Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 31 augustus 2005             

 

Beste Freek,

Eerst enige inleidende opmerkingen van min of meer persoonlijke aard:

A. Ik slik nu bijna 4 weken ca. 4 gram carnitine per dag, als experimenteel medicijn voor een erkende ME-patiënt, maar helaas doet het voor mij tot nu toe niets, niet positief, en ook niet negatief. Ik had dat heel graag anders gezien, omdat ik geen hulp krijg maar wel hulp nodig heb, dus die mijzelf moet geven indien mogelijk. Nu, tot nu toe blijkt dat niet mogelijk.

B. De afgelopen maand heb ik me voornamelijk bezig gehouden met in bed liggen in de hoop dat het beter wordt en met het redigeren van mijn noten bij Hume's Enquiries. Dat zijn er twee: Enquiry concerning Human Understanding en Enquiry concerning the Principles of Morals. Het zijn beide filosofische klassieken en ik ben blij dat ik er in geslaagd ben eerste versies van de tekst en van mijn noten erbij voor mijn site te prepareren.

Over mijn noten ben ik redelijk tevreden, en ze zijn zowel origineel als bij mijn weten nieuw, maar ik ben geen Hume-specialist. Ik weet echter wel genoeg van specialisten in X om te weten dat men dat pleegt te worden uit gebrek aan eigen talenten, dus ik vermoed niet dat ik veel van de inhoud of teneur van mijn noten terug zal vinden bij de specialisten in Hume.

C. Trouwens.... waarom maak ik dit soort edities van filosofische klassieken met mijn noten? Er zijn een aantal redenen voor, waarvan de belangrijkste waarschijnlijk is wat mijzelf en mijn mogelijkheden betreft dat ik niet de energie en niet de gezondheid heb voor iets beters, en dit soort dingen tussen de moeheid en de pijn door kan blijven doen naar vermogen. Ik zou ook liever origineel eigen werk produceren, en heb ideeën en notities genoeg daarvoor, maar niet genoeg gezondheid, die ik o.a. nodig heb voor het bezoeken en doorlopen van bibliotheken.

Een andere belangrijke reden is dat ik op mijn 20ste bedacht dat ik dit soort behandeling van belangrijke teksten - zeg: Geef de hele tekst of in ieder geval alle becommentarieerde citaten eruit en schrijf er een commentaar op dat er diep en serieus op in gaat - een heel juiste aanpak vind voor filosofie, terwijl dit met de opkomst van html inclusief html-edities van de klassieke teksten ook doenbaar is geworden.

De redenen waarom niemand anders het doet (bij mijn weten) zijn kennelijk (1) dat op universiteiten werkzame filosofen veel meer eigenbelang en carrièrebelang hebben bij het publiceren van eigen stukjes in vakbladen, want hoe meer stukjes hoe meer kans op een - vervolgde of vaste of betere - aanstelling bij een universiteit en (2) dat de overgrote meerderheid aanmerkelijk meer moeite met schrijven heeft dan ik en (3) dat de meerderheid eigenlijk niet veel bijzonders of eigens of origineels te melden heeft over de klassieke filosofische teksten, àls ze die al gelezen hebben, wat in mijn ervaring ook al een groot 'àls' is.

Ik vond het wel aardig op een gegeven moment te vinden dat mijn commentaren bij Leibniz in ieder geval interessant genoeg worden gevonden door specialisten op dat terrein om gelinkt te worden, zowel in Europa als Japan. 

Maar goed - omdat ik dus nogal veel tijd moe in bed heb doorgebracht en overigens bezig ben geweest met Hume is deze Nedernieuws gebaseerd op nieuws en kranten van de afgelopen weken.


1. Het omroepbestel en Talpa : Eerst maar iets dat ik nogal abstract moet behandelen, bij gebrek aan TV. Het betreft het Nederlands omroepbestel en Talpa, waarover straks meer.

Het omroepbestel is nogal aan het kraken en afbrokkelen, omdat de staatssecretaris Van der Laan het anders wil, en omdat het niet meer werkt zoals vroeger, met omroepen met leden gelieerd aan politieke partijen en geloven. Je zou zeggen: De tijd is daarmee rijp voor een soort Nederlandse BBC, maar ik zie het niet gebeuren, omdat (1) er teveel onderlinge concurrentie is;  (2) er teveel commerciële belangen meespelen die je in het huidige klimaat niet terzijde kan schuiven; (3) er eenvoudig in Nederland de kwaliteit niet voor is - de universiteiten zijn te slecht; het taalgebruik is te slecht, journalisten in Nederland lijken meestal mislukte studenten of tienderangs afgestudeerden - en (4) Nederland is nu eenmaal erg provinciaal, en het Nederlands is in het geheel geen wereldtaal.

