Nederlog

 

 November 11, 2010

 

ME + me:  St. Maarten - my site(s) exist 14 years

 

Gij hebt de fout van de meeste keurnaturen. Gij wilt, dat zij denken en gevoelen gelijk Gij. (VW XIV p. 295)
   -- Roorda van Eysinga


I continue being not well, and otherwise also as before, except that I hardly slept last night, so I can only do very little.

In fact, the only reason to write this Nederlog is the title: I do have at least one site now since November 11, 1996. It is true that I have an ever growing number of readers of my site(s), but otherwise there is no difference whatsoever, except that my pain and misery also grow, in illustration of which there is the Nederlog I wrote 3 years ago to the day in Dutch.

1. Wittgenstein's Tractatus
2. What I learned the past year(s)
3. St Maarten (mostly Dutch, English intro)

1. Wittgenstein's Tractatus

I did yesterday uploadsome more comments on Wittgenstein, and I have now mostly commented the thesis under 4..

The Tractatus + comments are now in a new set of directors called Tractatus. I do not know at this moment whether I can continue this. Time will tell.

2. What I learned the past year(s)

Part of what I have learned the past year(s) is here:

I will work out the implications of this, and more I read about the despicable beastly human qualities of many doctors and political leaders in the course of the coming year, I fear in no uncertain terms and pictures.

3. St Maarten (mostly Dutch, English intro)

Today it is my nameday, as it is called in Dutch: I am called Maarten, and there is a saint of that name (Martin, in English), and that day is today, and is accompanied at some places by festivities for children.

Also, it is the day I started my first site in 1996, for which reason I mention it most years, with some general reflections, generally of a not very happy kind, since year after year after year I am ill, I am in pain, I have no energy, and I am both refused all help whatsoever except minimal dole and I am refused all answers to all my complaints, since several decades now, (1 ) by the University of Amsterdam, that refuses to pay my claims or answer my complaints, although I won am important courtcase against them, and although I have been removed from it because I publicly said what I thought:

and (2) by the municipality of Amsterdam, that had me gassed and terrorized by drugsdealers protected by mayor, alderman, municipal police and Amsterdam bureaucracy:

And this is all apart from what I have learned about ME and the many extra-ordinarily despicable pseudoscientific psychiatrists and psychotherapists whose lies and greed and moral indifference or sadism caused so many millions of patients with ME also not to be helped in any way:

Anyway... I have drawn a number of important and quite pessimistic conclusions from this, that I would - and in some ways should, both intellectually and morally - have drawn sooner, if I had another background and other genes.

Some of these conclusions I did draw before, and they are nicely written out here

Otherwise, what I do think, and will be saying a lot more clearly the coming year, I've said on earlier St. Maartens in Dutch.

Here are a few:

 • St. Maarten 2006
 •                       2007
 •                       2008

I would not have had to say anything much different today, but lack the health and indeed also the taste for it right now. Apart from the P.S. the rest is Dutch.


11 november 2006


Ik heb nu tien jaar een site.

Tegenwoordig is dat www.maartensz.org maar eerder was het een site bij xs4all. Deze bestaat nog steeds, maar ik houd 'm niet bij, omdat "de service" bij xs4all al negen jaren gruwelijk is: Ik krijg er niet alleen spam gericht aan mijn eigen email-adres, maar kennelijk ook een flink deel van de spam gericht aan om het even wie bij xs4all, alsof de computers bij xs4all niet het verschil kunnen maken tussen "maartens" en - één van velen - "vwang". Maar ja, als ik klaag dan zegt de helpdesk bij xs4all doodleuk - écht Neerlandse service van échte zelfbenoemde Professionals - "het gebeurt anderen niet, dus u ook niet". Zo ontving ik dus 26385 spams sinds juli 2005.

Hoe het zij: Ik heb nu tien jaar een site, en ben geslaagd, ten koste van veel moeite en pijn, en met ca. 5% van de energie van gezonde mensen, zonder enige hulp vanwege invaliditeit, er het een en ander neer te zetten van wat ik denk.

