Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 15 december 2004             

 

Beste Freek,

Hier is weer een Nedernieuws, met althans iets dat je ongetwijfeld al in Denemarken hebt vernomen.


1. Bernhard: Wat ik aanneem dat je in Denemarken hebt vernomen is dat er gisteren een uitgebreid interview - speciale bijlage van 24 paginaas - met wijlen Prins Bernhard bij de Volkskrant meegeleverd was. Aangezien iemand me er op wees heb ik 'm gekocht en doorgelezen, en naar ik begrijp kun jij, desgewenst, hetzelfde doen op de site van de Volkskrant.

Het is een aardig verhaal, gebaseerd op 9 interviews van 2 Volkskrant-redacteuren die "de scoop van hun leven hebben" (triest, lijkt me, als je daarvoor hebt geleefd, maar goed - en ik noem dit omdat de heren zelf weer geïnterviewd werden door jaloerse collegaas), en Bernhard komt eruit naar voren als een man met karakter, moed en en individualisme, wat allemaal eigenschappen zijn die ikzelf op prijs stel, en waarvan ik weet dat ze zeldzaam zijn, en bijvoorbeeld de twee journalisten, niet sieren, of in ieder geval niet in dezelfde mate.

Ook heeft hij twee "onechte dochters" zoals dat heet; inderdaad een miljoen gevraagd en gekregen van Lockheed, naar zijn zeggen voor het World Wildlife Fund; heeft hij een respectabele rol gespeeld gedurende de Greet Hofmans-affaire; en een soortgelijke opvatting, kennelijk, over de rol van het koningshuis als ik in de vorige Nedernieuws verkondigde, met dit maar, mogelijkerwijs, dat naar mijn inschatting de grote meerderheid der Nederlanders die nu vol is van Oranje, dat even makkelijk zal zijn van om het even wie, zolang die wie maar officieel staatshoofd is en weet hoe je vriendelijk moet lachen naar een camera.

Ik begrijp nu ook althans psychologisch iets beter waarom de ridder-orde van vader via Teengs Gerritsen - zogeheten "vriend van Bernhard en voormalig verzetsman" - en Bernhard geregeld is. Trouwens, ik wil ook best nog eens opmerken dat Teengs Gerritsen oorspronkelijk één van de ondertekenaars was van het stuk van "de 19" dat vrijlating van de 2 van Breda bepleitte; dat ik hem mijn stuk daarover, dat op mijn site staat, per aangetekende brief opgezonden heb, aangezien ik zijn adres in een agenda van vader had gevonden; en dat hij zich daarna van dat inderdaad schandalige stuk van de 19 gedistantieerd heeft, waarvoor ik 'm trouwens ook nog schriftelijk bedankt heb, eenvoudig omdat ik weet dat echte moed en echt karakter een schaars goed zijn. Uiteraard zie ik een causaal verband, maar ook Teengs Gerritsen is al heel wat jaren dood. En feitelijk heeft hij mij persoonlijk nooit beantwoord.


3. 'Laatstewilpil': In de NRC van heden wordt redelijk uitgebreid bericht over een zelfmoordpil waar voor geageerd wordt in Nederland, waar ik een groot voorstander van ben.

Het dunkt mij geheel vanzelfsprekend en rechtvaardig dat wie dood wil, en dat serieus meent, via een ziekenfondspil dood kan, zonder sores en ellende, zoals het me ook geheel vanzelfsprekend en rechtvaardig voorkomt dat wie vindt dat God dat verboden heeft dat nalaat én nalaat het wie niet aan God gelooft te verbieden. Als de HEER dan mocht bestaan, dan moet ie maar na de dood van de gelovers en ongelovigen aantonen dat ie dat doet, en tegelijk aan iedereen uitleggen waarom ie de evidentie voor Zijn bestaan zo bijzonder belabberd, confuus, onsamenhangend, inconsistent, en duister maakte in al die elkaar tegen sprekende Heilige Boeken, waar ook nooit en te nimmer enig wetenschappelijk feit te vinden is, bijvoorbeeld van medisch belang, waar de mensheid wat aan heeft.


4. Geweld: Onder de kop 'Meer geweld na moord Van Gogh' opent de NRC op de voorpagina als volgt

"In de maand na de moord op de cineast Theo van Gogh, op 2 november, vonden 174 gewelddadige incidenten met een racistische of extreem-rechtse achtergrond in Nederland plaats. "Dat is ongekend hoog", aldus onderzoekers van de Anne Frank Stichting en de Universiteit Leiden. Ze spreken van "een golf van racistisch en extreem-rechts geweld"."

Verder, meer specifiek

"In ruim 60 procent van de incidenten waren de slachtoffers moslim. In 47 gevallen waren moskeeën het doelwit. In 20 procent van de gevallen ging het om geweld tegen autochtonen en bijvoorbeeld kerken (13 keer). De incidenten varieren van bedreiging (24 procent) en brandstichting (21 procent) tot bekladding van gebouwen (16 procent) en vernieling (13 procent).
Ook signaleren de onderzoekers dat de betrokkenheid van extreem-rechts bij gewelddadigheden "sterk lijkt toe te nemen"."

