Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 15 oktober 2005             

 

Beste Freek,

En opnieuw een Nedernieuws! Het is niet omdat ik erg veel energie heb, maar er is het e.e.a. te vertellen dat je in Denemarken niet zult horen.


Site, mail en langdurige pijn: Mijn site - maartensz.org - scoort na een jaar bestaan waarin ik geen enkele moeite heb gedaan het onder de aandacht van iemand te brengen een 3 bij Google. Dat is behoorlijk goed, en meer dan de meeste commerciële sites, die bovendien veel moeite doen om bekend te raken en om zoekmachines te manipuleren, wat ik óók al niet doe. (Mijn reden? Ik ben élitair en weet en wil dat, althans in het genivelleerde klimaat en land waarin ik leef. En er is nu eenmaal alleen maar een kleine minderheid die begrijpen kan en wil waar ik het over heb op mijn site, vrijwel overal. En ik houd trouwens niet van publiciteit, en heb er ook de gezondheid niet voor.)

Ik krijg ook wel eens mail over de site, die ik meestal heel beleefd en binnen 24 uur beantwoord, voorzover ik de gezondheid heb. Recent was er weer eens mail met een wat ongeruste opmerking die ik al eerder heb gehoord en gelezen in mail: Ik zou me teveel opwinden over het verleden, en/want er zou toch geen reeële kans zijn mijn schade te vergoeden. (Daarvoor moet je Oltmans heten, en hulp hebben van Krol en Mol (Henk en Albert), begreep ik, en dergelijke hulp is er voor mij natuurlijk niet, en Albert is dan ook dood.)

Wel, het was ongetwijfeld goed bedoeld, en er zit wat in. Maar ik heb 26 jaar mogen klagen, in Onze Prachtige Nederlandse Rechtsstaat, dat ik pijn lijd, moe ben, en invalide ben, en heb 26 jaar geen enkele hulp en zeer veel discriminatie en chicanes meegemaakt, in een land waar iedere junk al die 26 jaar hulp en geld nagedragen is door hele regimenten hulpverleners.

Ik heb als invalide bijna 4 jaar nauwelijks kunnen slapen van de overlast; ben herhaaldelijk en geloofwaardig met moord bedreigd door inpandig met burgemeesterlijke vergunning gevestigde harddrugshandelaars; uitgelachen door de gemeentepolitie op mijn klachten ("Als het u niet bevalt sodemietert u maar op uit Nederland. Wij doen niets voor u."); en heb sindsdien, 17 jaren lang, vrijwel voortdurend pijn. En geen enkele hulp. En 17 jaar lang chicanes, leugens, en tegenwerking:

Geen verhuissubsidies, geen geld voor witgoed of andere bijzondere bijstand, geen ontvangst door bijstandsambtenaren, 17 jaar lang geen antwoorden op al mijn klachten, geen toegang tot bijstandsambtenaren, geen antwoorden van wethouders, geen hulp in de huishouding - niets, niets, niets dan armoede, discriminatie, chicanes, en pijn, pijn, pijn.

Ik zet het maar even apart en vet voor de duidelijkheid. En overigens geniet ik niet écht van de 100 euro per week = 14 euro per dag om van te leven (eten, kleden, boeken kopen, alles) in een land waar een beetje advocaat met nauwelijks meer dan de helft van mijn IQ en nauwelijks meer dan de helft van mijn leeftijd 300 à 400 euro per uur declareert alsof dat vanzelf spreekt, en de bestuurlijke top van ziekenhuizen, HBO's etc. jaarlijks een half miljoen in guldens opstrijkt in deze heilstaat van hypocriete gelijkwaardigheid en gelogen respect.

Kortom, lezers en lezeressen van mijn site:

Ik heb nu langer dan 5 Nederlandse tweedewereldoorlogen pijn en geen energie, en ben al die 26 jaren systematisch, opzettelijk, welbewust gediscrimineerd door wie me wettelijk hadden moeten helpen en beschermen in Nederland, alleen omdat ik én een afwijkend individu ben én heel ongebruikelijke ideeën en waarden heb over tal van zaken, die ik niet verzwijg én invalide en arm ben, zodat om het even welke Nederbureaucraat denkt (en desgevraagd van z'n chef bevestigd krijgt) dat tegen mij alles geoorloofd is, omdat ik niet kan deugen in ambtelijke ogen, en me niet kan verweren. En natuurlijk ook en vooral omdat ik me verzette tegen de moorddreigingen en vergassingspogingen van mijn harddrugshandelende huisbaas, waartegen de drugsterrorist Van Thijn, heel welbekend met mijn achtergrond, mij weigerde te beschermen "Uit naam van de idealen van de Februaristaking".

Er zijn eigenlijk maar twee dingen die ik wil met en van en in Nederland:

1. Een grote schadevergoeding - evenredig aan die is uitgekeerd aan Bram Peper voor zijn onmetelijk lijden in de bonnetjesaffaire - die me in staat stelt de rest van mijn leven buiten deze heilstaat van Hazes en Brood te leven op een behoorlijke manier, en mèt verzorging die ik als functioneel Untermensch, volgens de Nederambtenarij, in Nederland niet krijg.
2. Vergelding van mijn vele jaren van pijn, als het niet anders kan (zie hieronder) met niet-wettige middelen, want Nederland is geen rechtsstaat meer, en verandert in hoog tempo in een terreurstaat.

Ik heb hier verder niets te zoeken, is mij 26 jaar lang consistent duidelijk gemaakt door alles wat in Nederland bestuurt, politiekt, ambtenaart of drugs handelt.


Ruud the ass-grabber: Hier is weer een ander voorbeeld van hoe het werkelijk toegaat in bureaucratische  organisaties. De dame die gekontlubberst werd (zie vele voorgaande Nedernieuwsen) staat met foto en een lang interview in de NRC van 15 oktober. Ze heet Cynthia Brzak. Precies hoe geloofwaardig ze is laat zich niet meer uitmaken, en ze verliest enig krediet omdat ze 53 en niet mooi is.

Aan de andere kant, waar ze ongetwijfeld gelijk in heeft, en wat zich elementair laat bewijzen, is dat haar klacht schunnig behandeld is, en dat het zéér waarschijnlijk is dat als haar superieuren bij de VN de zaak niet hadden geprobeerd af te handelen zoals men dat ook 17 jaren lang met mij probeerde - de baas heeft gelijk omdat hij de baas is, en wie anders zegt is gek, en tegen zo iemand is bovendien alles toegestaan - de VN e.e.a. in der minne kunnen schikken met wat excuses en herbenoemingen.

Maar het soort "mens" dat leiding zoekt en krijgt in moderne zogenaamde democratische bureaucratische organen, genus Lubbers, Van Thijn, Peper, Oudkerk etc. is nu eenmaal zoveelsterangs, zowel intellectueel als moreel, en is nu juist wat karakter en aanleg betreft precies niet wie leiding zou moeten geven, want is uit op persoonlijke macht, status, autoriteit en bekendheid, en niet op het doen van belangrijk werk voor anderen, dat men kan, doet en wil omdat men zelf werkelijk getalenteerd is, zoals Lubbers, Van Thijn, Peper, Oudkerk dat werkelijk niet zijn, getuige hun eigen optreden, ondanks grote salarissen en grote vrijheden en veel macht.

Het interview met mevr. Brzak is niet zo interessant, maar ze probeert Lubbers nu van zijn immuniteit tegen rechtsvervolging te doen ontslaan, en hem voor een Amerikaanse rechter te krijgen. Als ik haar was zou ik bedenken dat Lubbers rijk is, en heel goed grote schadevergoedingen kan betalen. En mocht ze het voor een min of meer objectieve rechtbank krijgen, dan geef ik haar een goede kans, niet omdat ze per se gelijk heeft over het kontlubbersen, maar omdat ze gelijk heeft over de schunnige afhandeling van haar klachten. Ook als er helemaal niets gebeurde (wat zelfs Lubbers niet beweert, tegenwoordig) dan zijn haar klachten mishandeld op een manier om héél gerechtvaardigd héél boos over te worden.

Het kan natuurlijk ook zijn - Lubbers is immers rijk - dat ze afgekocht wordt of een ongeluk krijgt, voordat een objectieve rechter er zich over buigt. Het laatste risico loop ikzelf trouwens ook, in Amsterdam.


Cohen als held: Ik herdicht de tweede strofe van het onsterfelijke 19e-eeuwse meesterwerk van L. de Haas op admiraal De Ruyter (ken uw klassieke Neerlandse dichtwerken!):

Hij bleef Van Gogh maar haten
  Doch prees hem toen deze werd geveld
Toen heeft Times-Newsweek's redactie
  Hem aangesteld als held.

We spreken natuurlijk van Job Übermensch, de burgemeester van Amsterdam. En het is historisch waar, al zal het Denemarken niet bereikt hebben, en al deed men er hier te lande nogal meewarig over.

