a`\ 

Nederlog

 

June 2, 2010

 

ME+me: NL: Postmoderne MEdische en Thuis-zorg

 

English intro: A Dutch Nederlog, about major corruption in the Dutch homecare.

Nederlandse introductie: Wat volgt is eenvoudig een kopie - minus foto - van een tekst die ik heden eerst in mijn papieren versie van de NRC vond en toen op het internet. Aangezien dit alleen voor Nederlanders geldt, hoewel bepaald niet alleen voor Nederlanders met ME, is dit alleen in het Nederlands - wat feitelijk voor het eerst in twee maanden is.

Enjoy, zoals de frase luidt - en de link naar het origineel staat in de eerste regel, maar ik wil dit op mijn site om te documenteren (1) waarom ik en andere zieken geen Thuiszorg krijgen of (2) niet meer zullen kunnen krijgen en (3) waarvoor de postmoderne medische nieuwe wereld geschapen door Hogervorst en Klink dient: Om de gezondheidssbureaucraten en conformistische artsen een riant tot miljonairs-inkomen te bezorgen:

Oud-voorzitter zorgorganisatie een jaar de cel in

Gepubliceerd: 1 juni 2010 17:49 | Gewijzigd: 1 juni 2010 17:50

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 1 juni. Bart V., voormalig voorzitter van zorgorganisatie Icare, moet twaalf maanden de gevangenis in voor oplichting en belastingontduiking. Dat heeft de rechtbank in Assen vanmiddag uitgesproken. De eis tegen V. (61), hoofdverdachte in de zogenoemde Zorgzaak, was zes jaar gevangenisstraf.

Medeverdachte Johan B. (52) kreeg voor witwassen eveneens twaalf maanden cel opgelegd. Tegen de oud-directeur van Icare Thuiszorgwinkels was dertig maanden cel geëist, waarvan tien voorwaardelijk.

De uitspraak van de Asser rechtbank is het slotstuk in een grootscheepse fraudezaak, die twee jaar geleden begon met invallen van de opsporingsdienst FIOD-ECD. V. werd ervan verdacht als bestuursvoorzitter van Icare, tot zijn onvrijwillig ontslag in 2005, miljoenen van het bedrijf achterovergedrukt te hebben.

Verrijken

Tijdens de rechtszaak, die in april zes dagen in beslag nam, schetste het OM een beeld van V. die er „zowat een dagtaak aan had” zichzelf te verrijken, „ten koste van de publieke zorgtaak”. Zo zou hij ervoor hebben gezorgd dat Icare-dochters Thuiszorg Perfect en Thuiszorgwinkels flink onder de waarde werden verkocht aan bekenden, waarna hij via slinkse constructies in de winst kon delen. Dat zou ook zijn gebeurd met de verkoop van vastgoed door Icare.

De rechtbank in Assen acht slechts een klein deel van de aanklacht bewezen. Dat betrof het wegmoffelen van 1,3 miljoen gulden. Dit geld zou Icare als ‘huisvestingsbijdrage’ toekomen bij de huur van een pand. V. liet zijn commissarissen daarvan niets weten, maar zorgde ervoor dat dit geld bij B. terechtkwam.

Frauduleuze vastgoedtransacties achtte de rechtbank wat V. betreft onbewezen. Een deel van het bewijs stoelde op verklaringen van vastgoedhandelaar Lies F. (57). De rechtbank vond haar onbetrouwbaar; zij werd wegens drie gevallen van oplichting conform de eis tot anderhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Interesse

De Zorgzaak is met grote interesse gevolgd door zorgsector en politiek. V. stond rondom de eeuwwisseling te boek als een van de boegbeelden van een zorgsector op weg naar marktwerking en gold als het toonbeeld van de moderne zorgondernemer.

De officier van justitie maakte met die reputatie ter zitting korte metten, door V. als „grote graaier” neer te zetten. Hij noemde V. de best betaalde bestuurder in de Nederlandse zorg; in 2005 verdiende hij 220.000 euro, 19 procent meer dan een jaar eerder, en inde hij een vertrekpremie van bijna een miljoen euro. Icare (toen 11.000 medewerkers en 100.000 cliënten) leed dat jaar 4,6 miljoen euro verlies, moest mensen ontslaan en zorgaanvragen weigeren.

Ook andere zorgorganisaties hadden in die periode moeite het hoofd boven water te houden en stuurden aan op fusies en overnames. Raakten expansieve giganten als Meavita en Philadelphia in ernstige financiële problemen door slecht management en ontoereikend toezicht, bij Icare schetste justitie vooral een beeld van ordinaire fraude door V., die eigenmachtig optrad en medebestuurders en commissarissen voorloog.

Klinkklare onzin

V. noemde de beschuldigingen tijdens de rechtszitting „klinkklare onzin”. Hij zou uitsluitend in het belang van Icare hebben gehandeld.

Zorgbedrijf Evean, dat Icare in 2006 overnam, heeft beslag op V.’s woning laten leggen en 5,5 miljoen euro teruggevorderd. Rechtbankpresident Franssen achtte alleen de benadeling van 1,3 miljoen gulden bewezen en veroordeelde V. tot terugbetaling van 590.000 euro.

Justitie, dat het signaal had willen afgeven dat ze V.’s zelfverrijking met publiek geld zeer ernstig neemt, noemt de uitspraak „teleurstellend” en overweegt appèl. Een woordvoerder: „Een jaar cel is weliswaar fors, en hij moet ook terugbetalen, maar het is natuurlijk veel minder dan geëist.”

Als gezegd: ik heb dit gecopieerd omdat ik het op mijn site gedocumenteerd wil zien: I care, I deeply care.


As to ME/CFS (that I prefer to call ME):

1. Anthony Komaroff

Ten discoveries about the biology of CFS (pdf)

2. Malcolm Hooper THE MENTAL HEALTH MOVEMENT:  
PERSECUTION OF PATIENTS?
3. Hillary Johnson

The Why

4. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf)
5. Eleanor Stein

Clinical Guidelines for Psychiatrists (pdf)

6. William Clifford The Ethics of Belief
7. Paul Lutus

Is Psychology a Science?

8. Malcolm Hooper Magical Medicine (pdf)

Short descriptions:

1. Ten reasons why ME/CFS is a real disease by a professor of medicine of Harvard.
2. Long essay by a professor emeritus of medical chemistry about maltreatment of ME.
3. Explanation of what's happening around ME by an investigative journalist.
4. Report to Canadian Government on ME, by many medical experts.
5. Advice to psychiatrist by a psychiatrist who understands ME is an organic disease
6. English mathematical genius on one's responsibilities in the matter of one's beliefs:
   "it is wrong always, everywhere, and for anyone, to believe anything upon
     insufficient evidence
".
7. A space- and computer-scientist takes a look at psychology.
8. Malcolm Hooper puts things together status 2010.

"Ah me! alas, pain, pain ever, forever!

No change, no pause, no hope! Yet I endure.
I ask the Earth, have not the mountains felt?
I ask yon Heaven, the all-beholding Sun,
Has it not seen? The Sea, in storm or calm,
Heaven's ever-changing Shadow, spread below,
Have its deaf waves not heard my agony?
Ah me! alas, pain, pain ever, forever!
"
     - (Shelley, "Prometheus Unbound") 

    "It was from this time that I developed my way of judging the Chinese by dividing them into two kinds: one humane and one not. "
     - (Jung Chang)


See also: ME -Documentation and ME - Resources


P.P.S. ME - Resources needs is a Work In Progress that hasn't progressed today.


Notes

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail