Prev-IndexNL-Next

Nederlog

November 28, 2014
Autobio 1984 - deel 3: Tot 1985
Sections
Introduction

1. Inleiding
2. 1984 - deel 3: Tot 1985
3. Nawoordje bij dit deel

About ME/CFS


Introduction:

This is a Nederlog that was started on November 16, 2014. This is not a crisis file and the rest is both in Dutch and in English, since it is part of my autobiography, and for the years 1984 and 1985 I have long journals, kept in both languages, depending on my mood, of 260 or more closely typed large pages each.

The rest of this file is the third and last part of my autobiography for the year 1984. It is mostly in Dutch. There will also be a crisis file later today.
1. Inleiding

Dit is deel 3 van 3 delen voor 1984. Er staat een flinke inleiding in deel 1, zodat het enige dat ik hier hoef te zeggen is dat de drie delen te danken (of te wijten)
zijn aan het feit dat mijn journaals voor 1984 en 1985 langer zijn dan voor enig
ander jaar; dat
1984 en 1985 gezondere (maar geen gezonde) jaren waren dan
sinds 1979, en in feite ook daarna, vanaf 1988; en dat ik mijzelf in deze twee
jaren overwegend vrij gaf om bij te komen van de drie voorafgaande jaren van
terreur door een wanstaltige gek waar niemand ons bij hielp, en waarin ik véél
te weinig sliep. Ik studeerde er ook niet in, althans niet aan de UvA (hoewel deze mij valselijk inschreef aan het einde van het studiejaar 1984, en wel om 17.500 guldens te bemachtigen).

Deze twee jaren zijn dus enigszins eigenaardig voor mij, maar omdat ik voor ieder jaar meer dan 250 getiepte paginaas heb, die tesamen minstens duizend gedrukte paginaas zouden vormen, heb ik redelijk veel geciteerd, en daarvan weer redelijk wat gecommenteerd, dertig jaar later.

2. 1984 - deel 3: Tot 1985

NB: De tekst die uit 1984 dateert is blauw gezet en de alineaas ervan beginnen allemaal met twee geïtaliceerde woorden.

12.xi.84:
Gisteren naar het One World Poetry festival in de Melkweg, slotavond.
Wat betreft de poëzie en het gebeuren: Ik vond er weinig aan. De poëten
waren (o.a.) Gerry van der Linden, Kevin Coyne, Bert Schierbeek & Wil-
liam Levy in de grote zaal, en een heel gala minder bekenden boven, in
de fonteinzaal. 't Gala minder bekenden, waar ik diverse keren ben bin-
nengelopen, levert vnl. candle-light en/of philosophische poëzie: Het
woord "ik" wordt vele keren herhaald, evenals "jij", plus een vracht aan
bombastische clichées. 't Zelfde, of iets dergelijks, geldt voor het gala
der groten: Er is zeker geen taalvermogen, en iedereen schijnt meer ge-
interesseerd te zijn Dichter te zijn dan iets gewoon goed, duidelijk, en
memorabel te zeggen. Levy, die mocht beginnen, begon met een (Ameri-
kaans) verhaal op Panorama-niveau over e.o.a. Haagse hoer, gespeciali-
seerd in SM: Cliché op cliché; ranzig; dom & oninteressant. Toen ik
dat dus 10 minuten aangehoord had ben ik eruit gelopen. Van der Linden
sprak korte, waarschijnlijk filosofisch & poetisch bedoelde, observa-
ties, van het soort dat veel helderder & duidelijker onderaan agenda's
te vinden is. Ik weer weg dus. Schierbeek, die ik nog nooit gehoord
had & wiens proza mij nooit geïnteresseerd heeft, zou "een paar een-
voudige gedichten over een paar eenvoudige dingen" brengen, en presenteer-
de het in de eerste zin van z'n eerste gedicht minimaal 3 denkfouten te
maken. Ik weg. Kevin Coyne was dronken, en hing een act van gebral op-
gehangen aan een versie van James Brown's "Sex Machine" op. Niks, niks
en nogmaals niks dus.

NB dat ik er niet heen ging om ontstemd te raken, en dat redelijk wat buitenlandse poëzie gelezen heb, door de jaren heen. Ik vermoed dat ik
voor mijn doen fair was, en heb enige
ondersteuning doordat de Wikipedia
zegt dat Coyne in 1984 aan zijn laatste alcoholische jaar bezig was.
Maar ja... hier is wat
meer van dezelfde pagina:
------------------------------------------------------------------------------
12.xi.84:
Ik zit, nu eens hier en dan weer daar, en kijk de zaak aan, terwijl ik moeier
en melancholischer word: Mijn god, 't Is 1984: we staan op 5000 jaar
artistieke & intellektuele menselijke kultuur, en ziedaar wat er terecht
komt van een poging de meest menselijke eigenschap, z'n taalvermogen & taalgebruik, te huldigen, vieren & gebruiken? Gebral, gelul, ongein, pretentieus gebazel, onbegrip, bombast. Ik word toenemend melancholiek, getemperd door moeheid, verveling & ergernis over mezelf: Ik weet zo langzamerhand wel dat
de meeste culturele of intellektuele scheppingen uit mijn leef-wereld mij niet bevallen, en hoewel ik van rotzooi of onzin niet vrolijk hoef te worden is
't dom en zinloos mij er veel van aan te gaan zitten trekken: 't Meeste
wat mensen doen is alleen van locale, incidentele significantie, en
vergaat vrijwel onmiddellijk in de tijd, zonder een relevant spoor na
te laten. Hetzelfde geldt voor de meeste mensen: Wat zij zijn of waren
is na hun dood even onbelangrijk
voor de nabestaanden als dat zij zijn
of waren. Het is droef. etc.

Ach ja. Hier is nog wat, van dezelfde pagina:
------------------------------------------------------------------------------
12.xi.84:
't Niveau is overal dusdanig dat ik er na hooguit enkele minuten weer
uit loop, en dus een groot gedeelte van de tijd dan weer hier dan weer
daar op een stoel doorbreng en 't gebeuren bekijk, nogal melancholiek
gestemd, en teleurgesteld: Ik had verwacht dat 't leuker, levendiger,
interessanter & vreugdevoller zou zijn. Er zijn wel oogstrelende
vrouwenfiguren, maar geen raakt mij.

Wel - dit is wel genoeg over het gebeuren.

------------------------------------------------------------------------------
12.xi.84:
En hier ligt dus een essentieel verschil tussen mij & de meeste
belangrijke religieuze profeten, m.u.v. Confucius: As a matter of fact
most men don't love most men; you can't force love; and to exhort love
is rather empty and has been practically quite a failure. People ought
to respect other people's rights; uphold them; and relate to each other
in a spirit of good will, i.e. act initially on the presumption that
the other is honest, friendly, cooperative & willing to agree and talk
about differences. And one can practically demand that people respect
each other's rights, cooperate & refrain from violence. One cannot
practically demand that people love each other, and each should have the
right to make up his/her own mind as to whom s/he loves. There is a
great difference between the respect & spirit of friendly & interested
cooperation one owes initially to people, and love, or even liking,
which one may not feel for them while cooperating with them. Good will
& friendliness are emphatically not the same as love, and besides, un-
differentiated, impersonal, generalized "love for humanity", as it man-
ifests itself in all people, is either impossible or rather bleak &
formal, at least as compared with love for a person. (Although: Do con-
sider patriotism & faith: The ideals people die and kill for ar abstract,
with few exceptions, and the exceptions are charismatic persons.
And much misery has been caused by charismatic leaders of insane ideo-
logies.)
(...)
Most ideologies have been as a matter of fact dogmatically held dang-
erous illusions inducing blind passions, blind hatred, much misery,
and both a lot of social cohesion and destruction.

Dit is in ieder geval een zinnige uiteenzetting waarom
ik niet geloof in "liefde": vriendelijkheid is een veel zinniger
verlangen of eis, want die is meestal wel mogelijk, waar liefde
dat eenvoudig niet is.
------------------------------------------------------------------------------
14.xi.84:
Maandagavond heb ik eerst 'n tijdje zitten lezen, en ben tegen 00.00
gaan kijken of ik Jan kon vinden in de Eland. Hij was er, met Marie-José,
maar duidelijk (minstens) halfbezopen, want de eerste 15 min. zat hij
voortdurend het (geloof ik) spelalfabet van de Amerikaanse luchtmacht
te repeteren ("T for Tango, D for Delta" etc. etc.). Heel verheffend, en
ik zat me behoorlijk te ergeren, ook omdat ik Jan steeds verder weg zie
zakken: Altijd in de kroeg; altijd aangeschoten na, in ieder geval, 20.00;
en vaak (steeds vaker) met dit soort gewauwel.

Inderdaad. Ik kende Jan sinds de herfst van 1977 toen zowel hij als ik
eerstejaars filosofie waren, en hij toen al wel behoorlijk veel dronk, maar -
geloof ik - nog geen alcoholicus was, maar
hij was dat behoorlijk snel
geworden nadat hij een behoorlijk riante uitkering kreeg omdat hij gefaald
had in zijn - uitstekende - baan in Artis. En twee van de redenen waarom mij

dit zeer irriteerde zijn dat ikzelf zelfs nooit dronken ben geweest,
eenvoudig omdat ik niet van alkohol houd, en hem voor behoorlijk intelligent hield. Hij is sindsdien tot zijn behoorlijk vroege dood in 1998 bij mijn weten
niet meer van de alcohol afgekomen (maar
ik heb hem na 1988, toen ik
vreemde dronken brieven van hem
kreeg, niet meer gezien of gesproken).
Hij was aardig en intelli
gent, maar zijn laatste 10 à 15 jaren waren vooral alcoholisch, dat hij ook, althans tegen mij en anderen, ontkende, terwijl hij
toch heel wat jaren lang vrijwel alleen van pils leefde.

------------------------------------------------------------------------------
14.xi.84: [Over medemenselijkheid:]
Als ik een paar stappen gelopen heb begin ik m'n evenwicht & bewustzijn te verliezen; sta stil; en sla vervolgens tegen de grond: Een harde klap op mijn
hoofd, waar ik de straat raak, en tengevolge waarvan ik kennelijk onmidde-
lijk weer bij kom, en een flinke tik tegen m'n rechter knie. Ik lig op straat,
ca. 4 1/2 meter voor de Eland, en kijk naar binnen. In ieder geval één man,
aan de bar, zag 't gebeuren, voorzover ik kan zien, en doet alsof z'n neus
bloedt. In eerste instantie kan ik nauwelijks rechtop zitten, en ben hoogstens
half bij bewustzijn. Dan hijs ik me met veel moeite op m'n benen en loop
zwaaiend en met zeer veel moeite de 8 meter naar Jan's deur, en moet me
daar weer op de grond laten zakken, omdat ik anders weer bewusteloos zou
vallen. Op de grond gezeten ben ik ook maar half bij: 't is moeilijk niet in
elkaar te zakken; 't is moeilijk m'n ogen open te houden; en ik zie minder goed.
Maar ik zie goed genoeg om binnen 5 minuten 2x2 mannen, zo tussen de 30
en de 45, voor me langs te zien lopen: Geen vragen; geen hulp; geen interesse:
Hier ligt een mens mogelijk te kreperen; wellicht zou je door snel op te
treden een leven kunnen redden; misschien bevind ik me in grote pijn, maar
de heren zijn niet geïnteresseerd (en NB ik zie er zeker niet verlopen of
agressief uit). Over medemenselijkheid gesproken: Ik vermoed dat leedvermaak
normaler is dan medelijden.

