Prev-IndexNL-Next

Nederlog

June 6, 2015
Autobio 1985 - deel 1 

Sections
Introduction

1.
Autobiografie 1985 - deel 1
Introduction:

Things often do not go as you think they will:

I had planned that I would upload the series of interviews that Chris Hedges made with Sheldon Wolin in 2014 plus my (extended) comments, but I did not work on that. Instead I did work on something else I have been planning to do since the beginning of 2015: my autobiography.

In case you are interested: I have been writing on that topic since the beginning of 2013, and so far described my first 34 years, from 1950-1984. I should add that these files have been written rapidly and bit by bit, and that what is there - see the TOC - is really only the first version for a considerably better second version, that I still have not even started.

Also, I have a bit of a problem with the years 1984 and 1985:

I have longer journals for these years than for any other year (around 300 typewritten A4 pages for each year) and I decided that the only somewhat fair way to deal with these is to make excerpts from these, which is a bit difficult because I have to select and type these excerpts again.

And these two years are also different from the foregoing and following years in that I lived by myself, did a lot more than since 1979 because I got a lot better with mega-vitamins - see October 30, 2014, if you read Dutch - though I never got cured, and I decided to live as I pleased and tried to get my life together again after not having slept sufficiently from 1981-1983 (which were mostly rather horrible years simply because my health grew worse and worse and no one helped against the thoroughly insane neighbor).

This is also the reason that I publish only now the first part of my autobiography in 2015, which in fact is part 30 since January 2013: It took considerable trouble to compile (though it was mostly done by March 5). Also, nothing was added to what I wrote in 1985, except the bold titles of the parts I selected.

In case you are not interested in my autobiography or don't read Dutch: There probably will be a crisis file later today.

1. Autobiografie 1985 - deel 1

De rest van dit bestand bestaat uit selecties uit mijn getiepte journaal voor 1985, en bestrijkt 2 januari - 21 maart 1985. Alles is geciteerd (met inkortingen van de namen): er zijn tot nu geen commentaren van mij bij.2.I.85: [drugsproblemen]
(...) wat mij zo langzamerhand heel duidelijk is over het drugsprobleem is dat het opnieuw een video meliora etc. probleem is: Groot zijn de menselijke aspiraties, en nog veel groter de menselijke zwaktes en stommiteit. En Rajko weet dat ook, neem ik aan, zoals iedere enigszins intelligente junk dat waarschijnlijk ook weet - "maar het is zo lekker". Sure, and you enjoy now and pay later. With your life.
En het is ook een goede definitie van waanzin: Een mens is waanzinnig als hij
zijn geestelijke zelfcontrole verliest. Nu, dat is precies wat hard drugs veroorzaken.

11.i.85: [denotatie, betekenis, connotatie]
Ikzelf ben één van de zeer weinige mensen die ideeën serieus neemt; probeert verbanden te zien; noties te verhelderen en verbeteren enz. enz.
In semantische termen: Voor de meeste mensen leven ideeën vnl. in het connotatieve vlak, en niet in het referentiële - waarbij ik bedoel dat ieder idee gerepresenteerd wordt
door een term, die het idee als referent heeft en zelf weer een connotatie heeft. Of nog iets preciezer: Voor een gegeven term t, taal T en spreker a is de interpretatie van t een tripel van de denotatie, betekenis en connotatie van t i.e. i(t)=(d(t), b(t), c(t)) voor T en a, en x=d(t) iff t representeert (Griekse kapitaal delta) x in T voor alle geinformeerde sprekers van T; y=b(t) iff er is een AS in T waarin t IFF y, met "IFF"="-||-" als t een bewering is, en "=df" als t dat niet is (en dus t een 'proper term' is); z=c(t) iff aB(s)(sBf(..t..) --> sBp & sDq). NB: s kan beperkt worden (seK) en "f(..t..)" als schematisch predikaat is kontekst.

16.i.85: [kunstpubliek]
Het kunstpubliek: Was, ondanks de bijzonder snijdende kou (ca. minus 5 met een zeer sterke zeer waterkoude wind die door merg en been snijdt) in behoorlijke getale verschenen, en bestond zo op 't oog uit, tsja, kunstpubliek: Een suggestie van bohémien-zijn, een suggestie van intellektueel zijn, een suggestie van kunstminnend en kunstkennend te zijn, een boel suggesties van savoir-vivre, en daaronder vooral onzekerheid,  pretentie, gebrek aan kennis en kunde, en, kortom, phoneyness. Ik oordeel maar even uit de losse pols, zo op 't oog. Het zijn, kortom, mensen die mij (zo op 't oog, maar ook als ik er mee aan de praat kom) niet bevallen: Van de meesten kan ik geen moment geloven dat ze ook maar de minste interesse in de geboden kunst hebben, of dat ze in iets meer geïnteresseerd zijn dan hun eigen interesse voor anderen voor wie hetzelfde geldt.
Dat blijkt uit de gesprekken, en uit de hele houding van dit soort mensen: Hun houding bestaat i.h.a. uit een soort hangen - ze hangen (wat slap, wat onzeker, wat bang) als het ware aan hun skelet, aan een stoel, aan hun cigaret, aan een glas drank; ze hangen aan elkaar (for fear of hanging alone); ze hangen aan hun image, dat als een slecht-zittend korset om hen geen hangt. Het zijn, kortom, onechte mensen.

16.i.85: [geniaal of briljant]
De mensen die mij briljant of geniaal vinden zijn zelden geïnteresseerd in wat mij interesseert en wat zij zeggen interessant te vinden - wat hen interesseert is de weerkaatsing (Duits: "Abglanz" (?)) van de door hen aan mij toegekende voortreffelijkheden op henzelf. Het is hetzelfde schema als wat de meeste mensen motiveert tot belangstelling in kunst of wetenschap: "Ik ben zó vrééselijk in cultuur en wetenschap geïnteresseerd omdat het mij zo
vrééselijk interessant maakt (hoop ik)." Van de vele honderden mensen die ik vele duizenden boeken aangeraden heb, hebben niet meer dan een handvol mijn raad ter harte genomen, gewoonlijk bovendien met het gevolg "Het is erg interessant hoor, maar ik vind het wel behoorlijk moeilijk hoor."

