Prev-IndexNL-Next

Nederlog

November 26, 2014
Autobio 1984 - deel 2: Tot half november 1984
Sections
Introduction

1. Inleiding
2. 1984 - deel 2: Tot half November 1984
3. Nawoordje bij dit deel

About ME/CFS


Introduction:

This is a Nederlog that was started on November 5, 2014. This is not a
crisis file and the rest is both in Dutch and in English, since it is part of
my autobiography, and for the years 1984 and 1985 I have long journals,
kept in both languages, depending on my mood, of 260 or more closely
typed large pages each.

So this is part 2 of 3 of my autobiography for 1984, and most of the rest
of this file is in Dutch, though not all. The only other thing I need to say
here and now is that I have taken considerable trouble on the html, but
- although it is better than it was - I cannot get it right, now (but the
reader probably will not be much bothered).

Also, there will be a crisis file later today.
1. Inleiding

Dit is deel 2 van 3 delen voor 1984. Er staat een flinke inleiding in deel 1,
zodat het enige dat ik hier hoef te zeggen is dat de drie delen te danken
(of te wijten) zijn aan het feit dat mijn journaals voor 1984 en 1985 langer
zijn dan voor enig ander jaar; dat
1984 en 1985 gezondere (maar geen
gezonde) jaren waren dan sinds 1979, en in feite ook daarna, vanaf 1988;
en dat ik mijzelf in deze twee  jaren overwegend vrij gaf om bij te komen
van de drie voorafgaande jaren van  terreur door een wanstaltige gek waar
niemand ons bij hielp, die ook gepaard gingen met jarenlang te weinig slaap.

Ik studeerde er ook niet in, althans niet aan de UvA (hoewel deze mij wél
valselijk inschreef aan het einde van het studiejaar 1984, en wel om 17.500
guldens te bemachtigen).

De jaren zijn dus enigszins eigenaardig voor mij, maar omdat ik voor ieder
jaar meer dan 250 getiepte grote paginaas heb, die tesamen minstens duizend
gedrukte paginaas zouden vormen, heb ik redelijk veel geciteerd, en daarvan
weer redelijk wat gecommenteerd dertig jaar later.

Overigens, om deze inleiding af te sluiten: Hoewel 1984 drie delen zal nemen
die grotendeels uit citaten uit mijn journaal bestaan, is feitelijk maar een heel
klein deel van dit journaal geciteerd.

2. 1984 - deel 2: Tot half november 198         

NB: De tekst die uit 1984 dateert is blauw gezet en de alineaas beginnen met
twee geïtaliceerde woorden.

11.viii.84:
Ik ben sowieso al een Einzelgänger, maar mijn meer misanthropische
momenten (mijn somberheden worden altijd veroorzaakt door
menselijke stompzinnigheid en ongevoeligheid) zijn behoorlijk
autistisch. Voor mij is dat dragelijk, en de enige uitweg, maar voor
anderen is dat behoorlijk moeilijk, onbegrijpelijk en oninvoelbaar
- kortom, om samen te gaan wonen is het nodig dat ik niet meer met mijn
neus in het menschliches-allzumenschliches van de meeste mensen gedrukt
word, want anders sluit ik me daarvan af, en ben zeer moeilijk mee
samen te leven, en kan dat dus beter niet doen.   
Wel... ik ben een Einzelgänger, maar geen autist,
in enige psychiatrische zin. Ik trek mij in mijzelf terug bij flinke
moeilijkheden, maar ik ben wel mee te praten, mits ik voldoende
intelligent tegenspel krijg, en daaraan ontbreekt het meestal. Het
volgende citaat geeft een nadere analyse:
------------------------------------------------------------
13.viii.84:
Om nog even terug te keren tot deze lijst van mensen: Dit zijn
natuurlijk mensen naar mijn hart, en het interessante is dat ze een
behoorlijk specifiek afgrensbaar type vormen, hoofdzakelijk bepaald door
intelligentie, gepassioneerd talent, en fundamentele eerlijkheid en
vriendelijkheid. En de meesten hebben bovendien dezelfde
moeilijkheden, als gevolg van hun intensiteit en (en dat is interessant)
hun manier van praten: De meeste mensen kunnen ons noch volgen noch
begrijpen indien we zo praten als het ons gegeven wordt, en zijn bovendien
niet geïnteresseerd.
(...)
Wat zijn andere karakteristieken van deze mensen? Moed,
individualisme, en doorzettingsvermogen, althans wat het volgen van hun
talent aangaat; een soort ironie wat zichzelf en de pretenties van anderen
betreft; opvallendheid (geen van ons verbergt zijn eigenaardigheden, en
allen vallen uiterlijk op); uitgebreide skepsis en en afstandelijkheid
wat betreft een boel culturele goederen, en gepassioneerde belangstelling
voor kwaliteit; uitgesproken persoonlijkheid.
(...)
Overigens zijn een aantal minder aantrekkelijke eigenschappen ook
gemeenschappelijk, zoals temperament en bewust élitairisme, en een
behoorlijke mate aan egocentrisme. Alle drie zijn onvermijdelijk,
maar niet altijd even terecht of sympathiek, of makkelijk mee om te
gaan of mee te leven.

Dit is een betere analyse dan de voorgaande, van twee
dagen eerder. De lijst doet er niet toe (en is niet lang): het gaat
om de analyse.
------------------------------------------------------------
13.viii.84:
Ik heb nu overigens weer spierpijn, maar heb dan ook een km. of
7 gefietst en een tijdje gelopen en gestaan. En, natuurlijk, het
weekend doorgehaald. Vannacht heb ik van 2.30-12.30 aan een stuk door
geslapen, en was zeer moe, maar spierpijnloos, toen ik naar bed ging.

Weer een opmerking over mijn gezondheid: Het ging wel
degelijk beter vanaf 1984 en het begin van de megavitamines, maar
de ziekte was niet weg, en nog steeds behoorlijk remmend (en is
dat sindsdien ook gebleven, minstens).
------------------------------------------------------------
24.viii.84:
And because if I can't feed my mind on good literature, art or
science I just as well may stop living, and certainly can't be fully
human.

Dit is wel degelijk waar, en het feit dat ik het sindsdien in ieder geval
dertig meer jaren geleefd heb betekent
dat ik er tot nu toe in geslaagd
ben mijzelf te voeden met
"good literature, art or science". 't Is niet
veel, maar 't is iets.

------------------------------------------------------------
24.viii.84:
Dit zijn prachtige, goede mensen en persoonlijkheden, en hun fouten
(die aanzienlijk zijn) zijn te begrijpen en te verontschuldigen
als 't produkt van hun intensiteit, levenslust, moed, de stompzinnigheid
van anderen, en hun bijzonderheid: Tout comprendre, c'est tout
pardonner, if not to approve or sanction all. En of ik een
verhouding met hen heb is daarvoor niet essentieel: Het feit dat ze
bestaan, het feit dat dergelijke mensen bestaan, maakt de wereld een
prachtiger plaats en het leven interessanter, mooier en meer waard om
geleefd te worden.
(...)
Besides, what is life about if not about interesting and attractiver
persons? Well, it's about nature, ideas, art, understanding,
enjoyment, as a given potential. But the knowledge, acts, interests &
cooperation of human persons is basic to all that, and so is the concern
for and commitment to other persons. It is as simple and as complicated
as that, the complication being that few see it thus, or are capable or
interested in seeing it thus.

Dit is weer een aantekening over hoe het is om te leven
temidden van een grote meerderheid van niet getalenteerden.
------------------------------------------------------------
27.viii.84:
Het grote nieuws van Anna was "Ik heb een minnaar": Ene Rob,
uiteraard uit het orkest, die haar geholpen had toen ze gevallen
was gedurende het toernee, en met wie ze zo vreselijk veel kan lachen.
(Ik had al eerder over hem gehoord, wat het lachen betreft, en
wellicht was dit dezelfde als waarmee ze, toen niet tot mijn vreugde,
2 jr. geleden in de zomer mee aan 't flirten was, en waar ik toen
een foto van onder ogen kreeg.) Hij is, volgens haar, "in alles het
tegendeel van" mij en dus, ondanks zijn gevoel voor humor (?) niet
erg intelligent, geïnteresseerd, gepassioneerd, of getalenteerd.
Ze zegt wel van hem te houden, dat het "sexueel prettig is" (niet
slecht dus, maar kennelijk niet himmelhochjauchzend), maar dat het
een "kalm geluk is, niet zoals met jou, altijd stormachtig".
Hij studeert medicijnen en heeft geen idee, noch enig idee ontwikkeld,
hoe ze geholpen kan worden.

Dit was ruim een half jaar nadat we het laatst met elkaar
naar bed geweest waren. Ik was geheel niet jaloers en blij voor
haar, maar hij bleek inderdaad "in alles het tegendeel van" mij:
een stuk dommer dan zij, een stuk kleiner, en geheel geen mooie
jongen, die zijn kans schoon zag haar te versieren. Het was heel
dom van haar, want ze had makkelijk een veel intelligentere,
langere en knappere medische dokter kunnen krijgen, maar het
is ook een feit dat ze heel verlegen was. Wat haar "kalme geluk"
betreft: Feitelijk hield ze nog van me, maar had me opgegeven,
en geen geduld gehad, niet met mij, en ook niet om een betere
kandidaat voor haar te vinden. En hij bleek mij zeer slecht gezind,
en behandelde mij alsof ik een schoft was, die geen recht had over
wat dan ook met haar te communiceren, dat ik wel wilde, omdat
we allebei ziek waren en niemand wist wat we hadden. Maar nee,
dat mocht niet van hem, en gebeurde sindsdien nauwelijks. Ze
heeft minstens 15 jaar met hem samengewoond, en ik weet niet
wat er van haar geworden is, omdat ik eenvoudig geen toegang
kreeg tot haar. Ze schijnt ook, ergens in de negentiger jaren, een
dochter van hem gekregen te hebbben. Ik weet niet of ze nog
steeds samen wonen, en heb haar sinds ca. 1994 niet meer gezien,
toen ik haar bij toeval in een apotheek trof, samen met hem, en
hij zich weer bijzonder onbeschoft tegen mij gedroeg omdat zij
weer een aanval van hevige emoties kreeg toen ze me zag. Het
is erg jammer voor haar, want ik had haar graag gezien als de
vrouw van een echte, intelligente en aardige medische dokter
gezien.
------------------------------------------------------------
27.viii.84:
Dat betekent dus dat Anna een min of meer afgerond hoofdstuk in
mijnleven is. Wat prettig was (en waar ik natuurlijk moeite voor
deed) was onze kommunikatie: Prettig, duidelijk, en vnl. probleem-
loos. En we kunnen nu weer goed met elkaar opschieten, d.w.z. ik
heb met haar het soort verhouding dat ik met mijn andere ex-vrouwen
heb: ik ben blij hen gekend te hebben; met hen samengewoond te hebben;
en ik stel hen zeer op prijs; & omgekeerd. Dat is nu ook haar houding
(ik denk wel dat ze nog steeds van me houdt, maar met een heel sterk
gevoel van tevergeefsheid (..))
(...)
Ik ben te intens voor haar, en ik weet het, en zij weet het,etc.:
Ze zegt blij te zijn dat ze me gekend heeft en een verhouding
met me te hebben gehad, en dat ze verschrikkelijk veel van me geleerd
heeft (inclusief redeneren, want ze zegt nu dat ze ontdekt heeft mijn
manier van praten tegen Rob te gebruiken: Hij is haar te vaag, te
onduidelijk, emotioneel etc., en zegt dat ze nu veel beter ziet dan
vroeger waarom ik daarin gelijk had en hoe belangrijk het is).

Ik ben nu 34, en dat was mijn 5e vrouw. Het spijt me niets, in
tegendeel: Met vrouwen heb ik altijd geluk gehad, en ik zou niet weten
hoe het beter zou hebben kunnen lopen, gegeven de bekende feiten. De
grote verhoudingen uit mijn leven zijn, chronologisch, Edith, Carolien,
Stephanie, Lynne, Agnethe, en Anna.