Dit was het gevolg van aambeien. En dit was een les in medemenselijkheid: Die hebben de meeste gewone mensen vrijwel alleen voor mensen uit hun eigen groep van bekenden, helaas.
------------------------------------------------------------------------------
17.xi.84:
De brief aan Judith trachten te vinden. Dat lukt, en ik lees o.a. dat "ikzelf in
de meeste mensen niet bijzonder geïnteresseerd ben tenzij ik weet dat het
bijzondere individuen zijn, of weet dat ze bijzonder intelligent zijn.
Van jou ken ik echter niet meer dan je uiterlijk, zodat m'n interesse
voor jou" (hier staat overigens een Freudiaans-wenselijke misser van
de machine: "je interesse voor mij") "een zeer magere feitelijke basis
heeft. Het moet dus gebaseerd zijn op een intuïtie over je persoon-
lijkheid: het specifieke cognitieve gevoel, de specifieke cognitieve
emotie, dat deze voor mij interessant is. Kennis van en inzicht in
anderen is voor een aanzienlijk deel intuïtief: Achter en door wat iemand
zegt, hoe iemand zich beweegt, en hoe iemand zich presenteert
laat zich een persoonlijkheid aanvoelen en vermoeden, d.w.z. een sys-
teem van (systemen van) denken, voelen & doen; een samenhangend geheel
van waarden en prioriteiten; en een manier en stijl van leven & handel-
en. Intuities zijn gradueel, en kunnen alleen (on)juist blijken in de
toekomst, en door ze te testen; en mijn intuitie (sterk, natuurlijk)
is dat je voor mij persoonlijk interessant bent."

Judith was een jonge vrouw die in de Mensa werkte. Het
bovenstaande is aardig, maar hangt samen met het volgende,
van
dezelfde dag en pagina:
------------------------------------------------------------------------------
17.xi.84:
She strikes me speechless (read through the meetings over the past months:
Never did I say so little to a person I feel so much interest for). Her face,
her appearance, her radiance renders me dumb, tongue-tied, fumbling
& witless, for my mind is flooded out by streams of emotion: my con-
sciousness completely surrendered in stunned contemplation, and I drift
like a cork on the sea of my own emotions, stunned to amazed admira-
tion, struck silent, & rendered socially ineffective.

Want dit was ook waar - en was bovendien voor mij behoorlijk eigenaardig: Gewoonlijk ben ik een makkelijke prater. En er is dit, van dezelfde dag, maar diverse paginaas verder:
------------------------------------------------------------------------------
17.xi.84:
Aber: Wünschdenken is der Hauptfehler des menschlichen Denkens,
en ik ben daar allerminst vrij van wat mijn interesses aangaat.

------------------------------------------------------------------------------
18.xi.84:
En wat betreft de eenzaamheid: Ik sta alleen, en ben een individualist,
as a matter of fact, en dat suggereert dat mijn verliefdheden veroorzaakt
worden door eenzaamheid. Maar ik voel me niet eenzaam: 't Zou natuurlijk
veel prettiger zijn indien er meer interessante, intelligente & redelijke mensen
zouden zijn, maar 't is niet anders dan 't is, en de meeste mensen zijn on-
interessant. Dat is bedroevend, maar 't zou nog veel droefgeestiger zijn om
me aan de standaard waanzin, onzin & onmacht aan te passen: Dat is
geestelijke zelfmoord. Ik heb behoefte aan 't omgaan met mensen (zoon po-
litikoon, ten slotte: De behoefte zit in m'n genen), maar vriendschap betekent
in 't algemeen verveling of encanaillering, en voor beiden bedank ik hartelijk:
Er zijn veel leukere dingen. En ik zoek mijn soort, en redelijke, intelligente en
intense mensen zijn een zeldzame & bedreigde diersoort. 't Is niet anders ge-
weest gedurende de gehele menselijke geschiedenis, en is tegenwoordig ge-
middeld beter in Westeuropa dan vrijwel ooit vrijwel overal.

Ja, inderdaad. En ik kan nu, dertig jaar later, zeggen dat de eenzaamheid mij nooit tegengestaan heeft, vooral omdat ik weet dat ik toch niemand kan vinden met wie ik werkelijk kan praten, enkele zeldzame uitzonderingen uitgezonderd, en omdat ik kennelijk een échte Einzelgänger ben
------------------------------------------------------------------------------
20.xi.84:
Kortom, totaal irrelevant ben ik niet voor haar, en haar interesse is positief.
('t Verschil tussen droog, feitelijk, logisch & analytisch redeneren, en hoe
je het emotioneel zo graag zou willen dat het is, is zó groot dat het begrijp-
elijk is dat het de meeste mensen grote moeite kost, waarbij nog komt dat
je voelen in veel mindere mate hoeft te leren dan denken.)

Dit gaat nog steeds over Judith.
------------------------------------------------------------------------------
22.xi.84:
Vannacht mijn journaal doorgelezen, vanaf 't begin tot '75. Opnieuw
verbaas ik me over mijzelf: 't Is allemaal zo puur, en 't is ook aldoor
'tzelfde: Ik zoek aldoor 'tzelfde, reageer soortgelijk, zowel naar taal-
gebruik als naar (mag ik aannemen) gevoel, intensiteit & bedoeling, &
ik verbaas me over mijn kombinatie van vriendelijkheid, hardheid &
helderheid, en over de juistheid en gefundeerdheid (als ik me daar af
toe de moeite voor geef) van mijn oordelen, ideeën, meningen, en
gevoelens. En ik heb overal beelden bij: Ik kan mij alles geestelijk
voor ogen halen, zij 't niet voor oren. Mijn moeder heeft dat niet,
want ik vroeg haar er gisteren om. Anna heeft dat ook niet, en Pamela
in ieder geval niet sterk. Stephanie wel. Ik denk dat ik, omdat ik
zo'n goed geheugen heb & mijn geheugen vooral visueel schijnt te zijn
of werken, dat ik wat dit betreft extreem ben: Verbeeldingscapaciteit,
want 't betreft niet alleen herinneringsvermogen, maar ook voorstellings-
vermogen (er staat wat dit betreft een mooi citaat in The Art of
Thought
, maar dat kan ik nergens vinden - 't boek, bedoel ik). Daar-
naast heb ik een grote verbale capaciteit, en, samenhangend met mijn
verbeelding, een grote associatieve en metaforische capaciteit. Tel
daarbij mijn grote intensiteit, gevoeligheid & interesses, en je hebt
een goed inzicht in wat me, voorzover ik kan zien, bijzonder maakt.
Nee, ik ben nog wat vergeten: Mijn buitengewone analytische capaciteit
& mijn snelheid, en (afgeleiden van intensiteit) mijn felheid (...).
Is dat nou allemaal zo? Bij mijn beste weten, ja.

Ik ben nu dertig jaar verder, maar ik denk er nog
steeds soortgelijk over, al ben ik ook dingen vergeten die ik
me dertig jaar geleden nog herinnerde. Wat betreft "The Art
of Thought", van Graham Wallas: Ik had dat toen net drie
weken, maar wel al uit. Er staat veel in aangestreept, want
ik heb het boekje nog. Wellicht dat ik later weet welk citaat
ik bedoelde.
------------------------------------------------------------------------------
22.xi.84:
Overigens valt het voor mij relevante verleden in diverse soorten uit-
een, ingedeeld naar duur: 't nu, van ca. 1/10 sec.; 't onmiddellijke
verleden van 1/10 sec tot 2 à 3 sec.; het direkte verleden van 2 à 3
sec. tot verscheidene minuten ("net weg"); het afgelopen kwartier;
het afgelopen uur; ochtend, middag, avond, nacht; gisteren; de laatste
paar dagen; afgelopen week; de laatste weken; afgelopen maand;
de laatste maanden - tot daar leeft het verleden, maar als 't meer
dan 3 maanden oud is zijn de meeste effecten ervan voorbij, of
verdrinken in meer recente gebeurtenissen. En 't verleden leeft precies
dan als 't in het heden verschijnt: terwijl ik A doe herinner ik me B, en
B is relevant voor A. (..) Voor 't meeste wat je nu wilt doen is
't meeste wat langer dan 3 maanden geleden gebeurd is niet relevant,
wat betreft je ervaring.

Ja, ik onderscheid nog steeds in diverse verledens als geschetst, in een
stap of 12 - maar ik moet iets toevoegen:
't meeste wat langer dan 3
maanden geleden gebeurd is niet relevant - maar er zijn ook grote delen
van je verleden - in mijn geval: visueel meer dan 60 jaar op het moment -
die je je wel meer of minder goed herinnert, en die je je herinnert omdat ze
voor jouw bestaan relevant waren. En dat is inderdaad het fundament van je persoonlijke geschiedenis. In mijn geval is dat
overwegend visueel, en ik heb films (fragmenten in ieder geval) van alle van de laatste 60 jaren, behalve
1956, om een of andere
mij niet bekende reden.
------------------------------------------------------------------------------
23.xi.84: [Over Shakespeare:]
Volgens e.o.a. baardige Belgische inleider ging 't allemaal "om 't bloed"
want dat is een hoogfrekwent woord in 't stuk - o.i.d. Maar 't gaat natuur-
lijk om duplicity, dishonesty, treason, ambition, power & corruption, en
Shakespeare is zó ongelovelijk verbazend, en zó prachtig (i) in inzicht, en
(ii) in taalgebruik: De monologen en dialogen zijn - hoe moet je dat ànders
noemen? - perfect: The right idea that goes to the heart of the matter,
formulated in the most striking, most memorabl & most forceful way.
Eén voorbeeld: IV.iii, met Malcolm, Macduss and Ross. about the corruption
of power. Of om een citaat te geven: Hier is een stuk uit de eersre mono-
loog van Lady Macbeth:
"It is too full o'th'milk of human kindness
To catch the nearest way. Thou wouldst be great
Art not without ambition, but without
The illness should attend it. What thou wouldst highly
That wouldst holy; wouldst not play false.
And yet wouldst wrongly win. (....)
Hie thee hither.
That I may pour my spirits in thine ear
And chastise with the valor of my tongue
All that impedes thee from the golden round
Which fate and metaphysical aid do seem
To have thee crowned withal."

(...) En ik kan niet, ik kan absoluut niet begrijpen hoe iemand in staat is om,
ik noem maar iets, 't Werktheater, of Beckett, of vrijwel alles wat ik ooit
gelezen heb (m.u.v. Goethe, Hazlitt, Johnson, en nog een enkeling) te
prefereren boven Shakespeare: Ik ben gek of zij zijn het; ik ben ongevoelig
of zij zijn het; ik ben dom of zij zijn het. Met niemand, absoluut niemand
heb ik zó sterk, en zó vaak (want 't kan 2 of 3 keer binnen één zin,
één monoloog, één observatie plaatsvinden) de volledige overeenstem-
ming & instemming: Zó is 't, en niet anders; zó moet 't uitgedrukt word-
en, en niet anders. Nou ja, genoeg gezwijmeld. (Menselijke perfektie,
wilt u weten? Nou, Buddha, Confucius, Democritos, Socrates, Aristoteles,
Ockham, Montaigne, Shakespeare, Newton, Johnson, Goethe, Hazlitt,
Gauss, Beethoven (de laatste 4 hadden elkaar rond 1800 de hand kunnen
schudden, schaterlachen & wenen over de menselijke pracht & dom-
heid, en de menselijke geschiedenis fundamenteel kunnen veranderen:
Stel je voor: Goethe & Gauss over natuurkunde; Goethe, Hazlitt & Beet-
hoven over opera; Goethe & Hazlitt over toneel & Shakespeare & filo-
sofie; Gauss & Beethoven over muziek, schoonheid en wiskunde, en ga
zo nog een tijdje door. Maar zo heeft 't niet mogen zijn: Er is ook een
wereldgeschiedenis van gemiste kansen: Nicht wie es war, aber wie es
hätte sein können. De melancholie van de geschiedenis.)

