a

 

 Maarten Maartensz:                          Nedernieuws

Nedernieuws 5 december 2004             

 

Beste Freek,
 
Hier is een heel klein beetje Deens Nedernieuws, omdat ik het herhaaldelijk op de radio hoorde - en je kunt zelf beter beoordelen dan ik hoe juist het is:
 

 
1. Beledigde Deense moslims: Twintig Deense moslims hebben zich tot de Deense rechter gewend omdat zij zich beledigd achten door de uitzending van 'Submission' op de Deense TV - waar jij rond de 14e kennelijk over schreef. Gossie. Ik ben benieuwd wat er uitkomt, al hoort het duidelijk te zijn in een rechtsstaat. (De TV hééft een knop; in de Koran staat niet dat u TV moet kijken; was u al opgevallen dat ook niet-moslims op termijn héél dom worden van TV; u mag zelf zeggen dat de Christenen niet deugen en hun vrouwen heel hypocriet onderdrukken; 't is dat we in Denemarken geen intelligentie-test afnemen aan gastarbeiders; uw zuiver Deense advocaat spint hier financieel garen bij; onze eigen Kierkegaard, of anders z'n Pa wel, was het geheel met u eens geweest - maar ja, dat is wèl lang geleden; niemand verplicht u moslim te blijven; en vrije meningsuiting betekent in de praktijk óók u zeer onwelgevallige meningen - waartegenover staat dat ook u kunt zèggen wat u wilt, binnen hele brede marges. Etcetera.)
 
Maar goed - ik ben benieuwd. 't Is wat anders dan het afmaken van ongelovigen, maar ik geef het weinig juridische kans. Trouwens - ik lees in "The Book of Insults", waarover hieronder meer, een omschrijving van Pierre Trudeau die Hirsi Ali wellicht kan lenen:
"In Pierre Elliott Trudeau Canada has at last produced a political leader worthy of assassination." (Irving Layton)
Enigszins aangepast aan Neerlandse omstandigheden:

Ayaan is de eerste Nederlandse volksvertegenwoordiger sinds 100 jaar - "Hop, hop, hop, hangt alle socialisten op!" was de leus van de Oranjeklanten rond 1900, tegenwoordig apostelen van Gelijkwaardigheid, Respect, en Haters van Haat - die de moeite van het vermoorden waard wordt geacht door haar mogelijke kiezers, na 100 jaar eindeloze verveling, middelmatigheid, en langdradigheid. En de moslims zijn zo ongeveer de eerste Nederlanders in 100 jaar die de Kamerpolitiek serieus nemen - wat overigens géén teken van intelligentie is.
 


 
2. Duitse moslims: Ook van de Nederlandse radio: In Duitsland zou ook veel gediscussieerd zijn over de moord op Van Gogh, en is - volgens de radio - de Duitse regering een stuk radikaler dan de Nederlandse: Niks pappen en nathouden, Polizei dabei! 's Lands wijs, 's lands eer, wellicht.
 
Overigens .... het meeste Nedernieuws over het buitenland staat nog steeds in het teken van Nederland Gidsland, de Heilige Hollanditis, Ons Prachtige Poldermodel, de Welbekende Nederlandse Nuchterheid, en overige aanleidingen tot Nederchauvinisme. En beide items kwamen ongetwijfeld op de radio omdat het Néderland-in-het-buitenland betreft, zodat ik geen idee heb hoe belangrijk deze items in resp. Denemarken of Duitsland zijn.
 

 
3. Totalitairisme: Toch nog een citaatje uit NRC's M-magazine, dat een wel aardig artikel over Noord-Korea heeft. De genoemde Hwang was voordat hij vluchtte dekaden-lang ideoloog van de partij: 

"Volgens Hwang Jang-yop had Kim Jong Il Hitlers "Führerprinzip" geleend en omgedoopt in Suryong, het 'principe van de Grote Leider'. Het eerste gebod in de partijstatuten van de nazi's stelt dat de Führer altijd gelijk heeft en boven kritiek verheven is. Regel 1 in Kim Jong Ils 'Tien principes voor de vestiging van één ideologie' luidt: 'Een partijlid erkent alleen het gezag van kameraad Kim Il Sung.' Regel 2 luidt: 'Een partijlid aanvaardt onvoorwaardelijk de Suryong-leer.'"

Nu, volgens mij is het zo dat dit heel gewoon menschlich-allzu-menschlich is: De doorsnee, leiders en volgelingen, zijn geboren en getogen totalitaire ideologische apen. Ze voelen vanzelfsprekend zo, en ze worden vanzelfsprekend zo opgevoed. Niet zo te voelen en niet zo te denken is uitzonderlijk, en zelden spontaan. Alleen uitzonderlijke individuen zijn individualist; vrijwel ieder individu is collectivist, is het niet spontaan dan uit berekenend egoïsme.
 
Het is o.a. op dit punt dat ik zeer verschil van de zogenaamd intelligente doorsnee in Neerland en elders. Maar ik heb vrijwel geen àndere evidentie gezien dan die mijn stelling ondersteunt: De CPN was totalitair; de hele UvA was, dacht, voelde en wilde totalitair, of collaboreerde; de Nederlandse politieke partijen, zodra je een partij-congres of verkiezingsbijeenkomst hoort of erover leest zijn totalitair; alle ambtenaren die ik ooit sprak in Nederland zijn totalitair ("Ik heb geen persoonlijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid"); alle voetbalclubs en -aanhangers zijn totalitair ("My club, right or wrong"); alle religies zijn totalitair; het gemeentebestuur van Amsterdam is al generaties totalitair, absoluut en prerogatief van de PvdA; vrijwel alle reacties van vrijwel alle regeringsleden en kamerleden van de afgelopen maand waren totalitair, en gingen alleen over hoe men zich Politiek Correct behoort uit te drukken in Neerland, enzovoort enzoverder.
 
Kortom, als ik er de gezondheid voor heb wil ik wel eens een Maartensziaanse driftleer schetsen, in konkurrentie met de zeer onzinnige Freudiaanse: Met héél weinig uitzonderingen, die hoog correleren met een hoge intelligentie, is het menselijke zoogdier een totalitaire ideologische aap, die leeft en voelt en denkt en wil en zich gedraagt volgens de hordenwet van conformisme, aangepastheid, en het volgen van leiders; en met heel weinig uitzonderingen, die hoog correleren met een hoge intelligentie, is het menselijke denken totalitair wensdenken.
 
En zo gezien en ingeschat zijn de 18e eeuwse verlichting, inclusief de Amerikaanse revolutie (die intellectueel behoorlijk doordacht was, trouwens), zeldzame eilandjes van individualisme en beschaving. Oplossing: waar de mensheid zeer veel belang bij heeft om te overleven is een pil die de gemiddelde intelligentie verdubbelt - maar te vrezen valt dat voordat dit gebeurt, als het al gebeurt, nog vele tientallen miljoenen vermoord zullen worden, uiteraard uit naam van de hoogste idealen, in dienst van de beestachtigste emoties, en niet in staat zich veel beter te gedragen of te redeneren dan ze feitelijk doen.
 
Misanthropisch? Nee hoor, het verheugt me niets - ik ben een realist. En trouwens:
 

 
4. Beledigend proza: Ik vond mijn kopie van "The Book of Insults" (compiled by Nancy McPhee) terug, dat aardig is. Ik citeer i.v.m. het voorgaande punt:
"In  the eyes of the Englishman the Frenchman is a dog, the Spaniard a fool, the German a drunkard, the Italian a bandit... Only the Englishman is the non plus ultra of perfection, and Nature's masterpiece." (A. Riem 1798-9)
Daarover zijn ook andere meningen, en ik citeer de 'Approved terms of abuse for East German Communist speakers when describing Britain 1953' - er is kennelijk over vergaderd en een Polit-Bureau Beslissing voor geweest:
"Paralytic sycophants, effete betrayers of humanity, carrion-eating servile imitators, arch-cowards and collaborators, gang of women-murderers, degenerate rabble, parasitic traditionalists, play-boy soldiers, conceited dandies."
Heerlijk, nietwaar. Er is veel citeerwaardigs in te vinden, en het is uitgegeven door Penguin (in 1980), dus het zal wel OOP [*] zijn, en als het aan minister Donner ligt verboden en vervolgd worden in het Neerlanderthalië waarin ik overleven moet. Maar het vrolijkt een mens wat op.
 

Het beste,

Maarten.

[*] OOP = Out Of Print, hier. Anders: Object Oriented Programming.

 

Nedernieuws 5 december 2004