtbelijke en burgerplicht te doen.

Ikzelf ben echter niet alleen een met alleen 10-en afgestudeerde invalide psycholoog, maar - het geval wil - ook de enige Nederlandse academicus, en, afgezien van mijn in het buitenland wonende broer, de enige Nederlander, die zoon en kleinzoon is van mede-organisatoren van de Februari-staking.

Mijn vader is bovendien vlak voor zijn dood op het stadhuis van Amsterdam tot ridder geslagen, overigens niet vanwege zijn heldhaftigheid in de Tweede Wereldoorlog, als een van de feitelijk zeer zeldzame Nederlanders die in het gewapend verzet zaten, maar omdat hij de voornaamste organisator was van de Nationale Verzetstentoonstelling, die o.a. vele keren in Amsterdam in het Koninklijk Paleis en de Nieuwe Kerk is te zien geweest.

Maar terug naar u en uw menschlich-allzumenschliche collegaas:

De gemeente-advocaat mr. Lisser - "Mijnheer, wij ambtenaeren hebben geen enkele perseunlijke verantweurdelijkheid en aenspraekelijkheid" - is dus een direkte collega van u, die evident voor de grote meerderheid van uw Amsterdamse collegaas en het totale College van B&W spreekt, die graag invaliden doet vergassen en terroriseren door gemeentelijke harddrugshandelaren (gevestigd, "gedoogd", beschermd, geprotegeerd en geholpen door B&W van Amsterdam en vele honderden Amsterdamse drugscorrupte ambtenaren), en daarbij vindt, en zegt, en mag vinden en mag zeggen van het harddrugshandelaars beschermende College van B&W van Amsterdam, dat HIJ "geen enkele perseunlijke verantweurdelijkheid en aenspraekelijkheid" kent, aanvaardt, begrijpt of wenst uit te oefenen.

U vindt het gehele telefoongesprek met deze Amsterdamse ambtelijke drugsfascist op mijn site: Drugsfascist mr. Lisser van de Gemeente Amsterdam verdedigt het vergassen en terroriseren van invaliden.

HEEL waarschijnlijk, juffrouw Mirjam, vindt u het een SCHANDE dat ik een geeerd collega van u "een drugsfascist" noem, en HEEL waarschijnlijk, juffrouw Mirjam, is het u als verantwoordelijk Nederlands staatsburger, niet goed bekend dat er jaarlijks, ALLEEN in Amsterdam, dankzij de actieve steun en hulp van mr. Lisser en B&W van Amsterdam, tussen de 10 en de 20 MILJARD gulden (zeg: 10 MILJARD Euro) wordt omgezet in soft drugs en hard drugs.

DIT is dan ook de reden dat B&W van Amsterdam al 14 jaar lang proberen gebruik te maken van mijn feitelijke ernstige invaliditeit; mijn voortdurende pijn; mijn zeer grote armoede; mijn zeer ongebruikelijke integriteit en moed om mijn hen bekende depressiviteit te gebruiken om te proberen mij de zelfmoord in te drijven - ten bate van hun eigen politieke en carrierebelangen; omdat wat op mijn site staat volledig onweerlegbaar is; omdat ik weiger te zwijgen over bijna 4 jaar drugsterreur; omdat ik die hoogst bijzondere achtergrond heb; omdat ik in het geheel niet bang uitgevallen ben; en - vooral - omdat VELE HONDERDEN Amsterdamse ambtenaren, en waarschijnlijk verschillende Amsterdamse wethouders, volkomen corrupt zijn en meedelen in de 10 MILJARD Euro die jaarlijks alleen in Amsterdam omgezet wordt in de ILLEGALE drugshandel AL 30 JAAR BESCHERMD, GEDEKT, GEPROTEGEERD, GEHOLPEN, EN "GEDOOGD" DOOR DE SUCCIEVELIJKE MISDADIG INCOMPETENTE OF MISDADIG CORRUPTE OPEENVOLGENDE MISDADIGERS-COLLEGES VAN B&W.