Er is weer aanmerkelijk meer in mijn journaal.
------------------------------------------------------------------------------
23.xi.84: [Over mijzelf]
One of the pleasant things of a journal is that it often confirms my
feelings & guesses (of course, to an extent by creating them, but it is
only recently that I searched my pages for myself: I wasn't aware I had
that much recorded about me) (...)


In feite geldt ongeveer hetzelfde tot ik twee jaar geleden aan mijn
autobiografie begon: Ik heb aanzienlijk meer
over mezelf geschreven
dan ik me gerealiseerd had. Dit geldt
trouwens ook voor 1984 en 1985:
Die hebben jarenlang ongezien
en ongelezen in mijn hangmappenkast
gehangen, en zijn pas tot
multo gemaakt eind 2013, en pas toen ook
redelijk zorgvuldig
gelezen.
------------------------------------------------------------------------------
23.xi.84:
So here I have a relatively clear criterion/prediction: My true love
improves me, makes me happy, productive, secure & serene, she feels
like a part of me, because we understand each other, agree fundamental-
ly , share our interests & are intelligent, witty, courageous, friendly,
powerful & passionate.

What are my chances? Empirically, to be fair, nil. I've shared my life
with excellent women, but none so far combined all I need & all I desire.
(...)
What makes matters especially bad is my illness, for that decreases my
chances on any reasonable relation (& not just the perfect one) in two ways:
By prohibiting my movements & by decreasing my energy.

Ik had groot gelijk, dertig jaar geleden, dat ik zei dat
de kans zo iemand te vinden gelijk nul was, en ik heb haar inder-
daad nooit gevonden - en ben ook nog steeds ziek.
------------------------------------------------------------------------------
23.xi.84:
Iets anders wat ik bedacht heb is dit: Een kort verhaal "A Trip through
Philosophical Hell" o.i.d., geïnspireerd door Dante (die ik al jaren
in Sayers' vertaling wil lezen) & Russell (een verhaal in  "Nightmares"
etc., en een opmerking dat er in de hel een speciaal hoekje gereser-
veerd is voor filosofen die dachten Hume te kunnen weerleggen). Hier
kan ik naar hartelust in karikaturiseren, en Mefistofeles de honneurs
laten waarnemen, mijzelf laten rondleiden, en alle filosofen een passen-
de straf laten ondergaan: Marx, als Prometheus geketend, terwijl zijn
lever weggevreten wordt door vervormde, rottende dictatoren; Aquinas,
die een eeuwig durende litanie van geldige logische stellingen moet
aanhoren, geprojecteerd door porno-films; Descartes, tot de eeuwige
hongerdood veroordeeld in z'n kachel, om brood smekend terwijl uit
duizenden hoeken "cogito ergo sum",
"cogito ergo sum" weerklinkt. Twee
passen verder verzuipt Berkeley in z'n eigen kots, schreeuwend dat "it's
all in the mind"; er is een heel reservaat voor charlatans: Heideg-
ger kan ontwaard worden terwijl hij zich, als een idioot hinnikend,
door een SS-er af laat rossen, terwijl een Wagner-koor "Das Nichts
nichtet" brult, en er een kale schuimbekkende yahoo in een dwangbuis
speeksel, kabbalistisch gebazel ("deconstructivismediscoursmentalithe-
tischdialektistructuroanalytisch" etc.) in de rondte spuwt en een ecstatisch
geblèr als hij zichzelf in een spiegel ziet, terwijl een papegaai z'n klauwen
in z'n darmen geslagen heeft & voortdurend "la clarté est la politesse"
krijst. Kant houdt een bordeel, samen met De Sade (Cant & Co) of Freud,
& er zijn interessante dialogen over de kategorische imperatief.

Wel... waarom deed ik dit nooit, iets als dit uitschrijven? Ik denk om twee redenen: (1) mijn hoofd staat niet vaak in deze richting, en (2) de "Hollandse literatuur" is vreselijk. Maar ja.
------------------------------------------------------------------------------
24.xi.84: 
En daar is nog steeds Judith: "O woman! lovely woman!" (zingt Thomas
Otway, 300 of meer jaren geleden)
Nature made thee
To temper man: we had been brutes without you
Angels are painted fair, to look like you:
There's in you all we believe of heaven -
Amazing brightness, purity and truth,
Eternal joy, and everlasting love.
Overigens is dit iets wat ik van Shan geleerd heb: Daar staat ze, 10 jaar
oud, tegelijkertijd boos, bezorgd, teleurgesteld, en vol trotse vreugde:
"I am a person, Martin, a human person, and Karl is a person. You are
a person too Martin. Everybody who really thinks and feels is a person.
Children are persons too. I am not a "kid" and I don't want to be called
a child. It is discriminating. I am a person." Ziedaar Shan.


Waar ik Otway uit citeerde weet ik niet meer. Shan - Stephanie's dochter -
is uit Januari 1984, en vrijwel letterlijk zoals
ze dat toen zei. (En "kid" =
"geitje", in vertaling.)

------------------------------------------------------------------------------
24.xi.84: 
Je bent een onderdeel van de menselijke cultuur, van een ongelovelijk rijk
weefwerk van tradities, ideeën & vaardigheden, en het beste wat de
menselijke geest geproduceerd heeft is het beste voedsel voor de beste
menselijke geest: Wie dat afwijst, niet begrijpt, niet ziet, of niet accepteert
is heel eenvoudig dom. En het past ieder individu te buigen voor het
geheel van de menselijke cultuur, de verzamelde menselijke vaardig-
heden, inzichten & manieren om gevoel & gedachte uit te drukken: Dát
is de zee waarin je leeft, en het gemeenschappelijk product van alle
mensen die ooit geleefd hebben, en, in zekere zin, het zelfbewustzijn
van de natuur: ik ben een oog van het universum; de natuur ziet, er-
vaart, voelt & denkt door & in mij, en in al wat leeft. En als mens ben ik
het beste soort orgaan dat de natuur daarvoor ontwikkeld heeft.

