`\ 

Nederlog

 

22 februari 2010

 

Weer on line na drie weken            

 

Ik ben weer on line, zoals dat op z'n vaderlands heet, en was er vrijwel drie weken af, naar ik nu aanneem vanwege een loszittende stekker of verbindingsdraad daarin.

Aangezien helemaal niets het deed, en ik zonder reserve-computer zit, had ik al die tijd geen computer, dat een enigszins vreemde ervaring is, was het alleen omdat mijn leven sinds vele jaren voor een groot deel bestaat uit voor een computer zitten of in bed liggen.

Nu werkt het weer, wat een groot voordeel is, al is het ook zo dat ik ondertussen het geld heb weten te regelen voor een nieuwe computer, dat in ieder geval nodig is.

Overigens was het in minstens drie opzichten een leerzame ervaring:

  • Ik dacht tot gisteren dat ik ook deze computer geheel kwijt was, met heel veel data (want ik kan op dit ding geen schijven schrijven, om een reden die mij ontgaat), maar was daar vanaf het begin redelijk onaangedaan over, onder een motto als - Marten Toonder - "Een heer staat overal alleen voor" (al is dat niet geheel waar), en realiseerde me direct dat het uiteindelijk gaat om wat er tussen mijn oren zit en hoe dat functioneert: "My mind to me a kingdom is" (Shakespeare).

  • Overigens was ik niet fris en zijn er in deze periode vier tanden getrokken. Dat schijn ik allemaal redelijk overleefd te hebben (wat met ME niet vanzelf spreekt).

  • Het is wat vreemd geheel zonder computer, maar ik heb geheel geen last van verslaving c.q. onthoudingsverschijnselen. Ik vermoed dat het vreemde in mijn geval vooral neerkwam op (i) het doorbreken van lang bestaande gewoontes en (ii) het terugkeren tot pre-computer bezigheden, die in mijn geval vooral bestaan uit in bed liggen en lezen als ik dat kan.

Ik heb dus inderdaad redelijk wat in bed gelegen en het een en ander herlezen uit mijn boekenkasten, en overigens de dingen geregeld die ik moest regelen, zoals tanden doen trekken; geld organiseren voor een nieuwe computer; en nadenken over wat ik daarmee wil.

En mijn doel is inderdaad een nieuwe computer, en wel één waarop ik goed met geluid en mogelijk met beeld kan werken, want ik wil de site in ieder geval wat geluid betreft en mogelijk wat beeld betreft verbeteren.

Ondertussen is dat toekomstmuziek, maar nu een stuk makkelijker (of minder moeilijk, om het waarachtiger te zeggen), in beginsel, want ik heb nu de oude computer terug en het geld geregeld voor een nieuwe, dus een en ander hangt nu vooral af van mijn beschikbare energie.

Ook hebben de lezers van Nederlog het zonder mijn overwegingen over - bijvoorbeeld - het vallen van het kabinet Balkenende IV; de komende gemeenteraadsverkiezingen; en de gereedstaande boor om de Bijenkort in te laten verdwijnen moeten doen.

Hoe het zij... ik heb weer een (enigszins) werkende computer tot mijn beschikking, en hoop over niet al te lange tijd een beter werkende computer te hebben, waar ik meer mee kan voor de site.

En het doet me plezier dat ik nog steeds 375 dagelijkse verschillende bezoekers heb en meer dan 3000 hits per dag, uit 87 landen ook, waaruit blijkt dat - zoals ik wel eens op deze plaats gezegd heb - Nederlog bij de site behoort eerder dan omgekeerd.


P.S. Het stukje van 2 februari dateert van die dag, maar het lukte me niet het voor vandaag op te laden.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail