Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 17 december 2004             

 

Beste Freek,

Laat ik maar weer wat Nedernieuws van mij afschrijven, maar niet alteveel - en voorafgegaan door de opmerking dat het altijd verstandig is meerdere bronnen te gebruiken voor wie een enigermate feitelijk adekwaat oordeel wil. En o ja: Op de site zijn gewoonlijk de schrijffouten die me opvielen verwijderd, en wat links toegevoegd.


1. Brouwer: Ik noemde de biografie van L.E.J. Brouwer, en kom 'm vandaag in de ramsj-column van de NRC tegen. Toch had ik het laatste niet-inkijk-exemplaar, zodat de ramsj-column kennelijk telefonisch wordt samengesteld.

Hoe het zij, ik heb 'm wel ongeveer uit - meer dan 500 paginaas - maar anders dan H. Brandt Corstius, die op de omslag staat geciteerd als 'Intellectueel geeft de biografie veel genot', heb ik er intellectueel niet veel van genoten. (Andere hersens, andere ervaringen.)

Ik schreef het al: Véél te weinig wiskunde of logica, en in plaats daarvan veel details over ruzies en academische milieus. Dat is enigermate aardig, omdat ik nogal wat bleek gelezen te hebben van de feitelijk nogal weinig Nederlandse wiskundigen die genoemd worden, maar overigens stemt het weer vooral pessimistisch, want er was veel ruzie en gedoe in de Nederwiskunde.

Verder is Van Dalen érg makkelijk in het wiskundigen tot "genie" of "geniaal" bestempelen, waar ik toch vooral hooguit talent zie in de meeste gevallen. Hij schijnt ook niet goed door te hebben dat veel wiskundigen, ook al zijn ze goed in hun vak, toch meer lijken op goede beroepsmuzikanten, geschikt voor het Concertgebouw, dan op grote componisten, en dat alle begaafdheid kennelijk Gaussiaans-normaal verdeeld is (dus: er is nu eenmaal heel weinig extreem talent, zoals er maar heel weinig heel lange of heel sterke of heel moedige mensen zijn).

En verder had ik graag aanzienlijk meer gelezen over grote buitenlandse wiskundigen waarmee Brouwer omging - Urysohn en Carathéodory, met name - en minder over kleine Nederlandse idems waar hij ruzie mee had, vaak.

Tenslotte snap ik Van Dalen niet helemaal: MIJ wil het voorkomen dat er nieuwe mogelijkheden zijn in de wiskunde via computers, niet zozeer omdat die voor mensen zouden kunnnen gaan denken of bewijzen zouden kunnen verifiëren, al is van allebei wat waar en geldig, maar omdat constructieve wiskunde - waar Brouwer een inspirator van was - er mee samenhangt. Maar Van Dalen treurt wat over de teloorgang van "de zuivere wiskunde", alsof die papieren uitdrukking van zeldzaam intelligente enkelingen een lang leven zou zijn beschoren ondanks de opkomst van computers, waar zoveel meer mee mogelijk is dan met papier, eenvoudig omdat je zoveel gissingen effectief kunt testen en in beeld of diagram vertalen.

Maar goed - dit alles is geen Nedernieuws behalve een item in de ramsj-column, en iets wat vrijwel geen Nederlander echt interesseert, al doet het dat mij wel.

O, nog zo'n mening op de kaft, van de - volgens mij - literatuur-recensent Michael Zeeman (die de achternaam draagt van een goed natuurkundige, maar goed): 'De gedachtevorming vindt als het ware opnieuw plaats onder onze ogen. Een plezier om te lezen.'

Nu, dat is juist precies wat ik mis: Brouwer hád interessante ideeën over de grondslagen van de wiskunde, en was origineel - en had bovendien het grote nadeel dat hij weliswaar een heldere geest had, maar géén grote gave voor helder taalgebruik, zodat er nogal wat uit te leggen zou zijn voor een aanhanger van zijn theorieën als Van Dalen. Aber nein: Nichts und abermahls nichts - wat ik enigermate kan begrijpen voor een biografie. Maar stop 't dan in appendixen, en schrap eventueel wat irrelevant geruzie, vind ikzelf, die van wiskunde en logica houdt en niet gelooft dat ik wiskunde lees als ik òver een wiskundige lees, anders dan literatuur-recensenten en Neerlandici.