Wat ik hàd kunnen verrichten als ik enige hulp had gekregen vanwege mijn ziekte en invaliditeit weet ik niet. Maar ja: ik word al 18 jaar systematisch ontrecht en tegengewerkt door de gemeente Amsterdam, omdat ik weigerde mij blijmoedig en dankbaar te laten terroriseren en vergassen door de harddrugshandelaars die B&W van Amsterdam al 18 jaar beschermt, kennelijk omdat dit véél winstgevender is dan het doen van hun wettelijke, menselijke en morele plicht. (Zie ook: vordering - die nog steeds geldt, want in een echte rechtstaat behóren schade en pijn als gevolg van discriminatie en terreur vergoed te worden.)

Wat ik wel weet is dat ik in die tien jaar internet geen site als de mjne en geen mens als ik aangetroffen heb - wat niet wil zeggen dat ik er geen uitstekende sites of uitstekende mensen heb gevonden.

Hier zijn er bijvoorbeeld twee: Roger Bishop Jones en Ophelia Benson (*).  Dit zijn allebei aanraders, althans voor begaafde mensen, met enige interesse in filosofie, wetenschap, wetenschappelijk onderwijs, of logica. (En ik raad deze sites aan zonder het met alles erop eens te zijn, wat inderdaad erg veel gevraagd zou zijn.)

Hier zijn wat statistieken stand vandaag over mijn site

 • 244 MB

 • 4310 bestanden

 • 127000 links

Voor een overzicht, zie Directories.

Fysiek waren de afgelopen tien jaren gruwelijk, want ik heb véél pijn geleden, en 16 à 20 van de 24 uren per etmaal op bed gelegen, zonder enige hulp, want ik weigerde mij blijmoedig en dankbaar te laten terroriseren en vergassen door de harddrugshandelaars die B&W van Amsterdam al 18 jaar beschermt en dan ben je vogelvrij in het Amsterdam van Van Thijn, Patijn en Cohen, die er immers zijn om "uit naam van de idealen van de Februaristaking" te functioneren als S.S. (= "Schütz-staffel", nietwaar, voor minstens 10 miljard illegale euros per jaar) van de Amsterdamse drugsmafia.

Toch is er nu enig goed nieuws: Er zijn nu medicijnen die mij althans iets helpen, en er zijn nieuwe medicijnen in aantocht die beloven meer te helpen.

Voor iemand die 28 jaar ziek is, zonder enige hulp afgezien van minimale, beknibbelde en met ambtelijke chicanes inclusief Amsterdamse ambtelijke bedreigingen met moord omgeven "bijstand", is dat een grote vooruitgang.

Ik moet nu dus vooral blijven hopen dat het tuig bij de Amsterdamse Bestuursdienst - mr. Maureen Sarucco, mr. Edward Lisser, mr. Piet Segers, mr. Anneke Vlas, allen "heldhaftige, vastberaden, barmhartige" gemeentelijke terroristen voor de drugsmafia: Spreek me eens tegen, laf minderwaardig tuig dat mijn gezondheid en mensenrechten hebben geruïneerd, met sadistische plezier  bovendien! - niet alsnog een kompaan van Holleeder inhuren om me om te doen leggen.

Maar goed - wat heeft mijn site, afgezien van een bedreiging van een drugshandelaar, moordbedreigingen van Amsterdamse ambtenaren, en discriminatie en ontrechting in Amsterdam, mij verder opgeleverd - afgezien van kennis waarom er in het Amsterdam van prof.dr. David Cohen zoveel joden aangegeven, opgepakt, en ter vergassing afgevoerd werden? (Ik spreek van 1940-1945, maar gezegde nazi-collaborateur Cohen schijnt de grootvader van zowel Job Cohen als Rob Oudkerk te zijn, en beide laatstegenoemden zijn drugsmafiosi-collaborateurs. Zou het verschil in opstelling tussen enerzijds Cohen+Oudkerk en anderzijds mijzelf, toch ook gezegend met een heel bijzondere vader en grootvader, genetisch zijn?)