16.i.85: [leiders]
De meeste status-aktiviteiten zijn zowel schijnheilig als onproduktief. (Vb.: Vrijwel alle bazen (chefs) zijn altijd baas. In de meeste gevallen is dat schijnheilig, omdat ze feitelijk geen leiding geven, maar zich als zodanig laten behandelen, en het is onproduktief omdat een goede leider (i) makkelijk bereikbaar is voor z'n ondergeschikten, en (ii) alleen autoritair is als het nodig is. De meeste leiders die ik gezien heb gedragen zich altijd en overal autoritair (i.e. alsof zij bijzonder belangrijk, bijzonder interessant, bijzonder machtig, en een heel stuk beter dan de rest van de mensheid zijn), terwijl ze feitelijk geen leiding kunnen geven, vrijwel niet te bereiken zijn (het je als ondergeschikte richten tot een bovengeschikte is in veel contexten weinig verschillend van lèse-majesté: "Wie denk jij wel dat je bent dat je de moed hebt mij aan te spreken?"), en buitengewoon slecht op de hoogte van waar zij leiding over geven. (Dat is tegenwoordig tot principe verheven: Managers worden opgeleid, en bezien zichzelf, als leiders tout-sec: Van je ne sais quoi, inderdaad - alsof het geen verschil maakt of je verstand hebt van het produkt dat je geacht wordt te verkopen.)

19.I.85: [moderne "kunst"]
Wie wil zien en voelen wat een lelijke charlataneske rotzooi de meeste moderne
schilderkunst is legge z'n maag in een knoop en renne door het Stedelijk & Van Gogh, om weer bij te komen in het Rijks.

19.I.85: [Edith, uit aanzienlijk meer]
En daar kwam ze dus de trap op: Het haar opgestoken, opgemaakte ogen en lange oorbellen, in een lange bontjas en op laarzen met hoge hakken: Cool elegance à la Catherine Deneuve en, visueel, volledig Edith B.: Haar gezicht, haar mimiek (inclusief, nog steeds, het opzetten van grote ogen en haar manier van verrast lachen), haar houding (nog steeds het enigszins stijve, afstandelijke; nog steeds alsof ze af&toe in zichzelf verdwijnt, of kan verdwijnen; nog steeds wat ik nu interpreteer als haar besef een zeer aantrekkelijke vrouw te (kunnen) zijn voor veel mannen: Een kombinatie van trots, verlegenheid, afstandelijkheid en hooghartigheid). Opgemaakt en verzorgd als ze was zag ze eruit als, inderdaad,
het zusje van Deneuve: Een buitengewoon dure, buitengewoon elegante vrouw.

19.I.85: [Mijn reacties op Edith]
Hoe reageerde ik op haar? Ik was onmiddellijk blij verrast en gerust gesteld: Dit is Edith, en godzijdank is ze nog steeds herkenbaar dezelfde, uiterlijk gesproken. Ik hab haar naar boven gestuurd en thee gezet, want daar had ze het meeste trek in, we we raakten onmiddellijk zeer geanimeerd aan de praat en hebben dat gedaan tot even voor 12 toen ze zeer snel weg moest om de tram te halen. Zij vond ook dat ik weinig veranderd was (uiterlijk, in ieder geval, en, kennelijk, wat mijn stijl van praten en bewegen aangaat).

19.I.85: [Edith en depressies]
Ze is geen lid meer van de CPN, en zegt het afscheid daarvan niet pijnlijk gevonden te hebben: "Ik realiseerde me op een bepaald moment dat ik nooit communiste geweest ben". Maar ze heeft wel een tijd in therapie gezeten, en lijdt aan diepe depressies, waarin "alles" haar "rottend, walgelijk, afgrijselijk, slecht, en ikzelf het meest van alles" voorkomt en ze zelfmoordneigingen heeft (later door haar geïntellectualiseerd als "dan verken ik de zelfmoord, het gevoel daarvan, zonder het écht te willen"). Op mijn vraag "en je kinderen dan?" gaf ze geen duidelijk antwoord: Kennelijk kunnen de depressies zo diep zijn dat die ook onder "alles" vallen.

19.I.85: [Edith en gedachtenoverbrenging]
Ze beweert met stelligheid dat V. (1 1/2) af&toe haar gedachten kan ontvangen, maar de vb.-en die ze gaf kon ik beantwoorden met "Clever Hans"- redenaties en bijv. een hypothese dat ze praat in haar slaap (V. valt alleen in slaap als er iemand naast hem ligt).

19.I.85: [hoogbegaafde gefaalden]
De aarde is rijkelijk bemest met de ontzielde lichamen van talrijke hoogbegaafde gefaalden.

19.I.85: [Edith en ik]
En we kunnen met elkaar praten, hoewel het gedurende de hele konversatie grotendeels van mijn kant, door mij geleid, gaat. Dat is ook het grote verschil met vroeger (begin 70er jaren, denk ik): Ik ben vanzelfsprekend de sterkere, en nauwelijks nerveus. Bovendien wil ik niets anders dan ik doe en bereik: Met haar praten, om haar te begrijpen, en mij aan haar begrijpelijk te maken. (Ik heb haar ook gezegd waar mijn leven om draait: Begrip en liefde.)

19.I.85: [Wat ik begrijp van Edith]
Maar ik vind het moeilijk haar te begrijpen, en weet weinig van haar. Ze is in staat om mij te volgen, maar hoe helder of verward ze zelf nadenkt weet ik niet, maar het is wel duidelijk dat ze ergens diep binnen in een zwaar beschermd eigen leven leidt/lijdt.

19.I.85: [Vriendschappen tussen de sexen]
Vriendschappen tussen de sexen zijn sexueel geladen, and let's not be squeamish about it: Of course it has its seemly and unseemly seamy sides, and it would be far less interesting and exciting without it.

19.I.85: [Edith, Pamela en Stephanie]
En van Edith kan ik in ieder geval ook zeggen wat ik van Pamela en Stephanie zeg: Ik ben blij dat ze bestaat: De wereld is een betere plaats met zulke vrouwen - ze zijn prachtig, lieflijk en interessant op alle mogelijke manieren.

19.I.85: [vrouwen]
Ach vrouwen. De beste uitvinding van Moeder Natuur, naast het verstand en het leven.

21.I.85: [mooie vrouwen]
De meeste vrouwen waar ik verhoudingen mee gehad heb waren in conventionele zin mooi, maar niet allemaal, en ik heb het nooit doorslaggevend gevonden. NB dat het besef (niet) mooi te zijn voor een vrouw verregaande persoonlijke konsekwenties heeft.

21.I.85: [vallen]
Dat vallen is altijd buitengewoon opwindend, maar blijkt later van betrekkelijk weinig betekenis.

21.I.85: [niemand als ik]
Overigens ben ik natuurlijk nooit iemand als ik tegengekomen, maar Stephanie en Pamela zijn een vreugde voor mijn brein: Scherpzinnig & verbaal begaafd & intellektueel geïnteresseerd, óók op eigen initiatief.

21.I.85: [This gentleman prefers blondes]
This gentleman prefers blondes, it seems. Hoe zou dat komen? Meer toeval dan wat anders, vermoed ik: Ik zie zoveel esthetische vrouwelijke pracht van zeer verschillend uiterlijk dat het hoogstens met een idealisering van het type van Edith van doen zou kunnen hebben.

21.I.85: [beoordelen van vrouwen]
Hier zal ik alleen zeggen waarom de ideale volgorde: persoonlijk, intellectueel, emotioneel, esthetisch, sexueel is. Persoonlijke interesse is primair, omdat het al het andere omvat (maar het kan natuurlijk zijn dat het in een gegeven verhouding minder belangrijk is dan een bepaald aspect van de verhouding, en dit geldt voor iedere volgende vier motieven). Intellektueel kontakt, overeenkomst & theoretische interesses komen, als deel-aspect, op de tweede plaats: Human beings are and ought to be rational beings. Het is voor mij erg belangrijk en een groot deel van waar ik me serieus mee bezig houd. Bovendien omschrijft, ramificeert het, wat iemand is & kan zijn, terwijl intellect & gevoel voor mij niet gescheiden zijn maar door elkaar heen vloeien. En het bevordert voor mij in hoge mate emotioneel kontakt & overeenstemming, wat natuurlijk op de derde plaats moet komen: Als er iets absoluut is is het het gevoel; en mensen zijn tegelijk voelend en denkend. Persoonlijkheid, intellect en gevoel zijn de drie menselijke dimensies bij uitstek. Hoe iemand lichamelijk verschijnt & zich sexueel tot je verhoudt zijn daarbij vergeleken secundair: Eventuele buitengewone verfraaiingen, maar niet essentieel. (Ik geloof wel, natuurlijk, dat vrouwen en mannen "systematisch"/"essentieel" verschillen in persoonlijkheid, intellect en gevoel, maar ik denk ook dat dat geen verschil van inhoud (van elementen) maar verschil van struktuur (ordening, prioriteit, intensiteit) is. Eén groffe manier om dat samen te vatten is te zeggen dat vrouwen subtieler, gevoeliger & vriendelijker dan mannen zijn. Ze zijn ook praktischer en realistischer wat de praktijk aangaat.)

22.I.85: [Niet verliefd op Edith]
Verliefd op Edith ben ik zeker niet, gecharmeerd en esthetisch opgewonden ben ik wel. Ik ben benieuwd hoeveel volwassener ze is geworden, d.w.z. hoeveel meer greep & inzicht & overzicht wat betreft haarzelf, haar mogelijkheden en gedragingen ze nu heeft.

23.I.85: [gezondheid]
Vannacht weer eens doorgehaald - vnl. omdat (i) ik de laatste dagen weinig gelopen of gestaan heb; (ii) een heel stuk gezonder ben dan vroeger, ook al zal dat voor een goed deel veroorzaakt zijn door de vitamines; en (iii) voortdurend lees ik of schrijf ik: ik loop over van geestelijke energie & helderheid (..)

23.I.85: [veel schrijflust]
En over alles waar ik mee bezig ben - waarschijnlijkheidstheorie, uitbreidingen en toepassingen van LPA, beslissingslogika, filosofische logika, verzamelingenleer, mystiek, De Balzac, Nietzsche, om de belangrijkste punten op te noemen - kan ik onbeperkt over door blijven schrijven, lijkt wel. Dat is prettig, maar nogal overdadig: embarras de choix.

23.I.85: [over mijn eigen geschriften]
Ik heb nooit iets voor mezelf opgeschreven dat ik niet voor waar hield, en heb daarnaast altijd getracht alles zo volledig en woordgetrouw mogelijk te kopiëren, indien nodig. Nu, ik kan geen perversies, valsheden, stompzinnigheden, illusies, waandenkbeelden, leugens, spelletjes, of valse sentimentaliteit ontdekken. Het is ook verrassend vrij van "Grüblerei": Ik vraag mij weliswaar veel af, maar heb verstand genoeg om niet in duister of oeverloos gelul te vervallen. En het meest verbazende blijft, telkens opnieuw, hoezeer ik sinds 1970, in ieder geval, dezelfde ben, met dezelfde prioriteiten, wensen, interesses en manieren van uitdrukken & gedragen.

25.I.85: [on being more intelligent]
Now for something different: I am more intelligent than others. How does that make me differ? Because I am more intelligent, my world is larger and more complicated: I see more, feel more, connect more & seek more than others. Also, of course, I doubt more, deny more & care much less for some things most men care for. Because I am more intense, all my desires are more intense, and so is my personality, my capacity to work and lead, my expressive powers. It also makes me highly self-reliant, consistent, directed and independent & therefore provides me with a much better articulated personality & also a far less indeterminate, contextually dependent one, than most people have.

If you have my capacities you know from a very early age that you're different. I knew from age 4 or 5 and was always treated as if I was different - personally rather than intellectually, until I was about 14, but that I was different was clear to most who met me. To me it initially simply seemed others were less interested, less enthusiastic, less honest, not so fast & not so comprehensive - in short, more stupid & less interested. Also, they seemed less serious to me, for it was (in a confused way) clear to me from age 4 that people often were hypocritical: They didn't do as they preached. It took me quite long to see this characterizes mankind & not just particular people that irritated me.

The source of most of my confusions was education: I think it is fair to say all I received was some poor systematic instruction in rote-learning facilities I would have acquired anyway, and a lot of massive uninformed cultural lies. I have had no real science, no real maths and no real literature in school, & I am sure most of my teachers didn't know any, and what little they might have known they didn't understand.

25.I.85: [school & university]
Why did I double my first year? My own answer as a 12-year-old was correct, I think: "I don't like the teachers; I don't like the pupils; on both cases the feeling is nearly universally mutual: I don't like the education I get: It is ugly & boring; besides, I don't feel happy at all." This holds for all my school- and university-
days.

25.I.85: [what one is]
For consider the four ways: What you are (your character); what you believe you are (your personality); what you pretend you are (your ego); and what you are socially (your status).

28.I.85: [on psychology]
Note that I have always been arrogant and temperamentful: Thus my problems in schools stated immediately, at age 4, and continued up to and including university. It is sad, true and probably largely inevitable, for it runs true to type: If you are as intelligent, sensitive and temperamental as I am, you will get into trouble in a society like this.
(...)
Emotions are useful and necessary for directed life action: Emotions are vectors of living behaviour, and factors of living behaviour. The problem is neither with their sublimation not with their intensity but with their control: You must master them; they must not master you. Yet nearly all men are slaves of their emotions and control themselves by delusions (= false fantasies believed to be true).