2. Philosophical Dictionary: Voorzover ik energie heb gaat die voornamelijk in het PD, dat vandaag exact bij de 4,00 MB gearriveerd is. Ik weet van niets dat er op lijkt, en leg in de Introduction ervan uit waarom dat zo is.

Ik ben benieuwd hoeveel het overgeschreven is ondertussen, zonder bronvermelding, maar kan die vraag alleen maar met een goddelijk perspectief beantwoorden, dat ik niet heb, al weet ik wel dat ideeën op mijn site ondertussen in verschillende proefschriften of M.A.-scripties terecht zijn gekomen, wat ik weer weet omdat mij dat, meer of minder duidelijk, herhaaldelijk gemeld is via de e-mail.

Hoe het zij: Ik meen echt dat hooguit 1 op de 10.000 behoorlijk kan redeneren, en dat ik daarvoor schrijf, en dat ik overigens in een armzalige tijd in een armzalig land moet proberen te overleven, tussen een massa yahoos, wellicht in sommige gevallen met goede bedoelingen, maar vrijwel allemaal zonder behoorlijk verstand, zodat het kennelijk al héél wat is als wat ik aan zinnigs te melden heb zónder bronvermelding in de stroom van de menselijke cultuur terecht komt. Tel uw  zegeningen, kortom, want het leven is grotendeels lijden en teleurstellingen.


3. Hofland: Wat die stroom van de menselijke cultuur betreft: Hofland, die eerder meende dat Nederland rijp is voor een staatsgreep, sombert vandaag door in de NRC, deze keer aan de hand van Huizinga's "Herfsttij der Middeleeuwen", dat ik ook al gelezen heb, al is het in het Engels, omdat ik het daarin toevallig ooit vond in de ramsj. (Hofland las kennelijk niets anders van Huizinga, dat bovendien relevanter is, zoals "In de schaduwen van morgen", dat ik al in 1990 noemde in mijn klachten aan B&W van Amsterdam, wat deze drugsmafia-gedogers "grievend en/of beledigend" vonden, schreven de bestuurlijke mafiosi, "en daarom gaan we niet op u in" - en dus mocht ik vergast en geterroriseerd worden, want zo gaat dat immers in Amsterdam, geheel vanzelfsprekend).

Hofland verwacht dat er duistere Middeleeuwse tijden aankomen, kennelijk, met veel grof en wreed geweld, waar Huizinga dan ook zijn boek mee begint, overigens net als Burckhardt in de 'Kultur der Renaissanz in Italien', die Huizinga minstens een beetje nagedaan heeft, wat overigens mag. Maar argumenten geeft Hofland zomin als De Hond, die meent in de Weimar-Republik te leven o.i.d., of althans dat beweert, en daarmee de kolommen van de NRC haalt, waar 't hem waarschijnlijk om te doen was. Hofland eindigt als volgt, omineus en somber:

"Na drie grote oorlogen in de vorige eeuw zijn we toe aan een nieuw tijdvak. Grote woorden. Maar let op: overal om je heen zie je het gebeuren. En in de verte klinkt iets, niet van de Verlichting maar van de Middeleeuwen, zoals door Huizinga beschreven. Nu met de modernste middelen. Ik wens u een gelukkig en veilig nieuwjaar."

Tsja. Zonder argumenten of expertise klinkt het vooral als interessant-doenerij van een journalist die niet eens de universiteit heeft weten af te lopen. Daarbij: Ikzelf heb dergelijke dingen al 25 jaar geleden gezegd en geschreven, en ook weer in 1989, en werd uitgemaakt voor 'fascist' en van de universiteit verwijderd 'vanwege uw uitgesproken gedachten', en ben buiten jou en enkele anderen nog geen Nederlander tegengekomen die daar iets op tegen had of enig probleem in zag, zoals ook vrijwel iedereen het normaal en behoorlijk en fatsoenlijk en mijn schuld lijkt te vinden dat ik met moord bedreigd ben door harddrugshandelaren met Amsterdamse burgemeesters-vergunning, inpandig gevestigd in het krot waarin ik als invalide moest overleven, waar ik ook vergast ben door mijn harddrugs handelende huisbaas.