Ik vroeg wat mijn moeite, vasthoudendheid, karakter, intelligentie, en taal- en redeneer-vermogens mij opleverden, naast een Amsterdams bijstandsinkomen van 393,01 euro per maand, na aftrek van huur, energie en ziekteverzekering: Ziedaar waarom, kennelijk, mijn vader en grootvader, resp. bijna 4 jaar concentratiekamp overleefde c.q. er werd vermoord: Opdat hun zoon en kleinzoon door de kleinzonen van prof.dr. David Cohen hulpeloos want invalide overgeleverd kon worden aan Amsterdamse drugsterroristen. Toch?

Maar ja, wat leverde de moeite en pijn die ik investeerde in mijn site mij op?

Geen geld, geen roem, maar wel het een en ander aan mail, gewoonlijk lovend, terwijl mijn materiaal over Machiavelli en Leibniz wordt gebruikt aan minstens één Schotse universiteit en in Japan, en is herhaaldelijk geprezen, door niet-Nederlanders.

Overigens is het opvallend dat geen Nederlands politicus, geen Nederlands academicus, en geen Nederlands journalist mij weet te vinden, zogenaamd dan, en ja, "ik wéét waarom er zoveel joden vermoord zijn in Nederland" (A.H. Ali dixit, zij het wel mij): De Nederlander is verre van moedig, individualistisch, karaktervol, onafhankelijk van geest, of non-conformistisch.

En het is ook opvallend hoe zwijgzaam men in Nederland is over mijn commentaren bij Multatuli, terwijl deze toch de eerste behoorlijke behandeling van zijn "Ideën" betreft sinds deze geschreven werden: Even zwijgzaam als over de ruïnering van mijn gezondheid en mensenrechten.

Maar ja, ik geef het grif toe: Hollanders zijn zo, in meerderheid - Nederland Karremansland, heilstaat van collaborateurs, drugsmafiosi, junken, volkszangers, en academici met een IQ van 118 of minder.

Ach ja! Het is helaas niet anders, al geef ik toe dat het "alleen maar" ellendig is voor een héél kleine begaafde minderheid, die in Nederland, tel qu'il existe, alleen op discriminatie, hoon en ontrechting kunnen rekenen, omdat ze een goed verstand hebben en de moed dat te gebruiken, zelfs onder een volk van Neanderthaalse pygmeeën.


(*) P.S. Aug 20 2007: Een mens kan zich vergissen!11 november 2007


Het is vandaag de 11e van de 11e, daarmee St Maarten, en mijn site bestaat vandaag 11 jaar.

Hier is een samenvattting van wat er het afgelopen jaar bijgekomen is

 • Ik vond enige maanden geleden uit dat de site beter gelezen en meer gelinkt wordt dan ik dacht, en collectief minstens 200 Google-punten heeft voor bestanden erop, wat geheel niet slecht is gegeven dat mijn site intellectueel vooral over filosofie en logica gaat, en moreel over Nederlandse en vooral Amsterdamse bestuurlijke en ambtelijke misdadigheid, wat geen van allen themaas zijn die écht populair zijn, in of buiten Neerland.
 • Het afgelopen jaar is er een bruikbare html-uitgave van Aristoteles' Ethica bijgekomen, met mijn uitgebreide commentaren (die nog niet geheel maar wel grotendeels af zijn).
 • Het afgelopen jaar is mijn commentaar op Mill's Utilitarianism opgeladen (maar nog niet uitgebreid gelinkt aan noten bij de Ethica of lemmaas in het Philosophical Dictionary).
 • Het Philosophical Dictionary bestaat nu ruim drie jaar en is meer dan 10 MB en meer dan 550 lemmaas groot, en er zijn dit jaar diverse zinnige en originele lemmaas bijgekomen.
 • ME in Amsterdam is dit jaar gelinealiseerd, beter geformatteerd, en van wat extra bestanden voorzien, als mijn CV, mijn Konklusies, een Overzicht, en een Summa van 19 jaar vaststellen wat een ongelooflijk beestachtig smerige schoften de SS'ers van de Amsterdamse drugsmafia zijn die B&W van Amsterdam + Amsterdamse ambtenarij vormen: Het gemeentebestuur van Amsterdam is het vrijwillige verlengstuk van zeer gewillige uitvoerders en beschermers van de Amsterdamse drugsmafia, sinds dekaden, vanwege de jaarlijkse illegaal omgezette miljarden.
 • Nedernieuws en Nederlog zijn dit jaar allebei geconverteerd naar een nieuw en beter formaat, en Nederlog is groter dan de voorgaande jaren (namelijk ruim 5 MB van januari tot november).
 • Chamfort's "Maximes et Pensées" staan nu ook op de site, volledig en volledig in het Frans (te wachten op mijn vertaling en commentaar).
 • De sectie ME is wat verbeterd, en uitgebreid met de dit jaar verschenen Engelse medische handleidingen over de behandeling van ME, en een selectie van Stukjes over mijn ME uit Nedernieuws en Nederlog.
 • De sectie Computing is wat verbeterd en uitgebreid met BitsAndPieces.
 • De site is ondertussen groter dan 300 MB, waarvan ca. 250 MB tekst is, waarvan weer minstens 125 MB mijn eigen teksten zijn, die vooral uit uitgebreide - zinnige, goedgeschreven, geïnformeerde - commentaren bij filosofische klassieken bestaat, en uiteenzettingen over mijn eigen filosofische en logische ideeën.