Hm. 
------------------------------------------------------------------------------
24.xi.84: 
Liefde is de vorm van mystieke ervaring die iedereen gegeven is. De
reden dat 't zo gevaarlijk is (liefde voor de natie; het ideaal; de
partij; de kerk; de leider) is uiteindelijk weer de menselijke dom-
heid: De door passie verslaafde rede. En die passie is verziekt door
egoïsme: zelfzucht: het beperken van de interesse tot wat het gewone
conventionele ik aangaat: status, macht, bezit. Om die ziekelijke
zelf-beperking te ontkomen heb je drie dingen nodig: Moed, verstand &
interesse. Wie niet in de wereld & alleen in zichzelf geïnteresseerd
is moet in dat zelf lijden en doen lijden: zo is 't, zo was 't, en zo zal
't blijven: Halve mensen kunnen niet heel worden zonder gepassioneerde
objectieve interesse in wat anders dan zij zelf.

Ja, al denk ik nu dat de meeste mensen niet veel lief hebben, anders
dan zichzelf. Maar 't is ook waar dat voor
sommigen liefde inderdaad
een vorm van mystieke ervaring is
- al is dat gewoonlijk partieel,
onduidelijk en kort van duur.

------------------------------------------------------------------------------
25.xi.84: 
Nooit, nooit en nogmaals nooit ben ik ook maar één leraar tegengekomen
die me ook maar iets heeft aangewezen dat mij van fundamenteel waarde
leek: Russell, Shakespeare, Goethe, Buddha, Beethoven, Hazlitt, Miller,
Lao Tzu, Chuang Tzu, Newton, Einstein, Weber, Mills, Ramsey en zo nog
een lange lijst verder, inclusief Plato, de Bijbel, het Kinsey-rapport, Euclides
& Multatuli: Ik heb ze allemaal zelf gevonden, zoals nu weer Dante. En wat
het schandalige daaraan is is niet dat ik ze heb moeten vinden, maar dat
mijn zgn. leraren ze niet kenden (anders dan als naam, of samengevat in
een slechte encyclopedie). En ik heb op een HBS, een gymnasium en een
universiteit rondgelopen, en niemand heeft ooit ontkend dat ik het slimste
jongetje uit de klas was, zij het behoorlijk vreemd & eenzelvig.


Ja, inderdaad! Het bovenstaande is, als mijn hele journaal, haastig en in één keer geschreven, en er zijn mensen geweeest die me op de Bijbel gewezen hebben, terwijl ik met  Multatuli kennis maakte op mijn 14e door mijn
grootvader, maar
overigens heb ik alles wat ik vond zelf moeten vinden,
zonder enige hulp. Trouwens... gedeeltelijk komt dit doordat mijn ouders

arm waren en weinig opleiding hadden gehad, al waren ze allebei
intelligent: het was allemaal behoorlijk ànders voor me geweest,
als kind en als puber, als mijn vader of moeder bijvoorbeeld arts
was geweest, wat ze allebei intellectueel en moreel behoorlijk
makkelijk hadden gekund. Ik was dan ongetwijfeld véél vroeger
in aanraking gekomen met althans een deel van de boven genoemden.
Maar ja - dit is voor mij ook het grootste nadeel
geweest van mijn opvoeding,
die overigens goed was: ik kreeg veel minder aangereikt van werkelijke intellektuele waarde dan
ik had gekregen als één van mijn ouders de
universiteit had afgelopen.

------------------------------------------------------------------------------
26.xi.84:
Hier ben ik op de jaarwisseling 73/74, 23 jaar oud, na 't einde van mijn
verhouding met Lynne: "do not make concessions to your emotions, if
emotions and reasons are not on a par; to squarely reason from my own
thoughts and to start any fundamental relationship only if the other knows
and understands my thoughts and agrees with them."

Wel... ook dat lukte niet echt goed, en de voornaamste reden is dat ik
geen vrouw als ik vond. Maar dat was ook iets met
een bijzonder kleine
kans.

------------------------------------------------------------------------------
28.xi.84: [over mijn gezondheid:]
- I feel much more healthy and

- I do & can do much more than before
- I feel contented, pleased with how things work out


Zo was 't echt, al was ik niet gezond: ik was duidelijk een stuk beter in
1984 en 1985.

------------------------------------------------------------------------------
28.xi.84: [over wat ik moest doen:]
  • Mijn filosofie: IK moet schrijven, organiseren, afstuderen. Het
    eerste wat ik moet doen is mijn papieren organiseren.
  • Mijn praktische leven: Ik moet zeer eenvoudig leven; zoeken naa
    een goedkopere woning; mijzelf verzekeren; een arts zoeken, en
    mijn vitamines laten betalen; mijn financieën regelen op een
    dusdanige manier dat ik er geen kopzorg aan heb.
Tsja. Feitelijk is hier héél weinig van terecht gekomen, en zelfs mijn papieren zijn nooit echt goed georganiseerd geweest, althans vanaf 1984. Ik heb me wel verzekerd (ziekenfonds was toen niet verplicht, en veel goedkoper dan tegenwoordig). De rest lukte niet.
------------------------------------------------------------------------------
30.xi.84: [over de SSH:]
Het bleek dat alleen Langeveld (nooit eerder gezien) en Kerkeling getuigden.
De reden om mij & Anna gedurende diverse jaren aan geweld, bedreiging en ter-
reur bloot te stellen was "omdat mijnheer [Maartensz] aan mijn capaciteiten
twijfelde". (Onder ede, in het proces, ca. 10.30 op 29.xi)

Dat was de Stichting Studentenhuisvesting: Wat een gedegenereerde schoften!
------------------------------------------------------------------------------
30.xi.84: [over mijzelf:]
Zoals mijn hele leven dus: Op 't randje van de financiële verdrinkingsdood.
Zolang ik maar kan blijven leven, lezen, denken & schrijven is 't goed.

