Prev-IndexNL-Next

Nederlog

November 2, 2014
me+ME: Autobio 1984 - deel 1: Tot September 1984
Sections
Introduction

1. Inleiding
2. 1984 - deel 1: Tot September 1984
3. Nawoordje bij dit deel

About ME/CFS


Introduction:

This is a Nederlog started on September 7, 2014. This is not a crisis file and the rest is both in Dutch and in English, since it is part of my autobiography, and for the years 1984 and 1985 I have long journals, kept in both languages, depending on my mood, of 260 or more closely typed pages each.

The rest is explained in part 1, in Dutch.
1. Inleiding

Een tamelijk belangrijk probleem dat ik heb voor de jaren 1984 en 1985 is dat dit twee jaren waren waarin ik alleen woonde; herstelde van de terreur van 3 jaar op de Nieuwe Keizersgracht; meende te herstellen van de ziekte die ik sinds 1.1.1979 had met hulp van vitamines [1]; tamelijk veel deed, al was ik nog ziek, en veel mensen ontmoette; en over het geheel - en dit is het probleem - vier multos heb met samen ruim 500 paginaas dicht op elkaar getiepte A4 paginaas, die mijn journaals voor die twee jaren vormen.

Dit is een probleem omdat het veel tekst is (ik vermoed minstens duizend paginaas in druk) en omdat ik het onmogelijk volledig kan publiceren gezien zowel de lengte als - gedeeltelijk - omdat het te persoonlijk is, niet alleen over mij (daar is overheen te komen, en ik zeg en schrijf altijd wat ik denk, of zeg en schrijf niets) maar ook over anderen, en ik ben niet van plan die toestemming te vragen, zodat ik niet of weinig over ze zal schrijven.

Wat ik dus heb besloten te doen is het geheel door te lezen, aan te tekenen wat ik citeren wilde, en deze citaten overnemen. Deze volgen hieronder, en het geheel zal, ondanks het feit dat het maar een klein deel van mijn journaal bevat, langer van opzet zijn dan de voorgaande delen: ik vermoed dat ik circa 4 delen van zo'n 65 à 75 Kb nodig heb voor een zeer inadekwate samenvatting van de jaren 1984-1985 voor mij.

Maar vooraf een algemene inleiding over 1984 en 1985, omdat deze jaren nogal op elkaar lijken, en ook afwijken van de voorgaande en volgende jaren.

In de eerste plaats: Anna en ik waren uit elkaar gegaan eind 1983 op basis van een ingewikkelde argumentatie, die in mijn geval vooral, hoewel lang niet alleen, neerkwam op de overweging dat we allebei 5 jaar ziek waren zonder enige hulp te ontvangen van wie dan ook, behalve het huis op de Nieuwe Keizersgracht, dat we vanwege onze ziekte kregen, maar waar we drie jaar in geterroriseerd en uit de slaap gehouden werden door een volkomen krankzinnige schoft, waar alweer niemand ons tegen hielp, en dat we dit eenvoudig niet konden volhouden, want geen van beiden kon voor de ander zorgen, terwijl ik zelf daarnaast sterk wilde dat Anna, die wel zeer intelligent en heel mooi was, maar niet goed sprak, béter met mij kon spreken dan ze deed.

We waren echter nog niet voorgoed uit elkaar en daardoor en in verband met mijn ziekte, ging ik de eerste helft van 1984 geen andere verhoudingen aan, al zag ik wel een stuk of zes vrouwen enkele keren bij mij thuis, en sommigen vele keren, zonder dat dit op een verhouding uitdraaide, en inderdaad ook zonder dat ik op iemand verliefd werd.

In de tweede plaats: De gruwelijke ellende - drie jaar lang te weinig slaap, drie jaar lang moorddreigingen en aanvallen van een gek, niemand die wat deed, al wist iedereen die erbij betrokken was dat we allebei ziek waren - hadden zowel Anna als mij meer aangegrepen dan we dachten, en voor mij was het zeker zo dat ik in 1984 en 1985 probeerde te herstellen en bij te slapen, en ook niet studeerde, d.w.z. ik volgde geen enkel college en deed geen enkel tentamen, al bleef ikzelf natuurlijk wel doorlezen in filosofie, logica, wiskunde etc.

Een hele voorname komponent daarbij was mijn zeer grote walging van de UvA: Ik had leren inzien dat geen van mijn docenten bij filosofie, met uitzondering van Jon Dorling, die een Engelsman was, ook maar iets voorstelde; ik wist dat ze allemaal verdomd weinig deden, niets publiceerden, en veel verdienden; en de studenten had ik ook moeten leren zien als over het algemeen domme mensen die alleen maar meededen met de mode, en daarvan ook profiteerden, omdat ze veel minder hoefden te doen en te kunnen dan nodig was geweest aan een behoorlijke universiteit - maar vrijwel geen student (afgezien van natuurkunde, scheikunde en biologie) was werkelijk geïnteresseerd in wetenschap: wat ze wilden was een doktoraal diploma om geld mee te verdienen.

In de derde plaats: Ik had nu een goede woning, al was die feitelijk érg duur voor een man alleen; ik had geen verplichtingen meer; en ik besloot het ervan te nemen, en deed dat ook, althans voorzover dat mogelijk was, want ik was ook nog steeds ziek. Maar  vooral dankzij de vitamines (echt de enige zinnige verklaring [2]) ging het vrij snel een redelijk stuk beter, en ik deed redelijk veel in 1984 en 1985 dat ik daarvoor en daarna niet meer deed of veel minder (en vanaf 1988 ook niet meer kon): ik ging vaak naar de Melkweg, waar ik gratis inkon, omdat mijn broer en een stel vrienden er werkten; ik dronk regelmatig alkohol, al werd ik nooit dronken; ik had redelijk wat vriendinnen, in korte tijd, maar ging met geen ervan naar bed, al zal dat sommigen teleurgesteld hebben, omdat ik ziek was en niet verliefd op ze was; ik tripte redelijk wat, omdat dit me beter deed voelen, de wereld verfraaide, en overigens weinig indruk op me maakte [3]; en ik praatte met heel veel mensen, vooral in de Melkweg, waarbij ik ook, vele tientallen malen, vanwege de kracht van mijn conversatie in ieder geval, maar niet terecht, voor "geniaal" werd uitgemaakt. (Dat kón niet kloppen, vond en vind ik, omdat ik toen vrijwel niets gepubliceerd had, en geheel geen eersteklas werk had gemaakt. Maar het is wel waar dat ik een zeer onnederlandse conversatie heb, en zeer veel wist en weet, en uitzonderlijk brede belangstellingen had en heb.)

In de vierde plaats: Ik was 34 en 35 in deze jaren, en ik was werkelijk volwassen - wat o.a. betekent dat ik het nu, dertig jaar later, gewoonlijk nog steeds eens ben met wat ik toen schreef, dacht en konkludeerde. In feite zie ik niet veel verschil tussen mijzelf toen en mijzelf nu, althans wat betreft mijn eigen uiterlijk (mijn haar is wat grijzer en wat korter, maar overigens ben ik ook uiterlijk héél weinig veranderd), en vrijwel hetzelfde geldt voor mijn innerlijk (behalve dat ik nu een stuk pessimistischer ben dan toen, en ik heb inderdaad héél veel meegemaakt dat daar aanleiding toe geeft): ik denk nog steeds zo na als ik toen ook deed, ook op basis van dezelfde - logische, wetenschappelijke, rationele - beginselen, waarvoor ik dan ook heel veel gelezen heb om ze te vinden en te proberen ze rationeel te funderen.


Dit wil niet zeggen dat ik over alles hetzelfde denk of voel, maar ik denk en voel wel heel soortgelijk (en de soort is zeer zeldzaam, moet ik helaas ook opmerken). In feite geldt iets dergelijks voor de voorgaande jaren tot 1970, maar het is een feit dat ik daarin in ieder geval duidelijk jonger ben, en ook een feit dat ik het met iets meer oneens ben, al leek ik op mijn 20ste al meer op hoe ik er op mijn 35ste aan toe was dan enig ander mens waar ik weet van heb (en ik denk nu ook, en sinds ca. mijn 30ste, dat ik een zelf heb in een soortgelijke zin als ik een lichaam heb - was dat anders geweest, dan was ik bijvoorbeeld veel meer veranderd dan ik feitelijk deed).

In de vijfde plaats: Omdat ik voornamelijk citeer, in tijdsvolgorde ook, en ik behoorlijk
veel Engels schreef, eenvoudig omdat ik daarin even makkelijk schrijf als Nederlands,
is er een flink deel Engels in de citaten die volgen.

2. 1984 - deel 1: Tot September 1984

Ik begin de nu volgende uitgebreide citaat uit mijn zeer uitgebreide journaal voor 1984
op 14 maart en merk op dat de citaten uit 1984 allemaal blauw zijn, en per alinea met twee geïtaliceerde woorden beginnen
----------------------------------------------------------------------------------------------

14.iii.84
What are my present intellectual projects?

 1. Natural Philosophy
 2. Essays on Something
 3. The Philosophy of Henry Miller
 4. On Hazlitt
 5. Epigrams
 6. Some Extensions of Propositional Logic
 7. Journal
 8. Doctoraal/Studie
 9. Mathematics
Music      Letters       Shows    Exhibitions
Film        Museums    Social    Events
Books      Visits
Papers     Café's
 1. On Quantum-Logic
 2. On Probability (e 1)
 3. On Politics (e 2)
 4. On Reasoning (e 2)
 5. A System for “Is"
 6. On Free Will

In feite is dit ook waar ik ben blijven steken, al heb ik een
deel gerealiseerd op mijn site. Maar in feite ben ik niet veel verder
gekomen met de meeste dingen dan ik in 1984 al was: 1986-1991
werden aan Jolanda besteed, al schreef ik wel behoorlijk veel notities,
en sindsdien was ik te ziek en te zwak t/m 2012.
----------------------------------------------------------------------------------------------
21.iii.84:
Bovendien voelde ik me uitstekend en besloot een lange wandeling
te maken: Prinsengracht, Leliegracht, Koninklijk Paleis, NZ Voorburgwal,
Singel, Reguliersbreestraat, Rembrandtplein, Utrechtsestraat, Keizersgracht,
een dwarsgracht, Lijnbaansgracht, Rijksmuseum, Vondelpark (via Nassaukade),
Kattelaantje, Jan Pieter Heijestraat, Kinkerstraat, Elandsgracht, Prinsengracht.
Ik deed er ruim 2 uur over; liep vrijwel zonder moeite, zij het wat zweterig
(...) en had geen spierpijn - en heb dat trouwens tot vandaag (22.iii) niet gehad.

Dat is dus een bijzonder grote verbetering t.o.v. vroeger: Misschien dat ik
deze afstand wel had kunnen overbruggen op sommige momenten de afgelo-
pen vijf jaar, maar niet zonder moeite, niet zonder pijn, en zeker niet
zonder daarna 3 dagen - minstens! - ziek en met pijn in bed te liggen. En ik kan
het  aan niets anders dan vitamines toeschrijven, terwijl me dit ook be-
hoorlijke confirmatie lijkt te geven dat de vitamines niet puur sympt-
oom-bestrijdend zijn, maar wel degelijk een deel van de wortel van de
ellende bestrijden.

Reden: Ik heb verschillende klachten (malaise, spierpijn, toegenomen ellende
na inspanning, zweten) die hoogstwaarschijnlijk één oorzaak (oorzakencomplex)
hebben. De vitamines schijnen alle klachten grotendeels (niet geheel, tot nu toe)
op te heffen, en dat is veel beter te rijmen met oorzaaks- dan met symptoom-
bestrijding.

Dat was dus 30 1/2 jaar geleden. Sindsdien heb ik niet meer
zolang kunnen lopen....no way.
----------------------------------------------------------------------------------------------
27.iii.84:
And I must definitely, and fast, make up my mind about what I want to do:
Attack the university, or leave them be, and bow away, smiling ironically
if I can. It seems best for my health, mental & physical, to bow out. Use them
if you can, but don't fight them, nor tell them what they are if they
can hurt you. And man's inhumanity to men is the gospel the history
books teach. It is difficult to accept and live on the belief that
only few people are rational and reasonable, and that, at least as
people are educated, few are capable. Who is not dishonest where it
concerns his own interests? Who does hold his beliefs rationally, on
the basis of the available evidence, and can do so impartially?
But if so, how can one hope to create a reasonable and rational so-
ciety, if most men are not, nor are inclined, nor are capable of be-
ing reasonable and rational? The best one can hope, until there are
better systems of public education, is protection of men against the
inhumanity and negligence of other men. To do good is to prevent evi
l.

NB dat ik 3 jaar lang met moord bedreigd en met terreur
vervolgd was op de Nwe Keizersgracht, waar ook niemand mij
hielp, al kreeg ik uiteindelijk gelijk van de rechtet, en al waren Anna
en ik daarnaast ziek.
----------------------------------------------------------------------------------------------

1.iv.84:
Wat denk ik over mijn met verhouding met Anna? Waarom is het misgegaan?
Waarom is het goed gegaan? Ik heb sterk het gevoel dat het nog steeds niet
uit is - we zien elkaar weliswaar niet, maar dat is een pauze. Ik wou, ik wou
dat we goed met elkaar konden praten. Als je het in maat & getal wilt vangen:
Aantrekkelijkheid = uiterlijke aantrekkelijkheid.intellectuele overeen-
stemming (2x: naar capaciteit en gebruik).sexuele overeenstemming.ethische overeenstemming.emotionele overeenstemming, oftewel A=U*I1*I2*S*E1*E2.

Nou ja. Maar vrouwen. Mijn leven draait inderdaad om vrouwen en theo-
rieën: Ik ben in beide gepassioneerd geïnteresseerd. Waar gaat het me
in mijn passie voor vrouwen om? Het simpelste deel van het antwoord is:
Ik vind ze mooier om te zien en prettiger in de omgang. Maar waar
het uiteindelijk om gaat is (n) verhouding(en) met (n) mooie vrouw(en)
met optimale intellectuele, sexuele, ethische en emotionele overeen-
stemming, waar "overeenstemming" zowel "overeenkomst" als "aanvulling"
kan betekenen.

Van deze termen zijn vooral intellektuele en emotionele overeenstemming
moeilijk zinnig meetbaar, en zeker niet op één dimensie. Maar zelfs als
je er in slaagt alles meetbaar te maken zit je nog met de vraag: Wat
zegt het allemaal? Want hoe vat je de beleefde kwaliteit van de rela-
tie? En wat de beleegde kwaliteit betreft: Ik ben met verschillende
vrouwen om verschillende redenen (on)gelukkig geweest.

Maar wat fascineerde mij in de vrouwen waarmee ik samengewoond heb?
Waarom was het prettig met hen samen te zijn? Uiteindelijke de intellekt-
uele, emotionele en sexuele overeenstemming, gegeven een minimum aan
aantrekkelijkheid en ethische overeenstemming. En hoewel het me nog
steeds niet gelukt is om een vrouw te vinden waar die overeenstemming op
alle 4 punten ("intellektueel" 2x: capaciteit en gebruik) hoog is ken
ik wat 2 punten betreft buitengewone voorbeelden: Stephanie in intel-
lektueel opzicht; Anna in sexueel opzicht.

Ik was nog 33 toen ik het bovenstaande schreef. Er staat zeer
veel meer in mijn journaal over mijn verhoudingen, maar het boven-
staande is redelijk algemeen.
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.iv.84:
(...) I walk quite effortlessly, and without having to pay afterward in terms
of pain and misery.

Dit is overgenomen omdat (i) ik sinds 1988 niet meer moeiteloos
liep, en (ii) omdat dit duidelijk het belang van PEM aangeeft, meer dan
16 jaar voordat ik erover wist.
----------------------------------------------------------------------------------------------
9.iv.84: [Een droom, over Edith B:]
Wat ik me herinner is de totale wederszijdse vreugde met elkaar en het
totale wederszijdse begrip: Ik voel me volledig met haar, en (ver)volmaakt:
Er is niets wat ik moet onderdrukken; er is niets dat me niet bevalt; haar
zien is vreugde en vriendschap voelen; schoonheid en gratie zien; en begrip
en onszelf delen. Alles is perfekt, volmaakt en vreugdevol, als ik haar
zie, wanneer ik haar hand pak of haar omarm of optil, wanneer ze naar
me lacht. Zoals ik het nu schrijf voelde ik 't terwijl ik droomde, voortdurend:
Eindelijk hadden we elkaar gevonden; eindelijk volledig gemaakt.

Dit was een droom (in véél groter detail in mijn journaal) over
Edith, op wie ik in 1967, nog op mijn 16e, zeer verliefd was geworden.
Het bovenstaande is vrij duidelijk, en het is ook interessant dat het de
derde droom is die ik me herinner - op mijn 33ste. In de 31
jaar sindsdien heb ik nog zo'n drie herinnerde dromen, en dat is het -
al vind ik het ook niet erg om in een zwart gat te vallen als ik inslaap en
dan uit het niets wakker te worden. En ik had ook nooit nachtmerries.
----------------------------------------------------------------------------------------------
12.iv.84:
Het is interessant dat ik mij tot nu toe mijn hele leven maar een stuk of 3
dromen herinner: Over het algemeen is mijn slaap een wegzinken in het niets.
En die drie dromen waren soortgelijk: Over toevallige, erotische (maar verder
vnl. a-sexuele) ontmoetingen met de eerste vrouw waar ik echt van gehouden
heb en de eerste vrouw waar ik mee naar bed geweest ben (die de tweede
vrouw was waar ik echt van hield).

Andere gemeenschappelijke details zijn: Niet alleen ontmoet ik ze bij
toeval; ik ontmoet ze min of meer in de t.t.: nadat mijn verhouding met
hen geeindigd is; ik ontmoet ze in de buitenlucht; we zijn beiden erg
blij elkaar te ontmoeten en houden van elkaar; we voelen ons prettig en
gelukkig; het is mooi weer, en overdag; het is in Amsterdam; het is overig-
ens vnl. alledaags wat er gebeurt; er is een soort eenheid van tijd en
plaats; ik droom in kleur; ik herinner me weinig van de conversaties.

Mijn toelichting uit 1984. En zo is het ook overwegend gebleven,
al heb ik over Elise gedroomd terwijl we allebei binnenshuis waren en
het avond of nacht was. En natuurlijk waren mijn dromen wensdromen:
Hoe ik graag gezien zou hebben dat het was, al was dat niet werkelijk.
----------------------------------------------------------------------------------------------
12.iv.84:
Opnieuw werd ik weer, net als door Erdwin, de dag tevoren, ongevraagd en gemeend,
gehuldigd als "geniaal". Dat is me nu letterlijk tientallen keren overko-
men, en is vleiend en egostrelend, maar ook enigszins vervelend: Het be-
treft mensen die me over het algemeen goed kunnen volgen maar niet veel
tegenspel kunnen bieden (maar dat geldt voor vrijwel iedereen); en het is
niet waar. Bij mijn beste weten ben ik briljant, maar geniaal is alleen
iemand die zowel briljant is als een exceptioneel grote hoeveelheid except-
ioneel goed werk levert. En ik heb niet gepubliceerd. Men verwacht dat
ik het ver zal brengen, en ik denk dat ik daar de capaciteiten voor heb,
maar praktijk en theorie zijn twee dingen, en ik heb een leven vol tegen-
slag en afhankelijkheid van yahoos.

En zo is het.
----------------------------------------------------------------------------------------------
16.iv.84:
Op de terugweg Eco's "In the Name of the Rose" en Hite's "Report on Male
Sexuality
" gekocht (uitverkoop: ik vermoed dat men het Hite Report niet
durft te kopen).
----------------------------------------------------------------------------------------------
18.iv.84:
Waar val ik voor in vrouwen? Een kombinatie van persoonlijkheid, gezicht,
postuur en manier van bewegen. Hetzelfde geldt, denk ik, wat betreft mijn
algemene appreciatie van mensen, verondersteld dat "persoonlijkheid" breed
genoeg genomen wordt: Als produkt van individuele mogelijkheden, capaciteiten
en realisaties: Feitelijke ideeën, idealen en gedragingen. Maar voor mannen
"val" ik niet - voor vrouwen en kinderen wel. Het is bijv. ook veel moeilijker
mij een perfekte man dan een perfekte vrouw voor te stellen - hetgeen zonder
enige twijfel te maken heeft met mijn neiging tot idealisatie en adoratie van
vrouwen en niet van mannen, vermoedelijk uiteindelijk eenvoudig door
de biologische inkleuring - mijn lichamelijke en daarmee samenhangende
esthetische appreciatie van vrouwenlichamen. Ligt het zo eenvoudig?
(...)
Vrouwelijke pracht & fascinatie is een fundamentele gegevenheid en pri-
maire waarde voor mij: De wereld is een prachtiger en prettiger en inter-
essanter en waardevoller iets door het bestaan van vrouwen, en dat dat
zo is is eenvoudig een ervaringsfeit: Zo voel ik dat, en niet anders;
zo is het mij in mijn ervaring gegeven: Het prachtigste, ontroerendste,
aantrekkelijkste, mooiste, meest met trots vervullende en interessantste
in de wereld zijn vrouwen, evenals ze het meest menselijke en meest waar-
devolle zijn. Dit is zo omdat andere primaire waarden, zoals wetenschap,
kultuur, kennis en ethisch goed handelen, mede door, voor en met hen
gerealiseerd worden, en omdat alle andere waarden, indien gepraktiseerd,
je weliswaar ook verbeteren, maar alleen in bepaalde aspecten, terwijl ver-
houdingen tot vrouwen je geheel, in alle aspecten van wat je bent, en
kunt zijn, aangaat - en hetzelfde geldt voor kinderen, met deze beperk-
ing dat kinderen beperkte gerealiseerde vermogens hebben.
(...)
En een vierde en laatste interessante kwalificatie t.a.v. menselijke perfektie
is dat feitelijke liefde voor een persoon praktisch en persoonlijk is: Het
hangt er, kennelijk, sterk van af wie je tegenkomt (en wanneer en hoe), en
you love what you need, and need what you love, and need to love: Er is een
behoefte iemand tot speciale persoonlijk gekende ander te maken; aan
iemand met wie men het meeste deelt; aan iemand voor en door wie men
(gedeeltelijk) leeft; aan iemand anders wier bestaan (als zodanig: zoals ze
is) een primaire en centrale waarde en doel op zich is. En smaken verschillen.
(...)
Het is interessant op te merken dat ik heel anders naar vrouwen en vrouwen-
figuren kijk dan de meeste mannen. In de eerste plaats schijnen de meeste
mannen (en ik denk aan het Hite-report e.d.) minder persoonlijk dan sexueel geïnteresseerd in vrouwen te zijn, en daarbij weinig subtiel en perceptief;
terwijl, in de tweede plaats, de meeste mannen niet in de eerste plaats
naar gezicht, postuur en beweging kijken maar naar tieten, benen, kont en
kruis ("Wat een lekkere grote tieten; mooie benen, lekkere kont en
opwindend kruis!" (heeft gene wiskundige met een passie voor muziek en
literatuur, die de helft van de wereld bereisd heeft en schitterend kan vertellen)).
En dat is verbazend sterk: Zo beschrijven ze het, en kijken ze kennelijk.
Jan is er een goed voorbeeld  van, want hij weet altijd van vrouwen die we
samen ontmoeten wat hij van hun benen en tieten vindt, terwijl ik me dat
vaak niet herinner, en er in ieder geval niet op gelet heb. En hij onthoudt díe
details, en ik het gezicht.

Een andere versie, maar ook één waarmee ik het nog steeds
eens ben. Dit is van 2 paginaas, maar van dezelfde dag.
----------------------------------------------------------------------------------------------
19.iv.84
Maar ik wou nog wat opmerken, aangezien mijn paginaas al maanden wemelen
van de (fascinatie met) vrouwen - waar ik weinig aan doe, vooral omdat
(i) mijn verhouding met Anna nog steeds niet duidelijk aan of uit is; en
(ii) ik niet gezond ben; en (iii) ik weliswaar een behoorlijk aantal aardige
en interessante vrouwen ontmoet en gezien heb, maar (Pamela uitgezonderd)
geen waar ik voor gevallen ben. Wat ik namelijk wilde opmerken is dat ik een
vrij specifieke verlanglijst in kan vullen: Meer dan gemiddelde lengte; halflang
of lang rood, blond of zwart haar; zowel ernstig als vrolijk; zowel statig als
levendig; met een sprekend en levendig gezicht, i.h.b. de mond; niet zwaar
opgemaakt; niet overdreven gekleed; bijzonder intelligent; belezen; met grote
verbale vermogens & wit; bijzonder sexueel. (...)
Maar NB wat mijn belangrijkste kenmerken zijn: Intelligentie, wit, sex - in
die volgorde (want daarom is het met Anna niet goed gelopen: Een IQ
van 142 is geen garantie voor een mij genoeg aansprekende intelligentie
of wit, en dat is buitengewoon vervelend, zowel voor mij als voor haar).
----------------------------------------------------------------------------------------------
3 .v.84:
Maybe kindliness could save the world, but rationality can, too, and

is more comprehensive: Intelligent people with opposed interests
may be persuaded that, as Russell puts it, "most men agree on the
outlines of what is good", viz. as I put it: to act on agreement and
contract, to help if you can and to compromise if you must, to

tolerate differences of opinion and not to use violence, for "in the
main, what is in the long run advantageous to one man is also
advantageous to another" which in the end comes down to the
creation of a pluriform culture. For this it is not necessary that
one is benevolent, but only that one's injurous passions are

restrained by law: That to injure another has probable consequences
which are more injurous to one than one probably gains by injuring
another. Human society may be, and is to some extent, kept human
by inhuman threats: If you terrorize me, the law will terrorize you
worse. (...) No utopia can be realized by men as they are and have
been, on average: All attempts at bringing about the millenium

have ended in slave states.
This is too naive, I think now: It asks a lot from the law, and less
intelligent persons, of which there are more than intelligent
ones
will not be persuaded.
----------------------------------------------------------------------------------------------
8.v.84:
Van 1/2 4 tot 1/2 6 in het Vondelpark doorgebracht. Hier was het wel druk, en
stikte het van de stalletjes van verenigingen voor verbetering van de
mensheid - van beschermers van de gediskrimineerde legkip; het uitgebuite
fokvarken; en het Nederlandse natuurschoon, via feministen, gevluchte
Urugayanen, Chilenen, Argentijnen, Russen etc. naar anti-kernwapenakti-
visten, Amnesty, de ENFB, en allerlei politieke partijen. Ik ben niemand
tegengekomen die ik kende, behalve een idioot uit de partij, die mij
natuurlijk vroeg of ik "aktief" was en wat ik van de tegenwoordige CPN
vond. Antwoord: "Nee, en de CPN van tegenwoordig vind ik een stompzinnig
zooitje halve waanzinnigen. Vroeger zaten er intelligente arbeiders met
een foute theorie in; tegenwoordig stompzinnige intellektuelen met een
foute en stompzinnige theorie. Ik zie geen verbetering, alleen verdomming,
onwetendheid en overdraagzaamheid." Daarna wordt je hand ernstig
geschud en je het beste toegewenst. Na ja.
----------------------------------------------------------------------------------------------
19.v.84:
Anna has finished our relationship on Tuesday, in the Lit. She wants it to be
finished, and considers it finished. She was very nervous; I was very friendly;
but again I could not really talk with her. She complains that I "klets (haar)
in een hoek" if only I ask her to explain what she says. Indeed, on that basis
it is difficult to communicate at all, and impossible to communicate well:
hence impossible to have a worthwile relation. But I was upset enough not
to sleep until 6.30 (...)
Dit was op de 15e mei.
----------------------------------------------------------------------------------------------
30.v.84:
Verleden week bij Rasko thuis geweest en de hele nacht zitten praten
onder het genot van cocaïne: Iedere 10, 20 minuten een "lijntje". Het
doet me niets, en ik moet er minstens een gram of 2 van gesnoven
hebben, als het niet veel meer is. Dat is interessant, en volgens Rasko
en Rajko komt dat omdat ik al automatisch zo ben: "You always think
with your first mind, and we only if we take coke" (Rajko).

Dit is de enige keer dat ik cocaïne gebruikt heb. Rasko en Rajko
waren twee joegoslavische dealers in cocaïne en hashish die ik in de
Melkweg had leren kennen. Rasko was één van de twee of drie intel-
ligentste mensen die ik gekend heb, maar hij had weinig opleiding.
De cocaïne was van hem (hij was een grote dealer) en ongetwijfeld
goed. En het is een feit dat het me geheel niets deed.
----------------------------------------------------------------------------------------------
4.vi.84:
Who are the most interesting women I've met this year? Pearl, Jude (Leamington),
Esther, Jeanette, Margareta. Apart from Esther they are all tall(ish); all are
intelligent; attractive and have verbal capacities; and all have an intellectual or
artistic interest, and a certain amount of culture. I have not been in love this
year (..) even while I've met interesting and attractive women, and have seen
many beautiful ones. (It's a good thing love is not decided by beauty: If it were
I would probably be most unhappy, for there are so many beautiful women I
won't get.)

Hier kwam ook helemaal niets uit, al heb ik Jeanette
regelmatig gezien in 1984 en 1985.
----------------------------------------------------------------------------------------------
10.vi.84:
I also read "The Teaching of the Buddha, a compilation of a Japanese "Buddhist
Promoting Foundation". Of all religions I know, I like Buddhism the best
- and Hinayana Buddhism, or perhaps better: What I take to be the heart
of buddhism, and (closest to) the doctrines of the historical Buddha,
namely, a scientific psychology aiming at awareness and a practicable
answer to the religious question "How to live?". Buddha had a great logic-
al mind, and combined it with mystical awareness. There is much I agree
with, but because Buddhism is so systematic, it is not difficult to say
what I disagree with. My disagreement, indeed, goes to the roots. If I
were to set out my version of the fourfold noble truth it would go like
this:
1. The Truth of Suffering: The world is full of suffering. 2. The Truth
of the Cause of Suffering: The cause of human suffering is delusion.
3. The Truth of the Cessation of Suffering: Human suffering, insofar as
it  is not inevitably connected with life, can be removed to the extent
delusion can be removed. 4. The Truth of the Way to cease suffering: One
may cease suffering by accepting all, approving only what is good, and
attaching oneself to nothing - specifically, by right beliefs; right de-
sires; right behaviour; right mindfulness (awareness, tegenwoordigheid
van geest; presence of mind).

So I disagree on a most fundamental point: I don't believe the cause of
suffering is desire, nor do I believe the cure is the cessation of desire.
After all, one needs desire to overcome suffering, and to act on a pro-
posed cure, whereas desire is fundamental to life: What irritability is
on the level of plants, desire is on the level of animals.

Ik denk dat dit nog steeds overwegend korrekt is.
----------------------------------------------------------------------------------------------
12.vi.84:
I am fairly tired on the moment; have pains in my legs; and sweat very
easily. This is definitely due to the dancing, and since I could dance 6
hours with less pain and tiredness in '78 this gives an indication of my
health/physical capacities: Less than 1/18th of what it needs to be, on
a linear scale. Probably the scale is not linear but logarhytmic, and a less
pessimistic picture emerges then: ln 18 = 2.9 approximately, which would
indicate something like living on 1/3rd of my former physical capacities.
Ik had namelijk 20 minuten gedanst, zij het niet in één keer
en met zeer overdadig zweten vanaf 5 minuten. Ik geloof nu dat noch
een lineaire noch een logarhytmische schaal kloppen, terwijl ik ook
geen idee heb over hoe moeheid redelijk ingeschat kan worden.
Ik was in 1984 beter dan nu, maar niet veel: ik kon wat meer, maar
nog steeds maar een klein deel van wat ik tot 1979 vanzelfsprekend
kon.
----------------------------------------------------------------------------------------------
12.vi.84:
How do I become more aware than I am? By constant effort. A necessary
condition is the avoidance of: Stupidity, Ignorance, Negligence, Greed,
Anger and Dishonesty. If you replace 'Greed' by 'Meanness' you may say:
'Don't be MAD, don't SIN'. At least this is a clearly formulated & memorable
ethical code.
Dit is ook gedeeltelijk van 20.vi.84, maar op de pagina bij
geschreven in vulpen. Hoe het zij, dit is nog steeds mijn ethiek, althans
indien het tot een simpele essentie wordt gereduceerd.
----------------------------------------------------------------------------------------------
18.vi.84:
Ik vind die zweetaanvallen al jaren gek, en van belang, en dat is nog steeds
zo: Altijd is het zo geweest dat ik, indien ik ging zweten ik niet goed
in slaap viel totdat ik gezweet had, en dat de grote zweetaanvallen tussen
04.00 en 05.00 uur plaats vinden. Zo ook nu. En ik denk dat ik er altijd
(relatief) van opknap, hoe onprettig het overigens ook is om in een kledder-
nat bed te liggen (er is weinig alternatief, want ga ik elders liggen dan
is ook dat 's morgens kleddernat), terwijl het zweet zelf, kennelijk, im
twee soorten komt: Betrekkelijk reukloos of stinkend. Er is natuurlijk
nooit één dokter geweest die hiervoor ook maar de geringste interesse
gehad heeft (...)
Nog steeds zo, behalve dat ik niet - excessief - gezweet heb sinds
2010 of 2011. Daarvoor wel: In 2007 werd ik vaak wakker en zweette
copieus na de drie stappen van mijn bed naar de computer: Drup, drup,
drup, drup, drup van mijn voorhoofd, alsof ik tien kilometer hard
gelopen had. Maar ik liep drie stappen en sliep daarvoor 8 uur.
----------------------------------------------------------------------------------------------
18.vi.84:
Er zitten, minstens, de volgende komponenten in mijn appreciatie van
vrouwelijk schoon: Sexueel; esthetisch; persoonlijk. Bardot is vooral
sexueel mooi; Deneuve vooral esthetisch mooi; Streep vooral persoonlijk
mooi. Laten we dit resp. wulpsheid, schoonheid en pracht noemen. Waar
ik vooral door gecharmeerd word is natuurlijk vrouwelijke pracht, en het
interessante daaraan is (i) dat pracht afwijkt van schoonheid, en dat
Bacon's omschrijving "There is no excellent beauty that hath not some
strangeness in proportion" erop van toepassing is; en (ii) dat het iemand
persoonlijk interessant maakt, wat wulpsheid noch schoonheid doen.
Ook nog steeds waar, althans voor mij.
----------------------------------------------------------------------------------------------
19.vi.84:
Maar is het dan niet zo dat religies vooral voor de armen van geest zijn: De rijken
van geest leven van hun eigen gedachten? Ja en nee: In meerderheid wel, maar
niet altijd of overal. Bovendien hebben religies veel kunst geïnspireerd, en ook
veel ethisch gedrag, waarvoor de filosofische (on)voortreffelijkheden
em waarheid, evenals het totaal van uiteindelijke sociale en persoonlijke gevolgen
van het geloof aan de betreffende religie, totaal irrelevant waren: Of je de Gulden
Regel nu volgt omdat hij geautoriseerd wordt door Buddha, Confucius of Jezus doet er niet toe: het gaat erom of je de Gulden Regel volgt; of je schitterende
schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur of muziek produceert ter groter glorie
van deze of gene (valse af)god: esthetische voortreffelijkheden hangen niet af van de intellektuele kwaliteiten van het geloof dat hen inspireerde. 

Een hieraan gerelateerd probleem is dat vrijwel alle werkelijk intelligente
mensen die er geweest zijn meer onwaarheid dan waarheid hebben geloofd.
(En ja, dit te zeggen veronderstelt een betrekkelijk absoluut kriterium voor en
inzicht in "de waarheid". Twee opmerkingen: 1. Vrijwel alle mensen die er
geweest zijn hebben geloofd dat wat zij voor goed en waar hielden in meer-
derheid goed en waar was, en dat zij die het niet met hen eens waren (dus)
immoreel of dom waren, en (bij implikatie, bij het geringste doordenken -
wat de meesten overigens nalaten) dat dus de meerderheid van de mensen die
er geweest zijn dom of immoreel zijn. 2. Mijn waarheidskriteria zijn logika en
wetenschappelijke methodologie; mijn inzicht in de waarheid de daaraan
ontleende en daardoor gewaarmerkte wetenschappelijke kennis.)

Daarbij komt dat de grote filosofen en profeten eerder de grote fouten-
makers waren dan wat anders: Waarheid en inzicht; rationaliteit en rede-
lijkheid zijn eerder culturele dan individuele produkten. En overigens:
Hoe bepaal je de waarde van een mens? (Opnieuw: Vrijwel alle mensen die
er geweest zijn hebben geloofd dat ze daartoe adekwaat in staat waren. En
de meesten hebben dit meestal kennelijk op basis van de foute principes
gedaan: Voor de meeste mensen bestaat de waarde van de meeste mensen
in de mate waarin zij hen tot onmiddellijk of nabijliggend egoïstisch voor- of
nadeel zijn.) Door een redelijke inschatting van van zijn mogelijkheden, zijn
omstandigheden en zijn handelingen: Hoe heeft hij zijn mogelijkheden in
zijn omstandigheden gebruikt, en om welke redenen en met welke intenties?

Maar uiteindelijk worden mensen toch op hun produkties (en ik zeg produk-
ties, omdat ik dát bedoel, en niet hun alledaagse handelen in hun alledaags
leven) beoordeeld, terwijl ze in de omgang op hun persoon worden beoor-
deeld. En wat dat aangaat is het oordeel van de geschiedenis beter dan
het oordeel van de omgeving.
----------------------------------------------------------------------------------------------
20.vi.84:
A clearly formulated and memorable ethical/mora code is:
Don't be MAD; don't SIN: don't be mean; don't be angry; don't be
dishonest; don't be stupid; don't be ignorant; don't be negligent
.
On this list I do worst on angryness & negligence. Negligence is the video etc.
problem, which is due (i.a.) to preferring short-term pleasures: Prefer-
ing the easy, pleasurable and profitable ways or ends. How are people
motivated? By their beliefs, desires and feelings - but no, matters got
to complicated to write out here. See e.g. Arieti and my notes thereto.

This is the first full formulation of that code. Meanness
comprises Greed, by the way, which was original, but replaced because
it doesn't fit the pattern. The video problem is the "video meliora
proboque; deteriora sequor" problem, which is at the basis of all
morality: short term bad pleasures seem better than short term
good work. Arieti refers to Silvano Arieti, and his "The Intrapsychic
self", that I liked without agreeing with it, and made quite a few
notes to.
----------------------------------------------------------------------------------------------
20.vi.84:
Vooral gelezen: Wiskunde, Hazlitt, Shakespeare, Johnson, Nietzsche en
Wittgenstein's Philosophische Untersuchungen - de laatste
i.v.m. A.B. Johnson's "Treatise on Language". En nog steeds is mijn reak-
tie op WII (in onderscheid met WI, van de Tractatus: Het lichtje dat Ram-
sey (een onvergelijkelijk veel groter genie dan W) inspireerde) dat ik
niet begrijp hoe mensen zich hierdoor bij de neus hebben laten nemen -
niet dat het afgrijselijk slecht is, maar het bestaat vnl. uit vage, afo-
ristische eerste aanzetten van waarde, en valse leerstellingen over
doel, functie, inhoud en technieken van het filosoferen, en wat er interes-
sant aan is werd in en voor de tijd waarin het gepresenteerd werd reeds
veel beter en helderder behandeld door Russell, Ramsey, Carnap, Whitehead,
James, Broad en Ayer.
Dit is één van vele aantekeningen over mijn lezen, die ik
meestal niet gereproduceerd heb. Deze is gereproduceerd vanwege
Wittgenstein (W) en drukt uit wat ik nog steeds denk, en al dacht
in 1971 (toen ik nog meer onder de indruk was van de Tractatus dan
ik nu ben).
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.vii.84:
One more item of information: I received my student-card this week - so
I assume they did accept me the last month so as to claim money for
me with the government: They get 18.000 guilders for me, and have to
pay the 532 I didn't pay them. Corrupt, as was to be expected. But it
means I can now claim my grant from January - April 5, i.e. appr. 3000,--
and that is money I need.
Dat is precies waar het op neer kwam: Ik had mij inge-
schreven voor 83/84, voor 2 studies, maar had geen gezondheid en
geen lust te studeren, en had dus ook geen collegeld betaald, dat
toen 532 gulden was, en dus geen studiefinanciering gehad vanaf
Januari. En ik had het geld bijzonder hard nodig want ik had een
heel hoge huur. Ik reken tot 5 April omdat ik vanaf die dag bijstand
kreeg. Maar dit leverde me weer grote moeilijkheden op, ca.
Augustus, want toen werd door de bijstand gezegd dat ik de bijstand
opgelicht had, wat niet zo was: De UvA had mij opgelicht, en ik
had de studiefinanciering gevraagd waar ik recht op had. NB dat
de oplichterij evident is uit het tijdstip waarop ik mijn inschrijvings-
kaart ontving: Aan het eind van het jaar, en de bedragen: Minstens
18.000 gulden minus 532 inschrijving, die ikzelf nooit betaald heb.
De UvA bezig in haar vólle glorie. Hun voordeel: 17.468 gulden.
----------------------------------------------------------------------------------------------
1.vii.84:
Incidentally: When I am dishonest - no: Not honest - I am better liked.
When I talk about matters I don't care for, but which people are interest-
ed in, they usually like me and think I'm interesting - if I am careful
not to express what I think. But when I say what I think, people usually
don't like me. Do unto others as they wish to be done to, and maybe
they'll do unto you as you would be done to. "If you want to be pleased,
please" (Hazlitt: The Brass Rule), which, like the Golden Rule, also has two
forms: The one given, and "If you don't want to be displeased, don't dis-
please". The epistemological difference, so to speak, between the Brass
and the Golden Rule is that the Golden Rule presupposes all human beings
are alike, whereas the Brass Rule merely presupposes the attractive/aver-
sive principle of conditioning.
Inderdaad. De voornaamste redenen zijn heel eenvoudig:
De meeste mensen zijn zowel dom als conformistisch, en dat
geldt ook voor intellectuelen. NB: Hier is geen enkele noodzaak voor.
Het moet voor een flink deel cultuur zijn dat de meeste mensen,
inclusief intellectuelen, alleen goedkeuren wie hun oordelen deelt.
------------------------------------------------------------------------------------
6.vii.84:
Nog een opmerking over muziek: Tot mijn vreugde is Radio Caroline weer
in de lucht, precies op1000 Khz. Ze draaien uitstekende popmuziek;
hebben weinig advertenties; en zijn nog steeds idealistisch en hippie-
achtig bezig: "The voice of loving awareness". Maar dat betekent dat
er precies 2 redelijke radiozenders zijn: BBC Worldservice en Caroline.
Wel... Radio Caroline ging binnen een jaar tenonder, want
werd genaast door de Britse staat, en dezelfde Britse staat schafte
de World Service af op de radio ergens na 2005. The world
continuously improves...
----------------------------------------------------------------------------------------------
10.vii.84:
Zondag het Vondelpark, inclusief de stalletjes - kennelijk ingeburgerd.
Daar ook nog Kretschmer's "Karakter und Körperbau", Hardy's "Apology"
en De Bono's "Practical Thinking" gekocht. Hardy had ik al gelezen (in
Noorwegen, van de bibliotheek), maar het is een aardig en eigenaardig
boekje. Wat vooral opvalt en vreemd is, zijn (i) Hardy's filosofische naïviteit:
Hij is een Platoonse realist m.b.t. wiskunde, maar zijn argumenten daarvoor
zijn slecht; (ii) zijn behoefte zijn bestaan te legitimeren in termen van zijn
wiskundige grootheid; iemand's bestaan is kennelijk legitiem desda hij
iets gedaan heeft wat waardevol is en slechts weinigen kunnen; en (iii)
zijn apologie voor de zuivere wiskunde: Ze is menselijkerwijs onschadelijk
en geeft plezier. Dat laatste is natuurlijk volstrekte onzin als apologie:
In termen van schadelijkheid is zuivere wiskunde zeer schadelijk - althans
als het soort argumenten waarmee Hardy de onschadelijkheid ervan tracht
aan te tonen, nl. dat het geen grondslag zou vormen voor oorlogsvoeren, gelden
want dat is gewoon onwaar: Geen moderne oorlogsvoering zonder wis-
kunde. Zondag en maandag vnl. Bunge's vol. 5 van de Treatise gelezen,
over epistemologie. Van de mij bekende moderne filosofie zijn Bunge's
opvattingen en methoden mij verreweg het sympathiekst, en de Treatise
is uitstekend: Een goudmijn van zinnige methoden en aannames en begrippen.
Ik vond in "Karakter und Körperbau" een karakteristiek van mij die beter was dan in andere psychiatrie, en die gerelateerd is aan mijn lichaamsbouw: ik ben een cerebrotone ectomorf. Maar ja: Kretschmer was een Nazi gedurende de oorlog, en psychiatrie was en is geheel geen echte wetenschap. Over Hardy denk ik nog steeds hetzelfde (al is het waar dat in zijn tijd de wiskunde gebruikt in de oorlog overwegend tamelijk elementair zal zijn geweest, al blijft het een feit dat er zonder wiskunde geen moderne oorlogsvoering zou zijn geweest). Over Bunge denk ik ook nog steeds hetzelfde (en deze passage wordt gevolgd met enige kritiek), en ik vermoed dat de voornaamste reden waarom Bunge niet bekender is dan hij is zijn dat zijn Treatise dik is, formele methodes bevat, en - vooral! - niet geschreven is door "een echte academische filosoof" zonder hersens, maar door een geslaagd theoretisch fysikus, met uitstekende hersens.

10.vii.84:
Maar [de Treatise] blijft een schitterende verhandeling en tesamen met Stegmüller's Problemen und Resultaten en Klaus & Kuntz's "Philosophy" een buitengewoon goede inleiding tot zinnige filosofie.

Dit is van dezelfde dag en pagina, en denk ik nog steeds. (Voor meer uitvoerige inlichtingen zie mijn site).

17.vii.84:
Het is zeer prettig te zien dat ik overzeer veel zeer soortgelijk denk als Russell en
Einstein - was het alleen om maatgevoel te houden wat betreft mijn waanzinnige
(decadent, depraved and dangerous) universiteit. Mijn docenten zijn in overgrote mate incompetent of ik ben het, maar mijn ideeën zijn soortgelijk aan Russell, Einstein, Carnap, Nagel, Ramsey en Peirce; de hunne gaan daar tegen in en zijn soortgelijk aan... nou ja, hun soortgenoten: Bombastische zwetsers; halve charlatans; modieuze praatjesmakers etc.

Ik ben niet voor niets als enige student sinds WW II verwijderd van de faculteit voor filosofie in 1988, en mijn docenten waren allemaal, m.u.v. Jon Dorling, die een Engelsman was, en ook ontslagen is in 1992, totaal incompetente uitvreters die helemaal niets deden of publiceerden sinds 1977.

22.vii.84:
En de laatste dagen voel ik mij ook goed en gaan de dingen die ik moet doen
ook goed. Praktisch succes en efficiëntie hangen voornamelijk van je stemming
af, schijnt het, want initiatie, stijl, het zien en gebruiken van mogelijkheden,
en pech/geluk hangen voornamelijk van je stemming af. The quality of life
is the quality of mood.

Inderdaad, en een belangrijk inzicht.

28.vii.84:
Gisteren eindelijk ook Jan thuisgetroffen en, letterlijk, net op het nip-
pertje van de ondergang gered: De idioot had, zonder het te weten, 1 1/2 jaar
geen huur betaald (geen afschrijvingen gelezen, waarop stond dat het
vanwege saldotekort niet overgemaakt was), en was op 19 juli (bij afwezig-
heid) veroordeeld: Huurovereenkomst opgezegd, en ontruiming en 2200 gul-
den huurschuld betalen. Hij had dus geluk dat hij z'n woning niet leeg aan-
trof. Hij wilde met vakantie gaan, want het vonnis (dat hij wel ontvangen
had) had hij ook maar niet gelezen, vanwege het proza, en zijn wil
de hele zaak voorlopig z'n beloop te laten. Ik heb tot 03.00 vannacht
met het zitten praten en een plan de campagne voor hem opgesteld,
en ben er vanmiddag weer langs geweest, en toen scheen zijn (kleine)huis-
bazin genegen hem ter wille te zijn, zodat het hopelijk net kantje-boord
is geweest.

Dit is de Jan die ik in 1977 had leren kennen bij filosofie, vlak na
zijn doctoraal biologie. Hij had daarna redelijk snel een bijzonder goede
baan in Artis gekregen, maar kreeg daar binnen 10 dagen grote angst-
problemen, ik vermoed nu omdat hij toen niet genoeg te drinken kreeg.
Hoe het zij, zijn tweelingbroer werkte bij het GAK en hij kreeg een zeer
zachte uitkering met veel geld, dat hem behoorlijk snel, al in het begin
van de tachtiger jaren, tot serieuze alcoholist maakte. Hij functioneerde
overigens nog wel, want schreef programmaas voor de Melkweg, waarmee
hij ook redelijk verdiende, maar rond deze tijd was hij ook de hele dag min
of meer dronken, ook omdat hij vlak naast en tegenover diverse cafés woonde.
Ik kon in 1985 in zijn kleine en krottige woning, omdat hij toen naar Venray
verhuisde met zijn vriendin om minder te leren drinken. Vanaf 1988 was het
afgelopen tussen ons, omdat hij niet minder dronk en mij hele vreemde dronken
brieven schreef. In 1998 is hij overleden, ca. 51 jaar oud. Hij was aardig en
intelligent, maar is echt tenonder gegaan aan de alkohol.
3. Nawoordje bij dit deel

Dit was het eerste deel van een uittreksel van mijn journaal voor 1984. In feite is dit
deel 75 Kb en is wat hier staat een uittreksel van de eerste 94 van 267 getiepte
paginaas. Ik vind het aardig, maar schreef het allemaal zelf, dertig jaar geleden.

---------------------------------
P.S. Nov 3, 2014: Wat kleine typefoutjes verbeterd en noot 3 toegevoegd.
P.S. Dec 21, 2014: E.e.a. herformatteerd door wat  uit 1984 stamt blauw te maken en de alineas met twee geïtaliceerde termen te beginnen (alles zoals eerder).

Notes
[1] Ik denk dat nog steeds, en ben daar in feite een stuk zekerder van dan ik
dertig jaar geleden was, vooral omdat ik sinds 2009 veel over M.E. gelezen heb en
heb leren inzien dat medici veel minder weten dan ze voorgeven en wellicht zelf
denken.

[2] Ja, wel degelijk: Ik begon systematisch met megavitamines te experimenteren begin 1984, en knapte prompt op, al genas ik niet: ik had een stuk meer energie, en minder pijn en minder zweten. Dit verbeterde ook systematisch, hoewel langzaam, van 1984-1988, en dit is écht de enige steekhoudende verklaring, die er minstens op neer komt dat aanzienlijk meer vitamines en mineralen mij beter in staat stelden de gevolgen van de ziekte die ik sinds 1.i.1979 had te bestrijden.

[3] Inderdaad. Er staat een overzichtje van één zo'n trip op stapel voor 1985, maar ik
kan hier alvast zeggen dat tripmiddelen voor mij alleen esthetisch werkten: de wereld zag er fraaier uit, en dat was het wel. En ik heb inderdaad ook nooit in Timothy Leary geloofd: mystieke verlichting is eenvoudig niet afhankelijk van drugs, en heeft er weinig
of niets mee te maken.


About ME/CFS (that I prefer to call M.E.: The "/CFS" is added to facilitate search machines) which is a disease I have since 1.1.1979:
1. Anthony Komaroff

Ten discoveries about the biology of CFS(pdf)

2. Malcolm Hooper THE MENTAL HEALTH MOVEMENT:  
PERSECUTION OF PATIENTS?
3. Hillary Johnson

The Why  (currently not available)

4. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf - version 2003)
5. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf - version 2011)
6. Eleanor Stein

Clinical Guidelines for Psychiatrists (pdf)

7. William Clifford The Ethics of Belief
8. Malcolm Hooper Magical Medicine (pdf)
9.
Maarten Maartensz
Resources about ME/CFS
(more resources, by many)       home - index - summaries - mail