Kortom, er is het afgelopen jaar veel bijgekomen, verbeterd of uitgebreid aan de site, ook al omdat mijn gezondheid het afgelopen jaar minder beroerd was dan de voorgaande tien jaren - wat u overigens niet moet lezen als "o, het gaat goed!" maar veel eerder als "goh, het gaat wat  minder beroerd", want overhouden doet het nog steeds niet, en vrijwel altijd pijn is een bijzonder onaangename belasting, zeker indien konstant gecombineerd met moeheid, en ambtelijke en bestuurlijke chicanes en beestachtigheden van de zijde van het bestuur en ambtenarij van de gemeente Amsterdam.

En tenslotte - dat is nu eenmaal zo, helaas: het lot van een rechtvaardig en denkend mens is zelden gelukkig, vooral vanwege hun gebruikelijke menselijk-al-te-menselijke omringende soortgenoten - is er nog steeds geen enkele hulp voor mij, onnavolgbaar briljant als ik evident ben, en zijn de Amsterdamse ambtenaren ook dit jaar weer bezig geweest met mij opzettelijk en sadistisch te schofferen en chicaniseren, en kennelijk te proberen, zoals ieder jaar sinds ik mij in 2000 tot Job Cohen wendde, mij de zelfmoord in te drijven ten behoeve van de carrières en financieën van Van Thijn, Cohen, Oudkerk, Asscher, en alle meneren Holleeder + advocaten waarvan zij, al dekaden lang,  de gewillige uitvoerders zijn, en waarvoor zij, geheel uit vrije keus en hebzucht, functioneren als de SS of de bankiers van de onderwereld.

Mag ik u bij deze allemaal een gelukkig, gezond, pijnloos en emotioneel en intellectueel interessant leven toewensen, tenzij u Amsterdams bestuurder of ambtenaar bent, of aanhanger van Wilders of Verdonk, in welk geval u van mij gedenaturaliseerd en verscheept mag worden naar Syrië, en hoe eerder hoe beter?  (*)

Proost!


(*) Of ik dat meen?

Wel... wat ik in ieder geval meen is dat Job Cohen de Amsterdamse mafiamaat der mafiamaten is, en dat er uit hem, Van Thijn, Asscher, Oudkerk, Weltink, Nordholt, Sarucco, Lisser, Van Oostveen, Segers, Vlas en overige meesterlijke mafiamaten veel informatie te pressen valt over de Amsterdamse drugshandel, door ze verdovingsloos te scheiden van hun nagels, een proces dat, immer met de grootst mogelijke humanitaire pretenties, mogelijk gemaakt is door Job Cohen waar het daarvóór in Nederland verblijvenden betreft, met gruwelijke gevolgen voor tientallen of honderden niet-Neder-paspoort-dragers van véél beter verstand en moraliteit dan hij, en dat dit kennelijk de enige methode is om de waarheid boven tafel te krijgen over de Amsterdamse drugsterroristen, moordenaars en vergassers die nu al 20 jaar beschermd worden door B&W van Amsterdam, de ambtenaren van Amsterdam, en alles wat zich top-advocaat noemt te Amsterdam, of daar rechter of officier van justitie is.

En Job Cohen, en niemand anders, is degene die deze wetgeving heeft geschapen, die het mogelijk maakte Nederlandse ingezeten naar buitenlandse martelkamers te sturen, geboeid, verdoofd, met afgeplakte mond, als ze niet het grote geluk beschoren was daarvóór vergast te worden in een Nederlandse gevangenis, en zonder dat meer dan hooguit 100 van 16 miljoen Nederlanders daar enig principieel bezwaar in zien, of enig probleem hebben met het feit dat hij dergelijke wetgeving echt nóóit door de Tweede Kamer zou hebben gemanipuleerd

"met mijn joodse identiteit, al heb ik dat geloof niet"

als het mensen met zijn familienaam zou hebben betroffen.

Persoonlijk vind ik dat bijzonder minderwaardig, maar ja mijn grootvader heette dan ook geen prof. dr. David Cohen, en Rob Oudkerk is mijn volle neef ook niet (en god zij gelooft en geprezen voor zijn onmetelijke goedheid in deze en andere zaken mij en ME betrefffend!).

Kortom, als deze Cohensiaanse praktijken goed, moreel, Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig genoeg waren voor - "met mijn joodse identiteit, al heb ik dat geloof niet" - Syrische politieke vluchtelingen, waarom zijn ze dan niet goed voor Amsterdamse drugsmisdadige bestuurders en ambtenaren?


11 november 2008


Het is vandaag de 11e van de 11e, daarmee St Maarten, en mijn site bestaat vandaag 12 jaar.

Zo begon ik ook precies een jaar geleden, met één cijfer verschil, maar het nieuws over mij is wat minder hoopgevend dan in 2007, want ik heb, precies zoals ik de ambtenarij van de DWI voorspeld heb, weer rheuma in mijn hand, wat ik zo'n 18 jaar niet had, en wat ik dank aan de vele inspanningen die ik moest doen om mijn menselijke integriteit, mijn levenskansen en mijn gezondheid te beschermen tegen de DWI en tegen de Ombudsman en tegen de Amsterdamse Bestuursdienst.

Daar ben ik dan in geslaagd, maar met een verder geruïneerde gezondheid, ten koste van veel pijn, moeheid, moeite en ergernis, inclusief schunnige ambtelijke beledigingen, maar ook met één voordeel, dat ik maar in een punt voor u neerzet:

 • De Gemeente Amsterdam heeft zich meer dan een half jaar gegeven om, met de minstens 17.000 ambtenaren die deze gemeente in dienst heeft, mijn site door te vlooien, om te kijken of ik in enig opzicht onwaarheid schreef c.q.vervolgd zou kunnen worden. In die tijd hebben ze, met z'n 17.000-enden, mijn site minimaal 1000 keer kunnen doorlezen (als ze half zo snel lezen als ik, en Job Cohen is een intellectueel niet onbegaafd man).
  Wel: Ik schreef de waarheid en de gemeente Amsterdam heeft geen jota af kunnen dingen op enige bewering die op mijn site staat.

Uiteraard gaat dit muisje een staartje hebben, want al is het volgende kennelijk volstrekt onbegrijpelijk en onzichtelijk voor enige modale gemeentelijke ambtenaar (met een IQ minstens 50 punten lager dan ik, zonder mijn kennis, zonder mijn moed, zonder mijn nogal unieke familie-achtergrond van Amsterdamse verzetshelden), het volgende is héél inzichtelijk voor Cohen, Oudkerk en Asscher, die heel wel mogelijk nog meer (denken) te weten dan ik van het Amsterdams Verzet in de Tweede Wereldoorlog, de concentratiekampen, en de moord op meer dan 100.000 Nederlandse joden, voor een aanzienlijk deel gepleegd met hulp en collaboratie van de grootvader c.q. overgrootvader van Cohen en Oudkerk resp. Asscher [1]:

Maar goed - later meer, want dit kan nog bijzonder vrolijk worden, vooral vanwege het eerste punt, tenminste als ik niet vóór die tijd kom te overlijden "door een ongeluk" of "door een afrekening", waar ikzelf wel degelijk rekening mee houd.

Waarom? Omdat ikzelf héél goed uit mijn woorden kan komen, geheel niet bang ben uitgevallen, grote vorderingen heb, en bereid ben te sterven om mijn gelijk te halen, was het alleen al vanwege nu 20 jaar voortdurende pijn en uitermate schunnige opzettelijke beestachtige discriminatie door de gemeente Amsterdam, zowel van B&W (ALLE personen daaruit sinds 1 januari 1989) en door hun zeer gewillige, vaak met genoegen sadistische, Amsterdamse ambtenaren en mafia-maten, als mr. Sarucco en mr. Lisser, en ook vanwege een citaat als het volgende, dat ik eerder opgevoerd heb, maar hier weer afdruk vanwege de leugen die in de pers en de Tweede Kamer rondgaat dat de softdrugshandel dit jaar "2 miljard euroos" zou bedragen.

Dat is een stellige onwaarheid, en in het geval van Kamerleden, die beter moeten weten vanwege het Van Traa-rapport, een gore leugen.

Hier is het Van Traa-rapport [2] met de stand van ca. 14 jaar geleden:

"Boekhoorn en anderen (1995) schatten de huidige jaaromzet van cannabis voor binnenlandse consumptie op 0,8 miljard, de opbrengst van de export op 1,8 miljard, die van de doorvoerhandel op 3,9 miljard en die van de internationale handel die buiten Nederland omgaat op 12,5 miljard gulden. De totale jaaromzet aan cannabis voor heel Nederland is daarmee 19 miljard gulden. Als hier de opbrengst van de handel in alle andere drugs nog eens bij wordt geteld, wordt dit bedrag nog veel hoger. Handel in drugs vormt een van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Amsterdam neemt van deze handel een deel voor haar rekening dat haar relatieve grootte ver te boven gaat.

Dat was dus toen al, omgerekend naar euroos, o liegende Kamerleden, geen "2 miljard" maar 8,65 miljard euroos, en u kunt héél veilig aannemen, ook gezien de zeer vele drugsmoorden sindsdien in Amsterdam, dat het feitelijk bedrag alleen voor softdrugs minstens 2 tot 3 keer zo hoog is als bijna 15 jaar geleden, onder andere omdat er véél meer wiet geteeld wordt dan toen, op véél grotere schaal, en grotendeels voor de export, en omdat de uitvoerende criminelen een véél vaster en zekerder positie hebben verworven c.q. al helemaal hoog en droog in "de bovenwereld" zitten, bijvoorbeeld als hoog gemeentelijk ambtenaar, als notaris, of als dure advocaat in een grachtenpand, of - wie weet: met miljarden kan je in ieder geval miljoenen corrumperen, en Amsterdamse bestuurders waren menselijk gesproken zelden iets bijzonders - "wet"houders.

Tenslotte nog dit: Ik weet van niemand in Nederland die deed of doet, of schreef of gezegd heeft, wat ik deed, schreef en zei, of als ik van dergelijke mensen weet, dan zeiden of schreven ze wat ik zei of schreef (gewoonlijk láng) nadat ik het gezegd of geschreven had.

Dit geldt in het bijzonder het verval van het onderwijs in Nederland, waar ik nu meer dan 30 jaar tegen geageerd heb, de eerste 29 jaar zonder enig ander antwoord van universitaire of gemeentelijke zijde dan dat ik "een fascist" of "een terrorist" zou zijn, en tegen de volledige corrupte manier waarop vooral in de gemeente Amsterdam met de drugshandel wordt omgesprongen, die alleen verklaard kan worden door (i) grote corruptie bij gemeentelijke ambtenaren tot de gemeentelijke Bestuursdienst toe, of nog hoger en (ii) de zeer geringe menselijkheid, moraliteit, moed of hersens bij de grote meerderheid van de Amsterdamse ambtenaren, waarvan een groot deel gewoon aan de kant staat te applaudiseren, in feite, terwijl jij bedreigd of mishandeld wordt door bij hen bekende - en geëerde, in sommige gevallen, ongetwijfeld - Amsterdamse drugshandelaren-met-gemeente-vergunning-van-de-burgemeester-persoonlijk ("uit naam van de idealen van de Februaristaking").

Dit is de letterlijke waarheid naar mijn beste weten, en afgezien van Multatuli ken ik geen Nederlander die in mijn buurt komt - met dit verschil dat ik én geen ambitie heb (en nooit had) Een Nederlands Literator te zijn én geen ambitie heb (en nooit had, sinds mijn 20ste) een maatschappelijke revolutie te bestendigen of het Nederlandse volk in grote massaas te bekeren van hun verkeerde standpunten. [3]

En de reden hiervoor is uiteindelijk heel simpel, en geen verdienste op zich: Ik ben geboren met behoorlijk uitzonderlijke hersens en opgevoed in een behoorlijk uitzonderlijke familie - en ik kan u verzekeren dat, in een zo bijzonder nivellerend en gedurende mijn leven debiliserend land dat alles geen voordeel is gebleken, want wie in Nederland carrière maakt doet dat niet vanwege zijn of haar buitengewoonheid (afgezien van modellen-uiterlijk of voetbal-dijbenen) maar vanwege zijn of haar relatieve gewoonheid.

Het is niet anders, maar bij gelegenheid is het ook nogal bitter, niet alleen vanwege mijn eigen lot, maar vanwege het morele en intellectuele niveau van wie in Neerland wel maatgevend is, van JP de HP die MP is, via Wouter Bos, tot Geer en Goor (nu uit elkaar)(*), Brood, Hazes, Balkenende, Jan Mulder of Harry Mulisch.

Wie behalve randdebielen of politieke leugenaars kan er tegenwoordig immers trots op zijn dat hij Nederlander is? [4]

Maar ja.

(*) De referentie is aan het gruwelijks dat "de Toppers" heet, naar Het Songfestival gaat en nu ruzie heeft: Werelndnieuws in Neerland. "Geer" en "Goor" zijn koosnamen van twee hiervan (voeg ik toe voor buitenlanders, die mij ook lezen), en voor de helft heel aardig beschrijvend.

[1] Wie meer van de families Cohen en Asscher wil weten, waar het de verheffende leden van de Joodsche Raad betreft, kan ik verwijzen naar het uitstekende proefschrift van Conny Kristel, "Geschiedschrijving als opdracht - Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong", waarvan hier de link naar de openings-pagina bij de www.dbnl.nl. In het bijzonder hoofdstuk 4 is interessant, en de meningen van Abel Herzberg, waar ik me in behoorlijke mate in kan vinden (maar niet van wist totdat ik dit proefschrift las, waar ik weer niet van wist totdat ik hoorde dat de Cohen van de Joodsche Raad de grootvader van Rob Oudkerk is, die een volle neef van Job Cohen is - wat ik vernam, op de radio, van Oudkerk himself).

En voor de goede orde, lezer: Ik ben geheel geen anti-semiet; mijn moeder was assistent-hoofd onderduikers-voorzieningen in Noordbrabant ten tijde dat Ed van Thijn daar onder was gedoken; mijn vader en grootvader zijn tot concentratiekampstraffen veroordeeld wegens het mede-organiseren van de Februaristaking - maar ik ben wel een tegenstander van collaborateurs met de nazis of met de mafia, en wie mij dat kwalijk wil nemen moet dat maar doen.

En niemand heeft de moderne Cohen, Asscher of Oudkerk gevraagd of gedwongen de politiek in te gaan, en niemand heeft de moderne Cohen, Asscher of Oudkerk gedwongen of gemanipuleerd met de Amsterdamse drugsmafia te collaboreren.

[2] U vindt het gehele Van Traa-rapport waar het Amsterdam betreft op mijn site, met 190 noten van mijn hand uit 2001. Mocht u een en ander willen doornemen dat kunt u dat het best via de noten doen, omdat deze allemaal linken naar de tekst waaraan ze refereren, en een stuk beter geschreven zijn dan het nogal platte journalistieke proza waarin het rapport - wel snel, in excuus - geschreven is.

[3] Ik had nooit ambitie schrijver te zijn omdat ik altijd de ambitie had wetenschapper, logicus of filosoof te worden, en omdat verder de Nederlandse literatuur, afgezien van Multatuli, weinig voorstelt, en het Neerlandse literaire wereldje mij sinds mijn puberteit tegenstaat.

Revoluties lijken mij sinds mijn 20ste een vrijwel zekere weg tot ellende voor velen en macht voor weinigen (al kunnen ze nodig zijn of uit omstandigheden voortvloeien), wat ook samenhangt met het laatste punt dat ik poog te verhelderen:

Ik heb helemaal nooit de ambitie gehad het Nederlandse volk in grote massaas te bekeren, eenvoudig omdat ik sinds mijn vroege jeugd heb gedacht dat de meerderheid daar te dom voor is. Honi soit qui mal y pense! (En ik had als slechts één van de zeer weinigen in Neerland van mijn generatie, dat toch geheel niet autoritair of totalitair geregeerd werd, de moed eerlijk te zijn in publiek. Alleen dat feitje alleen heeft me veel geleerd over menselijke vermogens.)

[4] Voor wie het interesseert: Mijn ouders waren bij gelegenheid wel trots op Nederland, overigens voornamelijk vanwege het Nederlands Verzet in de Tweede Wereldoorlog, van mensen van hun generatie. (Daarom gaven ze hun kinderen ook allemaal opzettelijk alleen Nederlandse namen.)

Wel... ik heb geleerd dat de mensen van mijn generatie in grote meerderheid uit naam van de revolutie, Marx en hun eigen pretense goede bedoelingen carrière maakten in het kapitalistisch systeem dat ze zelf om strijd vervloekten en verketterden. En anders dan de generatie van mijn ouders was er geen enkele dwang zich te conformeren, en geen enkele straf vanwege een individueel standpunt, anders dan de afkeuring van de domme meerderheid.P.S. And there it stands for today, St. Maarten 2011. As a summary of my moral and legal position, if you read both English and Dutch, and including the links (many repeated through the years), this is fair, if bitter and painful.

P.P.S. It may be I have to stop Nederlog for a while. The reason is that I am physically not well at all. I don't know yet, but if there is no Nederlog, now you know the reason.

 


As to ME/CFS (that I prefer to call ME):

1. Anthony Komaroff

Ten discoveries about the biology of CFS (pdf)

2. Malcolm Hooper THE MENTAL HEALTH MOVEMENT:  
PERSECUTION OF PATIENTS?
3. Hillary Johnson

The Why

4. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf)
5. Eleanor Stein

Clinical Guidelines for Psychiatrists (pdf)

6. William Clifford The Ethics of Belief
7. Paul Lutus

Is Psychology a Science?

8. Malcolm Hooper Magical Medicine (pdf)

Short descriptions:

1. Ten reasons why ME/CFS is a real disease by a professor of medicine of Harvard.
2. Long essay by a professor emeritus of medical chemistry about maltreatment of ME.
3. Explanation of what's happening around ME by an investigative journalist.
4. Report to Canadian Government on ME, by many medical experts.
5. Advice to psychiatrist by a psychiatrist who understands ME is an organic disease
6. English mathematical genius on one's responsibilities in the matter of one's beliefs:
   "it is wrong always, everywhere, and for anyone, to believe anything upon
     insufficient evidence
".
7. A space- and computer-scientist takes a look at psychology.
8. Malcolm Hooper puts things together status 2010.
 


    "Ah me! alas, pain, pain ever, forever!

No change, no pause, no hope! Yet I endure.
I ask the Earth, have not the mountains felt?
I ask yon Heaven, the all-beholding Sun,
Has it not seen? The Sea, in storm or calm,
Heaven's ever-changing Shadow, spread below,
Have its deaf waves not heard my agony?
Ah me! alas, pain, pain ever, forever!
"
     - (Shelley, "Prometheus Unbound") 


    "It was from this time that I developed my way of judging the Chinese by dividing them into two kinds: one humane and one not. "
     - (Jung Chang)

 


See also: ME -Documentation and ME - Resources


Maarten Maartensz

        home - index - top - mail