Dertig jaar later ben ik al die tijd even arm geweest als toen, behalve dat ik
geen schulden meer heb.

------------------------------------------------------------------------------
1.xii.84: [over Anna:]
Ze komt me vanaf het Waterlooplein tegemoet fietsen & we ontmoeten elkaar
op de brug. Ik: "En het is allemaal in god's hand. Ik wilde je wat zeggen."
Vervolgens hebben we eerst een 1/2 uur in de Lit en toen 3 kwartier op de
Kloveniersburgwal staan praten, en het was heel prettig. Ze zou allebei [de vitamines] uitproberen, en ik hoor ervan. En volgens haar op mijn: "Het is
heel simpel, wat betreft mijn celibaat: I only want to make love to women
I love, and there is only one woman who I love, and I don't want to make
love to her. Ik zoek vrouwen met geest, maar ze zijn erg moeilijk te vinden."
Zij: "Volgens mij is dat het zoeken naar de Graal." En wat haar minnaar
aangaat: Ze overweegt, zei ze, ook maar celibatair te leven, en zijn intel-
lektuele vermogens, begreep ik, zijn teleurstellend.
24.xi.14: NB dat dit minder dan een half jaar na haar samenwonen met hem was, en dat ik op dit moment nog geen
redenen had hem niet te mogen, en dat ook niet deed.
------------------------------------------------------------------------------
2.xii.84: [over mijn konversaties, in de Melkweg:]
Op een gegeven moment zei ze [nadat ik drie kwartier aan het tafeltje van een vriendin en haar zwijgend had zitten werken aan een idee over paradoxen]:
"Good evening. It is not difficult, you know, saying 'Good evening'" (ik had
tenslotte drie kwartier zwijgend aan hun tafeltje gezeten). Ik: "Good evening.
And no, you're right: It is quite easy." En vervolgens heb ik ze beide bijzonder
snel, en verbaal buitengewoon verbazend (véél beter dan ik hier
ooit schrijf: Als ik mijn eigen konversationele capaciteiten schrifte-
lijk wil benaderen, dan kost dat mij meer tijd & moeite dan ik me hier wil
en kan geven), proberen uit te leggen op hun vragen wat ik denk. (In-
clusief zaken als dit: Ik begin heel vrolijk te lachen, omdat ik me
plotseling bedenk dat ze het volgende wel leuk zouden kunnen vinden &
zeg: "I have something for you, you might like: I will define "sin" for
you (ik had het daarvoor over Swift gehad). Zij: "I don't believe you
can." Ik: "Of course I can. And you will like it." Zij: "I very much doubt
so. It should be good." Ik: "O, you will agree it is good. I'll
show you. The word "sin" has three letters" etc. Ze waren zeer verbaasd,
maar vonden het goed. Toen: "I'll give you my code for ethics. It
is very simple, easily memorizable, much to the point, quite clear &
difficult to practice. The word "mad", like the word "sin", has three
letters" etc. We hebben het over een boel gehad in ca. 3 uur (23/02)
en ze waren buitengewoon onder de indruk ("highly therapeutical", in-
credibly fast" etc. etc. En één van de twee was zeer Stephanie-achtig
(en daarmee ervaring hebbend was ik binnen 30 sec. over die trip -
males, their chauvinism, us intuitive & enlightened organic females -
heen), en ik heb haar adres (zij: "I'll be there") en nogal verwarde
liefdesverklaring gekregen, terwijl de ander mij de hand kuste voordat
ik het doorhad of kon voorkomen.

Dit gaat natuurlijk over de eerder gegeven definities van "sin" en "mad" en "don't be mad: don't sin", maar we hadden het over veel meer, en zoals ik in mijn journaal zeg is dit maar één van vele voorbeelden van hoe mijn konversatie, overwegend onbedoeld ook, grote indruk kon maken op heel wat mensen. Ik
heb deze vrouw trouwens nooit meer geschreven, en vond haar wel knap en aardig, maar was niet verliefd.
------------------------------------------------------------------------------
3.xii.84: [Over mijzelf:]
Nemo judex in causa sua maar ik moet wel, en ieder ander ook: Wat voor
mens ben je nu, voor jezelf, als niemand in de kamer is en je naakt voor
je eigen spiegel kunt gaan staan, als je dat wilt & durft? Nu, ik ben, denk ik,
wat ik denk dat ik ben, en ik heb er hard, lang, grondig geïnformeerd,
logisch, empirisch & in toom gehouden door fikse scheuten skepsis,
ironie & cynisme over nagedacht. Als ik ongelijk heb, dan heb ik on-
gelijk, maar ik zou dat dan graag aangetoond zien. En als ik ongelijk
heb, dan heb ik me in ieder geval meer moeite gegeven dan iedereen die
ik ken (i) om mijzelf & mijn wereld te begrijpen; (ii) om mijzelf te
korrigeren als ik ongelijk mocht hebben: I write clear enough to be
found out; I don't hide myself & my meaning behind ambiguity or vague-
ness. So please: Show me where and when I am wrong, so that I may honor
your mental clarity & kindness; or accept that what I say if not true
errs on the side of truth. (That is, after all, what men may hope to
achieve: To err on the side of truth; not to err on the side of falsity.)

Inderdaad - en het laatste denk ik ook nog steeds.
------------------------------------------------------------------------------
4.xii.84: [Over de mores van de UvA:]
Overigens, in de NRC van heden: Cammelbeeck is zó corrupt dat hij 850.000
gulden gemeenschapsgeld heeft geaccepteerd omdat hij niet geschikt is om
zijn functie te vervullen. (Artikel van Heldring i.v.m. de RSV.)