NB dat dit alles van vóór mijn grote teleurstellingen
in de gaves en persoonlijkheid van Rob dateert. Wat toen al enigszins
schokkend was dat zij met hem moest redeneren zoals ik met haar,
en dat ze kennelijk tot 1984 niet begreep dat ik vrijwel altijd
vriendelijk tegen haar was, en eenvoudig door bleef vragen omdat
ze niet duidelijk was, en niet omdat ik niet van haar hield.
------------------------------------------------------------
27.viii.84:
And let me note this, since I do not know what will happen in the
future: Whatever happens, and whatever is the matter now (I am
ill; I am down at the social ladder; on the moment I have few real
possibilities):

I am happy now, I have satisfactorily concluded a good relation:
I do interesting things; I meet interesting people; I read inter-
esting books: I have interesting ideas; and I'm happy in my personal
life, especially due to Pamela and the relation we have at the moment,
for she and Stephanie are the most interesting and enjoyable persons
I've ever met, and it is very joyful to talk to her & relate to her,
and this is mutual.

Of course, as always, there are qualifications: I am ill; I
never feel physically well, and regularly I feel physically miserable;
I am caught up in insane and inhuman social idiocies & institutions;
by and large, to most people at most times, the world is a rather
fearsome & cruel place to be in, and it shows, in people and events;
the insanity in the world has reached such a pitch that it may be
blown up any moment; nearly everywhere people are persecuted, starving,
repressed and tortured; nearly nowhere is there a genuine and effective
sensible cultural or scientific, rational or moral spirit; most people,
and hence most people one must relate to, are rather stupid and rather
fucked up & confused, intellectually, morally, sexually, personally &
socially; and generally much of one's experiences are painful, and due
to unnecessary stupidity, ignorance or negligence, but these are
qualifications merely - fundamentally, for me, now, it is and has been,
on balance, good to live, for to experience is, itself, like life itself,
which is how life manifests itself to one, enjoyable, and there is so
much that is so excellent, exhilarating, interesting and beautiful,
amidst the also plentifully abounding horror, squalor, ugliness &
stupidity.

The art of life comes down to accepting it at its given terms:
In nearly every case it has more enoyable than fearsome potential,
and in the remaining cases there practically always is either the
possibility of change, or else of termination - if only one accepts
it as as it is given to one, for only then may one truly comprehend
and rationally and reasonably act. O yes.

Dertig jaar verder ben ik het hier nog steeds overwegend
eens, hoewel mijn leven vrijwel al die tijd moeilijk en arm
was, en ik alle dertig jaar ziek was, en zieker dan in 1984
en 1985.
------------------------------------------------------------
28.viii.84:
En ziek worden, pijn lijden, en dingen doen die je intens tegen
staan gaan, kennelijk, gepaard met een, behoorlijk letterlijke,
bewustzijnsvernauwing:

Je neemt alleen een deel van datgene wat je doet lijden waar, en
niets anders, en bent daar ook nauwelijks toe in staat. Omgekeerd,
verliefd worden, iets interessant vinden en dingen doen die je
graag wilt gaan, kennelijk, gepaard met een, behoorlijk letterlijke,
bewustzijnsverwijding. Een mens in ellende ziet alleen z'n eigen
ellende; een mens in vreugde ziet de wereld.

Ik denk nog steeds dat dit grotendeels waar is.
Bovendien: De wereld is ongelukkig omdat er zoveel ongelukkige
mensen in zijn, in de eerste plaats: Een werkelijk gelukkig mens
heeft het niet nodig anderen te discrimineren, vervolgen of
vermoorden.
------------------------------------------------------------
30.viii.84:
Het is wel bitter: My fellow human beings, if I act on the
presumption that you are human, rational and reasonable, I'm
nearly always disappointed, so the only way not to blame you
and burn myself with savage indignation, is to regard you as
moral or intellectual incapables - as potentially but not really
human(e). I gave her the benefit of the doubt, and have been
severely disappointed.

Dit was nadat Anna weer een afspraak niet gehouden
had (maar geeft een redelijk algemene karakteristiek).
------------------------------------------------------------
30.viii.84:
I believe in the theoretical benevolence of mankind, but in
their practical malignity. And why? Not because they don't know
how to behave, but because they are negligent, cowardly and
lacking in magnanimity. What can one do about it? Nothing:
Either they are responsible human beings who behave
irresponsibly, or they are not responsible human beings and
still behave irresponsibly. All one can do is to adjust one's
beliefs to protect one's emotions and remain adequate to the
facts: Most human beings are irresponsible, and if they act
rationally and reasonably it is only because it is convenient
for them at the moment.

Inderdaad - en meer algemeen is het probleem dat
de overgrote meerderheid lang zo intelligent niet is als ik ben,
en ook geheel niet zo is opgevoed als ik.
------------------------------------------------------------
3.ix.84:
Hoe het ook zij, ik voel me tamelijk belazerd op 't moment: Snip
verkouden; moe; koortserig; duf; ik heb spierpijn in armen & benen;
en geen energie. Nou ja - zolang de koorts niet veel erger wordt
gaat het wel. Ik moet allleen erg veel doen, dus het kan niet
langer dan een dag of 2 duren.

Over mijn gezondheid: 't Ging op en neer.
------------------------------------------------------------
5.ix.84:
Nog één opmerking over de verwording van Nederland: Gisteren zat
ik in de Mensa te praten met 2 jongens waarvan er één psychofysiologie
en de ander een lerarenopleiding natuurkunde deed. De eerste was zeer
gecharmeerd door mijn konversatie, maar het gaat mij om nr. 2:
Hij wist niet wat "Analyse" betekent; hij hoefde geen differentiaal-
en integraal-rekening te doen, en wist daar ook nauwelijks iets van;
en hoewel ik 'm Euclides' bewijs (ik geloof niet dat hij wist wie of
wat dat was) voor een oneindig aantal priemgetallen 3x voorgekauwd heb
begreep hij het niet. En dat komt voor de klas te staan over een paar
jaar.

Geheel historisch waar, en inderdaad een teken van
verwording, die sindsdien nog veel erger is geworden, maar waar
vrijwel niemand waar ik weet van heb in Nederland enig zinnig
woord over geschreven of gesproken heeft.
------------------------------------------------------------
10.ix.84:
Ik heb haar Zinoviev's "Yawning Heights" cadeau gedaan met de
opdracht:
     By fools to be hated and fools to hate
     Let such be my motto and my fate
     Said the savage dean and it is one of the basic truths:
     For most grown-up men belong in the zoos
     As once grown up they've grown into yahoos.
plus something to the effect that educators should aim at
growing rational and reasonable people.

