Prev-IndexNL-Next

Nederlog


  June
1, 2014
Autobio: 1978 - Tweede helft van het jaar
Sections

Introduction
1. Inleiding bij dit deel
2.
De tweede helft van 1978
About ME/CFS

Introduction

This file is not about the crisis. It is in a mixture of Dutch and English, and is part of my autobiography, which you find here (all in Dutch) AutobioTOC
.

This is the first part of the second volume, that covers the years from 1978 (second half) till 1992, in which I was ill all the time from 1.1.1979, but not to the same extent.

There will be another crisis report tomorrow.

1. Inleiding bij dit deel

Ik zal in dit deel voornamelijk citeren, als in het voorgaande deel, dat de eerste helft van 1978 omvat, omdat het journaal redelijk geschreven is en ook omdat dit mijn laatste gezonde jaar betreft.

Dit deel begint ook het tweede deel van mijn autobiografie, omdat
ik dit wil beginnen met de gelukkige aanvang van mijn relatie met Anna, terwijl bovendien niet lang nadat Anna en ik ziek werden en bleven alles tamelijk snel héél anders werd.

2. De tweede helft van 1978.

Omdat een flink deel van de tekst die in dit deel volgt geciteerd is uit 1978
zal ik alle paragrafen die geciteerd zijn uit 1978 beginnen met twee geïtaliseerde woorden, en de paragrafen die in 2014 geschreven zijn beginnen zonder twee
geïtaliseerde woorden.

Ook heb ik besloten het in 1978 geschrevene hier blauw the maken, zodat het duidelijker is dat paragrafen uit 1978 worden gevolgd door paragrafen uit 2014.

Daar zit dus feitelijk ruim 36 jaar tussen, maar ik vermoed dat ik minder veranderd ben in die jaren dan de meeste mensen: er zijn verschillen tussen mij in 1978 en mij in 2014, en sommigen zijn groot, maar de interne verschillen, in mijn eigen hoofd, in termen van mijn eigen waarden en ideeën, zijn niet zo groot.

En tenslotte wordt wat volgt gepresenteerd in de volgorde waarin het origineel in 1978 geschreven is, zoals ook blijkt uit de data:

----------------------------------------------------------------------------------

8.vi: In Diemen, toen ik naar de flat liep 'zag' ik weer - de 100% awareness
die soms even doorkomt: alsof de wereld plotseling rechtgetrokken wordt &
m'n perspektief verandert: alles is plotseling helder & zonder bijgedachtes of
bijgevoelens simultaan zichtbaar, hoorbaar, voelbaar; waarneembaar. Alsof
een plastic stofhoes van de wereld afgetrokken wordt & de stofzuiger van
voor- of achtergrond gedachtes & gevoelens uitgeschakeld wordt. Stilte.
Rust. Kalmte. Uitzicht. Awareness.

Ik citeer dit precies zoals ik het schreef, in 1978, en ik denk er ook nog steeds
zo over als toen: Ja, dit is een waarachtig deel van mystiek, en ik had dit werkelijk - zoals ook zal blijken uit verdere citaten uit 1978. Het is een werkelijke andere staat van bewustzijn, en het bovenstaande is een tamelijk heldere omschrijving van wat het inhoudt: Je ziet plotseling zonder bijgedachtes en bijgevoelens, die er normaal voortdurend zijn.

Het is ook de moeite waard op te merken dat dit zonder drugs was en dat dit soort staten niet lang duren.

10.vi: Freek Ch. was in de Pels & wist dat er een psychologenfeest in de Br. Gr. was. Ik had eigenlijk wel zin om te dansen, dus maar meegegaan. Druk - disco
& Rosa. Eerst 'n uurtje alleen gedanst (wel 3 meisjes die met me dansten,
maar ik had weinig zin). Toen drie kwartier uit zitten blazen; zeer bezweet &
toen weer. (Grappig detail: Ik was de enige jongen met half ontbloot boven-
lijf, ondanks de warmte. De ongeremdheid is dus 90% pretentie.) Heerlijk
gedanst en één van de drie danste plotseling weer met me  - een lange wel
mooi ogende vrouw van een jaar of 2/23. Dus daar maar op in gegaan, wat na
een minuut of tien behoorlijk sexueel werd, omdat ik dat leuk vind & zij
kennelijk ook.