De algemene opvatting in Neerland daarover is, evident, dat 't mijn schuld zou zijn; dat ik dan maar niet had moeten protesteren tegen de drugshandel en hun overlast, en als de miljoenvoudige doorsnee, nu en in de Tweede W.O., had moeten collaboreren, gedogen, of gewoon mee handelen, en achteraf zogenaamd in het verzet zitten; dat een burgemeesterlijke vergasser en beschermer van de heroïnehandel als Van Thijn zo'n vreselijk nobele man is, omdat-ie dat zelf zo vaak gezegd en gesuggereerd heeft; dat wie niet heel vriendelijk is over een Amsterdamse burgemeester die zichzelf "joods" noemt, al is ie atheïst, omdat dit carrière helpt maken, niet kan deugen; en dat iemand met mijn achtergrond eigenlijk óók niet deugt: Du skal ikke tenke at du er noen, en communisten - als onze ouders - "zijn landsverraders", en wie, als ik, alléén in wiskunde, logica en wetenschap gelooft, en véél intelligenter is dan de academische doorsnee of de Neerlandse media-persoonlijkheden, alleen al daarom niet deugt, niet kan deugen, en "dus" bedreigd, vergast, geterroriseerd en van de universiteit getrapt kan worden, want je mag in Nederland wel geniaal of briljant zijn, maar alléén als voetballer (Cruyff), als volkszanger (Hazes), als junk (Brood), of als "media-persoonlijkheid" (Barend & Van Dorp en gelijkwaardige consorten).

Toch? In dit verband, en ook dat van Hofland - zeg de duistere tijden die Neerland te wachten staan omdat het onderwijs al 30 jaar systematisch op alle geledingen is afgebroken, kapot gemaakt, genivelleerd, geburokratiseerd, gemassificeerd, "gedemokratiseerd" door de nationaal-socialisten van de PvdA (màg u niet zeggen: "Iedereen is gelijkwaardig", en die van de PvdA - Netelenbos, Adelmund - zijn nog een graad of wat "gelijkwaardiger" en zeker financieel hebzuchtiger, rijker, en geprivilegieerder, net als de führende socialisten onder Hitler of Stalin), waartegen alleen ik de moed had te protesteren, en wat kennelijk alleen ik met mijn o zo hoge intelligentie helder zag, al in 1966 toen ik de Havo omschreef als "onderwijs voor debielen" en naar een klassiek avond-gymnasium verkaste omdat mijn rector, die niet tegen me op kon, beweerde "Maarten is wel intelligent genoeg, maar te lui" - alsof er iets was in wat ik aangeboden kreeg dat aan mijn intelligentie kon appeleren .... het volgende puntje.


4. Onderwijs: Hier en daar ziet een enkeling wat er gebeurd is de afgelopen 30 jaar, en krijgt zelfs ruimte in de NRC, anders dan ik. In de vandaagse NRC schrijft een "docent vmbo-t/havo/-vwo" Van Weely onder de kop "Het onderwijs is vermoord":

"In mijn 27 jaar in het onderwijs heb ik vrijwel uitsluitend de onvoorstelbare arrogantie van megalomane managers en van het ministerie meegemaakt met als absoluut dieptepunt het functioneren van mevrouw Netelenbos (PvdA). (..)
Voor de maatschappelijke gevolgen werd al jaren door velen gewaarschuwd [nou..."velen"? - M.] en die zijn nu volop zichtbaar in de grote steden. Sinds kort heeft de ontsporing en kansloosheid van veel jongeren een nieuwe dimensie gekregen die direct het hart van onze democratische samenleving bedreigt. Het klinkt cynisch, maar gelukkig worden politici nu zelf ook rechtstreeks getroffen."

Hij heeft het feitelijk over de nivellering; de uitholling; het feit dat minstens 10% van de Nederlanders tegenwoordig functioneel analfabeet is; het feit dat àlle zware studies vrijwel geen studenten meer trekken, en dat de studenten die er wel aankomen vrijwel niets van talen, wiskunde, geschiedenis of literatuur weten, en verteeveede mini-breintjes hebben, zelfs al hebben ze enige zelfstandige interesse levend weten te houden op de rampen die in Neerland "school" heten, en tussen het porno-surfen, breezer-zuipen en party-drugs slikken door.

Maar goed - lees mijn stukken uit de 80-er jaren. En als ik een stuk dat ik 1982 voor de UR van de UvA schreef kan vinden zet ik dat ook op mijn site, was het alleen omdat toen bijna iedereen in de Universiteits-Raad - behalve de gemachtigde namens de Kroon, die mijn hand kwam schudden en zei dat ze nog nooit iets gelezen had dat de zaak zo scherp, helder en zinnig verwoordde - over mij heenviel, en me voor "fascist" uitmaakten omdat ik .. objectief wetenschappelijk onderwijs durfde te bepleiten, en voor een hoger niveau pleitte, en tegen de politisering en demokratisering, dan doe ik dat. (Ik heb daar wel energie voor nodig om het te zoeken, of hulp in de huishouding, en die is er niet voor je broer, zoals je weet, omdat ik de gemeente van Amsterdam heb durven criticeren, en geen junk ben, en wel buitengewoon begaafd, en dat weer niet mag zeggen, in Onze Dommocratische Heilstaat van Hazes, Brood, Balkenende, Van Thijn en Netelenbos.)


5. Polsbandjes: Eén of twee dagen geleden stond er ook weer een pagina-grote advertentie in de NRC, vol met zwart-wit fotoos van Media-Persoonlijkheden, als de driekwart debiele snelzwemster De Bruyn en Aboutaleb, de man die te laf, te onbehoorlijk, en te dom is mij te antwoorden, allemaal o zo subtiel voorzien van een Oranje polsbandje. Ik zou willen dat hun IQs op hun voorhoofden getatoëerd werden, met hun jaarsalarissen eronder, zodat duidelijk wordt welk overbetaald publiek vee hier een klimaat van conformistisch Politiek Correct Oranje Maoïsme probeert te vestigen - en niet omdat ze erin geloven, o nee! Alleen omdat het ze status, reputatie en geld geeft, en voor de camera's krijgt, en een roep van O Zo Bewogen Correcte Neerlander.

Laat ik het zo zeggen: Ik hóóp dat Hofland ongelijk heeft met zijn geloof aan een nakende Götterdämmerung, maar als die komt dan zal ie verdiend zijn voor het tuig dat in Neerland aan de leiding is sinds dekaden, of de media bespeelt voor eigen voordeel sinds dekaden, en dat altijd meeliegt, mee bedriegt, mee lult, mee conformeert.

Ik noemde Brouwer, in ieder geval een geniaal wiskundige. Hier is hij eerst in een heldere en dan in een boze bui. Eerst helder - en het betreft het Politiek Correcte taalgebruik van 1946:

"[..] het is mijn mening dat in een gelukkige mensheid staatsbemoeienis in ieder geval zorgvuldig gehanteerd zal moeten worden, en dat de staat een strikt indicatieve taal zal moeten gebruiken. Als zij van deze plicht afwijkt en in zijn vocabulaire vagelijk spiritueel getinte termen als principes, houding, karaktervorming, vastheid van karakter, leiderskwaliteiten, heroïsme (voor de voortzetting van de lijst zie Göbbels) toelaat, dan zullen inquisitie, denunciatie en mensenjacht nog steeds hun kans hebben, de mens zal de mens onderdrukken, en zal zijn medemens wantrouwen." (p.455)

Het moderne ideologische taalmisbruik van de Nederstaat - "Nederland is klein. Denk groot. Ministerie van VWC" (niet geheel toevallig zwaar ambtelijk corrupt) - is ànders, maar Brouwer had en heeft gelijk: Een behoorlijke staat onthoudt zich van ideologisch taalmisbruik - ergo: er is al dekaden géén behoorlijke staat in Nederland.