De feitelijke verklaring is deze. Times-Newsweek had weer een nummer te vullen, deze keer vol echte en vermeende helden uit allerlei naties. Omdat men op zo'n Amerikaanse redactie weet heeft van niet meer dan één of twee Nederlanders, als men al weet waar het ligt zolang Emsterdem niet genoemd is ("O yes, drugs! I love Amsterdam! Coke-city! Jesus, did I get high! The police use it too there, you know, just like the aldermen and mayors. True Dutch freedom!"), werd natuurlijk in eerste en tweede instantie aan Ali (Ayaan Hirsi van die naam) gedacht: Jong, zwart, vrouw, vriendin van "fan Cock - that one", dus altijd goed.

Maar ze hadden buiten de Nedercorrespondente van Times-Newsweek gerekend, die vond dat de échte held van Amsterdam en Neerland Cohen heet, omdat hij na de moord op Van Gogh de gemeenschap zo vlijtig samenhield, vond ze. En vandaar.

Ik geef toe dat ikzelf - cynisch en sarcastisch als ik ongetwijfeld ben - nog steeds helemaal niets bijzonders in A.H. Ali heb kunnen zien, anders dan een juffrouw die in haar ca. 12-jarig verblijf in Neerland haar kaarten slim gespeeld heeft richting politieke carrière: Jong, zwart, vrouw, en met de juiste modieuze opinies - eerst: socialistisch, toen liberaal; eerst multi-culti en godsdienstig, toen populistisch-"liberaal"-rechts en anti-Islam - op het voor haar carrière geschikte moment. Ze heeft de pech dat 9/11 haar steile weg omhoog naar geld en aanzien doorkruiste, en daarmee ook dat ze een doelwit van een stel domme gewelddadige godsdienstfanaten is geworden, maar verder heeft ze het handig gespeeld.

En ze is inderdaad minder dom dan het gemiddelde kamerlid, maar dat is geheel geen kunst, en ook minder onappetijtelijk dan idem, quod idem, maar ja... wat is er zo bijzonder aan om twijfels aan je godsdienst te krijgen op de rijpe leeftijd van 25? Toch alleen de leeftijd? En de dogmatische domheid om dit koste wat het kost door te willen drijven in Tweede-Kamerverband? Ook als dat met soft-porno propaganda-filmpjes gaat in samenwerking met een met "geitenneukers" verbaal om zich heen slaande bekende autochtone provocateur?

Van mij mag het allemaal, maar ik ben volstrekt ongelovig, en heb veel te veel zelfsrespect voor het koesteren van een fanaat geloof, en ben bovendien veel intelligenter dan een gemiddeld kamerlid, in die mate dat ik weet dat het geen enkele zin heeft te proberen de grote meerderheid van de mensheid van hun geloof af te brengen, eenvoudig omdat ze dat niet kunnen, niet willen, en zelf wel hadden gedaan, in hun puberteit bovendien, als ze werkelijk intelligent zouden zijn. Zorg voor goed gratis wetenschappelijk onderwijs en wie werkelijk intelligent is bevrijdt zichzelf wel uit de kluisters van het geloof. Meer kan een mens niet doen, behalve met geweld: Gegen die Dummheit kämpfen selbst die Götter vergebens, al is dat inderdaad geen Somalisch spreekwoord.

Die religeuze bekeringsdrift op vrijwel middelbare leeftijd is dan ook mijn reden om A.H. Ali intellectueel voor niets bijzonders te houden, behalve wellicht uiterlijk, wat haar natuurlijk zeer helpt bij het politiek carrière-maken. Maar wie werkelijk intelligent is had het allemaal ànders aangepakt, ongeacht de eigen bedoelingen, dus óók als ze vanaf het begin (zoals ik vermoed maar niet zeker weet) primair in haar eigen opgang was geïnteresseerd. Misschien bedoelt ze het goed, maar vooral in de politiek en de religie is precies dat het plaveisel van de weg naar de hel.

O, waarom doet men hier een beetje meewarig over Cohen's heldenschap, in Times-Newsweek-redactie-ogen dan? Ik weet het niet zeker, maar vermoed dat hij wat moeilijk ligt i.v.m. Van Gogh, die een grote hekel aan hem had, en langzaam begint op te klimmen tot Nederheilige. In ieder geval was men hier te lande een stuk minder enthousiast over Cohen's benoeming tot held dan over A.H. Ali's recente eerdere benoeming tot Prominent Denkster, door een andere Amerikaanse institutie. (Maar ik begreep ook, zelfs zonder TV, dat ze op de huldiging daarvan een gedurfd décolleté had. Ook dat helpt zeer, natuurlijk, en gaat Cohen's mogelijkheden in het verwerven van de volksgunst ver te boven.)


Pechtold en Verdonk: Een goed voorbeeld van de Nederlandse morele en drugs-corruptie is het beleid van de ministers Verdonk (Vreemdelingenzaken) en Pechtold (Koninkrijkszaken, inclusief de Nederlandse Antillen).