Konversatie, na een 1/2 uur samen dansen tussen twee nummers: I: Hey.
Z: Dag. I: Hoe heet je? Z: Anna (NB: Alweer een vrouw met een voornaam
die met een "A" begint.) I: Maarten. Nieuw nummer; veel explicieter sexueel,
wederszijds. I: Heb je zin om met me te vrijen & te praten? Als je geen zin
hebt moet je 't zeggen, en dat vind ik ook uitstekend. (Mijn motivatie:
nieuwsgierigheid (algemene geïnteresseerdheid) & zin/behoefte om te vrijen,
maar zonder complicaties.) Zij had wel zin maar ging toch met haar vriendin
mee, met wie ze samenwoont. Wat ik ook uitstekend vond & haar gezegd heb.

Ondertussen waren de lichten aan & toen zijn we even elkaar omarmend aan
de kant gaan zitten. I: Vreemd he. Z: Ja met al dat licht. I: Ja, maar dat
bedoelde ik niet. Ik bedoelde: Hoe mensen met elkaar kontakt zoeken. Z
(een beetje verrast lachend): Ja, daar heb ik moeite mee, in een disco of
op een feest. Jij niet? I: Soms wel, soms niet. 't Is vnl. een kwestie van durf
& eerlijkheid. Z (even nadenkend & me aankijkend, enigszins verbaasd): Ja.

Zodat we na enig heen & weer praten een afspraak voor Vrijdag voor de
Melkweg gemaakt hebben. En I: Ik houd erg van eerlijkheid dus ik wil wel
zeggen dat er helemaal niets uit voort hoeft te komen - je moet je geen illusies
maken o.i.d. Er gebeurt wat, of niet en allebei is goed. Z: Ja, maar ik ben niet
zo iemand waarbij 't vlug gebeurt. (Nou?) I: Dat bedoelde ik ook niet; ik
bedoelde: Er is kontakt tussen ons of niet - allebei kan, en ik weet het nog
niet. (Klopt.) Z: Ja.

Afscheid genomen met een kus - en laten we wel wezen: 't Was voor het
allergrootste deel voor allebei puur sexueel/erotisch; me snel even gewassen
(erg bezweet) & op de fiets gestapt. Ik hoor een paar keer, een beetje flauw
door het uitgaansgeroezemoes "Maarten" en zie haar plotseling gedag zwaaien
bij een auto. Ik zwaai terug en fiets naar Diemen.
De voorgaande vijf alineaas beschrijven mijn eerste ontmoeting met Anna H.
en zijn geheel zonder weglatingen of korrekties: Alleen de alinering is nieuw,
want is afwezig in 't origineel.

Ik zou bijna 5 1/2 jaar samenwonen met haar, en deed dat ook behoorlijk gelukkig tot de zomer van 1982 in ieder geval, zoals later wordt beschreven, en ik heb hier alleen enkele inleidende opmerkingen:

Wat ik schreef en zei was volkomen eerlijk, en ik was toen geheel niet op
haar verliefd. Ze was inderdaad 23, en ze was lang (1.88) en mooi, met
zwart haar en grote intens blauwe bijzonder heldere ogen.

Ik maak hier alleen nog één opmerking: Liefde voor een vrouw kan voor mij op
diverse gronden gebaseerd zijn, en drie belangrijke zijn intelligentie, persoon-
lijkheid en sexualiteit. Met Stephanie was het vooral intellectueel; met Lynne
was het vooral sexueel; met Agnethe was het vooral persoonlijk; en met Anna
was het vanaf het begin tot het eind vooral sexueel, hoewel het later ook persoonlijk werd.

11/12.vi: Amsterdam verloedert overigens - nu was er ook een schoenenpoetser
voor 't CS, omstuwd door nieuwsgierigen: sociale verschillen, armoe, deca-
dentie, sociale arrogantie, desinteresse nemen toe, en 't patroon lijkt ont-
moedigend veel, naar mijn gevoel althans, op dat van de twintiger/dertiger
jaren en daarvoor (90er jaren etc.)

Apparently, every social outburst is preceeded by an outburst of social decadence
& increased social differences. But I may read the signs of the times wrongly,
for, after all, it's groping in the dark. Das Buch der Vergangenheit mag ein Buch
mit sieben Siegeln sein, aber das Buch der Zukunft ist nie geschrieben. Though apparently, humans let it be dictated to them by their own fear, ignorance, sloth
& stupidity, It's a mess, though I think I may have succeeded in not getting
very contaminated psychologically by it. (By fighting my own fear, ignorance,
sloth & stupidity. Though sloth & fear, in that order, are my worst enemies.)

Opnieuw twee paragrafen waarin alleen de alinering nieuw is. Trouwens: ik zag hier behoorlijk tot zeer diep, kan ik 36 jaar later zeggen, of althans: zo verschijnt het, al is ook dat verre van zeker, en overigens zijn de drie talen door elkaar heen voor mij behoorlijk normaal & typerend. En ik was nog gezond en pas 28.

Fiets op 't Spui en American Discount: Tsjechov gekocht (The Major Plays;
Lady with lapdog & other stories en Sagan's The Dragons of Eden (speculations
on the Evolution of Human Intelligence)
). En al die boeken bekijkend bedenkend
dat 't misschien toch zo is dat er 1%, misschien 2%, of misschien ook 1 promille, mensen zijn die werkelijk intelligent-menselijk zijn - dat er, heel misschien, een
kwalitatieve drempel is waar de meeste mensen niet over kunnen - from fear,
ignorance, sloth or stupidity. Or what else is the explanation for this, after all,
strange wondrous enormous human mess?

Wel... ik denk nu dat dit wel degelijk zo is; dat 1% een hoge schatting is (eerder 1 promille, of iets ertussen); en dat het voornaamste probleem dat de
ontwikkeling van de mensheid serieus bedreigt het vrijwel volledige gebrek aan werkelijk intellect is dat minstens 99% van de mensen kenmerkt, waardoor de grote democratische meerderheid zich telkens en telkens weer heeft laten bedriegen door hun leiders en voorgangers, die dat overwegend expres doen. (U mag hier allemaal anders over denken, en doet dat ongetwijfeld alnaarmate u minder intelligent bent. Maar ik meen het wel.)

Een boel mensen omcirkelen een jongen, die met een ongelovelijke mimiek
met twee ballen aan 't - hoe heet dat? - jongleren is. 't Is knap, helemaal als
'n grote zwarte herder  vlak voor hem gaat zitten en hij, voortdurend zwijgend,
de herder en 't publiek bespeelt. Dan 3 ballen, en hij blijkt ontzettend goed te
zijn. Vangt er één in z'n hoed op, en kan ze de raarste dingen laten doen & er
mee doen. Nog steeds woordeloos maar ongelovelijk duidelijk en direct. En de
100 a 150 mensen eromheen zijn voortdurend doodstil, behalve als ze lachen
of applaudiseren. Dan ruilt hij 2 ballen voor een mes en een appel, en nog
steeds jongleert hij door. Mes weg, bal terug & hij begint, al door jonglerend,
de appel op te eten, staande in 'n plas licht tussen de twee bomen door; 't
publiek in halfschaduw.

't Sap en de moes barsten 'm de mond uit en terwijl 't lukt komt er een klein
1 1/2 a 2 jarig jongetje in een rood kruippakje dat kennelijk net kan lopen naar
'm toe en wil appel. Iedereen lacht. 't Is schitterend. Half door jonglerend, dan
even stoppend, deelt ie de appel en geeft 'm aan het jongetje, zelf 't op de
grond gevallen stuk houdend. Dan neemt 't jongetje z'n blauwe bal in één hand,
't stuk appel in de andere, en stapt enigszins parmantig en helemaal (op) zich
zelf, 'n paar stapjes weg.

De jongen mimet schitterend verbazing. 't Jongetje bijt in de blauwe bal alsof
't de appel was. Iedereen, behalve de mime-speler, schaterlacht. De mimespeler
neemt de bal & gaat verder. De appel verdwijnt, al jonglerend - 't voortdurend in
de lucht rondspringende stukje wordt steeds kleiner, tot je bijna niets meer ziet.
Sap & moes stromen in z'n baard. 't Stukje verdwijnt, en iedereen applaudiseert.
Z'n mond blijkt propvol appel te zitten.

Dan vertoont hij de brandende sigaret in de zakdoek truuk. Ik weet hoe die
ongeveer gedaan wordt, maar zie 't niet. Tenslotte doet ie eerst of ie een
ontzaglijk lange haar uittrekt aan een kant van z'n hoofd, trekt een ontzaglijke
lange blauwe konfetti aan 'n andere kant en mimet dat ie graag geld wil. Hij
heeft nog geen geluid gemaakt. Iedereen - en dat is de eerste keer dat ik
dit zie - blijft staan en geeft geld. Hij gaat rond met z'n hoed en ik geef 'm
al 't muntgeld wat ik heb en zeg "That was really perfect". Hij kijkt me snel
aan, enigszins verbaasd, en knikt. Zegt niets. Ik loop weg. En wat ik zei was
waar hij wist dat waarschijnlijk ook.

De voorgaande vier paragrafen zijn weer allemaal letterlijk overgenomen. Ik
vond het vooral heel leuk en heel knap, en 't was werkelijk eerste klas, en overigens is de jongleur door gegaan met jongleren (zoals ook in mijn journaal voor 1984 blijkt). Er is meer journaal dat het bovenstaande vervolgt, dat ik hier
oversla, om hiermee te vervolgen, nog steeds op 11/12 juni 1978:

Ik fiets naar Diemen, langs de Weesperzijde. Zon & bomen. Ik zie. En stop
en noteer op 't bruine papier van de boekenzak. En fiets weer. Bomen & zon.
En stop en noteer. Enz. Dit is wat ik noteer:
       The whole ironic truth is that nothing is wholly true - that is to say:
       no amount of symbols can wholly represent all (of) experience.
En fiets. En stop. En noteer:
       A reason, apart from abstraction: every experience has, simultaneously,
       multiple modes; every expression is in a singular, or, at best, limited
       mode.
En fiets. En stop. En noteer:
       I can see "infinity" (unlimited plenitude) in anything I experience (and
       it is much more like early childhood)(total abandon to experience):
En fiets. Stop. Noteer:
       But maybe that's the difference: Insight; understanding; comprehension
       to a good extent. Seeing the possibilities, background, explanations;
       if not fully then sketchily, in outline, a bit shady perhaps.
Fiets.
Stop. Noteer:
       A patternseer, that's what I am.


Dit is weer één continue alinea. NB dat ik niet beweer dat waarheid niet bestaat:
Ik beweer dat er meer waarheden zijn dan symbolen kunnen representeren, en dat in het bijzonder omdat ervaring multi-modaal en zeer gelaagd en verweven is, terwijl symbolische uitdrukkingen, en wat deze betekenen, daar geen volledig recht aan kunnen doen.

Trouwens, (geschreven en gespeelde) muziek is een ander voorbeeld, al blijft het ook waar dat symbolen gewoonlijk - niet altijd - niet-symbolen representeren. Een deel van wat ik zeg kan als volgt uitgedrukt worden: Een ervaring kan gesymboli-
seerd worden door een uitdrukking, die weer naar de ervaring verwijst, maar gewoonlijk is de gesymboliseerde ervaring een klein deel, een aspect, van de werkelijke ervaring.

Hoe het zij, ik kan mezelf nog steeds voelen staan op de dijk naar Diemen toen ik de laatste zin schreef, uitkijkend over de polder.

Nu is 't 02.25 & ik heb dit zeer snel, vrijwel kontinu, geschreven. Ik weet niet
hoe goed of duidelijk 't is of waardoor 't komt. Een kombinatie van mijn eigen
hoedanigheden; 't voorgaande; 't weer; wat er verder gebeurt; en hash. Ik weet
't niet. Soms lijkt 't paradijs toch mogelijk, hoewel ik een hekel aan grote woorden heb; deze uitdrukking nauwelijks serieus kan nemen & als ik dat doe 't
moeilijk kan geloven. Or should I believe it's just a perfect coincidence (of
relatively unconnected contingencies). And, mark well, in any sense of human
importance or relevance nothing that happened was specially relevant, even if
much was special & extra-ordinary. I do not know and, at least for the moment,
I do not care.

Dit slaat op de hele serie gebeurtenissen vanaf 8 juni, die hier lang niet allemaal vermeld staan, al zijn de meest relevante wel overgenomen. Ik denk nu, in 2014, dat het vooral een combinatie van toeval, beginnende verliefdheid, gezondheid, en ontluikende mystieke ervaring was (die anders is dan de meeste mensen denken, en in mijn geval geheel los staat van religiositeit).

Hier is een aantekening uit 1978 van een paar uur later:

04.40: Seeing: I think is continuously possible but neither wih the intensity nor
the happiness as now, or yesterday rather. I believe what happened to me - & similar things happened before, though not to the same extent - is what is the
substance of religious experience in others. And showing skepticism & mysticism
can be combined succesfully. For even while experiencing diversity & deliberate-
ness, without blinkers or filters, I know that logically all & sundry is hypothesis.
Even if - as I am, for the sake of the argument & to please me, willing to grant - it exists & I am convinced it does, feel subjectively certain. For still, logically
speaking I may be wrong, and reasonably speaking I am partially wrong. For if what I assume to exist exists in the way I assume it does, no one will ever be
able to understand more than outlines of it. So skepticism is the most sensible
either way. But passionate skepticism, for mere skepticism is devoid of interest,
and reason is the servant (not the slave, I think: not always, nor necessarily) of
the passions. And note well: skepticism does not diminish the intensity of the
experience, but it's seriousness. Whence my jocular & ironic notes.

Ik denk nog steeds ongeveer hetzelfde over mijn mystieke ervaringen.

Su.18.vi: Discovered - partially rediscovered - in the course of the last weeks Nietzsche, Strindberg, Chuang Tzu, Joyce, Tsjechov, Morris, Blokker, Dylan.

Er zijn meer notities over boeken die ik kocht en las, maar dit is een voor mij typerende.

Wed. 28.vi: Net results: Agnethe wants to be friends & rather distant; I've
been going out with Anna twice & she is hot, as the expression goes. I like her
but no more. Have been reading a good bit: Kaufmann on Nietzsche, Strindberg,
Watson's Martian Inca and Pohl's Man Plus - all excellent to brilliant. As is Interpersonal Perception, by Laing, Philipson & Lee.

Dit is uitgelicht uit meer. Wat ik over Anna zeg betekent vooral dat ze sexueel bijzonder geïnteresseerd was, dat voor mij ook gold, maar dat ik het moeilijk vond haar te begrijpen: Ze kwam uit Almelo, woonde pas een paar jaar in Amsterdam, werkte als psychologisch assistente op de Jellinek-kliniek, en was
zeer intelligent, maar was ook weinig uit de verf gekomen: beschermd opgevoed in een kleinburgerlijk milieu in een provincieplaats, HBS-A, als één van de laatsten (ze had B moeten doen, en heel makkelijk kunnen doen, maar ja: een meisje), met als bijzondere passie haar viool en klassieke muziek, maar  ze was overigens, althans vergeleken met mij, ook op haar leeftijd van 23, erg onwetend en ook niet zeer geïnteresseerd in wetenschappelijke kennis, hoewel wel zeer intelligent.

Dan is er dit:

Sat/Sun 1/2 VII: Making love to Anna Fri/Sat - extremely nice: we have similar
temperamental attitudes towards sex. Somewhat strange relationship - she
obviously admires me & wants to make love very much, and I obviously like her
& want to make love very much, but I do not really believe that either of us is
interested in the other as an end - I guess I'm to her incomprehensible, whereas
she is to me too shallow - but we are both cultivating each other as a means of erotic satisfaction & gratification. Which is good in itself.

Ook dit is een eerlijke en zinnige aantekening, al is het ook zo dat Anna op dit moment duidelijk hevig verliefd op me was, al speelde de sexualiteit daarin een heel belangrijke rol.

Hier is wat meer - en dit is van getiepte paginaas. Tot nu toe was het van handgeschreven paginaas:

Wednesdy 2.viii: I spent the evenings & nights with Anna, which is pleasant, nice.
Interesting: Monday-night when & after coming she started crying
'van geluk' (quote): a genuine outburst of feeling. (As I think I
wrote elsewhere, our sexual relation is nearly perfect. Mentally it
is difficult to say, the main reason being, as far as I can see,
that until 21 she locked away much of herself. Consequently, she has
larger (but undeveloped) capacities than one would judge from
immediate experience. I like & appreciate (something else) her a lot
& am curious how this develops, and want to let it happen as it does.)

Anna had een IQ van 142 of 146 (ik weet het niet meer op het moment), wat ongetwijfeld klopt, ook omdat haar voornaamste werk 't afnemen van IQ-tests van patiënten van de Jellinek-kliniek was. Ik ben hier duidelijk verliefd op haar aan het worden, maar dat gold toch vooral onze bijzonder goede en intense sexuele relatie, en dat weer vooral omdat ze niet veel wist en terughoudend was, in zichzelf gekeerd, en niet erg uitgesproken was, op eigen initiatief.

Hier is een andere aantekening van dezelfde dag, 2 augustus 1978:

Read and finished Hume today - very brilliant & excellent. I liked this (Dialogues Concerning Natural Religion) better, stylistically & intellectually, than the Treatise on Human Nature and the two Enquiries, for with these I can on both grounds find
serious faults I believe should have been avoided. DCNR is written when Hume was quite old. Akademic skepticism is indeed most close to my bends of mind &
feeling. Read some 100 pages of Russell, which also is brilliant. (And what pompous - & pontificating - asses are most others compared to Russell & Hume.) And James, not to forget: Almost finished Talks to Teachers.

In feite werd Hume een jaar ouder (65) dan ik nu ben, en ik voel me - ondanks 36 jaar ziekte - niet "
quite old" en zie er ook niet naar uit. Hoe het zij: De meeste filosofen zijn aanstellers en toerenbouwers, zeker vergeleken met de paar besten, zoals Hume en Russell, en ik ben ook nog steeds meer een academisch skepticus dan wat anders, al ben ik ook een wetenschappelijke realist.

Friday 3.viii: With Anna things are going fine. The main thing is that I have to
let her be(come as he likes to be) & that I seem to help her - unhelpingly -
in quite a few respects. That is mutual & as long as that remains we may have
a gratifying relation.


Ja. NB dat we nog niet samenwoonden en dat ik daar op dit moment - 3 augustus 1978 - ook geen zin in had, al gebeurde het vrij snel door een samenloop van omstandigheden en omdat Anna dat wilde. Daar kom ik later toe. Eerst nog een aantekening van dezelfde dag:

I have been reading Orwell's Essays. As I found in England, I like him very much: One of the very few who combined fundamental honesty, clear awareness, a sharp intellect, an ethical commitment, a dislike of any kind of nonsense, and a beautifully clear style. Which means, among other things, that if you (I) disagree with him you (I) still respect his opinions - they are never, even if wrong, the product of stupidity, laziness, lack of interest or idolatry. Put otherwise: Orwell is one of the very few people in general, and one of the extremely rare politically committed people, who really & completely did their own thinking.

Something I remarked before: I certainly can write & should write,
though I am not certain what.

Ik was nog steeds pas 28 en had 3 maanden gestudeerd - maar wist meer van filosofie dan al mijn jaargenoten en vrijwel al mijn docenten, al was me dat toen nog niet goed duidelijk. Maar ik had vanaf mijn 17e gelezen, gelezen en gelezen,
en ontdekte ook rond deze tijd de toen pas beginnende Book Exchange op de Kloveniersburgwal, dat een bijzonder goede tweedehands boekwinkel was, waar
ik o.a. de vier delen Essays van Orwell gekocht had.

Tuesday 8.viii: Still no work though I haven't tried hard to find it. Now I'm
living at Brigitte H.'s place with Anna (I'm heavy with keys: To my own,
my parents', Lodewijk's, Anna's & Bri's houses). Anna & I make a lot of love
- our deepest mutual interest, I guess. I should be in the sports pages, she
says (since, if it goes well, as it usually does with her, I can continue making
love almost indefinitely after coming once). It is interesting that sex appears to
feed upon itself: the more you do it, the more you want it, and the more you
can do it. It is rather obvious that we put aside or, rather, make secondary,
all other things for our sexual relation (this doesn't happen explicitly, but as
a matter of course) which also is very natural to us. (And for statistics: we do
it every possible way & like to do it dancing.)

Dit waren feitelijk de meest sexuele maanden van mijn bestaan, al waren de volgende 5 jaren ook intens sexueel, en het was werkelijk zoals ik schreef. De enige kwalificatie die ik behoor toe te voegen is dat ik 28 en Anna 23 was, en dat we allebei op onze sexuele hoogtepunten waren, al wisten we dit jarenlang uit te strekken. Ik ben hier ook duidelijk verliefd geworden op haar.

Hier is een optekening van dezelfde dag:

At Bri's I read a reasonable popular summary of modern sages: Huxley, Watts,
Krishnamurti, Meher Baba, Maharishi, Ramana Maharishi, Chogyam Trungpa, Devishana, Gurdieff, Mother Theresa. The common core is: (i) there is extra-
ordinary experience (ii) which doesn't occur iff experience happens in terms of
the ordinary ego (I). The rest is method & doctrine, and it is rather painfully
obvious that most are pretty unsophisticated (metaphysically stupid, that is),
dogmatical, and stressing the wrong points (other than (i), (ii) and methods).
Apart from those I know only Devishana appears worthwile - indeed, Hindus,
Christians & Sufis are, it seems to me, in that order, more involved in doctrine
& stupid metaphysics than in experience.

Dit denk ik ook nog steeds - er is mystiek zonder religie; de religies zijn
allemaal misleidend, onwaar, overdreven en onnodig; en de religieuze leraren,
ook van de mystiek, zijn vrijwel altijd veel te doctrinair en religieus. Maar ja,
de weg die ikzelf koos is er ook één die zeer weinigen kiezen of aankunnen.

12.ix.: I have been working for some weeks at the Zeeman-lab (nuclear &
high energy physics), on the electronic laboratory. Nauseating: Only people
who had effectively suicided, zombies. About the only conversation is the
standard joke, when something happened: An outburst on various sides "ja,
ja, ja, ja ...". Total boredom, total stupidity.

Dit was een administratief baantje, dat ik alleen voor het geld deed, en ongetwijfeld zal er later zeer veel veranderd zijn, maar ik kan me de geestdodende onechtheid, de geestelijke armoede en de gruwelijke lelijkheid nog steeds heel goed herinneren: 't Was echt vréselijk. (En zo is het op de meeste kantoren, al varieert de gruwelijkheid.)