Maar ja, juffrouw Mirjam: Hoewel de parlementaire Van Traa-commissie dat getal van 10 MILJARD Euro JAARLIJKS heeft vastgesteld (anno 1995, dus wellicht is het nu 15 of 20 MILJARD Euro, jaarlijks, illegaal, onbelast, ongecontroleerd, met actieve steun, hulp, protectie, bescherming en "gedogen" door B&W van Amsterdam), en hoewel u kunt begrijpen dat Amsterdam sinds van Thijn het Europese Paradijs voor Harddrugshandelaren is, kunnen deze feiten u en uw Amsterdamse ambtelijke collegaas geen enkele flikker interesseren.

Immers, daarom nodigt u MIJ naar de MegaBanenMarkt: Omdat IK geen junk ben, want dan had ik niet gehoeven, en zou ik 65.000 gulden van B&W uitgekeerd  krijgen, vanwege mijn menselijke integriteit en grote noden en ernstige verslavingsproblematiek. Toch?

Het geval wil dat ik met 10-en afgestudeerd ben NADAT ik, ook als invalide, ook weer als ENIGE Nederlander sinds 1945, TWEE keer van de Universiteit van Amsterdam verwijderd ben "vanwege uw uitgesproken meningen, ondanks de ernst van uw ziekte" zoals het College van Bestuur van de UvA dat op schrift gaf in 1988, en u op mijn website kunt vinden (Brief CvB 1988, bezwaar 1988, brief 1989).

Het College van Bestuur van de UvA bestond toen en bestaat nu uit leden van
de Partij van de Harddrugshandelaars, zoals feitelijk vrijwel het hele bestuur in de provincie Noordholland in handen is van corrupte of incompetente huichelmonsters van de Partij van de Harddrugshandelaars. Zij verwijderden mij van de UvA omdat ik protesteerde tegen de politisering van de UvA, waar toen ik er studeerde vrijwel alleen zogeheten "wetenschappelijk" onderwijs in het Marxisme, het Feminisme, en de Homostudies plaatsvonden, en waar iedereen die daartegen protesteerde, zoals ik, voor "fascist" werd uitgemaakt (wat MIJ ook vaak overkomen is, en wat ik dank aan nogal wat leden van huidige en voorgaande Amsterdamse gemeenteraden, nu lid van de Partij van de Hardddrugshandel of de GroenLinkse Harddrugshandelarij van Amsterdam).

Maar ik vrees dat ik u aan het vervelen ben, omdat deze mail nu al vele keren langer is dan een Amsterdamse ambtenaar, die gemiddeld letterlijk de helft van mijn IQ en een-tienduizendste deel van mijn wetenschappelijke kennis en vermogens heeft, kan doorlezen zonder ernstige geestelijke, intellectuele, morele en psychische problematiek. (Mocht ik mij over u vergissen: Mijn excuses, juffrouw Mirjam!)

Ik vermeld dus nog maar twee relevante hoogtepunten, die allebei samenhangen met mijn exceptionele intellectuele vermogens.

A. JOOP ZEGERIUS: In 1993 studeerde ik onverbeterlijk briljant af, met alleen 10-en, en werd mij een promotie-plaats aangeboden, zodat ik uit de bijstand kon en kon promoveren aan de UvA. Het probleem was op dat moment dat toen ook net bijna 4 jaar drugsterreur op het nippertje overleefd had; depressief tot zeer depressief was; voortdurend pijn had; en vergeten was papieren over Studiefinanciering tijdig op te sturen, zodat de Studiefinanciering een deurwaarder op me afgestuurd had die binnen 3 dagen 42.000 gulden studieschuld opeiste.

Omdat de Gemeente Amsterdam mijn zogeheten werkgever is begaf ik mij daarheen en vroeg een sociaal werker en kreeg een meneer Joop Zegerius toegewezen. Deze heb ik ALLES uitgelegd dat op mijn site staat, inclusief dat als gevolg daarvan mijn moeder opgenomen moest worden in een bejaardenhuis, omdat mijn moeder kennelijk gek werd van de gedachte dat haar oudste invalide zoon bijna 4 jaar geterroriseerd was geweest door harddrugshandelaren beschermd, verdedigd, gedekt, geprotegeerd, geholpen en "gedoogd" door B&W van Amsterdam, toen geleid door de Amsterdamse drugsfascist en vergasser Van Thijn, die om de andere dag het volk van Amsterdam kwam meedelen dat HIJ, Ed van Thijn, "bestuurde uit naam van de idealen van de Februaristaking". 