Historisch waar: Hij werd heengezonden als incompetent om te besturen, met 850.000 gulden belastinggeld om z'n leed te verzachten.
------------------------------------------------------------------------------
5.xii.84:
[Over mensen:]
And each makes the choice, daily - every moment in a definite sense, for
people do uphold their sense of self & their way of life: They cling to their
ego & their possessions & use others for their own benefit at the others'
costs & suffering. And all know this is not human: It is not even rational, for
you can prove, I think, that competition costs more in terms of what
people want, than cooperation. Every sane man feels thus, & every sane
man knows what it is to demean others, & knows that he does it daily.
For they keep their ego up by pushing or pulling that of others down.
People are often motivated by greed or anger & much of their behaviour
is based on fear of the others: People have made a world where people
waste their lives fearing people.


Inderdaad, al zou ik het nu enigszins anders zeggen.
------------------------------------------------------------------------------
6.xii.84: [Over mijzelf:]
As long as I remain calm & friendly half the battle is won.

Dit lukte redelijk in 1985-1987, maar minder goed daarna.
------------------------------------------------------------------------------
17.xii.84: [Over Gijs S., de CPN en de OPSJ:]
Gijs is zeer gedesillusioneerd en vol zelfmedelijden. En volgens eigen zeggen
alcoholist "maar dat kun je je toch wel voorstellen, Maarten?" "Ja, Gijs." Ik
heb Zaterdag "On Politics" bij hem in de bus gegooid. en ben benieuwd naar
zijn reactie. Overigens is het verhaal soortgelijk, volgens hem, voor de hele
OPSJ-generatie die in de partij is blijven hangen - dus voor iedereen m.u.v.
mijzelf (wat betreft de kinderen van prominente partij-genoten). De ene naam
na de andere: Gescheiden, gedesillusioneerd, bitter, en in de problemen.
(God zij dank zijn mijn problemen van hele andere aard: Ik geloof niet dat ik
me fundamenteel vergist heb sinds mijn 20e, en mijn ellende is het resultaat
van algemeen-menselijke & specifiek Nederlandse incompetentie, onwil,
ongevoeligheid & stompzinnigheid. Zeer vervelend, maar zeer bekend: The
inhuman forces in human history. Maar Gijs c.s. hebben tot hun 35ste die
krachten geholpen, en dat is wat vervelend om zo laat uit te vinden, en
bovendien, zoals ik, maatschappelijk uitgekakt te zijn. Het laatste is, in
zekere zin, niet meer dan fair, maar het eerste is natuurlijk zeer pijnlijk.)


Maar voor Gijs is wel gezorgd, en voor mij niet, en hetzelfde geldt andere kinderen van communisten, als Paul V.
------------------------------------------------------------------------------
17.xii.84: [Over kreatieve denkers]
Volgens Donald Johnson's "Systematic Introduction to The Psychology of
Thinking geldt de volgende omschrijving van "distinctive characteristics
of creative thinkers":
1. A high degree of autonomy, self-sufficiency, self-direction.
2. A preference for mental manipulations involving things rather than
   people: a somewhat distant or detached attitude in interpersonal
   relations, and a preference for intellectually challenging situations
   rather than socially challenging ones.
3. High ego strength and emotional stability.
4. A liking for method, precision, exactness.
5. A preference for such defense mechanisms as repression and isolation
   in dealing with affect and instinctual energies.
6. A high degree of personal dominance but a dislike of personally
   toned controversy.
7. A high degree of control of impulse, amounting almost to over-control:
   relatively little talkativeness, gregariousness, impulsiveness.
8. A liking for abstract thinking, with considerable tolerance of cognitive
   ambiguity.
9. Marked independence of judgment, rejection of group pressures toward
   conformity in thinking.
10. Superior general intelligence.
11. An early, very broad interest in intellectual activities.
12. A drive toward comprehensiveness and elegance in explanation.
13. A special interest in the kind of "wagering" which involves pitting
     oneself against certain circumstances in which one's own effort
     can be a deciding factor. (pp. 385-6 van Taylor and Barron's 1963
     "Scientific creativity: Its recognition and development")
Dit citaat is van Johnson p. 286, en ik kan niet anders zeggen dan dat
het punt voor punt voor mij geldt, mits het taalgebruik gefatsoeneerd
zou worden.
------------------------------------------------------------------------------
18.xii.84: [Over mijzelf:]
Ik loop weer over van energie, goede moed, levensvreugde &, inderdaad,
vriendelijkheid, goedwillendheid, compassie, gebaseerd op realistisch
inzicht in de gegeven mogelijkheden & beperkingen. And it's good to
be alive & to know one talks sense. For verily, thus it is. I can't say or
see it otherwise.

Wel.... dat is een mooi einde voor 1984, en het was ook geheel en al
waar zoals ik dat toen schreef.

------------------------------------------------------------------------------

3. Nawoordje bij dit deel

Dit was het derde en laatste deel van een uittreksel van mijn journaal voor 1984.
Wie er meer van wil weten verwijs ik naar mijn autobiografie bestanden.

---------------------------------


About ME/CFS (that I prefer to call M.E.: The "/CFS" is added to facilitate search machines) which is a disease I have since 1.1.1979:
1. Anthony Komaroff

Ten discoveries about the biology of CFS(pdf)

2. Malcolm Hooper THE MENTAL HEALTH MOVEMENT:  
PERSECUTION OF PATIENTS?
3. Hillary Johnson

The Why  (currently not available)

4. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf - version 2003)
5. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf - version 2011)
6. Eleanor Stein

Clinical Guidelines for Psychiatrists (pdf)

7. William Clifford The Ethics of Belief
8. Malcolm Hooper Magical Medicine (pdf)
9.
Maarten Maartensz
Resources about ME/CFS
(more resources, by many)       home - index - summaries - mail