En dan is er nu Talpa, onder omroepbaas en vrije jongen John de Mol, multi-multi-miljardair geworden in de TV-industrie, met internationale kassa-krakers als 'Big Brother' - een soort voyeurisme voor de domme massa, naar ik begrepen heb - die nu uit zijn miljarden zijn eigen omroep heeft gefinancierd welke, na enig gedoe over de naam, nu 'Talpa' heet, en sinds een week of wat uitzendt.

Ik heb er niets van gezien, maar de NRC-recensenten zijn er niet van onder de indruk, en die van andere kranten kennelijk ook niet.

Er schijnt erg veel reclame op te zijn, ook tussen het voetballen door, en het niveau van e.e.a. is geheel aangepast aan dat van de domme massa, die immers de grote meerderheid vormt, in Onze Democratische Rechtsstaat.


2. Zes Perzen: Terwijl er voor één voormalige Pers, Afshin Elian, kennelijk iemand met hele scherpe ellebogen, en het vermogen iedereen in de PvdA te vriend te houden, een speciale leerstoel te Leiden gecreëerd is vanwege zijn vermeende bijzondere Perzische excellentie (volgens het bekende recept: maak aan eenlingen die trouw partij-ganger zijn goed wat eeuwen verkeerd is gedaan aan anderen), liggen er zes Perzen dood te hongeren omdat ze niet door Rita Verdonk naar Iran teruggestuurd willen worden. Ze zijn nu in de zevende of achtste week van hun hongerstaking, en er wordt bovendien smerig met ze gesold door de emigratie-ambtenarij.

Verdonk, immers ex-gevangenis-bewaarster, kan glimlachend van genot voor camera's liegen dat ze geen enkel gevaar lopen, maar die zes geloven dat niet, en ik ook niet. Elian heb ik er nog niet over gelezen of gehoord, hoewel dat niet zoveel zegt, maar natuurlijk is verzet tegen Verdonk geheel niet goed voor zijn carrière.

Iets tamelijk vreemds is dat ik er pas over hoorde nadat ze zes weken hadden liggen hongeren, en de emigratie-dienst met ze aan het slepen was gegaan. Na zes weken hongerstaking wordt dat levensbedreigend, maar het lijkt regelmatig alsof de media in Nederland door de staat geredigeerd worden, en vrijwel alleen melden wat de staats-censuur gepaseerd is.

In ieder geval: Ik vind het uitgesproken smerig dat mensen zo behandeld worden en teruggestuurd worden naar landen met martelkamers bij de politie, maar ik geloof dat ik dit eigenlijk niet mag zèggen van minister Donner: Het zou wel eens geconstrueerd kunnen worden als 'een oproep tot haat' (die niet reduceerbaar is tot 'haat van de haat'). Toch is het een mensenrecht niet gemarteld te worden, al lijken mensenrechten in Nederland vooral te bestaan om schijnheilig over te doen, en niets aan te doen als het eens een keer kàn en zou moeten, zoals in Srebrenica of in mijn geval.


3. Zorguitvreters : De Amsterdamse Thuiszorg, die ook zulke oplichters bleken toen moeder instortte, en die weigeren mij te helpen toen dat nog kon (nu moet ik het betalen en kan ik dat niet van de armzalige jodenfooi die mij maandelijks uitgekeerd wordt) 'omdat wij niet in ME geloven' blijken een directeur Ger Tanke te hebben die 250.000 euro opstrijkt per jaar vanwege zijn bijzondere verdienste, mag je aannemen. Bij andere Thuiszorgen - allemaal stichtingen, allemaal monopolies of oligopolies - is het soortgelijk.

Kortom: het resultaat van 'de zegeningen van de vrije markt' is vooral dat de top van het geprivatiseerde ambtelijk apparaat plotseling 2 tot 10 keer meer opstrijkt voor hetzelfde of aanmerkelijk minder werk dan als ambtenaar, en bovendien geheel oncontroleerbaar is geworden voor de burger.


4. 'Met het oog op morgen' : Ikzelf blijf bij de Nedertijd naar vermogen en lust door overwegend twee kanalen: NRC-Handelsblad en de radio, waar ik meestal naar het nieuws luister op een muziekzender en 's avonds laat naar het programma 'Met het oog op morgen' dat bestaat sinds de 70-er jaren en kort geleden de 10.000ste uitzending had omdat het al die jaren iedere dag uitgezonden is, met heel weinig uitzonderingen.

Het is meestal een aardig of dragelijk programma, maar het valt wel op dat ik gewoonlijk het meeste nieuws erin al heb voorbij horen komen in het reguliere radio-nieuws of heb gelezen in de NRC van die dag.