Ed van Thijn - MOGELIJK net als ik "toevallig besneden", in ieder geval anders dan ik iemand die met liefde aan ethnisch racisme doet, want hoewel hij zomin als ik het Joods geloof heeft, sprak hij indertijd iedere dag met grote voorliefde van "mijn Joodse Identiteit", waarmee HIJ dan bedoelde: "mijn vrijbrief Amsterdam open te stellen voor de harddrugsmafia uit de hele wereld; mijn vrijbrief om het even wie, ZELFS een zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking, te helpen vergassen en terroriseren ten behoeve van Amsterdam's rijkste, machtigste, gevaarlijkste onderneming: de drugsmafia" - Ed van Thijn dus, weigerde tientallen malen mij te ontvangen en weigerde mijn moeder telefonisch te woord te staan (hoewel mijn moeder subhoofd Onderduiken van het Nederlands Verzet in Noord-Brabant is geweest, in de buurt waar Edje ondergedoken heeft gezeten, in ieder geval met steun en levensgevaar van mijn moeder).

En Joop Zegerius hoorde mijn hele verhaal lieflijk glimlachend aan, sprak dat het hem allemaal zeer speet, en zegde mij toe op mijn verzoek een brief te schrijven aan de rechtbank en aan mijn advocaat met het dringende verzoek namens de Gemeente Amsterdam de zaak tegen mij af te blazen zodat ik kon promoveren. Ook wees ik hem op het bestaan van prof.dr. P. Molenaar van de UvA, die graag zag dat ik bij hem promoveerde; op mijn huisarts die kon en wilde getuigen dat ik wel invalide en geen leugenaar of oplichter ben.

Wat gebeurde was dit:

Vervolgens hoorde ik drie jaar lang NIETS en ontving GEEN brief - maar vond dat mijn advocaat vreemd ging doen. Na drie jaar kreeg ik eindelijk de brief boven water, waarvan Joop Zegerius mij GEEN kopie had gestuurd en waarin hij geschreven had, op gemeentelijk briefpapier, boven zijn handtekening dat ik "naar mijn persoonlijke mening te gek ben om ooit een baan aan een universiteit te krijgen".

NB: Die baan was me AANGEBODEN en Zegerius had dit elementair kunnen en behoren te informeren bij mijn huisarts en prof.dr. Molenaar.

MIJN persoonlijke mening is dus dat Joop Zegerius in opdracht van Van Thijn en het toenmalig College van B&W probeerde mijn hem bekende depressiviteit te misbruiken om mij de zelfmoord in te drijven, ten behoeve van de carriere-belangen van Van Thijn en in het feitelijke grote belang van de Amsterdamse harddrugshandel, waar immers toen al minstens 20 MILJARD gulden jaarlijks illegaal wordt omgezet, waarvan vrijwel zeker vele tientallen miljoenen aan corruptiegelden voor honderden Amsterdamse drugscorrupte ambtenaren.

Het bovenstaande vond ik ca. 1995 uit. Het resultaat van de poging van Joop Zegerius mij dood te krijgen ten behoeve van de belangen van zijn drugsfascistische Fuehrer Van Thijn en de belangen van de Amsterdamse ambtelijke harddrugshandel, die feitelijk gecoordineerd wordt door de Gemeentelijke Bouw- en Woningtoezicht was dat ik besloot een site op te richten.

B. RENE ZEGERIUS: In 1997 richtte ik mij opnieuw tot B&W van Amsterdam, deze keer geleid door de drugsfascist Schelto Patijn - die mij, na het indienen van "ME in Amsterdam" schriftelijk liet weten dat 

"Omdat uw klachten grievend en/of beledigend zijn gaan wij niet op u in."

Met andere woorden: Dit gedegenereerde beestmens meent dat ik bijna 4 jaar geterroriseerd mag worden door harddrugshandelende beestmensen gedekt, beschermd, geprotegeerd, gediend, en "gedoogd" en van gemeentelijke vergunning voorzien door B&W van Amsterdam "besturend uit naam van de idealen van de Februaristaking"; dat ik mag vergast, met moord bedreigd en de dood in gedreven worden door een stel van zijn gecocainiseerde business- vrienden; en dat IK daar NIET verontwaardigd over mag worden!

Ik besloot mijn website verder te ontwikkelen, en mijn tocht a la Diogenes de cynicus op zoek naar een Echt Mens tussen Amsterdamse drugsfascistische bestuurders (vergassers en terroristen "uit naam van de idealen van de Februaristaking" ten behoeve van de hoofdstedelijke harddrugshandel en de corruptiegelden betaalbaar uit 20 MILJARD illegaal omgezette Euro's jaarlijks) te vervolgen.

In 1999 legde prof.dr. P. Molenaar (dubbelprofessor aan de UvA) mij uit dat hij nog steeds bijzonder graag zag dat ik bij hem promoveerde, maar dat het nu helaas onmogelijk was dat met een standaard promovendi-baantje te doen, omdat ik sinds 1996 ouder dan 45 ben, en wie ouder dan 45 is in Neerland gediscrimineerd wordt wegens leeftijd,  wil hij of zij promoveren.

Ik sprak met hem af bij B&W van Amsterdam te gaan bedelen om enige steun, en hij zegde mij toe met B&W van Amsterdam te willen praten en toe te lichten dat ik inderdaad briljant ben, en dat hij graag zag dat ik promoveerde, en dat dit met enige gemeentelijke hulp voor mij makkelijk mogelijk zou moeten zijn gezien mijn zeer bijzondere intellect.

Ik wendde mij dus eind 1999 tot B&W, deze keer in de gestalte van Joke Raschew, secretaresse van de drugsfascist Schelto Patijn (die in z'n 6 jaar bestuur de Amsterdamse drugsmafia hielp minstens 120 MILJARD gulden om te zetten, zonder daar ooit enig kwaad woord over te zetten of zonder daar ooit iets effectiefs tegen te doen), en legde deze uit dat ik in beginsel bereid was van mijn miljoenenvordering op de UvA en de Gemeente Amsterdam af te zien INDIEN deze mij hielpen aan ca. 2400 gulden maandelijks - zijnde tweemaal de minimale bijstand, en wat IEDERE 24-jarige promovendus vanzelfsprekend krijgt.

Ik deed dit verzoek aan alle wethouders en aan burgemeester Cohen (en lichtte het toe middels en bezoek aan de Amsterdamse Ombudsman en mail aan de Nationale Ombudsman, allebei prominente leden van de Partij van de Harddrughandelarbeid).

Het voldoen aan dit verzoek was BIJZONDER makkelijk geweest, want het had het totale College van B&W per man/vrouw ca. 25 gulden per week gekost, wat een minimale fractie is van de drank, cafe, en diner-rekeningen die ze maandelijks vergoed krijgen van gemeentebelastingen.

Wat gebeurde was dit:

De drugsfasciste Joke Raschew, die immers al vele jaren met Patijn pal stond voor de belangen van de Amsterdamse harddrugsmafia, verklaarde dat ik krankzinnig zou zijn (en verward mijn unieke familie-achtergrond, mijn in Nederland unieke verstand, en mijn unieke "carriere" met jaar eigen psychische ontsporingen - meen ik als psycholoog, want geestelijk gezonde mensen bevorderen het vergassen en terroriseren van invaliden ten behoeve van harddrugshandelaren niet: dat doen alleen verziekte sadisten), en schakelde een speciale organisatie van de GG&GD in, die kennelijk bestaat om de ambtsmisdaden van B&W te helpen plegen onder dekking van het medisch krediet dat de naam "GG&GD" oproept.

En zo ontmoette ik meneer RENE ZEGERIUS, die mij uitlegde dat JOOP ZEGERIUS "is mijn .... nee, is mijn oom, nee ... is mijn oudoom". Ik deed meneer Zegerius weer het hele verhaal.

En RENE Zegerius hoorde mijn hele verhaal lieflijk glimlachend aan, sprak dat het hem allemaal zeer speet, en zegde mij toe op mijn verzoek aan B&W uit te leggen dat ik niet krankzinnig ben (wat meneer Rene Zegerius mij minstens 20 maal gezegd heeft) en dat B&W er verstandig aan deed mijn verzoek te honoreren zodat ik kon promoveren. Ook wees ik hem op het bestaan van prof.dr. P. Molenaar van de UvA, die graag zag dat ik bij hem promoveerde; op mijn huisarts die kon en wilde getuigen dat ik wel invalide en geen leugenaar of oplichter ben.

Ook zegde hij mij toe zorg te dragen dat mijn medische kosten weer vergoed zouden worden.

Wat gebeurde was dit:

Na ca. een jaar aan het lijntje te zijn gehouden, waarin HELEMAAL NIEMAND van de Gemeente Amsterdam mijn huisarts of prof.dr. Molenaar wenste te bellen, en waarin gemeentelijk ombudsdrugshandelaarsbeschermster Nora Salomons voor de ca. 50ste keer weigerde iets voor mij te doen, omdat zij immers bestaat om de belangen van haar prominente partijgenoten van de Partij van de Harddrugshandelaarsarbeid te verdedigen (zie: haar brief), bleek dat Rene Zegerius op mijn verzoeken om hulp als volgt beschikt had:

(1) Ik kreeg GEEN geld en GEEN hulp van de GG&GD voor mijn huishouding, maar in plaats daarvan verwees de GG&GD mij, als ware ik een alcoholische debiel, naar ... het Leger des Heils. Dit wees ik af, en uiteindelijk pleeg ik liever zelfmoord dan me te laten "helpen" door de Neerlandse Calvinistische Talibaan, tenzij het de Heer behaagt deze atheist alsnog even godsdienstwaanzinnig te maken als deze Soldaten van de Heer.

(2) Ik kreeg GEEN geld voor mijn medische kosten, hoewel met dat uitdrukkelijk beloofd was.

(3) In maart 2001 had de drugsfascistische ambtenares Carla Lampers van de S.D. mij het recht ontnomen, vrijwel zeker in opdracht van de drugsfascisten Cohen en Raschew, om mijn eigen gas-, energie- en ziekenfonds-rekeningen te betalen.

(4) In oktober 2001 weigerde dezelfde drugsfascistische ambtenares Carla Lampers mij IEDERE toelichting op dat besluit, en liet mij door de gemeentepolitie uit het gebouw van de Sociale Dienst zetten toen ik weigerde dat te aanvaarden. (Ik veronderstel dat hier een filmopname is, door de interne bewakingscameraas. Ik daag de drugsfascisten van de Amsterdamse Sociale Dienst uit deze aan de VPRO te schenken voor uitzending: Men kan zien dat IK bijzonder beheerst blijf, als echte zoon van mijn vader, terwijl de drugsfasscistische ambtenarij in alle staten verkeerde.)

(5) In 2000 en 2001 heb ik mij vijf maal persoonlijk gewend tot rechter Westhoff van de Kantonrechtbank Amsterdam, met PAKKEN documentatie van het materiaal op mijn website, vanwege de zeer geloofwaardige moorddreigingen van mijn nog steeds in Amsterdam wonenden en florerende voormalige harddrugshandelende huisbaas: "Als je iets doet wat ons niet bevalt, dan vermoorden we je".

Rechter Westhoff, vrijwel zeker als alle Amsterdamse rechters lid van de Partij van de Harddrugshandelaarsarbeid, weigerde mij te ontvangen, en ALLE rechters van de Amsterdamse Kantonrechtbank WEIGEREN AL 30 JAAR te protesteren tegen het gemeentelijk "gedoogbeleid" van hun eigen prominente partij-vrienden in het bestuur.

----

En daar - met nalaten van vele honderden andere relevante feiten, die u voor een flink deel op mijn website kunt nalezen - ligt de situatie nu, want directeur Janssen van de SD, die mij de afgelopen 2 jaar tientallen keren GEWEIGERD heeft mij te zien, zoals uw collegaas van de SD AL ZEVENTIEN JAAR LANG WEIGEREN MIJN KLACHTEN SCHRIFTELIJK TE BEANTWOORDEN, heeft het nodig geoordeeld MIJ, invalide, arm, pijn lijdend, ziek, doodarm, en buitengewoon zeldzaam integer, moedig, uitgesproken en eerlijk als ik ben NOGMAALS te vernederen en chicaniseren door mij te dwingen naar uw MegaBanenwaanzin te gaan om mij sado-masochistisch te laten verwennen door u en uw collegaas - die daarbij echt persoonlijk gevaar lopen, onder de nu bestaande omstandigheden, want het mag mogelijk zijn voor u en uw collegaas mij de zelfmoord in te drijven, maar niet zonder gevolgen.

