Prev-IndexNL-Next

Nederlog

February 14, 2014

me+ME: Mijn vader's tekst - "Wij nemen 't wéér niet"


Sections     
Introduction   

1. Over "Wij nemen 't wéér niet"


About ME/CFS


Introduction: 

This is not a crisis file: It is a file about a text of my father that he wrote in 1970, for the exhibition he and others had made about the concentration-
camps, WW II, and about the events after it, for which he also was knighted, briefly before his death in 1980.

The rest of this file in in  Dutch, and is in fact the introduction to the 16 page booklet that came with the exhibition, that you'll also find below, if interested.

It is possible (though not likely) there may be another file on the crisis today.
But I did a lot for this file - if you read Dutch: We nemen 't wéér niet - and I had not found much, so probably I'll save this for tomorrow.

-------------------------------------------------------------------------------- 

            Paginaas:

               pagina  1    pagina  5    pagina   9    pagina 13
               pagina  2    pagina  6    pagina 10    pagina 14
               pagina  3    pagina  7    pagina 11    pagina 15
               pagina  4    pagina  8    pagina 12    pagina 16

1. Wat volgt zijn de 16 paginaas die het boekje vormden dat in 1970 uitgegeven werd door de Stichting "We nemen 't wéér niet", die voortkwam uit de Vriendenkring Sachsenhausen, en waar mijn vader deel van uitmaakte, omdat hij 3 jaar 9 maanden en 15 dagen Duitse concentratiekampen overleefde, als veroordeelde "politieke terrorist" en als communist. Hij overleefde de kampen Amersfoort, Vught en Sachsenhausen.

Zijn vader en mijn grootvader, ook gearresteerd in 1941 en ook veroordeeld als "politieke terrorist", overleefde deze kampen niet (althans: hij werd stervend uit Amersfoort ontslagen, op 67-jarige leeftijd, om de Nederlandse bevolking te tonen hoe de bezetter omging met politieke tegenstanders).

Mijn vader was ca. 1960 de bedenker van deze soort van tentoonstellingen, en was ook de voornaamste maker ervan, zeker vanaf 1966 toen hem een - opzettelijk zeer miniem - verzetspensioentje toegekend was, al kreeg hij behoorlijk wat hulp van verscheidene leden van de Vriendenkring, en later ook van anderen.

Ik vermoed dat de tentoonstelling drie gestalten heeft gehad: De eerste uit hout, en de laatste, uit het einde van de zestiger jaren, en gemaakt met hulp van leerlingen en docenten van de Rietveldakademie, uit hout en metaal. De laatste tentoonstelling was feitleijk professioneel gemaakt en zag er goed uit.

De tentoonstelling was behoorlijk populair, na een aarzelend begin, en is in vele plaatsen opgezet, waaronder de Dom, het Koninklijk Paleis op de Dam, de Nieuwe Kerk, en diverse universiteiten en kerken, en heeft in ieder geval tienduizenden bezoekers gehad, waaronder ook leden van de koninklijke familie, als Koningin Juliana en Prins Bernhard.

Het was als gezegd de eerste dusdanige tentoonstelling, maar het idee is later overgenomen door o.a. de Anne Frank Stichting, al zal deze invulling, zeker indertijd, een stuk minder radikaal zijn geweest dan de tentoonstelling van de Vriendenkring Sachsenhausen.

Ik vermoed trouwens dat dr. Jolanda Withuis, de semi-officiële historica van de overlevenden van de kampen, en werkzaam voor het NIOD, vanwege haar eigen familie-achtergrond in de CPN, de leden van de Vriendenkring Sachsenhausen geen goed hart toedroeg, en ze daarom zwartgemaakt heeft in haar boek "Na het kamp", en ze daarin ook aftekende als verderfelijke radikalen, die - schande! - opnieuw protesteerden tegen de vele onrechtvaardigheden die ze zagen.

Hoe dat zij, mijn vader is uiteindelijk, enkele maanden voor zijn dood in 1980, geridderd op het stadhuis van Amsterdam als één van de twee enige communisten (de ander was Jan Brasser), en op voordracht van Hans Teengs Gerritsen en Prins Bernhard, vanwege zijn werk voor deze tentoonstelling. (Ik vermoed dat Prins Bernhard toen niet de de hulp van dr. Withuis ingeroepen heeft.)

2. Ikzelf heb ook nog iets bijgedragen aan de tentoonstelling, zoals bij het opbouwen ervan in de Dom ca. 1965, maar dat was heel weinig. Ook ben ik, tot grote teleurstelling van mijn vader, in 1970 uit de CPN gestapt op mijn 20ste, en dat vooral vanwege mijn theoretische verschillen met zowel Marx als met wat de CPN van Marx en het Marxisme maakte.

Maar ik was het nooit oneens met mijn ouders (ook mijn moeder zat in het communistische verzet en was partijlid) over morele vraagstukken: het was strikt een verschil van opvattingen over wat de zinnigste sociale theorie was om die morele standpunten uit te dragen, en ik vond vanaf 1970 dat de CPN geen zinnige sociale theorie had.

Dit was iets waar al mijn leeftijdsgenoten met een CPN=achtergrond, als Gijs Schreuders en Elsbeth Etty, die er allebei uitstekend carriere mee maakten, en het als "marxisten" tot kamerlid en professor brachten, mee wachtten tot na de val van "het reëel bestaande socialisme", zoals de Sovjet-Unie en haar satellieten vaak aangeduid werden in CPN-kringen, namelijk tot ca. 1990/1.

En ook in dit verband: ik heb geheel nooit carriere gemaakt in of met de CPN, en ook niet met mijn achtergrond, maar ik ben wel in 1988 als enige student sinds de Tweede Wereldoorlog, vlak voor mijn doctoraal filosofie, van de faculteit voor wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam verwijderd, vanwege mijn "publiek geuite meningen", in de vorm van vragen, en expliciet, volgens 16 academisch geëmployeerde filosofen en het College van Bestuur, als "smerige fascist" en als "terrorist" (omdat de filosofen hun debatten met mij verloren).

3. De reden om dit boekje "on line" te proberen te zetten is dat dit het enige is wat mij rest van de tentoonstelling, die tot in de vroege 80-er jaren bestaan heeft, maar sindsdien geheel verdwenen is. 

Het spijt me dat het uitgeven "on line" mij niet beter gelukt is, omdat ik het boekje heel zinnig vind, en het fraai gedrukt is.

De reden dat het niet beter gelukt is liggen vooral aan mijn ziekte (ik ben ziek sinds 1.1.1979 en heb Myalgische Encephalomyelitis) en aan de zeer slechte Canon Scanner die ik ervoor moest gebruiken.

Het is uiteindelijk gelukt, in drie of vier stappen, ook met hulp van andere grafische software, maar het papieren origineel is een stuk fraaier, vooral wat de fotoos betreft, dan de uitgave die ik ervan verzorgde.

Voorzover ik weet is de tekst van het boekje dat volgt voornamelijk van de hand van mijn vader. Ik kan het niet meer kontroleren omdat alle betrokkenen dood zijn, maar het betreft duidelijk mijn vader's schrijfstijl en meningen, en hij deed ook het meeste voor de tentoonstelling.

3. Tenslotte wil ik opmerken dat dit boekje en mijn vaders verhaal over de Tweede Wereldoorlog en daarna (Nederlands hier, Engels hier) mijn copyright dragen en in geen geval terecht mogen komen bij de propagandisten van "het Kamp Amersfoort" voor de smerige narko-nazis van de Gemeente Amsterdam (zie hier), die mij bijna 4 jaar overlieten aan de terreur van hun illegale drugshandelaars en aan akuut vergassingsgevaar en feitelijke vergassing, en die allemaal meegeholpen hebben om ieder jaar opnieuw zo'n 10 miljard euros per jaar alleen al aan illegale soft drugs te helpen omzetten, ook vanuit de woning waarin ik toen woonde.

Amsterdam,
14 Februari 2014,
Maarten.


About ME/CFS (that I prefer to call M.E.: The "/CFS" is added to facilitate search machines) which is a disease I have since 1.1.1979:
1. Anthony Komarof

Ten discoveries about the biology of CFS(pdf)

2. Malcolm Hooper THE MENTAL HEALTH MOVEMENT:  
PERSECUTION OF PATIENTS?
3. Hillary Johnson

The Why  (currently not available)[2]

4. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf - version 2003)
5. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf - version 2011)
6. Eleanor Stein

Clinical Guidelines for Psychiatrists (pdf)

7. William Clifford The Ethics of Belief
8. Malcolm
Magical Medicine (pdf)
9.
Maarten Maartensz
Resources about ME/CFS
(more resources, by many)


       home - index - summaries - mail