Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 27 november 2004             

 

Beste Freek,

Hier is weer een Nedernieuwsje.


1. Pubers: De school te Uden blijkt te zijn aangestoken door pubers van tussen de 14 en 17 die "geen banden onderhouden met extreme groeperingen en (..) evenmin worden verdacht van andere misdrijven." Mij verbaast het niet omdat ik onmiddellijk giste dat haat tegen de school wel eens de oorzaak zou kunnen zijn, samen met puberaal stoer doen etc. Wel enigszins verbazend is dit:

"Een donkerpaars hakenkruis, het getal 666 en "WP" (White Power) werden in het weekend van 13 en 14 november jl. op muren en ruiten van de openbare vmbo-scholengemeenschap Piter Jelles in Dokkum gekalkt. Maar de racistische uitingen zijn niet het werk van rechts-extremisten, maar van een groep linkse jongeren, die afgelopen dinsdag werd aangehouden. Het viertal (..) heeft bekend dat ze op deze manier extreem-rechtse jeugd uit de omgeving in een kwaad daglicht wilde stellen."

Ook dit zijn 15 tot 17-jarigen. Ik registreer het omdat het laat zien dat dwaasheden van pubers behoorlijk grote gevolgen kunnen hebben in de politiek.


2. Donner: Minister Donner heeft alweer een briljant idee, naar eigen mening: Ouders moet verboden worden hun kinderen te slaan, inclusief een correctieve tik, want hij meent daarmee kindermishandeling tegen te gaan. Hij gaf toe zijn eigen kinderen "wel eens een stevig pak voor de broek te hebben gegeven", maar vindt dat "dit is nu niet meer van deze tijd".

Het is natuurlijk onzin, want het werkt niet; het is niet te controleren; het zal het kleine percentage gestoorden en sadisten toch niet weerhouden; en ikzelf meen dat een correctieve tik wel degelijk zinnig is, als deze tenminste rechtvaardig en gemotiveerd is, en met uitleg gepaard gaat.

Wat veel zinniger is zijn meer subsidies voor de kindertelefoon e.d. en het kinderen op scholen wijzen op het bestaan daarvan.


3. 'Respect4all': Onze Em Pee JeejPeej loopt sinds woensdag met een oranje polsbandje om, waarop, liet hij het volk weten, de gevleugelde tekst 'Respect4all' staat, want een oranje polsbandje betekent respect. Heerlijk, nietwaar, dat onze superbegaafde Em Pee - de Eerste Nederlander - respect voor Eichmann, Hitler, Barbie, Goebbels, Amin etc. heeft, en dat nationaal en internationaal belijdt met zijn polsbandje?

Zou hij echt geloven dat mensen als Blair, Chirac of Schr÷der niet konkluderen dat hij evident maf is, al zullen ze dat natuurlijk niet zeggen? (Ja, ik vrees dat hij dat echt gelooft. De meeste mensen kunnen niet veel beter dan ze doen. "Heer vergeef hen, want zij weten niet wat ze doen." zoals de zelfbenoemde Zoon van de HEER het uitdrukte.)


4. Amsterdams bestuur: De NRC open heden met een artikel getiteld 'Wantrouwen in bestuur Amsterdam' met een bijbehorend artikel 'Macht vˇˇr argumenten'. Het betreft onderzoek gedaan door een Utrechtse hoogleraar M. Bovens in "opdracht van B en W in Amsterdam". Ik citeer wat hoofdpunten en commenteer dan:

"Amsterdam wordt bestuurd op basis van macht en wantrouwen, menen de hoge ambtenaren. Stadsbestuurders drukken volgens hen besluiten door met behulp van hun bevoegdheden zonder zich te bedienen van valide argumenten."

"Amsterdamse topambtenaren hebben vooral te kampen met onervaren, onvoldoende voor hun taak uitgeruste stadsbestuurders, zo gaven ze tegen de onderzoekers aan. Bovendien zijn dit politici die snel willen scoren, niet alleen om verkiezingsbeloftes uit te voeren, "maar ook (of vooral) om in de schijnwerpers te staan". In de praktijk leidt dat tot situaties waarbij het bestuurders aan realiteitszin ontbreekt en de ambtenaar in onmogelijke situaties verzeild raakt.

