Prev-IndexNL-Next

Nederlog

November 25, 2012

me: More updates + Van Gogh en De Winter

Sections
Introduction
    1.
More updates in the Philosophical Dictionary
    2
. Theo van Gogh en Leon de Winter
 About ME/CFS


Introduction:

Yesterday I had a long Nederlog, with seven items, almost done, when Seamonkey's Composer decided that, as I had not yet saved it, it was just the right moment to send the lot to bit heaven. After that, I gave up - and indeed, I simply do not have the health to do it again.

Today you get two of the seven items that disappeared, in a briefer form, and the first is in English and the second in Dutch.


1.
More updates in the Philosophical Dictionary

This is just what the title says, and I think the reformatting now has been done. The reason to mention it here is that I've said I would - and yes, I am aware that the "Last edited"
dates are no longer correct, in that almost all or all of the entries in my Philosophical Dictionary have been edited, namely to restore their fonts to what these should look like.

And l
et me also say what my Philosophical Dictionary is: It is what its title says it is, but it serves as the best I can do with such health as I have to show what my own philosophy is.

There surely are better philosophical dictionaries and encyclopedias, if you look for treatments by specialists, such as the Encyclopaedia of Philosophy by Paul Edwards, on paper, still available on the internet, and strongly recommended if you are seriously interested in philosophy and the Stanford 
Encyclopaedia of Philosophy, if you want it on the internet, which is not as good as the one by Edwards, by and large, because the Stanford has far too much postmodernism in it, but it is larger and more recent than the one edited by Edwards, and many of its entries are well done.

It is also noteworth
y that I am not aware of any philosopher who did what I did, although I think they all should, at least if they have or seek tenure: Writing your own philosophical dictionary is the best way of explaining in what senses you use the words you use.

2.
Theo van Gogh en Leon de Winter

Th
eo van Gogh is ruim acht jaar geleden vermoord. Ik moest weer aan hem denken vanwege recente uitlatingen van Leon de Winter, een persoon waar Theo een grote hekel aan had, waarover straks meer.

Ik heb indertijd vrij uitgebreid over de moor
d op Theo van Gogh geschreven, dat hier begint
Mijn reden om er uitgebreid over te schrijven is dat ik enige tijd met hem bevriend ben geweest, namelijk tussen 1984 en 1990, maar het toen opgaf omdat ik vond dat hij niet genoeg zelf-controle had, ik zijn voornaamste interesses niet deelde, en omdat hij zich vaak (volgens mij) vaak vergiste - zie
al speelde dit alles ruim tien jaar voordat hij voor "de kale god" Fortuyn viel, want ik heb Theo na 1990 niet meer gezien of gesproken, al heb ik zijn website wel gevolgd, gewoonlijk met enige bevreemding, omdat ik hem intelligenter had ingeschat.

Ik heb indertijd - we spreken van 1989 - nog wel een aardig interview met
hem gemaakt
dat ook gepubliceerd werd, en dat u hierboven vindt, samen met mijn latere noten erbij.

E
n ik moest weer aan hem denken, omdat hij een jarenlange vete met Leon de Winter had, waar ik weinig van begreep, omdat ik geen TV heb, en De Winter nooit las, sprak of zag, maar dat me nu iets duidelijker is geworden.

Het gaat om het volgende, dat ik voo
+rnamelijk rapporteer, door wat gedrukte tekst te citeren van de NRC website, en wat gesproken tekst door Leon de Winter die in hetzelfde artikel dat ik citeer gelinkt wordt.

Leon de Winter hield
recent een toespraak in Amsterdam voor een gehoor van een paar honderd Joodse mensen, of althans mensen met een Joodse achtergrond. (*)

Ik weet niet of De
Winter het Joodse geloof heeft, maar hij heeft zeker een Joodse achtergrond, en een aanzienlijk deel van zijn familie is vermoord in de Tweede Wereldoorlog, dat zijn standpunten over en sympathie voor Israel een stuk begrijpelijker maken dan dezelfde standpunten bij iemand die zo een achtergrond mist.