Verdonk heeft voorgesteld, en door de kamer gekregen, dat een asielzoeker die de eerste drie jaren een chocolaatje of een rol drop steelt (of daar zelfs maar van verdacht wordt) het land uitgezet wordt, eventueel richting de martelkamers waar hij of zij net aan ontsnapt meende te zijn. Dit gebeurt kennelijk vooral, afgezien van Verdonk's hang-ups en kennelijke vreugde in dit soort maatregelen, vanwege mededogen met de Fortuynistische gevoelens van de gemiddelde Nederkiezer, die binnenkort gemeenteraden mag kiezen.

Voorwaarde is wel dat het dan géén bolletjes-slikkende of cocaïne-smokkelende Antilliaan of Surinamer is die bestraft wordt, en niet vanwege diefstal van een rol drop of een brood: Cocaïne-smokkelende Antillianen of Surinamers worden, gewoonlijk zonder straf, gratis op het vliegtuig terug gezet zonder enige sanctie door minister Pechtold, want - stelt Pechtold, overlopend van humaan mededogen met de zwarte medemens - sancties zouden de perspectieven van hun integratie in de samenleving wel eens kunnen verslechteren.

En als dit fraaie nieuws niet op één en dezelfde dag op de radio was, dan op opeenvolgende dagen. Hoe ziek en absurd kan je het maken zonder dat de Nederlandse bevolking miljoenvoudig over de nek gaat? Zéér ziek, en zéér absurd, getuige de verwording van de laatste drie jaren.

Laat ik ook nog eens opmerken dat de meeste mogelijkheden van Verdonk om mensen vanwege de mogelijke diefstal van een dropje af te laten voeren naar martelcentra waar ze aan ontsnapt waren toch écht geschapen zijn door de in eigen propaganda o zo vreselijk humane Job Übermensch Cohen, die dan ook beloond is met het burgemeesterschap van Amsterdam, en mij al vijf jaren weigert te beantwoorden of ontvangen, alsof ik geen pijn kàn lijden, en verdien vergast te worden, door Amsterdamse drugshandelaars, volgens hem. Nu, ik geloof het graag. En was het anders dan had de man toch anders gehandeld?


De Hazes van de Nedereconomie: In de NRC van 13 oktober staat, op het eerste en tweede gezicht, een foto van André Hazes met een toupet, en met een gewone i.p.v. een donkere zonnebril. Het is feitelijk ene prof.dr. Frank den Butter "aan de VU hoogleraar algemene economie en voormalig lid van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid. (..) 'Bèta's zijn geen berggorilla's' luidde vanmiddag zijn eerste stelling."

Immers: De afgelopen 35 jaar is het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en het universitair onderwijs vrijwel volledig kapot gemaakt en om zeep geholpen, alles omdat "mijn generatie van verraders" (Komrij) vóór de totale nivellering uit naam van de universele gelijkwaardigheid was; te lui was om hun vrijwel altijd toch al niet al te beste verstand te gebruiken voor wetenschap, en daar overigens toch niet in te geloven; en omdat er voor ieder enigszins intelligente student minimaal 99 Den Butters en Hazessen rondliepen zonder het minste talent, maar met een gigantische behoefte op te vallen en rijk te worden als wetenschappelijk ambtenaar, bij gebrek aan talent en doorzettingsvermogen dat zelf te doen: De Den Butters lullen alleen over economie op gemeenschapskosten, maar hebben het niet in zich zelf iets eigens op te zetten. Hoe weet ik dat? Oordeel zelf:

Den Butter: Steengoede bèta's, wizkids met tienen, Gerard 't Hooften die aan het front staan, zijn overal ter wereld te vinden. En die worden steeds meer foot loose. Die sterven echt niet uit. In India en China, waar ze nu via opleidingen de kans krijgen zich te manifesteren, heb je er heel veel. Wereldwijd is van een tekort geen sprake.

Zie je? Beredeneerd zoals een Hazes rijmt, maar nog een graad of wat onsamenhangender en onlogischer, maar wel even brutaal ronkend.

Ik bedoel: In Nederland heb je geen kans meer je te manifesteren als whiz kid, als je er al één bent (wat met het niveau 't Hooft toch maar hooguit 1 op de miljoen keer voorkomt, whatever de Hazessen van de economie uit hun van leugens zwerende duimen zuigen), want de gehele daarvoor noodzakelijke onderwijs- en infra-structuur is de afgelopen 35 jaar weg genivelleerd en kapot gemaakt. De enige whiz kids, briljante koppen of mogelijk geniale hoofden die in Nederland nog énige kans willen lopen op het ontwikkelen van hun talent moeten geniale voetballers zijn of geboortig zijn in een zéér welstaand gezin, dat privé-onderwijs en een buitenlandse universiteit kan financieren om een bijna uniek talent te helpen scholen en trainen.

In Nederland zijn ze er dus niet, mensen met een groot bèta-talent, of worden ze  zwaar gediscrimineerd en hebben nauwelijks behoorlijke ontwikkelingsmogelijkheden op de genivelleerde leerlingenpakhuizen die het Nederlands voortgezet onderwijs van zwaar genivelleerde vorm aanbiedt aan de talloos veel miljoenen zonder miljoenen voor goed privé-onderwijs.

Geen nood, brult deze getitelde Neerlanderthaalse econopmische randdebiel: We halen ze uit de Derde Wereld, zoals voetballers ook, ongetwijfeld, en lopende-bandwerkers vroeger. Marktwerking. Efficiency. Prioriteiten. Blahblah. Alsof dat soort intelligente mensen in Nederland zou willen werken. Alsof ze in Nederland zouden kunnen werken zonder laboratoria, zonder studenten, zonder geld voor bèta's, zonder de minste belangstelling in de Hazes en Big Brother koekeloerende samenleving van randdebielen en Tokkies waartoe Nederland verworden is. Alsof het met eerdere gastarbeiders zo prachtig is afgelopen. Alsof mensen slaven zijn, mits niet-Nederlanders.

Je gelooft me niet? Ik citeer maar weer - en een Den Butter zou inderdaad nooit en te nimmer een kans maken op enige aanstelling in enige behoorlijke universiteit, maar brengt het in Neerland tot hoogleraar en regeringsadviseur. Hij zal ook wel, als VU-hoogleraar, ofwel een gelovig gristen zijn of anders een ex-CPN'er:

[NRC] Buitenlandse bedrijven zouden in Nederland geen laboratoria stichten vanwege gebrek aan hooggekwalificeerd personeel.
[Hazes De Butter] "Zo erg is dat niet. Als het om routinematig laboratoriumwerk gaat, wat in de bioindustrie nogal eens voorkomt, zijn bèta's uit lage lonenlanden wel zo aantrekkelijk. Zie het internationaal. Wie dat soort mensen nodig heeft moet ze niet opleiden maar importeren."

Heerlijk nietwaar: "Zie het internationaal." Importeer wat loonslaven of gastarbeiders voor "routinematig" werk, "uit lage lonenlanden". Da's "wel zo aantrekkelijk", en gezonde Neerlandse jongens genus Den Butter kunnen dan gewoon een flutstudie blijven doen en er professor in worden, en een Mercedes rijden, terwijl gekleurde Indiërs met tweemaal zo hoge IQs als een De Butter in tentjes opgeslagen worden om tegen een hongerloon het moeilijke werk te doen.

Persoonlijkheden van deze mij kotsmisselijk makende Deb Buttersoort, ook met zo'n zelfgenoegzame Hazesgrijns, hebben in Neerlanderthalië de macht overgenomen, in het bestuur en aan de universiteiten en HBO's. (Zie hieronder voor HBO's).


Nederpolitie gecentraliseerd: De regering heeft het voornemen de Nederlandse politie te centraliseren, zoals het Nederlandse leger al gecentraliseerd is. "Vanwege de terreur", voor wie gek genoeg is om 't te geloven - of tenminste: Om de ophanden zijnde Nederlandse staatsterreur te vergemakkelijken c.q. Onze Leiders te beschermen. Want als het niet om het eerste gaat dan zeker om het tweede: De dames en heren van de bestuursélite zijn bedreigd, dus de democratische rechtsstaat moet zo spoedig mogelijk afgebroken worden en hervormd in een heilstaat voor bewakingsdiensten.

De gemeentepolities worden dus afgeschaft; de burgemeesters verliezen een machtsmiddel; en de gemeentes als onafhankelijke bestuurlaag verliezen aan macht, opdat De Staat en de rijkspolitie maar oppermachtig mogen zijn.

Iets valt er wel voor te zeggen, gegeven mijn ervaringen in Amsterdam: De Amsterdamse gemeentepolitie is drugscorrupt, net als het Amsterdams gemeentebestuur en B&W, en de laatste drie zogeheten korpsbeheerders  - de burgemeesters - hebben systematisch geweigerd de Amsterdamse politie hun wettelijke taak te laten doen tegen de drugshandel, en in plaats daarvan de gemeentepolitie laten functioneren als de S.S. van de drugshandel, want drugshandelaren en junken werden wel beschermd, en ik niet tegen hun moorddreigingen.