"Niemand zegt tegen een bestuurder wat hij eerlijk vindt" omschrijft een ondervraagde de cultuur die door dat spanningsveld ontstaat. "Bestuurders krijgen hijgers om zich heen". Onderling raakt daardoor het vertrouwen zoek, wat weer leidt tot een ambtelijke indekcultuur. Een aantal topambtenaren omschrijft de gemeente Amsterdam als een 'onveilige organisatie'. Besluiten worden genomen op basis van persoonlijke voorkeuren, er wordt bestuurd op basis van macht. Bestuurders maken gebruik van hun bevoegdheid om beslissingen te nemen, in plaats van zich te bedienen van valide argumenten. Dat leidt in de praktijk tot een parafencultuur of zelfs het aanleggen van schaduwdossiers om achteraf ingedekt te zijn."

"De ondervraagde stadsbestuurders zelf vinden dat er onder ambtenaren onnodig veel ontzag is voor bestuurders. "Er is te weinig lef, zeker waar wethouders en ambtenaren lang op dezelfde plek zitten." Je moet inderdaad wel van goede huize komen om als ambtenaar een opdracht te weigeren, aldus een wethouder. "Maar dat mag je van de andere kant wel verwachten van mensen in schaal achttien.""

De auteur van het artikel is Jos Verlaan, schrijver van het boek "Chaos aan de Amstel" uit 1999, die ik in dat jaar of in 2000 gebeld heb, om hem te vertellen over mijn ervaringen in Amsterdam, en die ik tweemaal bij het Parool getracht heb te spreken te krijgen, en die dat beide keren weigerde, hoewel ik hem heel beleefd toegesproken had. Zo'n soort "onderzoeksjournalist" dus: Een boek publiceren over het toen al hopeloos verziekte Amsterdamse bestuur (politici en ambtenarij), maar als er dan iemand komt die zegt met moord bedreigd te zijn door harddrugshandelaren achter de telefoon op z'n voorhoofd wijst, kennelijk op basis van de overweging die ik uit ambtelijke monden gehoord heb "Dat gebeurt niet in Onze Mooie Stad, meneer!".

Dan wat z'n artikelen en Bovens rapport betreft.

In algemene zin denk ik dat Bovens en Verlaan zich allebei laten tillen door de ambtelijke top, die evident uit is op nˇg meer macht en nˇg minder controle dan ze al hebben - om de topambtenaar mr. Lisser te citeren, uit 1991, toen ik klaagde over moorddreigingen door inpandige harddrugshandelaars met B&W-vergunning: "Wij hebben geen enkele verantweurdelijkheid of aenspraekelijkheid. Die heeft B&W." Ja, dat zou zo'n smerige ambtsmisdadiger - Bestuursdienst, nog steeds, al 15 jaar - wel willen!

Wat wel interessant is, is dat "Niemand zegt tegen een bestuurder wat hij eerlijk vindt", wat ik onmiddellijk geloof, zoals ik onmiddellijk niet geloof dat "er onder ambtenaren onnodig veel ontzag is voor bestuurders". (Wel: schijnheiligheid, voorzichtigheid etc.)

En ja, ik denk dat mijn dossier bij de S.D. ook gemasseerd is, want ze beweerden glashard dat er van mij "geen klachten bekend zijn". Nu, dat kan alleen als ze hun kont eraan afgeveegd hebben en de zaak versnipperd hebben.


5. Belliot en Oudkerk: De hoerenloper, coca´nesnuiver, oplichter en bestuursmisdadiger Oudkerk was ook weer in het nieuws, en probeert stemming te maken om in 2006 een gooi naar het gekozen burgemeesterschap te kunnen doen. O wat was ie het eens met Bovens en co, de oplichter!

Mag ik de man doodwensen? Nu dan: Het zou voor Amsterdam zÚÚr veel beter zijn als hij een prachtige tumor ontwikkelt die het hem onmogelijk maakt als burgemeester verkozen te worden. Wat een inferieure schoft is die man! Wat een verziekte leugenaar! Wat een minderwaardige sado-masochist met z'n verjunkte hoeren op de Thames-weg en in Utrecht! (Ik spreek hier als psycholoog en als kenner van behoorlijk veel psychiatrie. Wie het niet bevalt kan naar de rechter.)

Ik kreeg ook mail van het "Communicatieteam" - noemen ze zich - in opdracht van wethouder Belliot, behoorlijk tot mijn verbazing, in reactie op mijn mail van 19 november.