Maa
r vanaf dit punt begint de verwarring - en mijn bron is dit artikel uit de NRC van 24 november 2012:
Dit begint met de volgende drie alineaas:
Een toespraak van schrijver Leon de Winter over het conflict tussen IsraŽl en Hamas leidde deze week tot ophef. De Winter zou daarin hebben gepleit voor het steriliseren van de bevolking van Gaza. Onzin, stelt De Winter, die vanochtend op zijn eigen site reageerde op de kritiek.

De Winter sprak woensdagavond op een solidariteitsbijeenkomst voor IsraŽl in Buitenveldert. Powned meldde op basis van zijn toespraak dat de joodse schrijver zou hebben gepleit voor het steriliseren van de Palestijnen in Gaza. “Misschien moeten we in het geheim een anticonceptiemiddel aan het drinkwater van Gaza toevoegen”, zo citeerde Powned De Winter.

De NOS maakte een radioreportage over de bijeenkomst in Buitenveldert en liet delen van de toespraak van De Winter horen. Bovenstaande grap is in onderstaande reportage te horen.

Daaronder staat een link naar een audio-opname, waarmee mijn verwarringen beginnen, waarover zometeen meer.

Wat het geciteerde betreft: Het klinkt nogal maf, maar het zou een sarcastische grap kunnen zijn geweest, en De Winter doet het ook zo voorkomen - en ik citeer weer:

Volgens De Winter zijn de twee quotes in de NOS-reportage onterecht achter elkaar geplakt. In zijn toespraak wilde hij naar eigen zeggen enkel wijzen op de zijns inziens problematische gevolgen van de snelle bevolkingsgroei in Gaza. De Winter citeert vervolgens de hele passage waarin hij de grap maakt:

De Gazanen behoren tot de snelst groeiende volken in de wereld. Er is geen hoop voor al die mensen in die zandbak. Ze zullen gefrustreerd en woedend blijven, en al hun armoede en gebrek aan levenslust en gebrek aan toekomstverwachtingen en het gebrek aan plezier en seks en lol en alles wat het leven de moeite waard maakt, aan Israel en de joden verwijten. Houdt u het volgende voor zich, anders word ik hiervoor in de media, die al zo gek op mij zijn, weer aangevallen, maar ik zeg het toch (let op, dit is sarcasme): misschien moet in het geheim een anticonceptie middel aan het drinkwater in Gaza worden toegevoegd.

Het probleem hiermee is echter dat wie op de link naar het audio-bestand klikt, en de opname beluistert, dit te horen krijgt - en ik heb het zorgvuldig aangehoord en overgenomen:
"De Gazanen worden zo erg uitgemoord door de Joden van Israel dat hun aantal tussen 67 en vandaag is gegroeid van 350.000 tot 1,7 miljoen. Volgens Arabieren plegen de Zionisten genocide in Gaza. Dit is de meest curieuze genocide in de menselijke geschiedenis aangezien dit een vorm van genocide is waardoor de bevolking  groeit in plaats van afneemt. Misschien moeten we in het geheim een anti-conceptiemiddel aan het drinkwater in Gaza toevoegen."  (Enig gelach, enig applaus.)
Wat heeft De Winter nou gezegd?!

In het tweede citaat, van de geluidsopname, is geen sprake van "
(let op, dit is sarcasme)" en al evenmin van "hun armoede en gebrek aan levenslust en gebrek aan toekomstverwachtingen en het gebrek aan plezier en seks en lol en alles wat het leven de moeite waard maakt".

Dat schijnt trouwens te slaan op het volgende, dat ik weer citeer uit het NRC-stuk:

De Winter baseert zijn pleidooi voor geboortebeperking in Gaza op het volgens hem “baanbrekende werk” van de Duitse socioloog en econoom Gunnar Heinsohn. Hij schreef een analyse over de samenhang tussen geweld en het aantal zonen dat een vrouw in haar leven baart. Deze resultaten zijn volgens De Winter “schokkend”:

Wanneer in een samenleving kinderen niet dood van de honger gaan, maar te weinig mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen en een respectabele plek in de samenleving te veroveren, en er en bevolkingsexplosie plaatsvindt, leidt dit alles tot onderling geweld (burgeroorlog, bendeoorlogen) of tot geweld dat zich naar buiten richt (oorlogen).

Maar... ik zie geen redelijk verband tussen (1) "een analyse over de samenhang tussen geweld en het aantal zonen dat een vrouw in haar leven baart" en (2) het bovenstaande citaat van De Winter. En ik zie ook geen redelijk verband tussen het laatste en (3) "zijn pleidooi voor geboortebeperking in Gaza".

