Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 12 december 2005             

 

Beste Freek,

Een nieuwe Nedernieuws. Ik behandel alleen wat punten die me opvielen, maar dat is de gewone gang van zaken.


Haarlemmermeer: Ik schreef eerder over de dood van 11 uitgeprocedeerde asielzoekers in een zoheten centrum - feitelijk: gevangenis - waar ze wachtten - feitelijk: opgesloten waren - om uit Nederland gezet te worden. De oorzaak was brand in dat cellencomplex, en alle 11 asielzoekers stikten door koolmonoxide.

De gemeente Haarlemmermeer en minister van justitie Donner hebben nu een hoog opgelopen conflict over dat cellencomplex: Zegslieden van de gemeente zeggen dat het complex niet brandveilig is; dat de regels ervoor toch al niet deugen, zoals blijkt uit de brand; dat er veel gemeentelijke klachten zijn gedaan over dat complex zonder dat de minister of zijn ondergeschikten daar wat behoorlijks mee doen; en dat het cellencomplex dicht moet, en wel binnen 36 uur. Donner zegt of laat zeggen dat het complex wel deugt; dat de Haarlemmermeerders moeilijk doen; en dat het complex open moet blijven, vanwege de bolletjes-slikkers, die alleen daar zichzelf gecontroleerd kunnen ontlasten o.i.d. (Dit laatste lijkt me in ieder geval Donneriaanse apekool, zoals zoveel dat uit deze ministeriële mond komt.)

Wat hierboven staat was de stand een week geleden al, en er is vanaf maandag bemiddeld door de commissaris van de Koningin te Noord-Holland, maar zonder succes.

De gemeente Haarlemmermeer gelastte weer sluiting, en vervolgens deed Donner, die immers minister van justitie is, iets geks: Hij ging niet naar de rechter, wat gekund had en de formeel juiste procedure was geweest; hij vernietigde het gemeentelijke besluit niet, wat gekund had met het risico dat Haarlemmermeer dit direct aanvocht bij de bestuursrechter; maar schorste het gemeentebesluit, kennelijk omdat zijns inziens de gemeente Haarlemmermeer dan juridisch met lege handen zou staan.

Maar de gemeente begint een kort geding, dat nog niet heeft plaatsgevonden. Volgens de vandaagse NRC kan het nog wel even doordraaien met wettelijke vonnissen.

Het gekke - afgezien van de tragische achtergrond - en ook wel interessante is dat Donner gewoon z'n zin probeert door te drijven met oneigenlijke middelen. Het interessante is vooral dat het een conflict tussen twee overheden betreft, en dat het tussen die twee geheel niet botert: Minstens één van de twee is evident onbehoorlijk en onverantwoordelijk.

En het schijnt een feit dat de gemeente Haarlemmermeer jarenlang aan het klagen is geweest over dat uitzetcentrum, inzonder de brandveiligheid, zonder dat dit resultaat had bij het ministerie van justitie.


Geheimen: Misdaadverslaggever PRDV - Peter R. de Vries, ook wellicht in de politiek, al staat hij daar niet hoog genoeg voor vandaag (zie onder 2 november) - heeft weer een primeur als met Tonnino eerder: Een AIVD-medewerker liet een floppie (schijfje, neem ik aan) zwerven waarop allerlei details zouden staan van allerlei gevoelige zaken als het sex-leven van aankomende politici en van Fortuyn (zijn omgang met jonge Marokkanen), en ook van sexuele aberraties van aangekomen politici als ik het goed begrepen heb. (Melkert? Oudkerk?)

Volgens de regering is e.e.a. staatsgeheim, maar de koene PRDV zal a.s. zondag in zijn eigen TV-progamma enige opening van zaken geven, en dan "als journalist" opereren, naar eigen zeggen, en niet als eventueel aankomend politicus (al zal het leuk zijn voor de man dat àls ie gekozen wordt tal van collega volksvertegenwoordigers dan zullen denken "Wat weet hij van mijn heimelijke leven?"). 

En wat in ieder geval interessant is, is dat het kennelijk vanzelf spreekt dat aankomende politici - er was ook sprake van de LPF - door de AIVD onderzocht worden, en dat daar ook sprake is van hun sexueel gedrag, "vanwege eventuele chanteerbaarheid", wordt er dan trouwhartig bijgezegd.