Maar centralisatie dient uiteindelijk alleen een totalitair bestuur en de élite van een totalitaire staat: Machten moeten gescheiden blijven willen ze zich niet verenigen en de macht overnemen voor één populistische dictator of een autoritaire oligarchie van politieke bedriegers.

Omdat veel burgemeesters - zoals van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam - mordicus tegen zijn, evenals redelijk wat politieke partijen, zal er zwaar tegengesparteld worden op bestuurlijk niveau, zodat deze zogenaamde anti-terreur-maatregel wellicht niet doorgevoerd kan worden in 2007, zoals wel de bedoeling is van de huidige hopeloos slechte en incompetente regering.


Nederambtenaren: Dat Nederland een totalitaire staat is, en geen rechtsstaat, sinds 1996, is regelrecht en evident logisch deduceerbaar (voor wie een helder verstand heeft, dus waarschijnlijk geen Nederlander is of anders Nederland verlaten heeft) uit het zogenaamde Pikmeer-arrest van de Hoge Raad, dat de Nederlandse bestuurder geheel boven de wet stelt. Ik citeer uit een NRC-artikel van 7 oktober:

Gisteren publiceerde minister Donner (Justitie, CDA) een wetsvoorstel dat strafrechterlijke vervolging van ambtenaren mogelijk maakt als zij bij de uitoefening van hun functies strafrechterlijke delicten plegen.
Dat is sinds 1996 niet meer mogelijk. Toen oordeelde de Hoge Raad dat ambtenaren strafrechterlijke immuniteit genieten omdat ook de staat zelf niet vervolgd kan worden. Diverse parketten in het land, waaronder dat van Amsterdam, staakten daarop reeds lopende strafrechterlijke onderzoeken waarbij gemeentelijke diensten en individuele ambtenaren waren betrokken. Zij zouden immers, gezien dit Pikmeer-arrest, toch 'niet ontvankelijk' worden verklaard.

Zie je? Ik màg overgelaten worden aan vergassing, moorddreiging en voortdurende geluids- en overige terreur door de Amsterdamse gemeentepolitie en B&W en de volslagen drugscorrupte zwijnen van de Bouw- en Woningdienst - lezer(es): ik klaag omdat ik al 17 jaren pijn ervan heb, en mijn op papier bestaande mensenrechten aan Van Thijn's en andere Amsterdamse bureaucratische reten afgeveegd zijn - en ik heb geen enkel middel om ze te vervolgen zelfs al kon ik een advocaat betalen: Ze staan boven de wet. Ze mogen in drugs handelen. Ze mogen mensen vrijelijk laten bedreigen door drugshandelaren. Amsterdamse ambtenaren mogen mij met moord bedreigen, zoals gebeurd is, omdat ik me verzette tegen discriminatie van Marokkanen en Surinamers waar ik bijzat door ambtenaren, en ik heb geen enkel wettelijk verhaal in Amsterdam en in Nederland.

Waarom is dat zo? Om de ambtenaar en de drugshandelaar te beschermen:

In 1998 boog de Hoge Raad zich opnieuw over de kwestie van strafrechtelijke immuniteit voor ambtenaren en dit keer werd die aan banden gelegd: ze geldt alleen als strafbare feiten voortvloeien uit het verrichten van werkzaamheden die behoren tot exclusieve overheidstaak (bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen).

En waarom dit krankzinnige voorbehoud van de Hoge Raad? Om de drugscorrupte burgemeesters (gemeentelijke vergunningen voor drugshandel) en politie (beschermen van drugshandelaars met wapengeweld is als taak voorbehouden aan de Nederlandse overheid) te vrijwaren van iedere mogelijke vervolging: Een Nederlandse ambtenaar of bestuurder is en blijft volgens de Nederlandse wet zoals geïnterpreteerd door de Nederlandse Hoge Raad geheel vrij én onstrafbaar drugshandelaars te gedogen en beschermen, en zal daarvoor, in Nederland, onder Nederlands recht, niet vervolgd kunnen worden.

Begrijp je nu wat beter, broer, waarom ik over de Nederlandse ambtelijke en bestuurlijkle drugscorruptie niet in Nederland naar de Nederlandse rechter kan noch wil? Ze worden beschermd door zogenaamde onafhankelijke vonnissen van de Nederlandse Hoge Raad waar Himmler en Beria hun vingers van genot bij afgelikt zouden hebben, en waarmee Himmler zonder enige moeilijkheid in Neurenberg vrijspraak hadden kunnen opeisen: "Ik deed als hoofd politie alleen die taken die voorbehouden zijn aan de staat".


