Prev-IndexNL-Next

Nederlog


  July
13, 2014
Autobio: 1980 - Nieuwe Keizersgracht etc.
Sections

Introduction
1. Inleiding bij dit deel
2.
1980 - Nieuwe Keizersgracht etc.
About ME/CFS

Introduction

This file is not about the crisis. It is in Dutch and is part of my autobiography, which you find here (nearly completely in Dutch, with some English): AutobioTOC
.

This is part 24 and is the third part of the second volume, that covers the years from 1978 (second half) till 1993, in which I was ill all the time from 1.1.1979 on, but not to the same extent.

There probably will also be a crisis issue later today, although it will not be long.

1. Inleiding bij dit deel

Ik vond kort geleden een deel van mijn journaal voor 1980 terug, namelijk voor de eerste 4 maanden. Dit had ik in héél lang niet gelezen, misschien niet sinds ik overtiepte in 1985/86, want het was oorspronkelijk met de hand geschreven. Het was overigens nooit volledig, en ik weet niet waar de rest nu is.

2. 1980 - Nieuwe Keizersgracht etc.
Ik zal behoorlijk wat citeren uit dat journaal voor 1980, dat als volgt begint - en wat ik citeer van toen (1) begint weer met twee geïtaliseerde woorden, en (2) is in het blauw. En e.e.a. is trouwens weer getiept op A4 multo-vellen:

Vooraf (ik schrijf dit op 12.III.85): Wat volgt is een kopie van een jour-
naal dat ik in 1980 gehouden heb in een agenda van, ik schat, 18*12 cm.
en één pag per dag. Dat beperkte de vorm nogal, en ik was er ook nooit
tevreden over. (..) Om te beginnen: Ik woonde in 1980 met Anna in de
studentenflat (één van de vijf) te Diemen, Rode Kruislaan 915, en we
waren allebei behoorlijk ziek sinds een jaar.

De rest is bijna allemaal van 1980, en ik citeer gedeeltes, om te beginnen dit:

2.I. Woensdag: Gisterenmiddag trouwens schitterende wolkenluchten langzaam
zien voorbijdrijven en veranderen op de tonen van Beethoven's 9e: Dat is
nou letterlijk metafysisch en onzegbaar. Ik raak steeds meer geïnteres-
seerd in computers (o.a. als gevolg van Hofstadter's "Gödel, Escher, Bach")
en ben nogal druk bezig met wiskunde.

Vandaag - te verwachten - nogal duf. Een beetje opgeruimd. Sc. American
van december uitgelezen; een beetje Maddi, Personality Theories (redelijk,
maar veel te breed van stof, en bovendien zijn alle behandelde persoon-
lijkheidstheorieën simplistisch, niet empirisch en verkeerd georiënteerd:
Een individu is een culturele schepping en een persoonlijkheid een sociale
rol; kommunikatie; maatschappij; ideologie; status - dat zijn een paar
centrale themaas, niet de onzin opgediend in de theorieën die ik lezen
moet (tentamen): Ik erger me er dus nogal vlug aan.


Maar dat was volkomen terecht - en het is nog steeds niets beter, bijna 35 jaar later. Dit is ook één van de terreinen waar ik wel zinnige en nieuwe ideeën over had (en heb), maar die ik nooit uitgewerkt heb, behalve in mijn Philosophical Dictionary, dat ook nog steeds niet af is. [1] Hier is een korte opmerking van dezelfde dag:

Hoe slechter een filosoof schrijft, hoe langer zijn denkbeelden zich handhaven.
Filosofie bestaat voor een groot deel uit het telkens weer wanstaltig uitdrukken (en verwarren) van een paar fundamentele gezichtspunten.

Inderdaad, hoewel er ook een paar goed schrijvende filosofen zijn, vanaf Plato t/m Russell, en dat zijn ook goede filosofen (hoewel ik het vrijwel geheel oneens
met Plato ben).
 
3.I. 's Avonds met George B. in De Schutter afgesproken: Hij heeft 3 maanden
gewerkt en is nu vrij tot September: Intellektuelen zijn in vele opzichten de ari-
stokraten van de samenleving - veel privileges, hoge status, hoog inkomen voor
weinig werk, veel vrijheden die anderen niet hebben. (..) Heb hem uitgelegd dat
programmeertalen tot nu toe de beste realisaties zijn van Leibniz' ideaal van de
logika (een taal als interpretatie-schema voor een (deel-)werkelijkheid) (..)

George B. was een Amerikaan die als analytisch filosoof en logicus werkte, en het bovenstaande is korrekt: Hij kon het met drie maanden "werken" per jaar heel makkelijk rooien, en deed dat in Nederland sinds ca. 1972/3, toen ik hem leerde kennen. Hij was een jaar of 8 ouder dan ik. Wat ik zei in 1980 over programmeer- talen schijnt ergens rond 2000 tot de Amsterdamse logici doorgedrongen te zijn (op eigen kracht, niet van mij), maar niet veel eerder.