Haar = Jeanette. Het gedicht is van mij, maar de
eerste twee regels zijn van Swift (de "savage dean").
------------------------------------------------------------
11.ix.84:
Het is nu vrij duidelijk wat ik wel en niet kan als ik me niet
goed voel: Ik kan een uur of drie typen (want wat ik gisteren
schreef is niet zonder onderbrekingen geschreven), naar de Mensa
en terug wandelen, en dat is het dan - 's avonds ben ik dan
behoorlijk moe, en heb ik spierpijn in mijn bovenarmen van het
typen. Een gedeelte van mijn moeheid is natuurlijk het gevolg
van het gehoest, maar het blijft een redelijke indicatie van wat
ik bij machte ben - niet veel anders of meer dan een paar uur
per dag papier vullen.

Wel ... dat was een goed vooruitzicht van de jaren
1994-2012: Dát is wat ik kon, met moeite ook, en vaak met
diverse keren naar bed gaan overdag, en dat wás het. (Geen
dokter die er ooit naar keek of zelfs maar vroeg, m.u.v. dr.
Helen van Proosdij-Fertigova, die ik pas in 1986 leerde kennen.)
------------------------------------------------------------
Hier begint JN84-2:
------------------------------------------------------------
24.ix.84: [Een opdracht van mij in een kopie van "Yawning Heights":]
                                  ----
"I believe that the most pressing and the most human need is
to have an ideology: An explanation what the world is and should
be like, capable of inspiration and restraint; I believe that all
sane men are capable of understanding and appreciating rational
argument, if not usually capable of producing much themselves, at
any great scale; & yet I am forced by the facts to believe that
most men choose, manufacture & defend their beliefs by their fancies,
needs and desires.

By & large people do not believe what they rationally ought to
believe, nor do they disbelieve what they know they have no reasons
for, or reasons against. In the main people believe what they wish to
believe, & disbelieve what they desire were not the case. Most men's
reasoning powers are enslaved by their passions; most men's beliefs
are dictated by their fears & desires, & consequently most men at most
times & most places have been mostly deluded most of the time.

And let it be noted carefully that most human delusion is self-willed:
It is not that people cannot be reasonable and rational; it is that people
do not desire to be so.

Cromwell's plea "By the bowels of Jesus Christ, Bethinkest Thee
that Thou mayst be mistaken" is wasted upon most men: They
guide their lives & opinions by their passions; & their passions by
their selfish interest, their ignorance, & the imitation & fear of
others' opinions, of whom the same is true. Most societies are made
up of men mutilating & demeaning each other, for false ideas & false
reasons, & under pretense of doing good & being reasonable."
                                  ----
Ik gaf het als argument "why rational philosophy & science are
important" en met als konklusie dat "mankind lives & will live,
for some time to come, in precivilized times" & dat we deze alleen
achter ons kunnen laten indien mensen er, gemiddeld, in slagen
redelijker en rationeler te denken en te handelen.

Wel... 't lijkt me nog steeds te gelden.
------------------------------------------------------------
24.ix.84:
Eén manier om het onderscheid tussen mijn manier van praten en
redeneren en die van van anderen te onderscheiden is dat (i) ik
formuleer helderder, sneller, makkelijker, beeldender en amusanter,
en met meer begrip van achtergronden & contexten van meningen en
beweringen dan anderen - vergelijkenderwijs staan zij meer in het
duister dan ik; en (ii) ik ben zowel geïnteresseerder, feller en
intenser, als veel sterker aanwezig dan de anderen, maar ben aan
de andere kant een heel stuk non-persoonlijker: Ik ben i.h.a. het
meest in het onderwerp geïnteresseerd, en egocentrisch maar niet
egoistisch; terwijl (iii) mijn praten is moeiteloos, intuit-
ief ingegeven - uiteraard doe ik mijn best om helder, amusant,
instruktief, beelden en samenhangend te spreken, maar gegeven de
intentie & de daarvoor benodigde kombinatie van spanningn en
ontspanning gaat het vanzelf - it naturally flows: Ik hoef niet
naar woorden of ideeën te zoeken, want ze worden me gegeven; ik
hoef niet na te denken: Ik hoef me alleen af te vragen et voilà:
mes cerveaux me donnent ce que je cherche et ce que je voudrais
dire, sans aucune problème, sans aucune difficultés, et sans aucune
effort.

En zo is 't, en was het in feite vanaf mijn 18e op z'n laatst.
------------------------------------------------------------
24.ix.84:
De gesophisticeerde variant van "doe maar gewoon, dan doe je al gek
genoeg: "O no, we don't talk with the intellectually gifted or
the witty; we talk to them, to jeer and ridicule if we dare, but
always downward, so as to protect our precious bruised egos".

Hier ben ik vaak aan onderworpen geweest. In
dit geval was het een Engelsman, maar het is ook een feit dat
dit gedrag het meest in Nederland voorkomt, omdat of en dat de
Nederlanders verreweg het slechtst converserende volk is waar ik
weet van heb (en ik heb in 2 andere landen gewoond).
------------------------------------------------------------
24.ix.84:
En wat moet ik van de menselijke cultuur denken, bij zoveel
vreselijks? Persoonlijk heb ik er een vreemde verhouding tegenover:

Ik sta er middenin; ik beweeg me op de toppen ervan; het is het
belangrijkste en interessantste wat ik ken; maar juist omdat ik
dat denk, weet en voel ben ik een buitenstaander in de alledaagse
beleefde cultuur: Maar weinigen weten, willen of denken zoals ik;
maar weinigen hebben mijn prioriteiten; met maar weinigen heb ik
een interessant of bevredigend kontakt, wat mijzelf betreft.

En ik zie de hele menselijke cultuur zichzelf vergiftigen en
ten grave dragen, en zie dat de enige hoop rationele en redelijke
ideeën van rationele en redelijke mensen zijn - precies die ideeën
en die mensen die gedurende de hele menselijke geschiedenis vervolgd
en belachelijk gemaakt zijn. En hier zit ik.

In my present condition there's little else that I can do than to keep
thinking sensibly, and to be as rational and reasonable as I can, and
hope for the best,even though, as is normal, my hopes exceed my
expectations by far.

En dit is nog steeds zo - en ik ben de afgelopen 30 jaar niet
beter geweest dan ik in 1984 en
1985 was, en meestal een flink stuk
slechter.