It is important to see that most actual means to master emotions: The actually existing roles and personalities people are offered and may adopt, are delusions which warp people, even if many of their effects are socially and personally beneficial. Delusions warp people if either they attempt to deny natural fundamental human tendencies (like sex, variety, meeting people, good food etc.) or they harm people (i.e. incite to persecution or violence, to keep it short, for there is more of the same). They also warp/confuse people intellectually (many contain explicit ways to that end, as dialectics in Marxism, and, generally, all praises of irrationality and claims of lack of (possible) criterions, measures or means of understanding) and harm factually by offering false or confused premisses for thinking, feeling and behaviour.

The reasons these delusions exist are that they serve important needs (they themselves create or entertain, in considerable measure): because human beings & human societies are extra-ordinarily complex & difficult to comprehend; and because everyone is inevitably participating in a certain limited & limiting culture at a certain time and place: Everyone is to a large extent the product of his environment, and the human personality is a social product.
(...)
You are born as a natural; socialized in a family; educated in a school; personified in an organization. And everywhere you have to conform and cooperate i.e. participate to further your ends & those of others.

Why do people make the life of others into a hell? Out of negligence, self-interest, fear or ignorance, and these tend to interact (& ignorance often is active: the ignoring of knowledge you know you could acquire). So, it seems, the world can be made less of a hell to the extent that people can be made more careful, caring, courageous & curious.

28.I.85: [geldbesteding]
Ik moet een stel officiële brieven schrijven waar ik voortdurend geen zin in heb, en ik heb al mijn geld aan Patrick Suppes' "Probabilistic Metaphysics" uitgegeven, waarvan de eerste 70 paginaas goed tot zeer goed zijn. (Dat kostte fl 95,95 en was mijn laatste geld voor deze maand, waarin ik de huur en het GEB ook nog niet betaald heb. Maar ja, zo moet dat kennelijk, en Balzac hebben ze er ook nooit onder gekregen.)

30.I.85: [things to do]
Things to do
: I am a philosopher and a writer, a philosophical writer in short. Writing, therefore, is my main activity (and reading, of course). Writing falls apart into
- personal notes: Journal*
- philosophical notes: Notes*
- systematic writings
- personal correspondence
- official correspondence
I should daily work on all 5 items +
- notes on and from books: Booknotes*
- reviews of books: Bookreviews
The starred (*) items have a (long) arrears: My Journal needs typing from 75-82; my Notes need typing out from 78-84; my Booknotes have never been collected. Finally, I keep
- documentation
Another thing I have to do is to photocopy: J, N, S, Bn, Br and do so at least twice: Once to store elsewhere, once to cut up & copy again in N and the Files (= the above material collected + work in progress).
Another thing is temporal organization: I need to
- clean everyday: keep organized
- write >= 4 hours a day
- read >= 4 hours a day.

31.I.85: [men see what they desire to see]
Men see what they desire to see rather than what is there to see, and would be good for them to see.

31.I.85: [daily life in 1985]
But then I seem to have decided to let god's waters run over god's acres: My mission in life is to write, think and read, not to exert myself in foolish foul fights - foul because with moral idiots; foolish because with intellectual idiots. What is my most catastrophic expectation? I may loose my house and my property. But I shall not let them have my property, for I think I may protect that under nearly all conceivable circumstances in which I am alive in the present order of society (note the qualifications!). So I may loose my house. What steps do I have to take to prevent that? Arrange something with them. This is quite likely a realizable possibility: I am willing to arrange something and so are they. Also, it is possible to move, but that would mean a lot of effort (...)
(...)
The income I have to do that must be the bijstand. Including copying I need at least 150 guilders a month for just that: I need 500 for my rent + heat (minus huursubsidie, already!) so I have left about 300 guilders to eat &c. i.e. 10 guilders per day.
(...)
I cannot afford to get less healthy, and my productivity is highly correlated with my well-being, for those are essential: I cannot afford to get less healthy, and my productivity is highly correlated with my well-being: The better I feel, the more I do; the more I feel I can do; the more I like to do; and the more I enjoyed it.
(...)
I shall live as I please i.e. more so than not, or I shall not live: What I want to do is essential for me to do, so I shall do it or perish.

31.I.85: [on my life]
(...) only very rarely have men like I am had the freedom I have: I have not had to do what I regard as unlikable work (apart from some during my university- years) for 10 years now, and I have used most of these years to study (and being ill: I think that + associated problems has cost me at least 4 years, so I may say I have spent 60% of my time studying over the last 17 years).
(...)
So if I make up the balance of the first part of my life: It has been very good indeed, for I have achieved much more than I could hope for: I have been able(d)
to do what I pleased to do, by and large, and I have learned a lot. And since I set out to do just that my ;ife has been good and pleasant, so far, and judging on balance and by value (...)
(...)
But looking back, with a rather cool head, I feel quite well indeed: It has been bitter and beautiful, but more beautiful than bitter, more pleasant than painful, more joy than suffering, more contentment than ill feeling. So o yes indeed I can tell you (as I have been telling you for more than a year now): It is good to live.
(Most people would be afraid to accept the bet if it were offered to them (Enter the devil, with a smile and an offer: "Poor spirit, ye may be flesh for a while if you fear not: Believe me, the pain you will have to suffer for being in that state will well be worth the joys and the possibilities that state will provide you with - if, again, you fear not and do not sin or become mad. Will you accept?" The average mortal, with a shiver and in a huff: "Me? I would never sell my soul to the devil: my fears are stronger than my ambitions to live." The devil, with a grin and a hunch of his shoulders: "As you please, but therefore you will live as a dead soul. And don't blame me! And o yes: See you at life's end, for hell awaits those who did not dare to live. Bye bye now.") - and that is probably why most men live lives of quiet misery.

31.I.85: [Stephanie]
(...) Stephanie heeft problemen van kankerachtige aard met haar cervix (zoals ze een jaar geleden begon te hebben) en voelt zich niet goed.

4.II.85: [uitgaan, dansen, aanzienlijk betere conditie]
Gisterenavond naar de Melkweg, waarvan ik me realiseer dat ik er eigenlijk alleen naar toe ga (i) om de feromonen (mijn eigen behoefte aan sociaal verkeer + mijn gebrek aan interesse in de meeste mensen suggereert heel sterk dat één reden, en een behoorlijk sterke, voor menselijke socialiteit chemisch is); (ii) om de hash; en (iii) om de muziek i.h.b. om te dansen. Vooral dansen is de laatste tijd een sterke fascinatie: Ik vind het erg prettig; het blijkt dat ik tegenwoordig de capaciteit heb om een minuut of 10, 15 achter elkaar te dansen zonder serieuze gevolgen wat betreft zweten en spierpijn: Het zweet loopt me dan wel tappelings van hoofd en bovenlichaam (i.t.t. alle anderen die dansen, die 't ook uren kunnen volhouden) en ik voel m'n benen, maar ik ben niet kléddernat terwijl ik ook geen sterke spierpijn heb. En nog steeds, en opnieuw: Dit is beter dan ik sinds 1.I.79
geweest ben, en stukken beter.