Het bovenstaande vervolgt aldus:

After living at Bri's moved to the Linnert's place (Haarlemmermeerstr.  ) for
some days, and then back to Diemen with Anna. We have both enrolled as
psychology students. The study looks better organized & planned than philosophy,
though the students appear the same sorts, perhaps a little crazier. I have been
reading a lot i.a. Orwell, Weinberg, Galileo, Mathematics, Philosophy of Logics
of Haack, Dharivamsa (the one meant above, who is a very sensible Buddhist), The Social Animal & Smullyan's What's The Name Of This Book. And more.
Philosophy starts next week, but I won't have much to do in the first semester.
I have been working on my propositional attitudes essay, which is eminently
sensible. Yesterday took ontology tentamen (8).

Agnethe & Anky have both returned. I've seen Agnethe but not Anky. Agnethe
has a lectureship for this academic year; Anky was ill.

De reden dat ik psychologie ging studeren is vooral dat Anna het wilde, en ik ondertussen van haar hield, die dat weer wilde vooral omdat ze wilde weten waar IQ-testen op gebaseerd waren. Een andere stel redenen voor mij om psychologie te studeren waren dat ik sinds mijn 15e vooral geïnteresseerd was in menselijk redeneren, en dat ik William James een groot schrijver vond.

Feitelijk was het voor allebei een foute keus, en dat weer vooral omdat psychologie nauwelijks een echte wetenschap is - maar dat zei niemand, of
hooguit W.F. Hermans, in een terloops terzijde.

18.ix: Anna & I appreciate each other more and more - in fact she is a
heel naief, heel slim, heel verlegen meisje uit de provincie. The naivity is
disappearing, as is the shyness to me.

Inderdaad, en we gingen zeer snel samenwonen, hoewel dat vooral door een samenloop van omstandigheden kwam: Anna had een klein kamertje met een
eenpersoons-bed en een wasbak en nauwelijks meer ruimte, waar ze van af
moest om een reden die ik vergeten ben; kon niets redelijks vinden; en wilde bij mij wonen, en ik had de ruimte, en vandaar.

Hier is een deel van de uitleg, anderhalve - sexueel zeer gevulde - maand later:

3.xi: Since 2 weeks I'm living with Anna in Diemen. It's difficult, probably  impossible, to state all my reasons - and perhaps most truth-like to say that
it simply grew: the more I know her the more I love?, like?, appreciate? her (no good terminology for feelings) & anyway practically this is correct, whatever the
reasons. But first among these reasons is that we are very much alike in attitudes, approaches, values & judgments and that we relate in every practical
way excellently or good.

Dat is allemaal waar, al laat het onvermeld dat we diverse keren per dag met elkaar naar bed gingen en wilden, wat de voornaamste praktische reden was.

Het is overigens zeer moeilijk te zeggen wat er verder mogelijk was, doordat
we twee maanden later ziek werden en bleven, dat Anna's verdere ontwikkeling
remde, samen met de studie, en dat ons bij elkaar hield.

Ze was zeer intelligent, met grote mogelijkheden die er nooit uitgekomen zijn, en ze leek ook nogal, vooral wat karakter en gedrag betreft, op mijn moeder.

Nu volgt een ander verhaal, dat ook op 3.xi begint, over mystieke ervaring. Dit is een lang handgeschreven citaat dat ik zo exact mogelijk copieer:

Monday Oct. 30 I saw i.e. was aware for 3 hrs or so without drugs or any reason
I could see. I woke upn feeling very fine & went out, walking, ca, 15.00 to
buy nails for the bed I was making. I felt excellent, euphoric, but initally nothing
else. The shop was closed, it being Monday & since the weather was quite OK I
decided to go into town - as I also needed the nails.

So I walked to the Middenweg & just before it, feeling gradually better & better, I realized I was seeing differently: I was attending more to things - a kind of devouring - saw them clearer, with sharper outlines & brighter colours, and my internal conversation ("conscious thought") had receded to the background: figure was my experience, included proprioception. As I walked down the Middenweg I decided to walk, not take the tram, and my self-consciousness ceased, a mild
euphoria set in & a lightness & ease of movement.

The perspective slightly changed & there was real depth (I think this was because
I was looking continuously at things, instead of glancing at them intermittently) and the impression was as if I had things sharply in focus & everything was slightly smaller. Subjectively, I was non-present in this sense: There was a feeling
of euphoria & exhilaration and an enormous feeling of quietude & plenitude.

There was no care whatsoever about the effects of my deeds or presence in terms of value-judgments: I was self-aware precisely to the extent that there were these feelings; a knowing awareness of bodily presence/focus of experience & intellect in the background. There was a total lack of care & value-judgments in
terms of good/bad (no absolutes, but appropriateness, fitness)

Also an enormous sense of wonder, combined with enormous empathy: there really was the feeling of "reading" people as sets of attitudes - mainly fear,
disappointment, defiance, tiredness (mainly housewives). I felt curious of everything, yet detached: detached presentness. No boredom whatever, and a
very great lucidity of thought, nimble & concentrated.

In time, the process went like this: [2]Keywords:

perception: sharper outlines          attention: fully on preception & proprioception
               brighter colours                        completely directable
               more depth                             total
               more preciseness

proprioception: great calmth          feeling:   mild euphoria
               lightness & ease                       mild exhiliration
               warm & comfortable                  great feeling of quietude
                                                          
great feeling of plenitude
thought:    in background, but                     slowness & non-importance
               very lucid & precise                    of time (no feeling of
               great empathy                          it passing: only intellectually)
               no absokute (value)judgm.
               great sense of wonder
               total lack of boredom: wholly present
               detachedness: detached presentness

After walking along the burial-site I took the tram & stepped out at where
line 3 crosses. Then I walked back, looking for a toolshop & munching
apple pie I'd bought. I felt great & bought at De Hema a box of variegated
nails & screws, walked to the tram stop & waited. Here it was most intense.
I was very well aware that it was thus that I saw as a child until 6 except
for lacking my present knowledge & power of explanation. But being aware
= seeing with a child's eyes, feeling with a child's feelings, while knowing
in an adult way.

Standing at the tram stop I was aware that in that state of awareness
no one can do (you) any harm or any good: it is all how you are & everything
is of equal importance - not because it is but because comparative judgments
lack any real sense (they do apply hypothetically, by choice; because you
deem it pleasant, or rather: esthetically fitting, but for no other reason).

I did the shopping & made the bed: very fast, very easily & very well - there is no impairment of practical capability, rather an improvement. In the tram I
felt slightly sick in the stomach but this was perhaps extreme sensibility to the
crowding of people & their states of defensiveness. (What drew my attention
when I started walking down the Middenweg to my heightened sensitivity was
the stink - real stink, almost breath-taking - if car exhausts.) The awareness
receded slowly, gradually, as it came.

En dat was het en dit was een continu citaat. Wat denk ik er nu van, 36 jaar later? Ik denk dat ik het goed inschatte, maar ik heb geen echte verklaring.
Eén reden dat ik denk dat ik gelijk had is dat het allemaal nogal triviale gebeurtenissen betreft (man gaat uit op nagels voor een bed, en komt terug, met nagels, en maakt het bed); dat ik geheel gezond was en geheel geen drugs gebruikt had; en dat ik geestelijk de gehele tijd volkomen helder was.

Maar goed. Hier is een stukje uit de laatste aantekeningen voor 1978:

5.XII: In one way, I think I have excellent intellectual gifts but nothing much is produced by them except a mass of notes & private writings, while on the other hand that nothing much is produced is rather obvious from my past & present
situations: essentially self-educated while now I am in a wholly uninspiring environment (I loathe the university climate) - so, a fair judgment is that I
may do interesting things in a year or two. Which doesn't do more than 1/2
acquiesce my present dissatisfaction, seeing my age & circumstances, & believing in my capacities.

Anna remains a find & somewhat of a mystery.

      

----------------------------------------------------------------------------------


This was the first version of this part of my autobiography. It will remain as is, apart from corrections of typos and insertion of some links, but it will also be copied to the autobiography section, and may there be somewhat rewritten.

The file was mostly written today and the rest yesterday.

------------------------------
P.S. Jun 2, 2014: Made some small corrections (letters) and added three links.
Note
[2] Ik teken beter, maar dit is met een onkig programma getekend. Het gebied tussen de twee verticale lijnen geven de tijd aan dat het 't sterkst was.

About ME/CFS (that I prefer to call M.E.: The "/CFS" is added to facilitate search machines) which is a disease I have since 1.1.1979:
1. Anthony Komaroff

Ten discoveries about the biology of CFS(pdf)

2. Malcolm Hooper THE MENTAL HEALTH MOVEMENT:  
PERSECUTION OF PATIENTS?
3. Hillary Johnson

The Why  (currently not available)

4. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf - version 2003)
5. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf - version 2011)
6. Eleanor Stein

Clinical Guidelines for Psychiatrists (pdf)

7. William Clifford The Ethics of Belief
8. Malcolm Hooper Magical Medicine (pdf)
9.
Maarten Maartensz
Resources about ME/CFS
(more resources, by many)       home - index - summaries - mail