Ook van 3.I.:

Anna en ik hebben uitgemaakt dat een redelijke sexuele verhouding een nood- zakelijke voorwaarde voor een redelijke verhouding is maar dat het belang van
een sexuele verhouding  zoiets als omgekeerd evenredig met de kwaliteit ervan
is. Waaruit volgt dat onze sexuele verhouding bij benadering van geen belang is.
Paradox? Nee: Echte vreugde is probleemloos en vanzelfsprekend.

Dit was nadat we anderhalf jaar samengewoond hadden. Kortom, onze relatie was nog steeds zeer goed, en ondanks de aanzienlijke moeilijkheden die we hadden i.v.m. onze ziekte (die niet onderschat moeten worden: we konden niets doen aan normale eerstejaars-dingen, bijvoorbeeld, en waren allebei voortdurend moe en met spierpijn of hoofdpijn).

4.I. Vrijdag: 's Avonds TV gekeken: Koos Postema met een diskussie-programma
"Kinderen of niet". Mensen zijn gemiddeld vreselijk dom. Het standaard argumentatiepatroon bestaat uit een heel grof vooroordelenschema dat ingevuld
wordt door van het ene cliché naar het andere te springen, ondertussen huichel-
end terwille van de redelijkheid en kwalificerend op zo een manier dat tegelijk
een algemene uitspraak en niets gezegd wordt. Er is zo goed als geen empirische of logische oriëntatie en alle argumenten draaien om - hele vage - "waarden" (uitingen van afkeur). Sample item: "Ik vind dus eigenlijk dat daar ergens een
heel groot stuk egoïsme uit spreekt - maar iedereen heeft natuurlijk t recht op
z'n eigen mening". Dat is de vrucht van verplicht onderwijs, TV en vrije tijd.

's Nachts niet geslapen en Huxley gelezen. 's Ochtends, slaperig en met
hoofdpijn, een IQ-test gedaan. Onder dergelijke omstandigheden scoor ik
148 - maar (i) met een korte testtijd (35 min. i.p.v. 45) en (ii) met twee
vragen overslaan, wegens moeheid en gebrek aan concentratie. (..) Overigens
geloof ik (i) dat IQ-s een hele groffe maat zijn en (ii) boven de 140 zinloos
zijn: Geen goede of relevante differentiatie, geen duidelijke inhoud.

Weer een (vrijwel) continu citaat, en mijn opvattingen over IQs waren er dus al eind 1979/begin 1980. Ik denk ook dat dit de laatste IQ-test was die ik gedaan heb (en nee, dat ik ze zelf afnam is nauwelijks relevant: ik deed het echt alleen uit nieuwsgierigheid, geloofde en geloof er niet echt in, maar deed wel mijn best het allemaal zo goed mogelijk te doen).

6.I.: (..) Anna en ik zijn nu een jaar ziek en we hebben gezamelijk ca. 8 doktoren gezien. Het resultaat is nihil, behalve in betaalde rekeningen. Ik denk dat de meeste medici niets kunnen buiten het ordinaire werk.

Ja, inderdaad. Ik denk dat nu nog een heel stuk sterker: de doktoren die ik getroffen heb waren in meerderheid oplichters, niet omdat ze niets konden, maar omdat ze hele stellige meningen hadden die geheel niet op enige relevante kennis, moeite of enige evidentie gebaseerd waren. De meesten konden het eenvoudig niet aan te zeggen dat ze het niet wisten. Van dezelfde dag:

Ik ben overigens meer pessimistisch dan de meeste mensen, realiseer ik
me: Ik zie minder toekomst dan ooit: Militaire, economische en ecologische
redenen. En die gaan natuurlijk terug op de gigantische macht bij de
machthebbers en hun gebrek aan benul en redelijkheid en interesse en
goede wil. Hetzelfde geldt voor, weer, de meeste mensen (maar in mindere
mate dan degenen die er wat aan kunnen doen: die hebben belang bij de
status quo). Wat mij pessimistisch maakt is dat ik niet zie hoe het doel-
gericht zou kunnen veranderen (except for the worse): Te grote schaal.
Maatschappelijke veranderingen lopen altijd aanzienlijk achter bij de
feiten.

Wel, ik ben niet optimistischer geworden, en zag het in 1980 al helder. Het is nog steeds zo, behalve dat het een stuk erger is, met veel meer mensen.

Anna (..) voelde zich alleen (al haar vrienden, met Ellie als enige, uiteraard
gedeeltelijke, uitzondering, lieten haar vallen en hielpen haar in het geheel
niet toen ze ziek werd, volgens het principe "you are my friend as long as
I can profit from you, parasite upon you, and exploit your naivity and kindness
for my benefit") (..)

Ja, inderdaad. Met mij ging dat ook zo, zij het een heel stuk langzamer. Ook had ik van 1984 t/m 1988 tamelijk redelijke jaren, die het mij mogelijk maakten meer te doen dan daarvoor en daarna.

8.I. (..) Aangezien ik lijstjes aan het maken ben, laat ik een paar projecten opschrijven:
- nieuwe taal, met een goed categoriaal systeem.
   Bronnen: Peano's Latine sine inflexione; Roget's Thesaurus (gebruikt
   Aristoteles' categoriaal systeem); Ajdukiewicz's manier; logika; pro-
   grammeertalen; Jespersen's Philosophy of Grammar; Esperanto o.i.d.