5.II.85: [verwachtingen]
Wat we verwachten gebeurt zelden indien het belangrijk voor ons is; het enige wat we met redelijke zekerheid vooruit kunnen zien (wat mensen betreft, in ieder geval) is triviaal of te algemeen om niet-triviale voorspellingen te doen c.q. verwachtingen op te baseren.

7.II.85: [over individualisme]
En hier volgt een essentieel onderscheid tussen individualisten als ik en de rest van de mensheid: Die gelooft iets omdat significante anderen het geloven: nB(p iff sBp), ergo nBp iff nBsBp. Dit geeft ook de sleutel tot hun persoonlijkheid: nB(f(n) iff sBf(n)) ergo nBf(n) iff nBsBf(n): Normale mensen conformeren hun zelfbeeld zoveel mogelijk aan het beeld dat zij hebben van wat significante van hen denken. Ik niet. Voor mij geldt een schema als iB(p iff iKp) ergo iBp iff iBiKp i.e. iBp iff iB(iBp & p*) (voor "p*" zie 30.iii.84) i.e. iBp iff iB(iBp*) ergo iBp only if iBiBp. (Bewust denken = bewust geloven, en overigens "ergo"="|-" en "i.e." = "-||-".
(...)
Overigens, wat mijn individualisme betreft: Er zijn natuurlijk zat significante anderen voor mij - alleen nauwelijks in mijn ervaring & omgeving (en die in mijn omgeving zijn vooral emotioneel significant, en voor mij is dat geen voldoende reden om hun meningen aan te hangen). En een ander is significant (sinds mijn zeer vroege jeugd bovendien!) als ik 'm accepteer, en anders niet. Individualisme als noodzakelijke voorwaarde voor creatief denken.

7.II.85: [nog een gepland boek + ironie]
Nog wat: Wéér een idee voor een boek: Dreams of a Philosopher. Dit zou een vorm kunnen omschrijven waarin ik naar hartelust kan schrijven, en zowel mijn fantasie als mijn hersens ongebreideld door waarheids- of mogelijkheidswensen hun gang kan laten gaan. Ik kan dromen wat ik wil, en het mooie is dat ik vrijwel nooit droom, dus op die manier voor mijzelf een soort (meer ironisch en bewust gehanteerd) compensatie-mechanisme invoer.
(...)
... geeft Shakespeare het fundamentele axioma van ironie: "There's more between heaven and earth than is contained in your philosophy" and most of you think and feel like blinkered asses trodding the treadmills of your societies behind the social carrots which appeal to your equally blinkered needs and desires.

9.II.85: [Shan & Stephanie]
(..) when I was in Leamington Spa in the Spring of 83 and I met Shan for the first time  - e.g. Stephanie screaming at full, completely unlashed and uncontrolled, emotional force to her 9-yr old daughter who stands silently  opposite to her and has done nothing and controls herself with such amazing courage, poise and, indeed, a combination of being deeply hurt, amazed incomprehension, an intense need to receive her mother's love and understanding, an intense need to give her mother love and understanding, and a great capacity to do so, while her mother is screaming and screaming at her "Don't you reject me! Don't you reject me, do you hear! You have no right to reject me, you hear?" meanwhile spitting her in the face. O awful, awful & due to (nothing has a single cause though, except perhaps simple chance-processes) Stephanie's mother running away from her family when Stephanie was 10.

9.II.85: [Stephanie]
Stephanie asked both in '83 and in '84 quite a few people (at least 8) "whether they thought Shan looks like Martin?". Shan was regularly present, and the normal answer was a somewhat puzzled "No, I don't see any strikimg similarity" or the like.

10.II.85: [philosophy]
1. The fundamental assumption of all philosophy: Natural language is
    adequate to state initial assumptions which may be used to start an argument (of a certain kind), and these initial assumptions may be changed in the course
of an argument.
(...)
So to approach the matter somewhat differently: If it is at all possible to reach (more) knowledge of a certain kind (about certain objects of thought or experience), this is possible only on the basis of assumptions, and a set of assumptions about their use, i.e. a set of rules to introduce them (and start an argument), alter, or eliminate them. Thus, if we assume there is knowledge of kind K, we must assume that there is a set of rules which guide (i) when to initially accept an assumption (for knowledge of kind K) (ii) how to alter assumptions and make them yield conclusions. And if we do not assume there is knowledge of kind K, then we can show that this is so by assuming there is, and performing a reductive argument.

10.II.85: [2 kinds of people]
It seems to me that there are two kinds of people: Individualists and conformers.
(...)
Conformers believe what significant others believe; individuals believe what stands to (their) reason.

10.II.85: [About Stephanie]
(i) She was the person most fit to be my woman, and she is, whatever her mistakes are and have been, the most interesting and enjoyable person I've met, and (ii) her mistakes (dishonesty, egoism, confusions) are due to a very horrible youth. (...) Persons as extraordinary and as sensitive as she is must suffer cruelly when exposed to a childhood & puberty like Stephanie's, and this suffering will cause deep scars and fissures in their personality. She cannot help that, and she has never found a way to cope well with it, and all one can do about it is deeply regret it and hope for the best.

14.II.85: [Anna gaat weer samenwonen]
Ik kreeg een paar dagen geleden een briefkaartje van Anna, onduidelijk zoals gewoonlijk: Ze gaat weer samenwonen met Rob ("de minnaar") want die heeft een 4-kamerwoning gevonden, en ze woont niet meer op de Nwe Keizersgr. Waar ze dan wel woont, in die tussentijd, was natuurlijk volstrekt onduidelijk.

23.ii.85: [ik ben veel gezonder]
Ik ben zoveel gezonder! Vannacht heb ik ca. 1 1/2 uur gedanst  in de Melkweg (uitstekende reggae!). Ongelovelijk, want hoewel ik kleddernat was toen ik thuiskwam, na op mijn sokken naar huis gewandeld te zijn omdat mijn (nieuwe) schoenen erg nauw zaten na al dat gedans, wast het (i) water en geen "stinkend zweet" en (ii) heb ik vannacht in het geheel niet gezweet (na 1 C, 1 E, 1 pot., 1 calc + magn. en brood met zout). En ik voel me daarnaast psychologisch buitengewoon goed.

