a`\ 

Nederlog

 

June 4, 2010

 

me:  NL: Postmoderne publieksvoorlieging - Onze Demokratische Rechtsstaat

 

English intro: A Dutch Nederlog, about major corruption in Dutch communication: For every 1 Dutch journalist, there are now 10 Dutch public relations spokespersons.

Nederlandse introductie: Wat volgt is eenvoudig een kopie - minus foto - van een tekst die ik heden eerst in mijn papieren versie van de NRC vond en toen op het internet. Aangezien dit alleen voor Nederlanders geldt, hoewel bepaald niet alleen voor Nederlanders met ME, is dit alleen in het Nederlands - wat feitelijk voor de tweede keer in twee maanden is.

Het betreft feitelijk belangrijke informatie over het teloorgang van de Nederlandse demokratische rechtsstaat, die wordt verdronken in hordes beroepsvoorliegers die de waarheid verdraaien en vervalsen voor bestuurlijke uitvreters en oplichters.

Hier is het fraais zoals het op de website van de NRC staat, enigszins anders dan in mijn papieren versie van heden en de titel is ook de link naar het origineel:


Tien voorlichters voor elke reporter

Gepubliceerd: 4 juni 2010 11:40 | Gewijzigd: 4 juni 2010 11:56

Door onze redacteur Mirjam Keunen

Rotterdam, 4 juni. De opmars van voorlichters, pr-functionarissen en communicatieadviseurs is veel groter dan tot nu toe werd aangenomen. De omvang van de publicrelations- en communicatiesector is de afgelopen tien jaar aanzienlijk sterker gegroeid dan de journalistieke sector. In 2010 zijn tenminste 150.000 voorlichters, pr-medewerkers en andere communicatiespecialisten actief, tegenover 15.000 journalisten.

Dit blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA), dat vandaag wordt gepresenteerd. Het complete onderzoek, gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor de Pers, wordt in het najaar gepubliceerd.

Uit een eerdere studie van de UvA, Schuivende grenzen uit 2004, kwam nog naar voren dat er 13.000 journalisten stonden tegenover 55.000 werknemers in de communicatiesector. De verhouding één op vier is veranderd in één op tien. Overigens komt de toename deels doordat de onderzoekers „zorgvuldiger en gerichter” zijn gaan tellen. „Niet alleen het aantal communicatiespecialisten is enorm toegenomen, maar ook hun professionaliteit”, zegt Mirjam Prenger, mediaonderzoeker en docent journalistiek aan de opleiding journalistiek van de UVA.

Beeldvorming

Behalve met het verstrekken van informatie en het op de nieuwsagenda krijgen van eigen onderwerpen houden persvoorlichters zich bezig met de beeldvorming in de media van hun bedrijf, instelling of ministerie. Ook kent de communicatiebranche vele functies; van nieuwe mediaspecialist tot medewerker protocol (organisator van bezoeken van delegaties).


Het is maar een weet: de informatie die u krijgt is voorgekookt, bewerkt, bewaakt, selectief danwel vals, berekend en gericht op populaire vooroordelen, gemaakt met het doel te misleiden eerder dan te informeren - en er is weinig tegen te doen, behoudens internet dan, want tegenover iedere Nederlandse journalist staan nu tien zwaar media-getrainde beroepsvoorliegers.

En als eerder: ik heb dit gecopieerd omdat ik het op mijn site gedocumenteerd wil zien.


As to ME/CFS (that I prefer to call ME):

1. Anthony Komaroff

Ten discoveries about the biology of CFS (pdf)

2. Malcolm Hooper THE MENTAL HEALTH MOVEMENT:  
PERSECUTION OF PATIENTS?
3. Hillary Johnson

The Why

4. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf)
5. Eleanor Stein

Clinical Guidelines for Psychiatrists (pdf)

6. William Clifford The Ethics of Belief
7. Paul Lutus

Is Psychology a Science?

8. Malcolm Hooper Magical Medicine (pdf)

Short descriptions:

1. Ten reasons why ME/CFS is a real disease by a professor of medicine of Harvard.
2. Long essay by a professor emeritus of medical chemistry about maltreatment of ME.
3. Explanation of what's happening around ME by an investigative journalist.
4. Report to Canadian Government on ME, by many medical experts.
5. Advice to psychiatrist by a psychiatrist who understands ME is an organic disease
6. English mathematical genius on one's responsibilities in the matter of one's beliefs:
   "it is wrong always, everywhere, and for anyone, to believe anything upon
     insufficient evidence
".
7. A space- and computer-scientist takes a look at psychology.
8. Malcolm Hooper puts things together status 2010.

"Ah me! alas, pain, pain ever, forever!

No change, no pause, no hope! Yet I endure.
I ask the Earth, have not the mountains felt?
I ask yon Heaven, the all-beholding Sun,
Has it not seen? The Sea, in storm or calm,
Heaven's ever-changing Shadow, spread below,
Have its deaf waves not heard my agony?
Ah me! alas, pain, pain ever, forever!
"
     - (Shelley, "Prometheus Unbound") 

    "It was from this time that I developed my way of judging the Chinese by dividing them into two kinds: one humane and one not. "
     - (Jung Chang)


See also: ME -Documentation and ME - Resources


P.P.S. ME - Resources needs is a Work In Progress that hasn't progressed today.


Maarten Maartensz

        home - index - top - mail