"Wethouder Belliot heeft kennis genomen van uw correspondentie. Omdat u in uw schrijven verder geen concrete vraag stelt aan de gemeente, beschouw ik deze zaak verder als afgehandeld."

Tsja. Kennelijk moet je "een concrete vraag" stellen om een wethouder van Amsterdam mogelijkerwijs te bewegen tot rationaliteit en redelijkheid, maar dat wil ik dan wel proberen. (Advies: Don't hold your breath.)

Hoe het zij: Het is oneindig meer dan ik ooit van Oudkerk te horen kreeg - verantwoordelijk voor de Sociale Dienst - want daar kreeg ik nˇˇÝt antwoord van: Van Oudkerk mˇgen coca´nehandelaars lastige bovenburen met moord bedreigen, en onze vader heeft dßßrvoor 3 1/2 jaar concentratie-kamp overleefd: Opdat een Oudkerk "uit naam van de idealen van de Februaristaking" coca´ne kan snuiven en junkie-hoeren kan gebruiken uit z'n door de gemeentebelasting opgebrachte salaris. Wie er wat van zegt krijgt hondsbrutaal te horen dat hij "een joodse identiteit heeft, al heb ik het geloof niet" en "dus" boven moraal, wet, recht en fatsoen zou staan, naar eigen psychopathische mening. (Een psychopaat is iemand zonder geweten, in psychiatrisch juist taalgebruik. Dergelijke mensen bestaan, en brengen het vaak ver in de politiek.)


6. Hirsi Ali: De VVD congresseert, en kreeg een boodschap van haar via de telefoon van haar ontdekster Neelie Kroes.

"Hirsi Ali liet weten dat de moord op "mijn vriend Theo van Gogh" haar alleen maar "strijdbaarder en nog sterker" heeft gemaakt. Ze veroordeelde het in brand steken van scholen, moskeeŰn en kerken en pleitte voor een strijd voor de vrijheid van meningsuiting. "Ik zal dat - dat beloof ik u - tot het eind van mijn leven doen." Ze benadrukte twaalf jaar geleden naar Nederland te zijn gekomen en ervan te zijn gaan houden "omdat ik hier vrij ben (..) vanwege de waarden van de Verlichting." Het congres beantwoordde de brief met een staande ovatie."

Nog vˇˇrdat zij arriveerde in Neerland riep ik op tot veel meer verlichting aan de UvA - en werd als dank o.a. voor "fascist" uitgemaakt. Waar Hirsi Ali vrij in was in Neerland was carriŔre maken in de politiek op basis van haar zwarte-vrouw-en-vluchteling-zijn vanwege de toen heersende vooroordelen. Het resultaat is dat er in haar gezondheid en veiligheid en carriŔre ondertussen minimaal duizend keer zoveel ge´nvesteerd is in 12 jaar dan in mij in de 27 jaar sinds ik remigreerde uit Noorwegen, niet om een politieke carriŔre na te streven (in dit land in dit tijdsgewricht uitsluitend voor mensen die te dom zijn voor een wetenschappelijke of kunstzinnige carriŔre), maar om mijn briljante verstand te bekwamen aan een universiteit in het land waarin ik, helaas, geboren ben. Zo zie je maar weer wat in Neerland de verschillen zijn tussen iemand van mijn achtergrond en de hare.

En ik denk nog steeds dat ze zowel een groot Singh Varma potentieel heeft als niet intelligent genoeg is om te zien hoe dom de doorsnee is. Ik vrees dat ze het gedeeltelijk goed bedoelt, want een groot deel van haar gedoe rond de Islam, sinds haar zeer recente bekering tot het athe´sme, is uitgesproken puberaal van niveau en inhoud, maar ik vrees ook dat ze intelligent genoeg is om snel te hebben kunnen zien dat iemand als zij - vrouw, zwart, vluchteling, niet lelijk, niet dom - in het Politiek Correcte Neerland ˛ zo makkelijk carriŔre maken kan met loze politieke poses. En ik geef toe dat die poses nu niet meer loos zijn, maar vrees weer dat dit minder aan haar ligt dan aan de godsdienstwaanzin van een paar idioten, en de domheid en hysterie van de Neerlandse doorsnee, inclusief bestuurders, journalisten, en andere voorgangers.


7. Van Gogh: Ik heb ondertussen 'De Weldoener' van Van Gogh met handgeschreven opdracht teruggevonden, en ook de hoes van de LP " 'Een verdeeld genoegen' (De liederlijke liederen) ", waarop Van Gogh zingt. Ook daarop staat een opdracht: "Voor Maarten, de filosoof; moge deze uitgelezen blinde je pad verlichten! Met excuses voor 't tomatensap."

Dat laatste slaat op het glas tomatensap dat hij over mijn hoofd goot na, bij onze eerste ontmoeting, een discussie van me te hebben verloren. Mijn repliek indertijd: "Als domme mensen het niet kunnen winnen met argumenten gebruiken ze geweld." Ach ja. (En de "uitgelezen blinde" slaat kennelijk op de hoes van de LP, waarop een tekening van een blinde met donkere bril en blindenstok die een oog in z'n hand houdt.)

Ik kan de LP nu niet vinden, en het is uitstekende muziek om een feest prompt te beŰindigen. Toch staat er een lied op dat ikzelf wel leuk vond, omdat ikzelf ook een afschuw van Jos Brink heb: "BabbeloniŰ".  En ik kreeg nog een LP van hem cadeau "Leen uw oor aan Van Gogh" als ik me goed herinner. Maar het is geen muziek om naar te luisteren, en ik vermoed dat hij nˇg slechter zong dan ik kan, wat veel zegt, want ik mocht op de kleuterschool al niet meezingen en moest doen alsof.

Zoals ik eerder gezegd heb: Na die eerste keer was hij altijd bijzonder vriendelijk tegen me, terwijl ik vond dat hij wel intelligent was en moed had, maar allebei verkeerd gebruikte, en niet onder de indruk was van zijn films. En ik denk dat ook hij de modale medemens kennelijk overschatte.

En nog wat in dat verband: Wat mij verbaasde en tegenviel was dat hij viel voor Fortuyn. Het viel me tegen omdat ik hem intelligenter ingeschat had, en het verbaasde me omdat hij toen ik hem kende, rond 1983-4 en in 1989, toen ik een interview met hem maakte en publiceerde, net als ik feitelijk a-politiek was en neerkeek op politieke actievoerders, en ze voor dom of geschift of hypocriet hield. Hij was Kunstenaar, vond hij zelf, en dat vond ik ook, al vond ik hem netzomin groot als Vincent. (Ik mag graag, en gemeend, tegen Kunstschilders zeggen dat ik ze beter vind dan Vincent van Gogh. Dat vleit ze zeer, totdat ik uitleg wat ik daarmee bedoel, bijvoorbeeld in termen als "Vincent verhoudt zich tot Bosch als een molshoop tot de Matterhorn - vandaar.")

Trouwens: Ik liet Theo vallen in en na 1989, enerszijds omdat ik zijn neuroses niet prettig vond, al had ik er persoonlijk geen last van na de eerste keer; anderszijds omdat hij bijzonder veel zoop, en ik dat niet doe (en van m'n leven niet dronken ben geweest); en ook omdat mijn gezondheid niks voorstelde, zodat alles wat ik doe mij veel meer moeite kost dan een gezond mens, zodat het echt van harte moet gaan, of niet. Ook ben ik geen filmfanaat, en houd ik niet van de kringen waar Theo in verkeerde. Het is echter waar dat hij aardig kon zijn als hij je aardig vond, zoals het ook waar is dat hij heel onaardig kon wezen als hij je niet mocht. Bovendien had hij de in mijn ogen aangename eigenschap dat hij een stuk eerlijker zei wat hij vond dan de doorsnee doet.


8. Gemeentelijk en Calder-nieuws: O ja: De fa. Alexander Calder B.V. - zie 18 november - is afgeblazen door de gemeente, kreeg ik vandaag met de post te horen.

"Gebleken is dat u bij Alexander Calder in het kader van een project werd aangemeld zonder uw dossier te raadplegen. Het regiokantoor heeft uw dossier alsnog geraadpleegd en vervolgens de opdracht aan Alexander Calder om uw mogelijkheden voor re´ntegratie of activering te onderzoeken ingetrokken."