------------------------------------------------------------
7.x.84:
Wat eerlijk is, is: Ieder mens is voor ieder ander mens in de
eerste plaatseen lust-object, en gewoonlijk verder niets - zo
zorgt de natuur voor het voortbestaan van de soort, en iedereen
laat zich leiden door zijn emoties (met enkele uitzonderingen:
Wie zich ethisch gedraagt laat zich inspireren door waarden,
wat heel wat anders, en behoorlijk zeldzaam, is). Verder gelezen:
Filip Müller's "Auschwitz Inferno", een ooggetuige verslag van
iemand die Auschwitz als Sonderkommando van diverse krematorium-
ploegen heeft overleefd.

't Blijkt dat mijn beeld van KZ's zeer adekwaat is. En hier
hebben we een wezenlijke vraag (p. 30-1):

"How was it possible, I often asked myself, for a young man of
average intelligence and normal personality to carry out the
unspeakable atrocities demanded of him in the belief that thereby
he was doing his patriotic duty, without ever realizing that he was
being used by perverted political dictators?"

Mijn antwoord daarop is niet vrolijk, maar wel feitelijk adekwaat:

zijn een aanzienlijke fractie van normale mensen in deze wereld:
't is mede menselijk om yahoo te zijn, zoals 't ook menselijk, maar
veel zeldzamer, is om humaan te zijn. En dat hoor je ook uit Müller's
verhalen, evenals uit de weinige van mijn vader: In de kampen bleven
uiteindelijk maar heel weinig mensen menselijkerwijs overeind,
en daar krijg je ook de namen van te horen: In dit boek Fischl,
Kaminski, Vladek en nog enkelen. Geen overleefde het.

NB dat ik alles wat ik schreef voor mijzelf
schreef, en dat er teveel is om hier te pogen te verhelderen.
Ik merk dus alleen op dat mijn vader meer dan 3 jaar en 9
maanden als politiek gevangene in Duitse concentratiekampen
overleefde, en dat zijn vader (mijn grootvader) vermoord is
in zo'n kamp, voor dezelfde misdaad ("politiek terrorisme").
------------------------------------------------------------
8.x.84:
En hoe, o hoe, komt deze fascinatie met een gezicht tot stand?!
Eén partieel antwoord is zonder enige twijfel: De meeste visuele
informatie die we opgeslagen hebben betreft gezichten, en er zijn
waarschijnlijk geen andere objecten die we beter en sneller
visueel decoderen dan gezichten. En uiteindelijk synthetiseer je er
diverse aantrekkelijke vormen uit, met signalen van eigenschappen
die je aanspreken. Wat dat laatste betreft: Ik heb een voorkeur voor
levendigheid & voor trots, en beide "karaktertrekkken" kunnen op
diverse manieren door een gezicht meegedeeld worden. Dit heeft ook
te maken met de driedeling sexueel/esthetisch/prachtig mooi (...)

Nov 15, 14: Waar ik het eerder over had (en dit zijn
kleine selecties uit lange fascinaties).
------------------------------------------------------------
9.x.84:
Gisteren vnl. gelezen, vooral in Finnegans Wake + Tindall's
comments. 't Is buitengewoon knap, en gelukkig zowel grappig
op iedere pagina als lopend: De assonanties, melodieën,
suggesties en klankrijkheid laten je vrij makkelijk geboeid
doorlezen, maar 't is evenmin literatuur als een kruis-
woordpuzzle proza is: Too contrived to be easily decipherable.

Dit is hier vnl. vanwege Joyce, en inderdaad heb ik Finnegans
Wake voor hooguit 1/3e gelezen: Teveel moeite
om de rest
met begrip te lezen.

------------------------------------------------------------
11.x.84:
Ik heb overigens een groot deel van de duitse TV-serie "Heimat"
gezien, een familie-epos van boeren dat zich uitstrelt van 1918-1965
of zo, heb ik begrepen.

De aflevering van gisteren eindigde in '47. De film (in totaal
16 uur) werd, ik geloof in Cannes, de hemel in geprezen door de
critici, en dat is terecht: Er wordt buitengewoon geloofwaardig
in geacteerd, meestal door amateurs (!), en het bijzondere van de
serie zit 'm, daarnaast en daarbovenop (goede acteurs, noodzakelijk),
in het niet-dramatische en niet-romantische, kortom, het niet-
aangedikte van de gebeurtenissen: Mensen reageren natuurlijk, en
de gebeurtenissen zijn grotendeels alledaags, zelfs indien dramatisch.
Als de duitse regering in Europa een beter beeld zou willen kreëren
van "de duitser" dan moeten ze de serie opkopen en gratis verspreiden.
------------------------------------------------------------
11.x.84:
Verder gisteren een axiomatisatie voorwaarschijnlijkheidsleer
opgesteld o.g.v. eerdere aantekeningen: A1. (En)(m(A)=n & n>=0).
A2. m(A)=m(A&B)+m(A&-B) A3. m(A)=m(A&A) A4. m(A&B)=m(B&A)
A5. (EV)(A)(m(A)=m(A&V)). Dit formaliseert het maat-begrip en
garandeert een BA. Waarschijnlijkheid volgt d.m.v. de definities voor
conditionele en absolute w.s.: p(A/B)=m(A&B)/m(B) en p(A)=
m(A&V)/m(V). Hieruit + A1-A5 volgen de axioma's voor WS in
zowel absolute als conditionele vorm (NB dat p(A)=m(A/V) voor
alle A). Hier ben ik tevreden over: Het justificieert en
interpreteert waarschijnlijkheid en conditionalisering, en
het is elegant. Bovendien maakt het alle regels voor PL geldig,
en kun je de paradoxen van de implicatie prachtig te lijf m.b.v.
het theorema: p(B/A)=1 IFF p(A --> B)=1 & ~(p(A)=0) - ergo, ex
nihilo/falsitur nihil fit, ook al is de implicatie geldig: de
gevolgtrekking niet, want die kan niet eens gemaakt worden,
aangezien delen door 0 uitgesloten is.

Ik weet niet wat ik hier nu van denk, maar de fundamentele
gedachtengang - defininieer p(A) in termen van
m(A) - was
zinnig (en niet origineel).

------------------------------------------------------------
11.x.84:
Gisteren heb ik ook mijn aantekeningen van 78 doorgelezen,
althans gedeeltelijk, en mijn brieven aan Stephanie van '73/'74.
Ik ben weinig veranderd in mijn houdingen tegenover vrouwen.