Mijn probleem hiermee is tweeledig: Die chanteerbaarheid is natuurlijk tweezijdig, want als iemand - laten we zeggen - chantabel zou zijn door Poetin's ondergeschikten (ik noem maar wat) dan is ie dat ook door AIVD-ondergeschikten  of wie daar macht over en/of informatie van heeft. Dat is één. Het tweede punt is dat de AIVD kennelijk nogal ongecontroleerd is, en steeds meer macht krijgt "vanwege het gevaar van het terrorisme".

Over dat gevaar heb ik me eerder uitgelaten, maar er is iets te zeggen voor activiteiten van een geheime dienst tegen lieden met terroristische plannen. Alleen: Zo'n dienst moet wel behoorlijk gecontroleerd blijven door personen die er geen direct belang bij hebben. Ik zie dat niet, niet zoals het nu werkt, kennelijk, en nog minder met nieuwe volmachten en nieuwe wetten.

Wat PRDV en zijn partij betreft: Volgens hem gaat het door met zijn politieke plannen als op 16 december 41% van de - gepeilde - Nederlanders vindt dat hij een aanwinst zou zijn voor de politiek. Een paar dagen geleden stond de teller voor hem op 28%.


Terrorisme: Donner wil ook nog steeds z'n belachelijke wetgeving doorvoeren die het feitelijk mogelijk maakt mensen te arresteren "vanwege terrorisme" omdat iemand gezegd zou hebben - laten we zeggen in een geheime gevangenis te Roemenië, daartoe aangezet door electrische schokken, of niet - dat de gearresteerde de wil, mogelijke wil, of het mogelijk voornemen zou hebben iets te gaan ondernemen dat terroristisch zou kunnen zijn. Dit heet dan: "een terroristisch oogmerk" hebben.

"De gedachten zijn vrij", zongen de anarchisten en socialisten vroeger, maar niet als het aan minister Donner ligt.

Wat ik van die hele Donneriaanse beoogde nieuwe wetgeving vind heb ik al eerder aangegeven: Ik ben ertegen, niet omdat ik een voorstander ben van terrorisme, maar omdat de grootste, gevaarlijkste en machtigste  terroristen altijd en overal staten en staatsdienaars zijn geweest (en verder kerken en kerkdienaars, trouwens).

Daarbij zie ik nog steeds niet waarom de bestaande Nederlandse wetten niet voldoende zouden zijn om terroristen te bestrijden, gevangen te zetten, veroordelen etc.

En het probleem met het hebben van "een terroristisch oogmerk" is dat het 't recht lijkt terug te draaien tot de Middeleeuwen, toen je ook veroordeeld kon worden vanwege je mogelijke plannen, oogmerken, wensen of verwensingen. In modern recht kan je alleen veroordeeld worden voor handelingen, en dat lijkt me wel zo kosjer. Dat zijn tenminste in beginsel bewijsbare objectieve feiten, en geen verdachtmakingen of vermeend kwalijke gedachten.


Hofstadgroep: Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, moest ook weer getuigen over gearresteerden van de zgn. Hofstadgroep. Hij zegt dat ze van niets wisten over zijn voornemens, maar ja: He would say that, wouldn't he.

Het probleem, trouwens ook voor justitie, is dat het toch kennelijk vooral een klein groepje op drift geraakte jongens zijn. Maar ze hebben wel met granaten gegooid (hen toegeleverd door een waarschijnlijke informant van de AIVD); één is gearresteerd met een wapen; en ze zullen ongetwijfeld Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders graag dood zien, en daar wellicht wat moeite voor hebben willen doen.

Maar ja: Er is gewoonlijk een groot verschil tussen droom en daad; tussen oogmerk en plan; en tussen plan en uitvoer.

Wat mij opvalt uit de NRC - selectieve voorgekookte informatie, maar toch - is dat jongeren met een Islamitische achtergrond die aan het woord komen - behoorlijk zinnig zijn, ook in de zin dat je eronder - in de NRC dan - géén sympathisanten van terroristen aantreft à la sympathisanten van de Baader-Meinhof groep onder Nederlandse linkse intellectuelen in de 70-er jaren.

Dat was toen heel gebruikelijk onder modieus hoog opgeleid links, vond ik tot mijn aanzienlijke verbazing bij mijn terugkeer uit Noorwegen in 1977. Nu zouden al die sympathisanten opgesloten kunnen worden vanwege "terroristische oogmerken", als Donner zijn zin krijgt met z'n nieuwe wetgeving.


Friedman: Ik citeerde in maart Beerekamp n.a.v. zijn ontboezemingen over wéér een film van Van Gasteren:

Ook wie Carl Friedmans Tralievader las, over een door een overlevende geterroriseerd gezin, staat verbijsterd over de aanblik van de werkelijkheid.

Ik schreef toen dat dit werk van Friedman me geheel onbekend was, al heb ik er later iemand in mail aan me aan zien refereren, alsof ik het zou moeten kennen, met mijn achtergrond. Ik lees nu in de NRC van heden dat ook dit een bedrieger is, of beter een bedriegster, of wellicht iemand met pseudologica fantastica:

Friedman debuteerde in 1991 zeer succesvol met de novelle Tralievader, een fragmentarisch verslag van een gezinsleven dat beheerst wordt door het kampverleden van de vader. Na verschijning van de novelle werd algemeen aangenomen dat Friedman zelf uit een getraumatiseerde joodse familie afkomstig was en zij sprak die misverstanden nimmer tegen. Friedman stond zelfs toe dat haar werk werd opgenomen in een Amerikaanse verzamelbundel met verhalen van nakomelingen die de holocaust overleefd hebben.

Nou ja, enzovoort: Heel Joods met een "Opa Levie" en zelf lid van een joodse gemeente; zelf bekend met G. Durlacher, die Auschwitz overleefde etc.

In werkelijkheid is Carl Friedman, geboren als Carolina Klop, afkomstig uit een Brabants, katholiek gezin, meldt Brendel in HP/De Tijd. Joodser dan de paus is ze. Friedman's broer heeft tegenover Brendel de joodse komaf van zijn familie ontkend. Wel zat hun vader in de oorlog in het verzet: vlak voor de bevrijding werd Egbert Klop opgepakt en naar Sachsenhausen (geen vernietigingskamp) gestuurd.

Ik citeer uit een tamelijk lang artikel van Pam Emmerik, dat mede handelt over de vraag wat een schrijver van novelles nu wel en niet uit zou mogen halen met de waarheid.

Want het betreft een schrijfster van een novelle, dus een vrucht van verbeelding. Ikzelf ben trouwens - geheel onafhankelijk van het onderwerp - iemand met een echte hekel aan zogeheten faction: Fantasie-verhalen waarin echte ooit bestaande mensen dingen doen en zeggen die ze feitelijk nooit deden, van het soort science fiction waarin Einstein, via een tijdmachine bijvoorbeeld, mee helpt de wereld te redden va het kwaad. Een soort literair hoerenlopen, vind ik: fact ≠ fiction.

Emmerik besluit zo:

Als Friedman duidelijk was geweest over haar uitgangspositie van niet-joodse die over de holocaust wil schrijven, had dat geen problemen hoeven op te leveren. Maar het succes van haar werk zou waarschijnlijk niet zo groot geweest zijn, dat heeft het ontleend aan de meerwaarde van haar slachtofferschap.

Dat lijkt me juist. Trouwens, dat Pa Klop "vlak voor de bevrijding werd (..) opgepakt en naar Sachsenhausen (geen vernietigingskamp) gestuurd" laat zich én niet controleren uit gebrek aan een kampadministratie daar, én klinkt mij wat vreemd in de oren: Amersfoort of Vught was de gebruikelijke eerste bestemming, niet Sachsenhausen.


Ex-pats: Ik zeg het maar even omdat het me opviel en niet weet hoe je dit geregeld hebt als ex-pat: Vanaf 1 januari moet je als Nederlander verplicht verzekerd zijn, tegen een aanzienlijk bedrag bovendien. Dit geldt ook voor sommige ex-pats, zoals gepensioneerden. Ik denk dat het jou allemaal voorbij zal gaan, maar wellicht is het verstandig even met de ambassade te bellen als je het niet weet. (Ik zou gissen dat jij echter gewoon onder het Deense systeem valt.)

Nu, dat was het weer voor deze keer. Het gaat nog steeds iets beter, maar dan kennelijk vooral omdat ik mijn B12 radikaal verhoogd heb. Het nadeel daarvan is wellicht dat ik minder slaap, wat ik wel nodig heb. Maar iets lijkt de combinatie van B12 en carnitine nu wel te doen, de laatste paar weken. Het scheelt niet in pijn tot nu toe, maar het lijkt wat meer energie te geven, of althans uithoudingsvermogen, wat dan ook hard nodig is, vanwege toestanden met het huis waar ik wellicht later van verhaal, mocht dat nodig zijn.

Het beste,

Maarten.

 

Nedernieuws 12 december 2005