Ik was nog bezig, en dit lijkt nog steeds een redelijk idee. Zo ook:

Van Boden Artificial Intelligence and Natural Man gekocht bij De Slegte. Ziet
er mooi uit. 's Avonds naar Monty Python's "Life of Brian": Zeer goed.

Dit was kennelijk de eerste keer dat ik "Life of Brian" zag, die in 1979 gemaakt is. Boden is overigens voor een deel onzin.

15.I: Thuis. Ik heb nu al dagenlang nogal last van spierpijn in mijn rug en
bovenarmen. Studeren lukt daarom ook niet best. Vnl. logika. Nog wel
Huxley's "Music at Night" uitgelezen. Overigens ook Kneale & Kneale's
"Development of Logic" op een aantal vervelende paginaas (secties) na, 
die ik overgeslagen heb. (..) Bochenski's "Formale Logik" heb ik ook uit.
Dit is duidelijk beter maar heeft niet genoeg samenhang, omdat het
bestaat uit aaneengeregen resultaten.

Dit was allemaal liefhebberij van me. Overigens wat de spierpijn betreft: Ik heb tientallen jaren lang pijn in m'n armen en benen gehad, heel vaak weken of maanden lang, doch ook maar heel zelden in mijn rug. (En ik deed liever logica, dat zinnig was, dan de onzin die universitair voorgeschreven was.)

Nu volgt een lang en continu citaat dat vooral Freud en persoonlijkheid geldt:

17.I: Donderdag: Uitgeslapen & vnl. Freud gelezen. Anna heeft een vakantie voor
ons geboekt op de Canarische Eilanden van 3.II-20.II of zo. Het lijkt
me wel leuk maar ik heb een ingebakken wantrouwen tegen georganiseerde
vakanties, touroperators, handelaars in 2ehands autoos etc.

Freud schreef uitstekend en was niet dom, maar wat je er verder over kan
zeggen is negatief. Wel interessant zijn z'n argumentatieschemaas:
 • wijs er voortdurend zelf op dat de theorie partieel en ontoereikend is
 • voer sterke beweringen in die je daarna tot vrijwel niets kwalificeert,
  maar gebruik toch wel de sterke variant als premisse in argumenten
 • introduceer twijfelachtige begrippen eerst uitdrukkenlijk als facon de
  parler; daarna impliciet als hebbende een reële denotata
En meer specifiek:
 • Im Psychischen kann alles in seinem Gegenteil ändern und durch seinem
  Gegenteil vertreten worden
 • Zeigen sie Widerstand so sind sie im Grunde einig - weil
 • Jedenfalls sind ihre Triebe unbewusst.
Daarmee kun je je aan iedere kritiek onttrekken. En héb je een keer een
strenge konklusie dan
 • Ja meine Damen und Herren, ich wünschte es wäre alles so einfach! Aber
  die Psychoanalyse hat gezeigt dasz es auch anders sein kann und dasz
  die wirkliche Sachlage weit verwickelter ist als wie es uns jetzt scheint.
(Alles mijn parafrase.) Er is vrijwel niets waar ik het mee eens ben, en
het meeste lijkt me onzin. Toch zijn er maar weinig die dat echt durven
beweren - McCulloch is één van de weinigen. Gek overigens dat je in Wenen
terzelfdertijd Freud en de positivisten had.

Ja, zo was en is het - en het bovenstaande is mild gesteld: Freud was een echte fraudeur, en psychiatrie is geheel nooit een echte wetenschap geweest en is dat nog steeds geheel niet (en psychiaters zijn niet te vertrouwen, al zijn er ongetwijfeld enkele goede over, die ook zullen toegeven heel weinig te weten).

20.I: Wat zou trouwens nu verstandige politiek zijn? (Is dat een zinnige vraag
in een waanzinnig politiek en militair netwerk? Stel ja.) Moeilijk te zeggen
maar het hoofdgegeven is dat een beetje atoomoorlog het einde is van
- in ieder geval - de beschaving zoals we die kennen. En of er wat over
zal blijven is maar de vraag. Hoe ga je die dus uit de weg? Zoals de ver-
houdingen nu liggen: Door naar een machtsevenwicht; bilaterale ontwapen-
ing en een soort militaire supermacht van de VN te streven ("wereldreger-
ing" lijkt te ver). Maar vrijwel iedereen met macht is waanzinnig; en
indien niet waanzinnig stekeblind; en indien niet stekeblind egoïstisch;
en is ook dat niet het geval dan te machteloos.

Ik denk nog steeds dat macht waanzinnig maakt, vooral vanwege gebrek aan échte verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (voor fouten), en dat vrijwel niemand met veel macht rationeel en redelijk is. De reden is vooral het bereik: Geen mens is in staat om méér rationeel te overzien en redelijk te besturen dan een betrekkelijk kleine stad, en ook dat is erg moeilijk om goed te doen. De huidige leidende politici leiden vele miljoenen, soms honderden miljoenen. Het bovenstaande vervolgt aldus:

Overigens zet ook de economische crisis door. Daaraan zitten twee/drie nog niet
eerder getoonde kanten: Het is een energie(prijs)crisis (dus uiteindelijk: politiek-
militair); de produktiecapaciteit p.p. is veel hoger dan in de 30-er jaren & de
onderlinge samenhang & verwikkeldheid van factoren waarschijnlijk ook. 's Nachts
nog Plato gelezen: Mooi geschreven; slecht beredeneerd.

Juist. Wat de crisis betreft: die was er wel degelijk in de vroege tachtiger jaren en
werd feitelijk pas echt opgelost door de massale opkomst van de computer vanaf ca. 1990/1995.

Nu een citaat over mijn vader. Dit is continu:

21.I: Mijn vader slikt nu vrouwelijke hormonen tegen de kanker: De pijn werd te
erg om de strikte Moerman-therapie te volgen. Verstandig. Hij moet overigens
weer geopereerd worden (zowel aan de prostaat als de urinewegen). De all-in
genezingskans (alle kankergevallen) = 4/10.

19.III.85: Enkele maanden daarvoor was mijn vader plotseling ernstig ziek
geworden in de caravan en was naar het ziekenhuis te Groningen vervoerd,
waar botkanker als gevolg van een uitgezaaide prostaat-kanker gediagnosticeerd
werd. Hij had daarvoor een tijdlang over pijn in de benedenrug geklaagd maar
ofwel geen tijd gehad (naar eigen inschatting, uiteraard) voor een goed onder-
zoek ofwel verkeerd gediagnosticeerd (..)

Hij werd ziek rond Oktober 1979, en overleed in Juni 1980. Hem was al in Groningen gezegd dat er niet echt iets aan te doen viel, in de gewone medische wetenschap, en hij is toen vrijwel direkt het Moerman-dieet gaan volgen, waar ikzelf weinig of niets van verwachtte, maar hij had geen andere mogelijkheid.

Zijn leven was weinig vrolijk: Twee wereldoorlogen, één grote crisis, meer dan
3 jaar en 9 maanden concentratiekamp, altijd als arbeider gewerkt, met weinig
inkomen, en dan sterven aan de bot- en prostaat-kanker. (Maar hij kon uiteindelijk toch een heel stuk meer doen dan ik, die ziek was en is sinds z'n 28ste, en alleen kan schrijven.)

Dan is er deze opmerking, ook uit 1985:

19.III.85: Eén systematische opmerking over de "verzorgingsstaat": Anna
en ik zijn 6 jaar ziek geweest en wij hebben ondanks zeer vele verzoeken,
vragen, aanvragen, brieven etc. etc. geen enkele hulp ontvangen. In
het algemeen hebben we geeneens antwoord gehad; als we antwoord kregen
was het in het algemeen onzinnig; en als we een hulpgever kregen dan
deed ie niet wat we 'm vroegen, was vrijwel nooit te bereiken, en over-
igens kennelijk de mening toegedaan dat onze taak het vormen van een
voorwendsel om hem/haar het vette salaris te helpen ontvangen: De hulp-
verlening bestaat om hulp aan de hulpverleners te geven.

Overwegend juist, al vergat ik hier de enige hulp die we wel kregen, kennelijk omdat dit zo verkeerd afliep: Het aanbod van een huis aan de Nwe Keizersgracht omdat we allebei ziek waren. Maar dat was ook het enige. En NB dat dit uit 1985 dateert, vóór de vier jaar drugsterreur, waarvoor weer precies hetzelfde gold: Je kunt doodvallen met een onbekende ziekte, want je bent - vinden de bureaucraten, op aangave van de psychiaters - een bedrieger en een oplichter. (En waarom zou ik in Nederland blijven als ik gezond was, met een doktoraal psychologie met een 9,3 als eindgemiddelde en een kandidaats filosofie met een ruime 8 als eindgemiddelde?!)

25.I: (..) langs studentenarts. Ook hij weet 't niet. (En neigt tot "alles is psychies" ("het lichaamsmodel is onjuist. De vraag is" - intiemere intonatie,
veelbetekenende blik - "Wat betekent ziek-zijn voor jou dus. Hoe gebruik
jij jouw lijf." Verwijzing naar homeopathen en een medische urgentie-
verklaring voor de DSH.

Dit was dus één van de vele gestoorde medische gekken die ik trof, en namelijk vanwege zijn geciteerde malle praatjes, die het geen van allen konden opbrengen te zeggen "ik weet het niet" en in plaats daarvan met gigantische kul als geschetst aan kwamen. Bovendien dééd hij althans iets: Hij gaf een urgentie-verklaring voor de DSH, en die had ik ook nodig.

26.I: Bij de Slegte schitterend wiskundeboek gekocht - ongekend helder en volledig en leesbaar (met, zoals 't hoort, korte precieze historische uitweidingen
over wie wat vond en waarom en zeer veel zeer goede illustraties). Het enige minder goede aan het boek is de titel (waarom ik het bijna niet inkeek): "Mathematics at a glance". Dat zijn 3 domme woorden teveel - het suggereert
oppervlakkigheid en populariteit wat niet het geval is. Het is een bewerking van
een boek uit de DDR: Kleine Enzyklopaedie der Mathematik. Er hebben minstens
30 mensen aan gewerkt en dit is inderdaad een produkt dat z'n kwaliteiten aan
de samenwerking dankt.

Ja, inderdaad: Hieruit heb ik werkelijk wiskunde geleerd, en ik heb het ook grotendeels gelezen, en het is nog steeds één van de allerbeste wiskundige boeken die ik las.

27.I: Wat zijn overigens "redelijke" Nederlanders? Ik bedoel: redelijk = een bepaalde verzameling integraties van gevoel (doelen & waarden) en verstand (ideeën & methodes). Er zijn redelijke en onredelijke mensen. De mens is het
met onrede begaafde dier. Er zijn dus veel meer onredelijke dan redelijke (against the grain?) mensen. Wel (wat ik zo lees): Brandt Corstius, Koot, Komrij, Hermans, Blokker, Krol, Kousbroek en dan heb je het wel zo'n beetje gehad.

Inderdaad - en het waren er minder:
Komrij, Hermans, Blokker, Kousbroek. Die nu allemaal dood zijn. Ze hebben ook geen opvolgers: er is niemand van hun niveau van kennis die schrijft - en de genoemden waren trouwens internationaal gezien ook niet erg bijzonder. Maar ze konden wel iets en ze waren geen van allen dom of ongeïnformeerd.

28.I. Maandag: Er dreigt een grondstoffentekort; er zijn grote voedseltekorten;
er dreigt een atoomoorlog en de biosfeer is vergiftigd. Waarom zijn de mensen
onredelijk? Want de mogelijkheden om het anders te doen bestaan.
Hoewel er dus strukturele oorzaken zijn (beddingen, eerder) kan het daar-
aan niet primair geweten worden. Menselijke tekortkomingen dus: Gebrek
aan moed; gebrek aan interesse; gebrek aan verstand; gebrek aan kennis
(bestaande kennis); egoïsme. De gebreken zijn belangrijker: Gebrek aan
moed: angst;
gebrek aan interesse: stomheid; gebrek aan verstand: domheid;
gebrek aan bestaande kennis: luiheid (stomheid=botheid).

Juist. Hier is een opmerking van 1985 hierover:

1.IV.1985: 't Bovenstaande lijstje der hoofdzonden is later "Don't be mad;
don't sin" geworden: mad = mean, angry, dishonest; sin = stupid, ignorant,
negligent. Ik denk dat dit een zeer bruikbare morele code is.

Ik bedacht de laatste frasering - geloof ik - in 1982 of 1983, maar de eerste helft volgt hieronder, op 23.II.80.

29.I: Twee punten van Huxley:
"I find myself often a bit overwhelmed by the curious rigidity & opacity
of most human beings. There's something dismally fixed, stony, sclerotic
about most of these - a lack of sensibility & awareness & flexibility,
which is most depressing" (Bedford, 351-2)
And:
"For insensitive stupidity is the main root of all vices" (id. 357)

Anna en ik gingen op vakantie naar Tenerife van 3 - 17 februari. Ik heb daar wel over geschreven, maar het is verdwenen. Het was een interessante en fraaie vakantie, ondanks mijn niet al te vrolijke voorgevoelens, behalve dat ik halfweg een teen brak, en daar niets aan liet doen.

23.II: Zaterdag: Naar Landsmeer geweest: 't Gaat steeds slechter met mijn vader. Meer pijn en koorts (40 gr); ondragelijk zonder zware verdoving; waar-
schijnlijk botkanker in een vergevorderd stadium; zolang er koorts is is er
weinig kans op een operatie van de urinewegen. Hij overwoog euthanasie,
wat verstandig lijkt (in ieder geval). (...) Mijn droefheid is vnl. intellektueel:
Hoe anders en beter vele dingen zouden hebben kunnen zijn en hoe tevergeefs
en zinloos veel dingen zijn.

Juist.

Koestler lijkt wel leuk/interessant, maar overdreven: Hij wil metafysische
of ingewikkelde verklaringen voor wat zich veel makkelijker & adekwater
laat verklaren door domheid, gebrek aan kennis & kunde & gebrek aan inter-
esse (domheid = gebrek aan intelligentie; verstand: In het Engels: On my
diagnosis SIN = Stupidity, Ignorance, Negligence).

Ik was hier al - in 1980 - tot SIN gevorderd. Wat later kwam daar MAD bij: Mean, Angry, Negligent, zodat mijn normen aldus geformuleerd konden worden: Don't be MAD, don't SIN. Het lijkt me nog steeds een heel stuk beter dan de zeven hoofdzonden. En wat Koestler betref: Nee, hij is weinig interessant: Te politiek, te dogmatisch. Dit is van later:

2.IV.85: Mijn verklaring voor metafysika is natuurlijk ook grotendeels waar, even-
als deze conditie: Zinnige metafysika heeft de vorm van zinnige wetenschappe-
lijke hypothesen = zinnige (toekomstige) wetenschap. Ergo, metafysika die pre-
tendeert volledig te zijn is niet zinnig.

Ja, dit denk ik ook nog steeds - metafysika kán verder gaan dan wetenschap, maar wel alleen als wetenschappelijk fundeerbare gissingen: Alleen díe zijn in beginsel testbaar. En er is geen alomvattende metafysika voor mensen, behalve als illusie: er zijn alleen wetenschappelijk gefundeerde gissingen, en die zijn altijd partieel en niet geheel zeker.

29.II: Vrijdag: 100 p. Lindsay & Norman (Human Inf. Processing) gelezen. Uitstekend boek. Verder Johnson's Logic dl II en III en Cheng, ook over inductie.
Johnson is uitstekend, maar als theorie wat moeilijk in te passen in wat ik wil
schrijven. Cheng is niet goed (over Peirce en Lewis). Overigens lijkt het alsof
Johnson's Laws of Thought in Part I. Keynes's Limited Variety i.e. natural kinds
impliceren (nl. de aanname dat iedere oorzaak & ieder gevolg een eindig aantal
eigenschappen heeft).


Dit is vnl. over genomen i.v.m. het volgende, ná twee andere punten:

7.III. Mijn moeder belde: Mijn vader krijgt morgen een ridderorde. De hele
familie vindt het onzin (hoewel mijn vader natuurlijk wel gevleid is).
Het is vanwege het werk voor Sachsenhausen, d.w.z. de tentoonstelling.
Uitreiking morgenochtend in het Gemeentehuis van Amsterdam. Overigens
hebben 40 mensen achter z'n rug om een verzoek getekend dienaangaande
"aan de koningin". Daarom was weigeren niet goed mogelijk.

Ik ben er niet bij geweest: te ziek, en ook niet echt geïnteresseerd - we waren écht een communistische familie, al was ik in geen tien jaar partijlid. Daarbij:

12.IX.86: Uiteindelijk is hij, naast Jan Brasser, één van de enige twee geridderde
Nederlandse kommunisten, en dat zegt méér dan de hele ridderorde, waarvan ik
overigens nog de naam niet weet al heb ik er ergens een foto van (het ding zelf moest na z'n dood weer teruggestuurd worden).


Wel... ik vond zojuist uit, eind Juni 2014, dat mijn vader Ridder in de Orde van Oranje Nassau was. Nu het vervolg over inductie, ook van 1986:

De oplossing voor inductie staat in m'n notities, en is de bron van al
het werk dat ik later aan inductie gedaan
heb: Van de zomer 80 t/m de
zomer 84 heb ik filosofisch het meest tijd en energie gestoken in de epi-
temologische, methodologische en waarschijnlijkheidstheoretische proble-
men samenhangend met inductie. De uiteindelijke oplossing, die afgezien
van de
waarschijnlijkheidstheoretische uitbreiding, sterk op die van 7.III
lijkt (de notitie is de moeite waard) dateert van de zomer van '84.

Maar ja: ik heb er nooit over gepubliceerd, behalve dat ik over e.e.a. een
voordracht heb gehouden in 1989, bij psychologie. Het staat wel op mijn site, maar moet herschreven worden. Hier is iets over mijn gezondheid van 1980:

10.III: Theory of Sets & Transfinite Numbers van Kneebone gefotocopieerd
12.IX.86: NB dat ik dat toen niet kon zonder, na 10 min. staan, doodmoe
en bijzonder zweterig te zijn.

In 2014 gaat het wat minder beroerd dan in 1980, al deed ik toen wel meer, want ik had twee of drie volledige studies, en ik moest voldoende punten halen. Maar ik kan tegenwoordig, in 2014, op mijn 64ste, wél 10 minuten staan zonder doodmoe en zweterig te zijn, hoewel geen half uur. 't Is me wat!

13.III: En iets interessants gevonden, bij toeval: Newton introduceerde in de
tweede ed. van de Principia een stelling dat alle predicaten normaal zijn (in mijn zin). Citaat: "The laws of all bodies in which experiments can be made are the
laws of bodies universally." Het doel hiervan (citaat): "This seems to be the
foundation if all Philosophy. For otherwise one could not derive the qualities of
imperceptible bodies from the qualities of perceptible (bodies)." Zeer mooi. (Artikel van I. Bernhard Cohen: "Hypotheses in Newton's Philosophy"

12.IX.86: Ik denk dat er in de filosofie geen mooiere bevestiging van een theorie
gevonden kan worden dan ik toen vond, doodmoe van het fietsen & ziekzijn:
Newton gaf exact dezelfde redenen voor exact hetzelfde postulaat als ik op
7.III geformuleerd had.

Ja, dat is overwegend waar. Maar mijn idee was enigszins anders, en draaide rond het onderscheid tussen twee klassen predikaten: De normale, waarvoor geldt wat Newton zei, en om die reden, en de abnormale, als Goodman's grue, dat betekent dat iets groen en waargenomen of niet groen (maar blauw) en niet waargenomen is. Deze bestaan ook.

14.III: Vrijdag: 's Middags Broad gefotocopieerd (stukken uit Induction, Probabi-
lity & Causation
die ik nog niet had); het Schilpp-deel Broad geleend (..); de
ring van Anna geruild voor een beter passende (..)

Ik ging dus door met filosofie, logica en wiskunde, en het is ook een feit dat Anna
en ik trouwringen (van zilver) droegen, vooral omdat zij dat wilde. Ik deed het voor haar, maar ook in de overtuiging dat we werkelijk bij elkaar hoorden. We refereerden ook allebei aan ons samenwonen als een "common law marriage", en
dat wás het ook. En Anna heeft heel weinig fout of niet goed gedaan, maar ik was
te ongedurig en we bleven allebei ziek, wat uiteindelijk geheel geen doen was.