Ik vermoed dat de brieven die ik aan Stephanie schreef in 1974
verdwenen zijn. Ook denk ik nu dat ik wat meer
veranderd was,
al in 1984, dan ik toen dacht.

------------------------------------------------------------
12.x.84: [Over een vrouw die ik kort kende en mocht, maar niet verder:]
Ik vind haar aardig; ik heb op e.o.a. manier persoonlijk contact
met haar, inclusief geamuseerde blikken van verstandhouding - en ik
kan zien hoe zij ziet dat ik zie hoe zij haar uiterlijke charmes,
vriendelijk, maar beslist en afstandelijk, gebruikt op de klandizie:
ik vind het emotioneel prettig om met haar om te gaan en met haar te
praten: Kalm, vriendelijk en geïnteresseerd, prettig, en met weders-
zijdse goede wil & interesse, en gekruid met een vleugje sex; ik
vind het esthetisch & sexueel (twee dingen: Mijn esthetische gevoelens
beginnen in mijn hersens, mijn sexuele idem in mijn klieren) prettig
om naar te kijken - kortom: Aardig, perceptief, mooi, geïnteresseerd
& interessant, en heel prettig in de omgang. Alles telt, maar het
laatste is heel belangrijk, en, vermoed ik, één van de hoofd-
redenen om liever met vrouwen dan met mannen om te gaan: Ik heb
nooit competitie-gevoelens met of van vrouwen, en een zeer
fundamentele beschermende, gecharmeerde, geïnteresseerde gevoelens
voor hun welbevinden. Uiteindelijk heeft dit alles met sex te maken,
maar in een veel bredere betekenis dan normaal: Vrouwen zijn voor
mannen veel interessanter als partners. (Wat dit betreft ben ik er zeker
van dat in vrijwel alle omstandigheden een goed team bestaande uit
twee mannen of twee vrouwen, en dit door natuurlijke
complementariteit, het opvangen van elkaars tekorten en het aanvullen
van elkaars kwaliteiten - en met "goed team" bedoel ik niet noodzakelijk
mensen die intens van elkaar houden, maar mensen die elkaar mogen en
respekt voor elkaar hebben: If I have to travel around the world with one
man, let it be a woman.)

Ja, dat denk ik nog steeds. (En nee, ik heb het hier niet over homofielen
of transseksuelen: daar zijn
er relatief weinig van, en ik hoor er niet toe).
------------------------------------------------------------
14.x.84: [Over ziek zijn:]
Terug met 'n kilo of 20 boodschappen was ook behoorlijk pijnlijk
voor m'n armen (het echte-blauwe-plekken-gevoel), en bij Mary (toch
niet meer dan enkele 100-en meters) kwam ik zwaar zwetend binnen.

Ik ben gisteren dan ook maar weer thuis gebleven, enigszins met
angst en beven, want dit zijn toch wel tekenen dat ik me geforceerd
heb. 's Avonds kon ik nauwelijks de trap opkomen en was dood- en
dood-op, en kreeg volgens mij een flinke temperatuur, die na ca.
een 1/2 uur weer zakte. Ik heb ternauwernood gezweet, en dat was
een hele opluchting, en ben nu weer enigszins bijgespijkerd, maar
nog steeds voorzien van pijn in m'n benen en een duidelijk gebrek
aan energie (wat vrij makkelijk te meten valt door het gemak waarmee
ik de trap opklim). Verder maar weer gelezen (wat overigens 's avonds,
met aanzienlijk toegenomen moeheid behoorlijk moeilijk was): Morishima's
"The economic theory of modern society"; Rescher's "Leibniz"; Horowitz
Ed. "Marx and modern economics" en Bunge's "Causality").

Dit is vooral opgenomen om te laten zien dat de ziekte nog steeds bestond.
Wat "de trap" betreft: Ik leefde in
een - duur - huis met twee verdiepingen.
------------------------------------------------------------
18.x.84: [Over verschillende soorten intelligentie:]
Met Agnethe praten is o.a. daarom soms leuker: Ze is écht
intelligent (Pim's intelligentie is reëel, maar heel sterk van
het vaardigheidstype, & 't verschil tussen vaardigheid en,
tsja, fantasie, inzicht is kort duidelijk te maken m.b.v.
't onderscheid tussen een moeilijkheid (een willekeurige
vraag zonder voorgegeven beantwoordingsstruktuur), een
puzzle (een welbepaalde vraag in een raamwerk van regels en
veronderstellingen die een volledige beantwoordingsstruktuur
bieden) en een probleem (een moeilijkheid waarbij een puzzle-
struktuur bedacht moet worden):

Veel mensen met wiskundig/analytisch vermogen zijn vaardige
puzzle-oplossers, maar slechte of minder vaardige probleem-
oplossers: Hen ontbreekt de fantasie. En iemand die dat vermogen
tot, ik zal maar zeggen, heuristisch verantwoord rationeel
fantaseren wél heeft, heeft het algemeen, en niet beperkt tot
één gebied, zij het dat iedereen natuurlijk z'n sterke en zwakke
punten, en z'n preferenties en afkeuren heeft.

Ja - en Agnethe was duidelijk intelligenter dan Pim.
------------------------------------------------------------
19.x.84: [Over informatie over orthomoleculaire geneeskunde:]
Het bewuste boek was niet te vinden, maar  er was wel Earl
Mindell's "Vitamin Bible", en daar staan een boel interessante
dingen in:

B en E zijn inderdaad de vitamines die ik nodig heb, in de eerste
plaats; "muscle soreness" dient bestreden te worden met "vitamin E,
400 to 1000 iU taken one to three times daily"; vit B is inderdaad
een energie-gever, etc. etc. Kortom, ook met de vitamin en had ik
gelijk: Ik behoor volgens Mindell (afgezien van mineralen & calcium,
me beperkend tot vit) in de eerste plaats B, C en E nodig - precies
wat ikzelf effektief bevonden heb. En wat betreft de hoeveelheden
(waar ik, vooral wat E betreft, wat ongerust over was): De hoeveel-
heden kunnen veel en veel hoger (ik neem aan dat ik dat mag geloven,
aangezien 't boek meer dan een miljoen copieën telt, en geschreven is
door een farmacoloog.)

NB dat dit het eerste systematische boek
over het nemen van grote(re) hoeveelheden vitamines en mineralen
was dat ik vond, en dit was in oktober 1984. In feite werd het
nemen van aanzienlijke hoeveelheden vitamines pas enigszins
populair in Holland rond 1990. En Mindell was voor mij adekwaat,
al vond ik later twee/drie boeken die meer theorie gaven: Linus
Pauling's "How to live longer and better" en Pearson and Shaw's "Life
Extension", in 2 redelijk dikke delen. Ook denk ik nog steeds dat
orthomoleculaire geneeskunde een legitieme vorm van geneeskunde is,
al worden daar ook fouten in gemaakt - en ik heb er duidelijk méér
aan gehad dan aan alle normale geneeskunde.
------------------------------------------------------------
20.x.84: [Over vitamines:]
Ik wou het over de vitamines hebben, want dat is wel verbazend.
In de eerste plaats: Ik heb gisteren B, C, E, mineralen +
vitamines en lecithine genomen, en ik heb me in tijden niet zo
goed gevoeld. (..)

In de derde plaats: Ik heb gisteren vrij veel gedaan (en ook nog
een band gekocht en mijn fiets gerepareerd) en gelopen, maar 't
meest verbazende was de terugtocht van de Melkweg, om 1/2 12 's
avonds: Net als in London, in de lente van vorig jaar, toen ik
net daarvoor bij toeval, bij Stephanie (how much I owe, love, and
care for that woman!), op B & E stootte, loop ik werkelijk als een
kievit: Snel, zonder de minste of geringste pijn of moeite, in
precies 1 kwartier van de MW tot de voordeur.

Het aantal keren dat ik dezelfde weg, dood- en dood-moe, met
spierpijn in m'n benen, m'n armen, m'n schouders, en met zweet
tappelings van de rug en de buik af lopend, iedere stap moeite
kostend, heb gelopen is bijzonder groot, en mijn vergelijkings-
materiaal dus uitstekend.

Ja, inderdaad - en het zijn dit soort
ervaringen, waarvan ik er toch heel wat van gehad heb,
naast de algemene bevinding de afgelopen dertig jaar dat
ik me minder slecht voel met vitamines + mineralen in
behoorlijke (orthomoleculaire) doses, die mij een tamelijk
sterk voorstander van orthomoleculaire geneeskunde hebben
gemaakt - en dit is bovendien geheel afgezien van de vele
corrupties die ik 25 jaren later in medicijnen en psychiatrie
moest konstateren.
------------------------------------------------------------
21.x.84: [Over vitamines:]
't Verschil tussen voor en na vit is zó groot dat ik wel moet
accepteren, samen met mijn eigen ervaringen, dat 't waar is dat
B en E mij belangrijk helpen, zowel wat energie (vooral B, heb
ik de indruk) en wat spierpijn (vooral E, heb ik de indruk) betreft.
En NB Mindell beweert precies wat ikzelf, proefondervindelijk en
zonder enige autosuggestie, heb uitgevonden.

Ik ben dus zeer tevreden, want dit kan een essentieel verschil in
mijn lichamelijke capaciteiten en (dus) mijn psychologisch welbevinden
betekenen.

Jawel - en dit ging door tot 1988: Het ging voortdurend,
hoewel aarzelend en langzaam vooruit, totdat het gehele

proces kortgesloten werd door vier jaar slaapgebrek. Daar kom ik
later op terug. Hier alleen iets over autosuggestie: Ik denk
inderdaad dat dit voor mij geen of een kleine rol gespeeld
heeft, eenvoudig omdat ik geen enkel geloof had in vitamines
totdat ik ze probeerde, en ik ook heel weinig suggestibel ben.
------------------------------------------------------------
25.x.84: [Over mensen:]
De eenzame cynicus die een idealist met een gouden hart
is. Zou dat nou een geliefd mannelijk zelfbeeld zijn, evenals de
zelf-opofferende, duldzame, en zorgzame gesmade vrouw die ook al
een gouden hart vol idealistische principes bezit een geliefd
vrouwelijk zelfbeeld?

't Heeft er veel van weg, evenals dat 't menselijk gedierte, om
't optimistisch te houden, niet zozeer rationeel als wel romantisch is:
All human forces are forces of (self-)love, mainly à la Rochefoucauld.
------------------------------------------------------------
26.x.84: [Over vitamines:]
En ik blijf me uitstekend voelen met vitaminen: Ik ben minder en
minder snel moe, en ik heb vrijwel geen spierpijn overdag, en nu ook
niet meer bij het opstaan. Bovendien loop ik veel makkelijker, langer
en sneller, en sta met meer gemak. En uiteraard voel ik me
psychologisch prettiger (...)
Kortom, sinds ik ziek ben was dit 't beste jaar (...)

Wel degelijk, veruit ook. 1985 was nog beter, en 1986 en 1987 ook,
al werd ik nooit gezond: Het ging wel degelijk
een heel stuk minder
slecht.

------------------------------------------------------------
26.x.84: [Over uitnemende mensen:]
Each living being is a point of view of nature, which compasses
each and all, and supreme human beings are supremely capable to
comprehend, reflect and formulate such points of view.
------------------------------------------------------------
31.x.84: [Over epifanieën:]
Overigens, 't Shorter Oxford Dictionary geeft: Epiphany =
manifestation of a superhuman being, en ik vind dat een goede
term voor hoe ik af en toe door vrouwelijke schoonheid geraakt
word (en hier hebben we een interessant punt: Ik heb dat niet
voor mannen, maar 't is te hopen dat vrouwen 't wel voor mannen
hebben: Hier klieft het esthetisch universum zich (min of meer,
voor de meerderheid) in tweeën langs biologische lijnen.
------------------------------------------------------------
1.xi.84: [Over de wereld:]
In Ethiopië zijn 7 miljoen mensen aan het doodhongeren; in Engeland
staken de mijnwerkers voor de 7e maand, geloof ik, en zijn er
voortdurend felle straatgevechten tussen mijnwerkers en politie;
in Chili was er gisteren een nationale staking, ook weer met veel
geweld; in Polen is gisteren het lijk van een priester die Solidariteit
steunde, Popieluszko o.i.d., gevonden: Ontvoerd en vermoord door "een
fout van de geheime dienst"; in Amerika wordt over een paar dagen
een half-seniele machtswaanzinnige als machtigste man ter aarde gekozen:
Top-yahoo elected by a moral majority of yahooos; in Rusland wordt er
weer stuivertje gewisseld in de opvolgingsstrijd in het Kremlin; in
Israël zijn gisteren een bus vol israëlische arabieren opgeblazen door
een joodse verzetsgroep enz. enz. enz. Wat een wereld.