En overigens lijken deze twee bronnen van informatie meer dan voldoende om bij de Nedertijd te blijven, omdat ik in feite immers het meeste nieuws herhaaldelijk hoor of lees. Verder volg ik weinig nieuws, behalve dat ik de meeste dagen wel korter of langer naar de BBC Worldservice luister, omdat dit meestal goede radio is, en zeer veel beter is dan wat Nederlandse zenders te bieden hebben.

Ook besteed ik erg weinig aandacht aan nieuws op het internet (dat ik vrijwel alleen gebruik i.v.m. filosofie en logica en verder niet, afgezien wat mijn site betreft), al is het waar dat zowel de BBC als Google een kennelijk behoorlijke nieuws-site onderhouden waar ik incidenteel naar kijk.

Maar overigens blijkt ook daar wat in Nederland ook blijkt: Het zogeheten nieuws in de media wordt veelvuldig herhaald en nagepraat en nageschreven, trouwens inclusief de fouten en onzin.


5. Staatsterrorisme : Ik heb herhaaldelijk opgemerkt dat het voornaamste gevaar van 'het internationale terrorisme' dat ik zie is dat nationale staten zich ontwikkelen tot terreurstaten, zogenaamd om 'het internationale terrorisme' aan te pakken, maar feitelijk omdat dit heel voordelig voor de bestaande machthebbers, ambtenaren en bewakingsdiensten, en macht o zo makkelijk corrumpeert - en de bewakingsdienst behoren genoemd te worden omdat ook deze volmachten krijgen alsof dat vanzelf zou spreken, terwijl ze hun personeel nog steeds plegen te rekruteren uit het grootste of domste uitschot dat er te vinden is.

De NRC, immers een zogeheten liberale krant, lijkt iets van mijn zorgen te delen getuige verschillende hoofdredactionele commentaren. Zo wil minister Donner nu nieuwe strafwetgeving invoeren die, in zijn toelichtende woorden het 'verheerlijken, vergoelijken, bagatelliseren en ontkennen' van internationale misdrijven strafbaar wil stellen.

Dat is een volkomen belachelijk voorstel - op strikt logische gronden bovendien: zie hieronder - als het geen welbewuste totalitaire rechtspolitiek is, want wat 'internationale misdrijven' zijn is overwegend wettelijk toeval, en wat men vindt van het toepassen van geweld blijkt zéér sterk af te hangen van de zijde die men kiest: Onze Jongens kunnen gewoonlijk geen kwaad doen, en Hun Jongens doen - uiteraard! - niets anders dan kwaad. Dat allebei feitelijk hetzelfde kunnen doen en zich in ieder geval bezig houden met het vermoorden van hun tegenstanders blijft dan buiten de discussie, of wordt volstrekt éénzijdig uitgelegd: Wij Goed, Zij Slecht. Einde debat, en de minister wil dat ook.

Een hoofdartikel uit de NRC van 4 augustus hierover, waaraan ik het bovenstaande ontleen, eindigt met de alinea

"Er zijn morele en er zijn wettelijke grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Over morele grenzen kan worden gedebatteerd, de wettelijke grenzen moeten worden gerespecteerd. Wie beide soorten grenzen door elkaar haalt, streeft naar een onvrije samenleving. De toon van het debat [in de samenleving - M] is minder zorgwekkend dan de toon van dit wetsvoorstel [van minister Donner - M].

Dat klinkt fraaier dan wat er werkelijk staat, want ik zie geen enkele reden wettelijke grenzen te respecteren die ik voor immoreel houd. Daarbij, als je naar Onze Amerikaanse Bondgenoten (met steun van Onze Jongens) in Irak kijkt, of naar de idems in het Vietnam van weleer, dan mag je in alle redelijkheid aannemen dat wie tegenstander is van het Amerikaanse optreden met hulp van een Donneriaans wetsartikel binnenkort voor vele jaren achter de tralies gezet kan worden, of naar een Wilderiaans werkkamp gestuurd kan worden, omdat hij weigert het geweld van Onze Bondgenoten te 'verheerlijken, vergoelijken, bagatelliseren en ontkennen'. (Dat was dus de 'strikt logische grond' waarom ik dit Donneriaanse wetsvoorstel volkomen belachelijk vind, en trouwens ook immoreel, onrechtmatig, en verkeerd.)

En zoals ik in een eerdere Nedernieuws heb opgemerkt: Het geval wil dat jij en ik vrijwel de enige zonen en kleinzonen van in Nederland veroordeelde Nederlandse terroristen zijn, veroordeeld volgens de indertijd in Nederland geldende anti-terreur-wetten en in Nederland heersende morele normen en begrippen. Dat was dan tussen 1940 en 1945, maar ja: Nederlandse verzetsstrijders waren toen volgens de in Nederland geldende wet 'terroristen'. En vóór 1940 was de toenmalige Nederlandse regering er trouwens ook niet vies van Duitse vluchtelingen uit te leveren aan Hitler's uitvoerders: Ook dat zouden dan weer 'terroristen' zijn geweest volgens geldend recht en de toenmalige Verdonkachtige ministers. En werd Hitler niet 'democratisch verkozen'? Nou dan - uitleveren die 'terroristen'. Uit naam van Onze Rechtsstaat, vanwege Onze morele voortreffelijkheid!


6. Amsterdamse en overige Nederlandse corruptie : Er is de laatste week redelijk wat te doen over corruptie in Amsterdam en Nederland. Ik heb nu niet de energie om de betreffende kranten er bij te zoeken, dus stel nadere berichtgeving overwegend uit of af, maar het komt op het volgende neer.

Eerst was er een enquete verricht aan de VU onder hoge ambtenaren e.d. over de vraag hoe corrupt Nederlandse ambtenaren en politici zouden zijn. Ik heb de enquete niet gezien, en vrees dat deze in mijn methodologisch hooggeschoolde ogen weinig zou voorstellen, maar de uitkomst was "ca. 3%" en dat gaf behoorlijke commotie in spraakmakend Nederland, waar het ook komkommertijd is voor de nieuwsredacties. Het was spraakmakend (afgezien van komkommertijd) omdat het standaard Nedergevoel over deze kwestie van Nederlandse corruptie al dekaden lang neerkomt op de stelling dat alles en iedereen die in Nederland bestuurt boven alle twijfel of blaam verheven is, en dat corruptie in Nederland zomin voorkomt als in de hemel.

Ondertussen zijn al die dekaden jaarlijks tientallen miljarden omgezet in de gedoogde onwettelijke drugshandel, maar daar weigeren alle hoogbetaalde in eigen ogen o zo voortreffelijke Nederbestuurders serieus over te spreken, of doen dat af met een lafhartig en vals beroep op 'internationale verdragen' (die niemand raken, en geen sanctie dragen, dus alleen papieren afspraken zijn, waar feitelijk corrupte bestuurders zich inderdaad graag achter mogen verbergen).

Als iets 'corruptie' verdient te heten dan toch wel de jaarlijkse omzet van tientallen miljarden in illegale drugs die 'gedoogd' wordt door alles en iedereen - politici, ambtenaren en bestuurders - die in Nederland op gemeentelijk of nationaal niveau in z'n eigen levensonderhoud voorziet met wetshandhaven dat neerkomt op wetbreken? En niemand van het zooitje moet dat immers doen, want allemaal zouden ze hun carrière buiten het zo goed betalende bestuursapparaat kunnen vinden.

Hoe het zij... toen het eerste nieuws over corruptie enige commotie bleek op te leveren deed Elsevier's Weekblad (als ze de genitief nog zo spellen, wat ik mag hopen maar niet weet: ik praat hier andere pers na) een eigen enquete en bevond daarin dat de ondervraagden, wéér naar beweerd hoge ambtenaren en politici, van mening zouden zijn dat 17% van de hoge ambtenaren en politici "corrupt" zou zijn. Zes keer zoveel dus als eerder.

En dit zou nu serieus onderzocht gaan worden door de minister van Binnenlandse Zaken. Het is nu al duidelijk wat de uitkomst wordt met zo'n opdrachtgever: Nederland is geheel niet corrupt naar Nederlands normbesef, en die pakweg 25 miljard aan illegale jaaromzet aan illegale drugs, allemaal 'gedoogd' door burgemeesters, wethouders, politie-ambtenaren, gemeente-politiek en nationale politiek o.l.v. de minister van Binnenlandse Zaken, die bestaat even niet, of heet even geheel anders dan 'corrupt' of 'onrechtmatig' - want wordt het immers niet 'gedoogd' door onze immer voorbeeldige nimmer corrupte Nederlandse ambtenaren en politici? Nou dan! Weet immers iedere rechtgeaarde Nederlander niet dat Nederland een paradijs is en alle Nederlandse politici evenzovele voorbeelden van intellectuele en morele voortreffelijkheid zijn? Sic probo!

Toch denk ik dat Denemarken beter en prettiger is dan Nederland om te wonen en leven, en weet ik dat uit eigen ervaring wat Engeland en Noorwegen betreft. Maar ja: Het zal mij dan wel aan rechtgeaard Nederlanderschap ontbreken, vrees ik. Nu, ik heb daar dan ook al 17 jaar vrijwel continu teveel pijn voor, inderdaad tot mijn grote spijt: Was ik indertijd in Noorwegen gebleven dan waren mijn mensenrechten nooit zo gruwelijk en zo schijnheilig geschonden als in Nederland mogelijk bleek.


Goed - dat was het weer voor deze keer.

Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 31 augustus 2005