17.III: Overigens Broad on Probability and Induction uitgelezen. Zeer goed &
scherpzinnig & helder geformuleerd. Althans voor mij geldt dat Broad op het vlak
van conceptuele analyse veel beter is dan Moore, of wie dan ook.

Ja, dat denk ik nog steeds, en het is wat jammer dat hij te zeer van Russell en Whitehead onder de indruk was om filosofie geheel zelfstandig te doen: Hij beschouwde het als een baan, en niet als een roeping. In ieder geval had hij, zo geheel anders dan alle Nederlandse academische filosofen die ik ontmoet heb, werkelijk talent.

15.IX.86: En overigens kon [mijn vader] gegeven z'n ideologie weinig anders dan
hij deed, en deed hij wat hij kon bijzonder goed, hoe ook bezien, terwijl z'n ideologie onontkoombaar was gezien z'n kampervaringen. Ik heb hem dus weinig
te verwijten en een uitstekend menselijk voorbeeld te danken.

Inderdaad.

29.III: Zaterdag: 's Morgens kwam mevr. de Jong: Inderdaad een aanbieding.
's Middags bekeken. We konden kiezen uit twee: De grootste en mooiste
genomen (overigens een eigenaardig vloerenplan:

                                                  --------------------------------             
                               W   D     T    |   |                                    
|   gracht
---------------------------------------|   |                                    ||
|                              O |     | O |/ | O| <- K                             ||
|| 2.5                           |--------- /|   |                                     |  5,5
|                                ||            /|----                                    ||
----------------------------              |                                         ||
               4,5               |             ||                                         |
                                    --===----|                                         |
                                                  |                                         |
                                                   ---------------------------------                                                                          5
 W=wasbak D=Douche T=Toilet K=Keuken ||=raam of deur /=loze ruimte

Keuken min of meer in de kamer (groot maar niet hoog: <= 2,5 m. Sous-
terrain v.e. gr.huis. Nu moet er zeer snel verhuisd worden. Ik zal dus voor
de volgende week een programma schrijven. Freek helpt in ieder geval.

Het bovenstaande is getekend met pen, maar ik heb het nagedaan met het
toetsenbord. NB dat dit een heel stuk betere woning was dan de Rode Kruislaan,
en bovendien maar een paar honderd meter van de (toenmalige) faculteiten voor
psychologie en filosofie.

30.III: Anna hield vanavond spontaan een lange monologische philippica over de
mensheid, de wereld, en het leven, terwijl ze geometrische figuren uit een duim-
stok vouwde. Heel brilliant, heel bitter en heel scherp gezien. Thema: Waarde-
loos - er is vaak weinig goeds in de mensen te zien. En niemand heeft met haar
ziekte rekening gehouden - terwijl zij zoiets altijd doet. Er is niemand zo scherp-
en recht-zinnig als zij. En wij hebben het samen steeds beter.

Inderdaad - dat was zo, en het was ook zo dat dit vrijwel de enige keer is die
ik me herinner waarop Anna werkelijk goed en vloeiend sprak, gedurende langere
tijd. Ze kon het dus wel, maar deed het zelden, dat héél jammer was.

Ik heb redelijke aantekeningen van de verhuizing, die ik met verschillende vrienden, mijn broer Freek, en een gehuurd busje heb gedaan, in twee dagen
en 5 keer rijden. Anna was toen ziek en had koorts en kon helemaal niets. Maar
ik neem alleen de volgende aantekening uit 1986 over:

15.IX.86: Lichamelijk ging dit wel, zij het met moeite. Ik denk dat de periode op
de Nwe Keizersgr. vanaf 81 veel verslechterd heeft, hoewel ik ook in '80 verre van gezond was. Maar ook toen gold het afbetalingsprincipe: Ik kon wel tamelijk veel
doen (en hoefde overigens véél minder te doe dan in '85, toen ik naar de E'gr.
verhuisde) maar moest dat later bekopen met spierpijn en moeheid: Alle aktiviteit die enigszins naar het normale zweemde was lichamelijk forceren.

Deze "afbetalingsregeling", die Anna en ik toen al een flinke tijd heel goed kenden vanwege het feit dat we ons regelmatig teveel moesten inspannen, is
Post Extertional Malaise (PEM), waarvan mij pas na '89 duidelijk was dat deze kenmerkend voor M.E. is, waar ik ook pas in '89 van hoorde, ondanks tientallen
artsen die Anna en ik gezien hebben, die dat allemaal hadden moeten weten,
maar die overwegend, hoewel niet allemaal, gewoon brutaal bluften. (Wat is er zo moeilijk aan het zeggen: "ik weet het niet"?! De meeste Nederlandse doktoren die ik ontmoet heb konden dit werkelijk niet. En ze hadden een tweemaal zo lange opleiding als de huidige artsen.)

We zijn overigens allebei minstens een week ingestort na de verhuizing, en sliepen al die tijd tussen de rommel in de voorkamer.

24.IV: Donderdag: Tentamen Linschoten pers.leer gehaald: Een 9. Slecht tentamen. Nederlands schrijven schijnt moeilijk. Anna heeft het ook gehaald.
16.IX.86: Vrijwel alle tentamens die ik aan de UvA gehad heb waren in slecht Nederlands geschreven; bestonden grotendeels uit domme vragen; en waren
heel duidelijk ongeïnspireerd plichtwerk van de zijde van de docenten.

Inderdaad - en dat gold voor zowel filosofie als psychologie: Ik heb maar
héél weinig behoorlijke tentames gedaan - wat voor iedereen gold, althans in
de studies die ik deed, en dat sindsdien alleen maar vreselijker kan zijn geworden, al garandeert het natuurlijk wel dat ook de grootste debiel een graad krijgt, waar het om gaat: echte intellectuelen zijn er vrijwel niet meer, onder de 64, en alle standaarden zijn bijzonder versimpeld of gewoon afgeschaft, overigens niet alleen in Holland maar internationaal: alles lijkt zowel gehalveerd in kwaliteit als in studietijd, én is zeer veel duurder geworden (behalve, naar het schijnt, Finland).

Tenslotte is er dit:

30.IV: Woensdag: Koninginne- en kronings-dag. Niets gehoord van de 101 saluut-
schoten noch van het klokgelui. Ca. 10.30 wakker. Anna eerder op en de radio
(Stad Amsterdam + Vara) zegt dat er gevochten wordt en hard in de Kinkerbuurt
/Bilderdijkstraat. Huizen op de plaats waar vroeger Dirk v.d. Broek stond zijn
gekraakt en de ME probeerde het kruispunt te ontruimen - kennelijk geen reden
(het is Koninginnedag!) Er wordt heel hard gevochten. Tegen 11.15 wordt de
ME teruggetrokken. Alles wordt vrijwel voortdurend life verslagen door 2 of 3
verslaggevers (1 -ster) en nationaal, in combinatie met de Vara, uitgezonden
van 1/2 8 tot 1/2 7 's avonds.


Er is meer, maar dit is wel de laatste pagina die ik heb van 1980, en het verhaal breekt ook af aan het eind van de pagina. Ik heb geen idee waar de rest is.

Wat het laatste citaat betreft: 1980 was nog steeds een behoorlijk revolutionair
jaar in Nederland - of beter, want het was vrijwel allemaal spel en folklore: "
een behoorlijk "revolutionair" jaar", en er waren toen ook nog héél veel quasi- marxisten, ook bij de Vara. De kroning was van Koningin Beatrix. Dit was trouwens ook de dag dat burgemeester Polak 's avonds de tanks de stad instuurde.

Hoe het zij: Ik heb geen journaal-paginaas meer uit 1980, en zal dit jaar als volgt afsluiten:

De tweede helft van 1980 was redelijk rustig: We studeerden allebei, en haalden onze tentamens, terwijl ik in de studentenpolitiek terecht kwam, en een studenten
partij oprichtte, die ik de NASA noemde: Nieuwe Amsterdamse Studenten Asso-
ciatie. Deze kreeg uiteindelijk ook één zetel in de Universiteitsraad (UR), en enkele zetels in diverse faculteitsraden, maar het had allemaal te weinig aanhang om enig werkelijk verschil te maken: de grote meerderheid van de studenten en de staf van de UvA waren toen veel meer in politiek dan in echte wetenschap geïnteresseerd. (En ja, het lag echt zo simpel.)

Ook was ik niet in de UR gaan zitten, hoewel ik verreweg de beste spreker was, maar liet dat over aan een medestander, eenvoudig omdat ik me te ziek voelde om dit enigermate behoorlijk te kunnen doen, en niet wist of ik altijd aanwezig kon zijn, al heb ik in feite de meeste UR-vergaderingen wel bijgewoond.

Maar dit zal ik behandelen in 1981 en 1982, die ik in één bestand zal afhandelen,
omdat ik er geen journaal-aantekeningen voor kan vinden.
----------------------------------------------------------------------------------

This was the first version of this part of my autobiography. It will remain as is, apart from corrections of typos and insertion of some links, but it will also be copied to the autobiography section, and may there be somewhat rewritten. It currently is part 24 there.
------------------------------
[1] Er zit enig schot in: "Over geestelijke gezondheid en gestoordheid" is origineeln en van 1986/87. Maar ik vond deel I pas in 2013, en deel II pas een week geleden, op papier, dat nog niet overgenomen is, terwijl dl III niet af is.


About ME/CFS (that I prefer to call M.E.: The "/CFS" is added to facilitate search machines) which is a disease I have since 1.1.1979:
1. Anthony Komaroff

Ten discoveries about the biology of CFS(pdf)

2. Malcolm Hooper THE MENTAL HEALTH MOVEMENT:  
PERSECUTION OF PATIENTS?
3. Hillary Johnson

The Why  (currently not available)

4. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf - version 2003)
5. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf - version 2011)
6. Eleanor Stein

Clinical Guidelines for Psychiatrists (pdf)

7. William Clifford The Ethics of Belief
8. Malcolm Hooper Magical Medicine (pdf)
9.
Maarten Maartensz
Resources about ME/CFS
(more resources, by many)       home - index - summaries - mail