NB dat dit van vóór 1989 is en - afgezien van mijn eigen waarderingen -
gewoon gebaseerd op "het alledaagse nieuws"
was, dat mij vnl. bereikte
via de NRC en de BBC WS.

------------------------------------------------------------
11.xi.84: [Over waarschijnlijkheid:]
Bijv. de volgende waarschijnlijkheidstheoretische semantiek voor
predikaat-logika:
     1. pr(x e A)             =df   pr(A)
     2. pr((Ex)(x e A))=1  =df   pr(A)>0
     3. pr((Ex)(x e A))=0  =df   pr(-A)=1
     4. pr((x)(x e A))=1   =df   pr(A)=1
     5. pr((x)(x e A))=0   =df   pr(-A)>0
     6. pr(a=b)=1            =df   pr(xea IFF xeb)=1
     7. pr(a=b)=0            =df   pr(xea IFF xeb)=0
     8. pr(x e a)=1           =df   aRx
     9. pr(x e a)=0           =df   -aRx
Dit geeft een tweewaardige semantiek, inclusief mooie principes als
     pr((x)(Ax-->Cx))=1    IFF pr(A-->C)=1 iff pr(A&-C)=0
     pr(C|A)=1      IFF pr( (x)(Ax-->Cx) & (Ex)(Ax))=1

Ik neem het maar over. Wat ik er nu van denk weet ik niet, maar één
of twee problemen (waar ik me in 1984
heel wel van bewust was) zijn
dat (i) de pr(.) formules zijn
gewoonlijk zonder kwantoren en (ii)
veronderstellen constanten
en variabelen. Ook betekent "R"
"representeert". Maar de gegeven
axiomaas zijn waarschijnlijk
inconsistent.

------------------------------------------------------------
11.xi.84: [Over boeken:]
Andere interessante boeken die ik me de laatste dagen
aangeschaft & gedeeltelijk gelezen heb: Menger, "Morality,
Decision & Social Organization"; Chellas, "Modal Logic";
Tatarkiewicz "A History of Six Ideas"; Maeda, "Kontinuierliche
Geometrien"; en Martin Ed. "Truth and the Liar Paradox" (en
ook hierover heb ik veel interessants, relevants & bruik-
baars te melden).

Ik vermeld het maar: Ik bleef nog lezen en boeken kopen,
inderdaad ondanks mijn aanzienlijke armoede en (studie-)

schulden.
------------------------------------------------------------
11.xi.84: [Over 1967 vs 1984:]
't Blijkt 17 jaar in de lucht te zijn blijven hangen minstens in de
volgende oppervlakkige zin: Zoals 't er toen uitzag ziet het er nu
nog ongeveer uit (maar: Minder mini-rokken; minder pan-cake;
minder-zichtbare haarlak). Toch zijn 17 jaar een lange tijd -
't is even lang van 67 tot 84 als van 50 tot 67, of van 33 tot 50,
en ik heb de indruk dat er veel meer over is van 67 in 84 dan van
50 in 67, of van 33 in 50. Dat is interessant, en ik vermoed dat
mijn indruk (op vele niveaus: Mode, sociale ideologieën,
statistische gegevens etc.) goed klopt. Sociologisch & psychologisch
zou hierover veel interessants te zeggen zijn.

Ja, inderdaad - maar ik hoor of lees er zelden of nooit iets over.
Hoe het zij, in de volgende 17 jaar, van 1984
tot 2001 veranderde
er veel, en ook in de 13 jaar sindsdien.
(En ik had het in 1984
vooral over Amsterdam.)

------------------------------------------------------------
11.xi.84: [Over mijzelf vs anderen:]
Nooit ben ik iemand als ik tegengekomen, en dat geeft te denken.

Er staat meer, maar het is een feit, en is sindsdien ook niet gebeurd:
Alle anderen waren minder intens
of minder intelligent. (NB: ik heb
het over "tegengekomen":
ik ken er enkelen uit hun boeken, maar
kwam ze nooit tegen,
dat ook altijd onmogelijk was: allemaal dood).
------------------------------------------------------------
11.xi.84: [Over vrouwen:]
Maar ik had 't over vrouwen. Ik ben nu al maanden lang
celibatair, en 't bevalt me uitstekend, om eerder gegeven redenen:
Te ziek, en te weinig persoonlijke & intellektuele interesse in de
vrouwen die ik tegenkom. Dat zijn goede redenen, en ik ben tevreden
over de konsekwenties ervan.

Ja. NB dat de voornaamste reden mijn ziekte is, en vervolgens gebrek
aan echte persoonlijke & intellektuele
interesse.
------------------------------------------------------------

3. Nawoordje bij dit deel

Dit was het tweede deel van een uittreksel van mijn journaal voor 1984.
Het eerste staat hier in Nederlog: Autobio 1984 - deel 1: Tot September
1984.

Ook zijn alle autobiografische delen die ik sinds begin 2013 schreef
ook hier te vinden, gewoonlijk in iets verbeterde vorm, en is het de
bedoeling om als ik dit af heb (in ieder geval tot 1996) het geheel
gedeelelijk te herschrijven. Maar dit is van later zorg.

Er volgt nog één deel voor 1984.

---------------------------------
P.S. Dec 21, 2014: Ik heb de delen uit 1984 blauw gemaakt, en ben
iedere alinea uit 1984 begonnen met twee geïtaliceerde woorden.

 


About ME/CFS (that I prefer to call M.E.: The "/CFS" is added to facilitate search machines) which is a disease I have since 1.1.1979:
1. Anthony Komaroff

Ten discoveries about the biology of CFS(pdf)

2. Malcolm Hooper THE MENTAL HEALTH MOVEMENT:  
PERSECUTION OF PATIENTS?
3. Hillary Johnson

The Why  (currently not available)

4. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf - version 2003)
5. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf - version 2011)
6. Eleanor Stein

Clinical Guidelines for Psychiatrists (pdf)

7. William Clifford The Ethics of Belief
8. Malcolm Hooper Magical Medicine (pdf)
9.
Maarten Maartensz
Resources about ME/CFS
(more resources, by many)       home - index - summaries - mail