Prev-IndexNL-Next

Nederlog

September 12, 2012

M.E. + my eyes | Stem wijzer


1. M.E. + my eyes

My eyes are still not worth much, though it seems as if it gets now also translated into headaches. Then again, I sleep too little because of the pain, and hence, as so often with M.E., I am caught in various vicious circles, that are very difficult to escape without help, which one does not get, with M.E., "because one is a psychiatric case"
.

In brief, with M.E. one can study man's inhumanity to man from direct personal experience. Today's black note relates to that theme.

The note that follows also relates, indirectly, to my eyes: Because I hardly can use a computer, especially screens with much white, I try to spend my time rereading books, which is - probably because the luminosity reflected from the pages is much less - a lot easier on my eyes.

Also, the note that follows relates to some of the previous black notes (as I shall call them), and a theme I have repeatedly treated in Nederlogs.

2. Stem wijzer!

Wij mogen vandaag in onze fijne samenleving weer samen fijn demokratisch kiezen! Onze eigen stem bepaalt welke lieve echt authentieke medelanders onze eigen eerlijke bovengestelde dienaren van Ons Trots Volk mogen zijn.

En dat is maar goed ook! Zo willen wij dat in onze fijne rechtsstaat, onze eigen prachtige Nederlandse parlementaire demokratie!

Samen zijn wij solidair in ons eerlijk klinkeren van paspoortloze terroristen en parasieten, "mensen" zelfs zonder zuiver Nederlandse familie-namen! Dat zijn Onze Nederlandse Normen En Waarden!

Samen maken wij ons sterk voor ons eigen eerlijke drugsbeleid, waar onze eigen eerlijke burgervaders of burokraten jaarlijks zoveel miljarden aan mogen over houden, zonder dat iemand daar wat van zegt. Immers: Zij verdienen dat eerlijk! Wij willen dat samen! Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig!

Wij zijn nu samen zo gelukkig, als Trotse Nederlanders, dat ook onze eigen echte Neder-akademici niet meer hoefen spelen! Dat is maar goed ook! Onze I-pads kunnen dad feel better!

Er is immers iedere dag fijne topsport op onze eigen Nederlandse top TV! Dat is Onze Norm! Dat is Onze Waarde! Dat is Onze Trots!

Wij zijn ook blij dat wij niet meer hoeven kunnen rekenen van onze fijne volksvertegenwoordigers. Dat is niet meer van deze fijne tijd! Dat is zo vreselijk elitair! Onze computers kunnen dat immers feel better dan wij!

Laten onze computers maar elitair zijn! Als wij maar niet elltair zijn! Wij zijn  immers Nederlanders!

En gelukkig maar! Iedere echte Nederlander kan nu B.A. worden in Sport Sciences met een fijne Minor in Philosophy. Dat verdienen wij! Dat willen wij allemaal, samen! Daarvoor maakten onze fijne parlementsleden zich sterk! Daarvoor vochten onze trotse verzetslieden ooit tegen de mof!

Opdat wij niet meer kunnen denken dat wij niet meer kunnen denken! Nederlands volksgeluk! Voor jou! Voor mij! Voor ons allebei!

Als je werkt, in ons eigen prachtige eigentijdse Nederland, dan geeft onze fijne eerlijke authentieke premier je zo maar wel duizend euroos! Allemaal uit de belastingen, die hij allemaal zelf betaald heeft. Eerlijk als een echt Trots Hollands Liberaal! Voor jullie allemaal!

Als je niet werkt hoef je ook geen vlees te eten, in onze fijne rechtsstaat! Wij willen immers allemaal samen dat onze fijne kippen een dierwaardig bestaan genieten! Dat onze koeien op groene weiden gelukkig zijn, en alleen wie werkt vlees kan kopen!

Dat is pas Nederlandse rechtvaardigheid! Dat zijn onze normen en waarden!

Wie geen papieren heeft stoppen wij samen allemaal solidair in een cel in een echte fijne Nederlandse gevangenis. Met z'n tweeŽn in ruime cellen van wel 2 meter breed! Opdat je leert identiteits-papieren te hebben!

Dat is pas Nederlandse rechtvaardigheid! Dat zijn onze normen en waarden! Op ons eigen Trotse Nederlandse stukje aarde!

En wij betalen allemaal samen solidair heel fijne premies om onze eigen eerlijke zorgmanagers een fijn leefbaar bestaan te gunnen! Eerlijk! Heerlijk! Voor hun! Van ons!Onze eigen fijne AOW is begroot op het leven va brood, om onze kippen niet te laten ploffen! Zo zijn wij Nederlanders! Solidair met de kip en het zwijn, opdat het vlees niet goedkoop zal zijn! We hebben in ons heelijk rijke land toch gelukkig overal fijne voedselbanken? Met echt-vergetarische aardappelsoep, met PVD keurmerk?

Stemt dus allen!

Het geeft niet wie!

Al onze fijne Neerlandse partijen, al onze eigenb authentieke eerlijke parlementaire dienaren van ons trots Nedervolk hebben al deze heerlijke Hollandse verworvenheden gewrocht!

Allemaal samen! Allemaal eerlijk! Allemaal authentiek! Allemaal Echt Nederlands!

In dekadenlange vastberaden strijd! Voor jou! Voor mij! Dankzij hun hebben wij onze fijne Nederlandse verworvenheden!
..

---

Maarten Maartensz


P.S. My eye problems                  PS: Any necessary corrections have to be made later.