23.ii.85: [celibaat]
Als het zo doorgaat zal mijn celibaat snel voorbij zijn. De redenen daarvoor zijn, ongeveer in volgorde van belang: Mijn sterk verbeterde lichamelijke toestand; mijn sterk verbeterd geestelijk welbevinden (ik ben nu al 4 maanden vrijwel kontinu vrolijk en welgestemd); mijn (toenemende) behoefte aan een erotische relatiie met een aantrekkelijke vrouw; de aanbiedingen die ik krijg: Ik heb in één maand 3 expliciete, en door mij in het geheel niet nagestreefde, verzoeken met mij naar bed te mogen gaan van de hand gewezen.

24.ii.85: [klanten van Zodiac (Huib's coffee shop)]
Verder is in Zodiac: Dig Space, de Amerikaanse schilder, van wie er nu twee goeie, "LSD-achtige" zal ik maar zeggen, schilderijen hangen in Zodiac; een Amerikaanse tekenares en schilderes met belangstelling voor primitieve culturen en een echtgenoot die in primitieve muziek gespecialiseerd is; een gymnastiek-
leraar en karate-specialist, wiens naam ik vergeten ben; een jongen die om de centen aan de beurs is gaan werken, en stapels vreemde figuren: Zestigjarige
baarden die hun zakje stuff komen halen; 40-jarige ex-hippies die 20 jaar lang stil zijn blijven staan en dat grotendeels niet zelf zien; 20-jarige keurige jongens die hun karakter op komen houden en uit de band springen; 18-jarige meisjes die o zo vreselijk graag een romantisch avontuur hebben en in afwachting daarvan zitten te roken en in stilte en hoop gehuld mooi zitten te wezen, of pogingen daartoe aanwenden; opgetuigde hoogstgemaquilleerde en gemaskeerde nichten; kantoorpikken met verbeelding; toeristen van allerlei slag en van allerlei nationaliteiten; en veel mooie vrouwen.

24.ii.85: [vrouwen]
En het mooiste, natuurlijk, is de wederszijdse fascinatie: O god wat prachtig is het om man en vrouw te zijn! Er valt bijzonder veel af te dingen op sexuele voortplanting zoals gebruikelijk is in het dieren- en mensen-rijk, maar alleen al de intense goedwillende fascinatie en appreciatie van vrouwelijke pracht, karakter, intelligentie en schoonheid is het waard.

24.ii.85: [mijn  konversatie + ik voel me goed]
Het is trouwens heel moeilijk om mijn konversatie weer te geven. Ik weet dat ik heel erg goed kan schrijven, maar alles wat ik hier, in dit Journaal, geschreven heb stelt weinig voor bij wat ik kan als ik op dreef ben in konversatie. En ik hoef er geen moeite voor te doen: Het vloeit gewoon - 't hangt vrijwel volledig af van degene met wie ik praat.

Tenslotte: Ik voel me zo goed. Men zegt dat ik er veel beter uitzie (Pamela, Huib, Richard, Pieter etc.), en ik voel me veel beter: Energiek, vreugdevol, spierpijnloos. Heiter, in short.

24.ii.85: [mijn situatie]
Nee, feitelijk is mijn situatie nog nooit zo wanhopig geweest als nu, maar ik voel me beter dan ik in zes jaar gedaan heb. Als het zo doorgaat mag ik hopen er dit jaar vanaf te komen, en zou mij een bijzonder grote vreugde zijn.

Tussendoor heb ik met Anna gesproken, en haar de brief aan de deurwaarder laten zien. Het samenwonen schijnt toch niet zo'n succes te zijn, "maar het is zo'n mooi huis". Ik heb haar gezegd goed te overwegen wat ze doet: Ze heeft nog 5 jaar om haar kinderdroom in vervulling te doen gaan, en om het leven aan een idioot te koppelen en er kinderen mee te hebben lijkt me even onverstandig als gebruikelijk. Maar ja, ze moet zelf weten wat ze wil, en dat heb ik haar ook gezegd.

2.iii.85: [mijn leven]
Het leven is wonderbaarlijk en bijzonder prettig de laatste dagen:
- Ik denk dat ik gezond aan het worden ben
- Ik doe de juiste dingen (geloof ik, maar voor dat geloof heb ik uitstekende
  redenen)
- Ik voel me bijzonder goed, lichamelijk en geestelijk: Vrolijk, tevreden,
  vriendelijk, energiek

2.iii.85: [dansen]
Daarna heb ik weer gedanst tot 02.45: Bij elkaar 45 minuten in porties van 5 tot 10 minuten rust, met een minuut of 2 tot 5 pauze ertussen, en bijzonder veel water drinken en zweten: Ik denk dat ik in zo'n tijd een liter of 2 water drink én uitzweet: Mijn hele lichaam was kleddernat. Maar ik dans heerlijk (en overigens ook heel goed: Ik kan dansen, en de meesten mensen niet: Die wiegen, draaien, huppelen, deinen of hupppen, maar hebben weinig gratie, muzikaliteit, aanwezigheid of coördinatie/precisie - en het is niet voor niets dat ik zo'n afschuw van modern ballet heb en de huidige opkomst van "dancing in the street" (break dancing, "Fame", en daardoor ontstane modes) zozeer apprecieer: Dát is dansen, en dát is ook muziek, en niet het pretentieuze en intens lelijke en kunstmatige van Van Manen, Killian, Van Schaayk e.a. horreurs van de moderne dans).

3.iii.85: [nogmaals dansen]
Ik moest dus lang op dragelijke muziek wachten, maar kon toen mijn gang gaan - en ja: Dansen kan ik ook, en zeer goed. Dat verbaast me, maar het is wel zo: Ik heb me staan vergelijken, en niemand danst als ik: Ik dans met mijn hele lichaam, mijn bewegingen zijn veel eleganter, preciezer en sneller, mijn voeten en benen zitten aldoor precies op de maat, ik kan vooruit aan horen komen wat de muziek gaat doen, ik draai, maak pirouettes, spring etc. - en zie niemand die het kan zoals ik. Heel verbazend, maar het gaat allemaal heel automatisch en vanzelfsprekend.

3.iii.85: [Lolita]
And something else: I saw "Lolita" again yesterday, and it is a great film, whatever Nabokov complained about it: I can hear only part of the dialogues are his, and the plot might have been worked out differently with even more succes, but, in all fairness, he had no real right to complain (...)

(...) and finally, Kubrick is one of the greatest living directors, if not the greatest, and certainly the one with the best eye. So Nabokov ought to have been happy that, as nearly never happens, a good film was made of a good book.

3.iii.85: [popular philosophy]
Incidentally: One may write an interesting book in popular philosophy on the enormous relevance of the outside of things: Their appearance.
(...)
But trust humans to be stupid and superficial, if they can.

3.iii.85: [Feminism, and women and men]
(...) and, lady feminists: if women were or wanted better men the world also would be a better place: A man is to a woman more important in terms of what he is than in terms of what he appears, and for women it is the other way around, whence also the mystery of das ewig Weibliche.
(...)
This makes women more sensible than men, in this respect, but there's always a price: Women very often have a (to my mind) rather childish attitude to (their) men: They look up to them; it gives them a safe feeling to be ruled; they much more like to give in than to order. Most men, again unfortunately, are the same way, mirror-wise: They look down upon women; it gives them a good feeling to rule; and they much more like to order than to give in.  And thus the sexes complement: To perfection, and to imperfection.

4.iii.85: [modernste "muziek"]
Men vond het mooi, of interessant: Een zaal volgeladen met modieus publiek, gemiddeld toch wel met een Havo-opleiding vermoed ik, tegenover vier pubers die gedurende 2 1/2 uur niets anders doen dan onsystematisch versterkers die op maximaal geluidsniveau staan te mishandelen en op stukken staal rammen, ook dat zonder ritme-gevoel of samenhang, terwijl de "zanger" (natuurlijk wel in zwart-leren kruippak en punkhaar, want we zijn ò zo individualistisch, hoewel gewillige slaafjes van de mode) zijn stembanden de microfoon in kotst, en kennelijk een tekst heeft waarin het woord "Zerstört" hoogfrekwent is, maar zelfs dát is nauwelijks te verstaan. Ik zou toch aannemen dat een beschaafd publiek dit stelletje gestoorde talentlozen van het toneel af gefloten, gegooid of geschreeuwd zou hebben, en ik ben er van overtuigd dat het aanwezige publiek dat ook gedaan zou hebben - àls het niet als "geweldig" aangekondigd was. En dan is het ook geweldig, tot er wat anders modieus "geweldig" gevonden moet worden, en zo blijven de theaters gevuld en de koppen leeg.

4.iii.85: [mijn problemen]
Ik moet diverse dreigingen afwenden:
- de incompetente doctoren
- de incompetente universiteit
- de incompetente GSD
- de woningbouwvereniging
Ik denk dat het wel lukt, de komende maanden, maar ik denk ook dat het armoe lijden wordt, de komende maanden, dat overigens niet zo erg is, want dat dwingt me tot schrijven, en daarvan zal ik uiteindelijk moeten leven, schijnt het.

6.iii.85: [verliefde vrouwen]
Maandagmiddag naar Zodiac, alwaar een joodse Amerikaanse die ik er Zaterdag al ontmoet had en gecharmeerd had, maar die natuurlijk moest wijken voor de schoonheid en charmes van "June". Zij was onmiddellijk weer zeer gecharmeerd, en is met me wezen eten (in de Bolhoed: vegetarisch om de hoek) en daarna heeft ze met me zitten praten tot 22.00, toen ze weg moest, terug naar Parijs. Ik vond haar wel aardig, maar niet zo slim (overigens wel tamelijk knap, behoorlijk gelijkend op - de mooie kant van - Barbra Streisand, zij het niet zo lang). En ze is 20. Na afloop kreeg ik met veel omhaal een cigarettendoosje met drie donkere franse cigaretten. Ik vond dat wat vreemd, maar accepteerde natuurlijk. Toen ze weg was vond ik uit waarom: Er zat een filtertip in, met daarop geschreven "I love you". Tsja. (Ze heten "Blue Way": Nogal bleu, inderdaad.)

6.iii.85: [rational faith]
Incidentally: Rational faith is courage: The courage to act; the faith that one understands oneself and one's situation and that one is adequate to it, and can cope; the knowledge that one's knowledge is less certain than one's need to act, and the understanding that all acts are all or none events, and all knowledge is merely less or more probable.

6.iii.85: [karakter]
Ik heb hier overigens wel één verklaring voor, ook al is dat een partiële: Wat me al tijden opvalt is hoezeer ik mezelf herhaal, en hoezeer niet alleen mijn leven maar ook dat van anderen bepaald wordt (schijnt te worden, maar die kwalificatie kan altijd gemaakt worden: Achter iedere zin kun je altijd "schijnt mij toe" etc. plakken) door langdurige konstante faktoren, die ik maar verzamel onder de noemer "karakter(struktuur)". Het interessante is dat dit ook geldt voor besluiten, wensen, ideeën etc.: Ik doe meestal wat ik mij voorneem te doen, maar op een (veel) langere termijn, en op een (heel) andere wijze dan ik dacht.

6.iii.85: [lopen etc.]
Ik heb meer gelopen dan ooit in 6 jaar, meer gestaan dan ooit etc., meer gedanst, en te weinig geslapen. En het valt mee: Beroerd voelen doe ik me geheel niet, en spierpijn heb ik nauwelijks.

12.iii.85: [mijn familie]
Mijn moeder zegt dat "iedereen die je vader gekend heeft zegt dat je precies je vader bent". Ook dat is een overdrijving, maar ja: Ik lijk op mijn vader, dat is een feit. En het is van hem dat mijn intensiteit en moed komen, ook volgens mijn moeder, die trouwens op mijn opmerking dat ik een voortdurende puberteit geniet antwoordde dat mijn vader dat ook had.

Wat is er trouwens waar van het KZ-syndroom? Nu, om jarenlang in angst, honger en ellende te leven moet sporen nalaten. Ik denk inderdaad dat het lichamelijk en psychisch veel voor mijn vader betekend heeft, en dat hij daar, zeg vanaf 1960, dagelijks last van had. Aan de andere kant: Ik geloof dat zijn karakter voor meer dan 50% uit hem ontsproot, en voor minder dan 50% uit zijn ervaringen. Zijn belangrijkste karakteristieken waren intensiteit, eerlijkheid en hulpvaardigheid, en die hadden niets met het KZ te maken, en alles met waarom hij er in kwam, en het overleefde, samen met zijn (is mij ondertussen duidelijk, mijn medemensen goed enn aandachtig beziend hebbend) bijzonder grote moed.