Nu wat ik voor u wil doen is dit:

A. Mijn website, ook in het kader van de verkiezingen, aan te melden bij alle poltieke partijen, alle media, en alles wat in Amsterdam en Den Haag regeert, feitelijk vooral ten behoeve van de Neerlandse drugshandel, immers Neeerlands machtigste, rijkste, gevaarlijkste, en al 30 jaar in het Neerlandse parlement NIET en NOOIT SERIEUS EN INTEGER behandelde en besproken Neerlandse harddrugshandel.

B. Ik wend mij tot de advocaat-generaal van Amsterdam, mr. Myjer, om B&W van Amsterdam plus een stelletje met name te noemen Amsterdams corrupt ambtelijk tuig voor het Europese Hof van de Rechten van de Mens te krijgen

C. Promoveren: Ik verzoek uw MegaBanen-cum-Maatwerk ambtenaren een brief te schrijven aan B&W van Amsterdam en aan de media waarin u bepleit dat ik alsnog het recht en de benodigde minimale steun krijg om te promoveren. Mijn proefschrift is voor 75% klaar, en staat op mijn website als "Logic of Propositional Attitudes"

NB IK doe (A) en (B) in UW belang en in het belang van de Nederlandse Rechtsstaat EN MET EVIDENT GROOT GEVAAR VOOR MIJN EIGEN LEVEN - want IK heb geen wapens, en de vele tientallen corrupte ambtenaren die ik aan wens te klagen met naam en toenaam (1) "verdienen" honderd keer meer uit gemeentebelastingen dan ik eruit ontvang (2) hebben aanzienlijke neveninkomsten en mogelijkheden door evidente misdadige corruptie terwijl (3) een Pakistaanse huurmoordenaar voor ca. 1000 Euro te huur is.

Wat betreft (C): Als u mij niet helpt - wat volgens mij uw ambtelijke, burgerlijke, menselijke, morele en wettelijke plicht is - zal mijn konklusie over u die van George W. Bush zijn: Wie als Amsterdams ambtenaar niet evident, objectief, controleerbaar en eerlijk VOOR mij, die is evident TEGEN mij - en wil mij de dood helpen indrijven ten behoeve van de politieke carrieres van een stel drugsfascisten van de Partij van de Harddrugshandelaarsarbeid en ten behoeve van hun eigen carrieres als ambtenaar, ten koste van de Nederlandse Rechtsstaat en ten koste van wat resteert van de Neerlandse beschaving.

Hoogachtend,

drs. M. Maartensz

(die geen "Maartensz" heet, maar ZO vaak met moord bedreigd is door Amsterdamse harddrugshandelaren beschermd door Amsterdamse burocraten en bestuurders dat ik het noemen van mijn werkelijke naam zoveel mogelijk wens te vermijden).

Ook in dit verband: Uw maffe burocratische bovenbazen verplichten mij "een geldig identiteitsbewijs" mee te nemen. Nu, ik identificeer mij tegen iedere Amsterdamse ambtelijke drugsfascist dan en slechts dan als deze zich tegen mij identificeert (het zal u onbekend zijn, maar als ambtenaar staat U in MIJN dienst, en ik als burger niet in UW dienst), en bovendien heb ik geen geldig identiteitsbewijs.

Ik heb een verlopen identiteits-kaart, en ik heb met Euro 418,14 per maand, met de invaliditeit die ik heb, HELAAS NIET het geld en NIET de gezondheid om een identitietskaart te halen. (Wat u kunt doen is uw opperleider Janssens - de degerene die mij al jaren weigert te horen over mijn talrijke klachten - verzoeken mij het geld te geven voor deze burocratische en fascistoide waanzin, want ik associeer identiteitskaarten met terreurstaten en met een feitelijk fascistoide ambtenarij). 
 

 

Welcome to the Na 10 jaar pages of Maarten Maartensz. See:  Help + Map + Tour + Tips + Notes + News + Home