Er is meer, maar aangezien ik van cijfers en wiskunde en feiten houd deel ik het je mee, met de aantekening dat er geen enkele evidentie wordt bijgeleverd, al is het voorpagina-nieuws, dat dit juiste feitelijke evidentie is; wat de gebruikte criteria of bronnen zijn etc.

Het is ook moeilijk e.e.a. adekwaat in te schatten, zelfs als de geponeerde feiten precies en volledig waar zouden zijn. Ikzelf heb drie opmerkingen:

(1) Eenvoudige deling leert dat dit ca. 6 zogeheten geweldsincidenten per dag zijn in die maand. Mijn persoonlijke indruk, gezien de gigantische hysterie en het vele gebral dat ik gehoord en gelezen heb - NB zonder één seconde TV gezien te hebben, waar dit allemaal zowel erger als beeldender zal zijn geweest - is dat het me erg méévalt, op een bevolking van 16 miljoen, gezien wat de media, inclusief de NRC, die zichzelf presenteert als krant voor de élite, allemaal bralden.

(2) Waar ik tot nu toe niets over lees is behoorlijk kwantitatief en taalkundig onderzoek naar wat de media in die maand presenteerden, en ook wie dát nu precies zijn: Hoeveel journalisten, opiniemakers, hoofd-redacteuren, "Media-Persoonlijkheden" en zo meer hebben die hysterie die ik las nu feitelijk opgeklopt? En welke loze beweringen en niet door enige maatschappij-wetenschappelijke kennis gehinderde kul is er allemaal niet geponeerd, alleen al in de NRC? En waarom krijgen evidente honderdste- of duizendste-rangers zoveel ruimte als columnist, bijvoorbeeld?

(3) Anders dan de grote meerderheid van de Nederlanders heb ik enige ervaring met maatschappelijk geweld. Ik heb het nu niet over wat mij persoonlijk trof, maar over

(i) de provo-tijd in Amsterdam, die ik behoorlijk bewust meegemaakt heb, en waar ik, voorzover ik weet, de énige was in de groep van "linkse jeugd" die ik kende die niet deelnam aan het agentje-pesten en nooit en te nimmer enige steen gegooid heeft, eenvoudig omdat ik dat toen al dom en verwerpelijk vond

(ii) de Maagdenhuis-bezetting, die ik behoorlijk bewust meegemaakt heb als waarnemer, want ik was één van degenen die over de brug in de steeg gemaakt door bouwvakkers van de CPN het Maagdenhuis binnenging. Ook daar heb ik alleen waargenomen, en bevonden dat het een ongeorganiseerde rotzooi was, en ik ben er weer uit gegaan voordat de bezetting opgebroken werd

(iii) het Parijs van mei 1968: Ik ben in mei '68 met een stel anderen naar Parijs gereisd, en deed hetzelfde in m'n eentje in juni, allebei weer uit nieuwsgierigheid, en strikt als waarnemer. Vergeleken met de provo-tijd en de Maagdenhuis-bezetting was dit véél meer geweld, en verreweg het dichtst bij een maatschappelijke revolutie dat ik meegemaakt heb.

(iv) Wat ik me ook nog goed kan heugen waren de rellen van 1980 in Amsterdam, die ik ook weer waargenomen heb, en waar ik alleen over opmerk dat juffrouw Hanneke Groenteman die voor een flink deel mocht aanjagen op de radio, maar daar feitelijk carrière mee gemaakt schijnt te hebben, al leidde e.e.a. tot tanks in de Vondelstraat.

Hoe het zij, wat ik me kan heugen en met behoorlijk helder verstand meegemaakt heb (en mijn feitelijke aristocratische geest dateert al van mijn 15e, Freek, als reactie op mijn net niet uit de DDR gegooid zijn op mijn 14e, wat ik wel eens zal beschrijven als ik wat fitter ben, omdat dit me voor het eerst met mijn neus drukte in mijn individueel ànders dan anderen zijn) was allemaal ànders dan "het geweld" van november 2004 in Neerland.

Het voornaamste verschil is dat het laatste allemaal incidenten zijn aangericht door kleine groepen of individuen, terwijl wat ik opvoer allemaal samenhing met demonstraties van duizenden mensen, minstens, veel gegooi met stenen, bezettingen van gebouwen in diverse gevallen, hele straatoorlogen in één geval, in Parijs in 1968, wat indrukwekkend was, en een gigantische puinhoop, en dat de rol van de autoriteiten en de politie een heel andere en veel aktievere was.

Vergeleken met de vier punten die ik noem en uit eigen ervaring ken stelde het de afgelopen maand weinig voor, en was het meeste "geweld" zogenaamd "verbaal geweld" in de media, en valt mij op dat daarin allerlei zoveelste rangs figuren - Ellian, Scheffer, Heijne, Etty, om eens wat namen te noemen - een véél grotere rol spelen dan columnisten vroeger, en een veel groter podium krijgen, en veel meer invloed, terwijl ze feitelijk helemaal niets voorstellen en geen enkele relevante expertise hebben, of anders, als Ellian en Etty, kennelijk voor een deel schrijven en ageren uit een persoonlijke gestoordheid of revolutionaire achtergrond.

Trouwens, als we het dan over personen hebben:

Ellian is een vluchteling uit Iran, en heeft daarom kennelijk traumaas, die 'm geëxcuseerd mogen worden, met aantekening dat hij er heel prettig carrière mee heeft kunnen maken als beroeps-allochtoon aan de UvA, en Etty is een CPN- en Waarheid-coryfee van weleer, even vals en oneerlijk en achterbaks als succesvol, en iemand die kennelijk al vele jaren op een mengsel van persoonlijk querulantisme, jenever, de wens op te vallen, en het geilen op het persoonlijk aanbrengen van mensen in de media werkt. En opnieuw staat het mij zwaar tegen dat zoiets feitelijk geprofiteerd van en carrière gemaakt heeft in en via de moed en inzet van onze ouders in de CPN. Het is een typische links-totalitaire tante, kennelijk zo geboren, inclusief scherpe ellebogen en aanleg voor alcoholisme: een miniem talentje met een maximaal grote bek, en waarschijnlijk nog steeds de muze van Gijs Schreuders, auteur van "De man die faalde", kennelijk volledig versukkeld in de alcohol, wat ook hem niet weerhouden heeft carrière te maken in Neerland en financieel goed te boeren als docent.

"Men" zegt dat Schreuders kan schrijven - hij doceert aan de school voor journalistiek in dat vak, voorzover hij niet dronken is - maar vergeleken met mij stelt het niets voor, registreer ik zonder enige trots, hoewel geheel feitelijk waar, want mij komt het allemaal aanwaaien, en het enige waar ik trots op ben is mijn individuele onafhankelijkheid, waar ik wèl voor heb moeten kiezen en willen. Maar mijn extreme intellectuele talent is alleen maar gave, geen verdienste, en ik heb er nooit of te nimmer iets voor hoeven doen, en alles wat ik daarmee kan wordt mij ingefluisterd - ik hoef alleen maar te gaan zitten, een onderwerp te kiezen, en mijn brein levert tekst, die ik kan uittiepen zo snel als ik kan tiepen, wat snel is, en dat is al zo sinds mijn 20ste, in ieder geval, bewijsbaar bovendien.

Dat is ook altijd zo geweest, en het is daarom dat ik zo stellig ben over het aangeboren zijn van talent, en over het geen verdienste zijn daarvan, en over het gegeven zijn ervan: Het kost geen moeite als het werkelijk wat voor stelt, en gaat overwegend vanzelf, van nature. Talent valt ook niet te verwerven door onderwijs - en ook dit wist Gibbon al, en wist het fraai te verwoorden: "The power of instruction is seldom of much efficacy except in those happy dispositions where it is almost superfluous." (Multatuli beweerde hetzelfde, net als Mozart, om twee voorbeelden met een M uit zeer veel mogelijke te noemen.)


5. Van Gogh: De film 06-05 die via Tiscali neergeladen kan worden en dan tegen betaling van 4 of 5 Euro twee dagen bezichtigd, als een soort voor-première, en - zegt men - om de zoon van Van Gogh, die 12 is, aan geld voor z'n studie te helpen, is volgens de NRC bijna 15.000 keer neergeladen, wat vrijwel zeker aanzienlijk meer is dan het totaal aantal kijkers van Van Gogh's eerdere films bij elkaar, want dat waren er feitelijk weinig, zoals hij zelf overigens eerlijk genoeg was om toe te geven.

Ik ben bang dat het tegen moderne college-gelden, zelfs als de zoon het gehele bedrag van maximaal 75.000 euro zou krijgen, niet toereikend is om te kunnen studeren. Maar het is iets.

Trouwens, het geval wil dat ik diverse mensen uit de entourage van Van Gogh, van vroeger en nu, nog steeds ken, waarover wellicht ook later meer.


Ik zend deze Nedernieuws trouwens op de 16e, maar dateer 'm toch maar op de 15e, omdat het daar voornamelijk op slaat. Wat me weerhield waren een combinatie van mijn gezondheid, die niet over houdt, en het lezen in de biografie van L.E.J. Brouwer, van Dirk van Dalen, die aardig is, maar waar helaas, voor mij, véél te weinig logica en wiskunde in staat.

Die kocht ik - kan ik alleen kopen - voor 12.50 in de ramsj, en wat ik niet snap is dat Van Dalen niet veel meer logica en wiskunde opgenomen heeft, was het alleen in appendixen, eenvoudig omdat volgens mij vrijwel de enige serieuze lezers van zo'n biografie mensen zijn die in Brouwer geïnteresseerd zijn als ik, vanwege de logica of de wiskunde. Maar goed, jij bent er daar ook geen van, wat voor je te betreuren is, want echte wiskunde is net zoiets als muziek voor de echte liefhebber.

Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 15 december 2004