En wat mij betreft: Mijn vader heeft overwegend juist gehandeld. Het was intellektueel en (maar dat was moeilijker om te zien) moreel onjuist om de CPN te steunen, en hij had beter zijn eigen capaciteiten kunnen ontwikkelen, maar uiteindelijk heeft hij na de oorlog drie belangrijke dingen gedaan: Kinderen gemaakt en opgevoed; een tentoonstelling gecreëerd; en met een KZ-syndroom geleefd. Ik ben in zekere zin het slachtoffer geweest voor zijn syndroom: Hij moest het ergens op afreageren en reageerde het vooral af op, in volgorde, zijn politieke werk; zijn oudste zoon; en zijn vrouw (maar, zoals mijn moeder zei, vooral op mij) maar ik voel me niet zo erg geslachtofferd: Het was meer leerschool dan wat anders, en, zoals ik tegen mijn moeder en broer gezegd heb: Niemand is er tot nu toe in geslaagd mij onder te ploegen, en dat dat ook in de toekomst zeer moeilijk zal zijn is te danken aan mijn vader's genen en gedrag. Ik ben er veel harder door geworden dan ik anders waarschijnlijk geweest zou zijn,
maar aangezien ik noch mijn vriendelijkheid noch mijn vrolijkheid verloren heb (wat óók voor mijn vader gold) is dat m.i. achteraf alleen maar winst. Bovendien: Ik heb mijn vader nooit gehaat of verafschuwd; en ik heb hem altijd gemogen.
(...)
Zonder de 2e W.O. was ik er hoogstwaarschijnlijk niet geweest. Dat geldt voor velen, maar is een overweging die de meesten niet maken: We all emerge from past miseries, and would not have been there had the miseries been different or less.

12.iii.85: [mijn toestand]
Wat ik tegenwoordig, vol verheugd enthousiasme, in een dag afloop en afsta is, zonder overdrijving, vaak meer dan ik de afgelopen jaren in een week of een maand deed. Het is heel gek om in staat te zijn een afstand te rennen zonder verregaande gevolgen, die ik een half jaar geleden niet kon lopen zonder een grote zweetaanval en diepe vermoeidheid en spierpijn, en het geeft je een goed inzicht in de menselijke mogelijkheden.

13.iii.85: [feminisme]
En de enige reden waarom ik geen feminist ben is dat de moderne feministen overwegend dwaas of schijnheilig zijn, en zich dus niet veel menselijker tonen dan de, terecht gekritiseerde, mannenwereld. So  for my part, I believe in human beings and love women and children - the sad part is the smallness of the proportion of human beings worthy of belief or love.

16.iii.85: [Pamela]
Pamela heeft me ook geld aangeboden i.v.m. mijn armoe, en was zeer verguld om me te zien, zoals ik haar: Ik denk niet dat ik veel minder of meer enthousiast ben over haar dan zij over mij: Wij kunnen zo verbazend goed opschieten.

16.iii.85: [God]
Het begon allemaal over het bestaan van god: Volgens Jan - in Zodiac - "is god a motherfucker. If god were almighty would there be war? Would people kill each other everywhere? Nee toch. Zo is  't toch, Maarten? Assie bestaat hattie me wel een paar honderdduizend op me bankrekening overgemaakt. Toch? Nou dan."

16.iii.85: [een gek]
Maar in dit figuur zie je heel duidelijk hoezeer preceptie projectie van emoties is: Hij projecteert gewoon z'n eigen gevoelens op het gedrag van anderen: "I am full of shit ergo all are full of shit; I am a cheat ergo all are cheats; I feel horrible ergo all are horrible; I am stupid ergo all are stupid etc. etc.": Hij ziet in anderen wat hij in zichzelf voelt, en ziet weinig anders, en zijn beweerd zeker-weten is even stellig en dogmatisch als zijn gevoelde onzekerheid.

16.iii.85: [a general complaint]
A general complaint: For most people, their intentions far exceed their capacities. To an extent that is good and unavoidable, but the discrepancy must be such that you can overcome it instead of being overcome by it.

19.iii.85: [mijn konditie]
Zaterdagavond in de Melkweg, gedanst, wat steeds beter gaat: Langer dansen, minder zweten, minder moe, minder spierpijn.
(..)
Zondag een boel gelezen en weer naar de Melkweg, en weer gedanst. (Als er één teken is dat ik beter word dan is het mijn dansbehoefte & -capaciteit. En daarnaast doe ik veel en veel meer dan vroeger, en dat heeft alles met energie te maken: Je kunt dromen en willen wat je wilt, maar als je de energie niet hebt om de trap te beklimmen heb je ook niet de energie om wat anders te doen. En wat het raadsel der gezondheid betreft, die zo ondefinieerbaar is: Gezondheid is (recht evenredig met) vermogens, en die kunnen gemeten/geschat worden.
(..)
Iets anders interessants i.v.m. de gezondheid is mijn notitie-frekwentie: Over dit jaar, tot nu toe, zijn er een grote stapel aantekeningen: In de laatste 2 1/2 maand waarschijnlijk evenveel als de voorafgaande 2 1/2 jaar, zo niet meer.

19.iii.85: [sexuele relatie]
Als ik een sexuele relatie aanga dan is dat omdat ik persoonlijk geïnteresseerd ben. En wat daarbij vervelend is is dat ik niet alleen ternauwernood intelligente vrouwen ontmoet, maar ook geen aardige, nuchtere, ongecompliceerde, vrolijke (zoals bijv. Carolien, of Ellen). Nou ja, ik maak me er niet erg ongerust over - 't interesseert me alleen, uiteraard. En ik heb het gevoel alsof ik aan het wachten ben tot ze verschijnt (de vrouw die me aanspreekt), en dat ik tot dat moment geen zin heb me af te geven met vrouwen die me niet echt aanspreken. En dat is overwegend prettig - en NB: 1984 was een uitstekend jaar, terwijl ik er minder in gevrijd heb dan de voorgaande 15 jaar.

20.iii.85: [konditie]
Ik doe steeds meer, de laatste maanden, maar zou natuurlijk veel meer moeten doen dan ik doe.

21.iii.85: [tijd]
(...) het lijkt me dat de menselijke instelling tegenover de tijd verandert met de leeftijd: Je wordt geboren voor een oneindigheid, en sterft na een moment.

21.iii.85: [biografieën]
En van alle biografieën die ik gelezen heb kan ik dit zeggen: De overgrote meerderheid was uitgesproken slecht, zowel inhoudelijk (vaak oppervlakkige hagiografie) als stylistisch (vaak geschreven door 10-de rangs schrijfertjes en 100ste rangs denkertjes die zich geroepen voelen zich quasi-1e-rangs te voelen door, uit gebrek aan eigen kwaliteiten, uit te pakken over de kwaliteiten van een ander, kennelijk in de hoop daar een graantje van mee te pikken), en vrijwel geen biografie heeft me een beter beeld gegeven van de persoon die er onderwerp van was (..)
---------------------------------------------------------------------

       home - index - summaries - mail