De behandelende ambtenaar J.C. Koorevaar kende mij van eerdere klachten, en meende opnieuw mij te moeten toevoegen dat ik het verleden met rust moet laten en daarover niet mag klagen. Hij vindt het evident geen probleem dat Amsterdamse invaliden met moord bedreigd worden door Amsterdamse drugshandelaren, en dat ik daar nu 16 jaar pijn door lijdt is zijn probleem niet. Aan de andere kant: Zijn schriftelijke antwoord - immers ook controleerbaar - is beleefd en terzake, en ik heb dat heel vaak heel anders meegemaakt. (Of ik het geloof is een ander verhaal.)

Toch: Wat mij, als psycholoog, niet verbaast is hoe snel dergelijke lieden zijn met dergelijke verklaringen. NB: Ik heb het ondertussen aan letterlijk honderden Amsterdamse ambtenaren voorgelegd, en nog nooit zelfs enige uitdrukking van spijt of medeleven ontvangen, en zeer vele keren gehoord dat ik niet moet klagen over het verleden, en dat zij "geen persoonlijke verantwoordelijkheid en geen persoonlijke aansprakelijkheid hebben".

Je kunt er gif op innemen dat dit soort mensen nooit of te nimmer tegen Cohen zegt: "Kerel, je moet eens ophouden met dat eeuwige gezeik en gehuilebalk over de Februaristaking!" of tegen Belliot (die Surinaamse is, van achtergrond) "Mens, wat heb ik te maken met de slavernij van je voorouders!". Zie boven: " "Niemand zegt tegen een bestuurder wat hij eerlijk vindt" omschrijft een ondervraagde de cultuur " in de gemeente Amsterdam.

NB: Tegen mij is in 1984 gezegd, door een hoge Amsterdamse ambtenaar, nadat ik protesteerde tegen de moorddreigingen en beledigingen van Amsterdamse gemeentelijke portiers van de S.D n.a.v. hun discriminatie van Marokkanen en Surinamers waar ik bij moest zitten, dat "U heeft niets te maken met wat uw vader wel of niet deed in de Tweede Wereldoorlog."

Mag ik misschien denken in dit land dat Nederland zÚÚr veel beter af zou zijn als de God van de Christenen, Mohammedanen of Joden, in Zijn Oneindige Wijsheid en Goedheid, het met een mirakeltje voor elkaar brengt dat alles wat ambtenaart in Neerland - geheel pijnloos, mirakuleus, wonderbaarlijk en goddelijk - voorgoed verdwijnt in het niets, of wat een oneindig lang straffend en belonend God ook mag doen, in Zijn Wonderbaarlijke Goedheid en Almacht? 

Ik geloof niet dat dit mag van minister Donner en Em Pee JeejPeej, maar ik ken de Bijbel, Aquinas en Calvijn goed genoeg om daar heel lang uit te citeren als het nodig is. (Aquinas was voor het doden van ketters; Calvijn zorgde er zelf voor dat ketters levend verbrand werden, en meende dat vrijwel iedereen voor eeuwig voorbeschikt was te branden in de hel; en er staat veel gruwelijks in de Bijbel over het uitmoorden van hele steden omdat de God van het OT dat zo graag zag.)

Toch denk ikzelf dat de enige manier om in Nederland (en elders) en enigermate behoorlijk publiek bestuur te krijgen de macht aan het publiek te geven: Laat iedere burger voor zo'n 2 Ó 3 jaar in z'n leven, op het niveau waarop hij maatschappelijk werkt, tegen dezelfde betaling, en bij wijze van sociale dienstplicht, het werk doen dat nu levenslang door ambtenaren wordt gedaan. Het zou ook zeer bijdragen aan verantwoordelijkheidsbesef en maatschappij-inzicht bij iedereen, en het zou zeer veel corruptie, incompetentie, regelneverij, uitvreterij, en zinloze vergoedingen en ambtelijke pensioenen opheffen, en in plaats van de slechtsten en luisten voor hun hele beroepsleven de doorsnee in deeltijd laten besturen, zonder door macht gecorrumpeerd te worden, en zonder een machtsbasis van honderden gelijkgestemde collega-uitvreters-voor-het-leven in het ambtelijk bestuur als collegaas. In plaats van ambtenaren burgers die hun burgerplicht doen gedurende een paar jaar, zoals vroeger militaire dienst.

Is het een visionair plan? Mogelijk, maar het lijkt me realistisch haalbaar en, naar de logische betekenis geredeneerd, werkelijk democratisch. Immers, democratie = het volk regeert.


Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 27 november 2004