E
n als het dan een sarcastische grap was waarom dan meningen van "de Duitse socioloog en econoom Gunnar Heinsohn" erbij gehaald, waarvan ik ook het redelijk verband niet zie?

Ko
rtom... het is allemaal nogal verwarrend: Ik weet niet wat De Winter gezegd heeft, want de gesproken en geschreven versies varieren aanzienlijk; ik weet niet wat De Winter bedoeld heeft, want als het een sarcastische grap was dan is de onderbouwing niet nodig, terwijl de gegeven onderbouwing geheel geen redenen geeft voor - al dan niet gedwongen of opgelegde - geboortebeperking.

Het enige wat ik wel weet
is dat het me allemaal nogal maf voorkomt, en dat ik wellicht iets beter begrijp waarom Theo van Gogh zeer geirriteerd kon zijn door uitlatingen van Leon de Winter.

Trouwens, voor de goede orde: Theo van Gogh was geen antisemiet. Hij was anti Leon de Winter, maar dat was persoonlijk. Ik weet overigens ook niet of hij gelijk had over De Winter - en ik spreek nu van ca. 1988, toen ik hem diverse keren had aangehoord over zijn irritaties over De Winter.

Ik weet dat
niet omdat het me allemaal te weinig interesseerde om me in te willen verdiepen.

Wat
ik wel weet is (1) dat ik het tamelijk maf vind om - zus of zo: ik weet immers niet wat er nu echt gezegd is - publiek te pleiten voor het toevoegen van anti-conceptiemiddelen aan het water in Gaza, en (2) ook tamelijk maf om te gaan klagen dat je publiek geciteerd wordt als je dat doet, als sarcasme of als mogelijkheid. En tenslotte (3) vind ik het hele idee maf zoals dat hierboven wordt uitgedrukt, al is het maar in de vorm van een vraag, als in  de titel van het stuk: Anticonceptie oplossing voor situatie Gaza?  Immers: Meer of minder kinderen in Gaza in de toekomst lost het probleem dat nu bestaat namelijk geheel niet op. Het is alleen emotioneel en emotionerend taalgebruik, zonder enig redelijk verband met een feitelijk bestaand groot probleem.

Maar ja: Als het Leon de Winter om publiciteit voor Leon de Winter ging dan is zijn opzet volledig geslaagd.Noot

(*) Mijn vader en grootvader zijn gearresteerd in juni 1941 vanwege de Februaristaking en door collaborerende Nederlandse rechters tot concentratiekamp-straffen veroordeeld, dat mijn grootvader niet overleefde, dus ik heb enig recht van spreken, meen ik, en ik onderscheid, net als mijn vader en vrienden van mijn vader, die net als hij een concentratiekamp hadden overleefd vanwege verzets-activiteiten, en zichzelf niet als Joods beschouwden en zichzelf ook niet als Joods hadden aangegeven, zoals Cohen en Asscher van de Joodsche Raad dat wilden dat ze wel deded: Zij meenden dat ze communisten en atheisten waren, en geen Joden, omdat Joods zijn een geloof is, en geen ras.

Ik deel die mening, en spreek daarom liever van een Joodse (Katholieke, Protestantse) achtergrond als het om mensen gaat die uit families stammen waar dat geloof in gepraktiseerd werd, maar die dat zelf opgaven. Er is immers ook geen Katholiek of Protestants ras.


About ME/CFS (that I prefer to call M.E.: The "/CFS" is added to facilitate search machines) which is a disease I have since 1.1.1979:
1. Anthony Komarof

Ten discoveries about the biology of CFS(pdf)

2. Malcolm Hooper THE MENTAL HEALTH MOVEMENT:  
PERSECUTION OF PATIENTS?
3. Hillary Johnson

The Why  (currently not available)

4. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf - version 2003)
5. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf - version 2011)
6. Eleanor Stein

Clinical Guidelines for Psychiatrists (pdf)

7. William Clifford The Ethics of Belief
8. Malcolm Hooper Magical Medicine (pdf)
9.
Maarten Maartensz
Resources about ME/CFS
(more resources, by many)       home - index - summaries - mail