HBO-directeuren: Er is iets tamelijk vreemds aan de hand, in mijn ervaring althans, met Nederlandse HBO-directeuren, trouwens tegenwoordig gewoonlijk opperhoofden van scholencomplexen met duizenden leerlingen: Massificatie, nivellering en stupificatie is al 35 jaar het Neerlands onderwijs-ideaal in de praktijk.

In de eerste plaats verdienen ze vrijwel allemaal rond het half miljoen in guldens per jaar, tegenwoordig, alsof dat vanzelf spreekt voor zo'n functie, terwijl een gewone universitaire professor het nog steeds niet verder brengt dan een flinke ton per jaar in guldens, overigens dan wel zonder bijverdienste, die voor de meer corrupte en tot niets verplichte professoren, zoals hoogleraren literatuurwetenschap, héél behoorlijk kan zijn in het moderne lezingen- en jury-circuit. (Een ex-CPNster van 15 jaar leugens in "De Waarheid" als Elsbeth Etter "verdient" per uur ongeveer waar ik per maand van moet rondkomen, bijvoorbeeld. Ik zou het minder erg vinden als mijn bijstand wat hoger was, teken ik ook aan.)

Maar goed - dat diefstal-salaris (een half miljoen in guldens per jaar, afgezien van nevenverdienstes, voor een veredelde bovenmeester van een school?!) is niet wat me opviel. Wat me opviel was namelijk dat àlle fotoos die ik van deze persoonlijkheden zag telkens weer exact hetzelfde mensentype betreft: Een véél te vette man van ca. mijn leeftijd, met een speciaal geconstrueerde oerlelijke tronie die voor imponeren en afblaffen ingericht is. Het is het model maffia-baas, en dan van het intellectueel lager begaafde soort, dat zich omhoog gewerkt heeft middels geweld, en oogt alsof dat iedere seconde weer kan losbarsten.

Zwijnenkoppen. Karpatenkoppen. Boeventronies. Ik kan het niet anders zien of verwoorden, althans niet zonder de waarheid geweld aan te doen. Ze zien er allemaal - die ik zag - écht zo uit, en hebben bovendien ook allemaal - die ik las of hoorde - dat soort praatjes. Imponeer-taal. Spierballen-Nederlands. En maffioos hoge inkomens, als vermeld, uit de belastinggelden. En ik denk niet dat dit uiterlijk het toeval is, vooral omdat de salarissen in dat wereldje van bestuurders zo krankzinnig hoog zijn. Zelfs onze gristenneurotische Em Pee verdient - excuus: ontvangt - niet meer dan bijna 3 ton bruto op jaarbasis, in guldens, dus zo'n 2 ton minder dan al die verzwijnde HBO-bovenmeesters met hun mafia-koppen, onderkinnen, en imponeertronies. Juist: Herman Goering-koppen, dàt is het woord waar ik naar zocht. O.b.a. (= a.k.a. = ook bekend als) Den-Butter-tronies o.b.a. Hazes-hoofden.

En in de handen en talenten waar die hoofden bij horen liggen lot, toekomst, opleiding en onderwijs van de jeugdige bloem der Nedernatie besloten.

Waarom zijn er eigenlijk nog lichamelijk gezonde inwoners van Nederland met een IQ boven de 115? Als je lichamelijk gezond en minimaal bij de pinken bent heb je in dit land toch helemaal niets te zoeken, als je tenminste geen drugshandelaar of politicus of ambtenaar bent? Je wilt je kinderen toch niet uitleveren aan dit soort Fagins van het Nederonderwijs, in die gruwelijke kinderpakhuizen voor kwasi-onderwijs?


Marokkanen: Er is alweer een tijd een nieuwe rel aan de gang over de betiteling van Marokkanen. Een eerdere rel werd gestart door Oudkerk ("Kut-marokkanen": Zoals mijn Marokkaanse buurman een paar maanden geleden tegen mij zei: "Ach buurman! We stemden hier allemaal Oudkerk moet u weten. En toen .... " - welsprekende stilte, want de buurman is behoorlijk gelovig en oppassend preuts, maar overigens een aardige man met een goed stel hersens, die zeer beledigd is door een en ander, en zich zwaar opgelicht voelt door Oudkerk, en met recht), en de huidige rel gaat terug op een NRC-column van een uit Marokko afkomstige juffrouw die op een HBO zit.

Het geval wil - leerde ik via deze rel - dat er (kennelijk) sóórten Marokkanen zijn, zoals er soorten Nederlanders zijn: Friezen en Limburgers, of Amsterdammers en Rotterdammers, of Ajax- en Feyenoord-supporters. In het Marokkaanse geval zijn er - bijvoorbeeld - Berbers en Arabieren, waarbij de zogenaamde Berbers afstammen van een eerdere bevolking die verslagen en daarna bekeerd werd door Mohammedaanse Arabieren.

De juffrouw van de column is van Arabisch-Marokkaanse oorsprong, meent ze, en de meeste andere zogeheten Marokkanen in Nederland zijn van Berber-oorsprong - heb ik begrepen. (Aangezien ikzelf alleen in menselijke individuen geïnteresseerd ben interesseert dit soort totalitaire etnische of racistische kul voor laagbegaafden me niet.)

De juffrouw meent - of schreef althans - dat Berbers stinken en niet deugen. Achteraf zegt ze het ironisch bedoeld te hebben, maar haar column was dan wel weinig subtiel, en vergt een soort VPRO-mentaliteit om de ironie ervan in te zien, die ikzelf niet heb, maar 't is mogelijk.

Hoe ook bedoeld: Sindsdien is ze vele keren bedreigd en uitgescholden door zogenaamde Berbers en is het land te klein. Verdonk staat natuurlijk achter haar, maar zij zelf is begin 20 en heeft geen zin in heisa en heeft verklaard, zonder dat dit veel hielp, dat het allemaal niet gemeend en wel ironisch was, dat waarschijnlijk ongeveer even eerlijk is als het respect van de Feyenoord-supporter voor de zogeheten Joden (Ajax-supporters) en vice versa.

Kortom: Weer een typisch Nederlandse feitelijk totalitaire rel over P.C.-taalgebruik. Wat ik ervan vind? Mensen stinken en deugen niet, in meerderheid, en in ieder geval het laatste staat in de Heilige Boeken van zowel De Profeet als De Verlosser. En beide Heilige Boeken roepen op tot haat, op nogal wat plaatsen, van wie niet deugt, wat zo ongeveer iedereen is die niet van het geloof van het boek is. 

Hoe het zij: Onderling schelden Marokkanen elkaar ook voor rotte vis, en mogen ze elkaar graag bedreigen, en verschillen dus ook in die eigenschappen niet van de meerderheid der zogeheten autochtone Nederlanders. En kennelijk is de Berber zoiets als de Belg van Marokko, in niet-Berberse Marokkaanse ogen dan, of de Rotterdammer in Amsterdamse ogen. Untermenschen, want niet van Ons Soort. Nou ja, grote intelligentie is zeldzaam in iedere groep van individuen, en altijd individueel.


Groen Boekje: Er is, zal je verheugd zijn te weten, wéér een nieuw Groen Boekje, met "maar" tienduizend nieuwe spellingswijzigingen. Als ik de NRC mag geloven is enigszins weldenkend Nederland ondertussen van mijn eigen spellingsgeloof-sinds-eind-zestiger-jaren geworden (toen het modiejeusuh leefuh fergduh datjuh revoluusjoonerruh spellingsodeklonje gebruikte): Niet hervormen, was het alleen omdat je geheugen voor geschreven Nederlands vooral afhangt van je visuele woordbeeld.

Een ander argument, dat ik ook al tientallen jaren gebruik, las ik niet in deze krant voor vermeende en echte academici: Dat opeenvolgende spellingshervormingen het onmogelijk maakt om de Nederlandse literatuur van vroeger te lezen zonder vertaling. Maar ja - ik geef toe, grootmoedig en literair kundig als ik ben (op Multatuli-gebied en 18e en vroeg-19e eeuwse Engelse literatuur, alles vanwege stijl en niveau), dat er met enkele uitzonderingen héél weinig genietingen verloren gaan: Het meeste is ook erg moeilijk leesbaar zonder vertaling, omdat het zelden interessant en meestal slecht geschreven is, ook indien foutloos gespeld. Er zijn echter een paar uitzonderingen - Multatuli, Toonder, Stip, drs. P. -  en daarvoor is het jammer.


Het houdt nog steeds niet over aan gezondheid voor me, maar ik luxurieer - is wellicht het woord - ook nog steeds in het besef dat ik, na bijna 27 jaren ziek te zijn geweest in Nederland, eindelijk officieel ziek mag heten. En ik slik nu 6 gram carnitine per dag, in de hoop dat het helpt. Heel misschien doet het iets in positieve richting, maar heel bijzonder is het gevolg, if any, tot nu niet.

Maar het voelt in ieder geval anders dan wanneer je gewoon overgelaten wordt aan je eigen invalide ellende, bijna 27 jaren lang, in een land waar talloos veel miljoen je verzekeren dat we allemaal gelijkwaardig zijn en de mensenrechten gehandhaafd worden, en alle junken en drugshandelaren al die 27 jaren verwend zijn en in de watten zijn gelegd.

Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 15 oktober 2005