Dan boos, nadat Brouwer weggemanipuleerd was van de universiteit:

"De jaloezie tegen de coterieloze, die zich handhaaft, is machteloos in een rechtsstaat, doch breekt los en verzadigt zich in tijden van crisis en verwarring. De winnaars hebben een nieuw soort mensen op het kussen gebracht (ook in de universiteit en de wetenschap), die objectief daar niet horen, en zich onledig houden met het jagen met alle middelen op degenen die hen als zodanig beschouwen (..)

Ik kan er van meepraten, en citeer Van Dalen die vervolgt:

"De aantekeningen staan vol van klachten over usurpatoren, middelmatigheid van de nieuwe machtsgroep, vervolging van andersdenkenden, Hitlerachtige methoden." (p. 469)

Hoe het zij, één reden voor mijn eigen aristocratische opvattingen is dat Neerland al dekaden feitelijk beheerd en bestuurd wordt door een paar politieke en journalistieke cliques van intellectuele middelmatigheden, meelopers die alleen via democratische verkiezingen en de stupiditeit en onwetendheid van de doorsnee op het kussen kunnen komen en dan niet meer weg te brànden zijn, omdat ze moreel gesproken schoften of psychopaten zijn, dus lieden zonder geweten, alleen geïnteresseerd in eigen opgang, eigen faam, eigen inkomen, eigen status, eigen belang.

En het droevige is dat ik dat nooit en te nimmer zie veranderen via "democratische verkiezingen", of via een hier of daar goedwillende enigszins heldere individuele uitzondering die de kolommen van een krant of 5 minuten TV weet te krijgen, en alleen maar goed is voor hoon van de grote meerderheid van uitvreters, parasieten en leugenaars met Poltitiek Correcte leugens en poses.

Daarom moet je blij zijn, als intelligent lid uit een intelligente familie, uit Neerland ontsnapt te zijn, en daarom raad ik iedereen aan in Nederland die meent hersens te hebben om te vluchten, te emigreren, weg te gaan: Dit land is naar de verdoemenis, voor de komende generatie, en mijn generatie van collaborateurs heeft dat voor elkaar gebracht - de Ettys, de Koks, de Van Thijns, de Cohens, de Balkenendes, de Van Dams, de Oudkerken, de intellectueel en moreel inferieuren met de grote bekken en de grote netwerken van gelijkgestemden; de leugenaars en poseurs met hun praatjes over "demokratie", "normen en waarden", "gelijkwaardigheid", "respect" en wat de leugenkreet en waan van de dag ook mag zijn.

Er is geen beschaving en kan geen beschaving zijn waar de doorsnee of erger aan de macht is. In Nederland is de doorsnee al minstens 35 jaar aan de macht - en vandáár de puinhopen die bestaan, en de nog veel grotere puinhopen die eraan lijken te komen, en zo dat het geval is feitelijk onafwendbaar zullen zijn voor het tuig dat regeert of opinie bespeelt, want ze missen zowel de vermogens en de kennis als de moed en de wil daarvoor, al zal de meerderheid van het bestuurs- en media-tuig ongetwijfeld in staat blijken, als stront in een latrine, zoals vader zei, boven te blijven drijven in om het even welk politiek klimaat, omdat ze nu eenmaal het vermogen hebben te liegen en bedriegen voor eigen belang, en hun geweten even makkelijk inwisselbaar is als hun haarstijl, en de meute dom is, en mundus vult decipi.

Het is helaas niet anders, en is, zoals de mens in doorsnee is, ook nooit anders geweest. Intelligentie en morele integriteit zijn zeldzaam; stupiditeit en conformisme de menschlich-allzumenschliche norm, valselijk verguld door hypocrisie en pose. Zo is het, zo was het, en zo zal het blijven tot een kleine minderheid de werkelijke wortels van individuele intelligentie heeft ontdekt en kan vermenigvuldigen voor een werkelijke menselijke beschaving. Ik zal het niet meemaken, en hooguit de ondergang beleven van wat is, en inderdaad geen eigen verdienste heeft veel langer of verder te bestaan, in deze Neder-kul-tuur waarin ik door invaliditeit gedwongen ben te overleven, en zo vreselijk graag uit zou ontsnappen als ik fysiek maar wat gezonder was.

Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 17 december 2004