a`\ 

Nederlog

 

June 22, 2010

 

ME + me :  True speakers + the Dutch Mussolini strikes again

 

I am still not well at all and still sad, and today I just give some links in English and the reproduction of a Dutch piece in NRC Handelsblad that shows the sick fascistic Christian beast called Klink is at it again: Ill people who go into hospital have to hand over their total dole for the privilige, or of course commit suicide, which is what Klink the mafia-fascist Dutch minister - protector of the mafia, persecuter and torturer of the invalid poor, a freak out of the deepest holes in hell, if you ask my Christianized opinion - of course wants most, one must guess. What a fascist freak! What a willing executioner for the health-insurance companies!

1. In English

You don't believe it? That's because you are ... unintelligent, naive or deceived. Consider the following links, some of which are quite funny, some of which are quite disrespectful, and all of which are by smart persons trying to tell the truth;

This is Cenk Uygur of The Young Turks (TYT) explaining why Obama's position on torture stinks. I have written about this before, i.a. (in Dutch, over the years) in Sitenieuws, martelen + nog wat over Zinoviev, War Against Terrorism, Martelen voor vrijheid, veiligheid en vrede, and I agree with Uygur: Obama is a very weak president, and his conduct with regards torture is despicable and dishonest.

And incidentally: I could repeat Cenk Uygur's words almost word for word about Amsterdam's mayors Van Thijn, Patijn and Cohen, three fascist and terrorist protectors of the Amsterdam drugsmafia, who allowed that I was gassed by my landlord/drugsdealer, and then refused to do anything because, as Uygur also cites

"We do not investigate crimes that have happened in the past."

See my  "The Truth About Drugs in Amsterdam" - 3 from 2009.

Here is more Cenk Uygur, which requires some knowledge of the US Health Care System and the discussions about it, but is quite interesting and revealing given that knowledge. Warning: If you don't, it probably is boring, as I fear TYT is if you are not intelligent or do not understand American English well:

And some more TYT, in a lot lighter vein, also with the delectable Ana Kasparian:

Finally, something different - another comedian speaking the truth, comically but truthfully for the most part:

2. In Dutch:

Here I have only a quote from the NRC, commented on above. The brief message from minister Klink ti the Dutch people, if not rich, is: "Die, you scum! Suicide, you poor suckers!" The original is linked in the title; the text is complete except for a picture from the praying mantis likeness of the beastly mafia-minister and sadistic Christian freak dr. Ab Klink. De vetgezette passage is door mij ver gezet:


Eigen bijdrage aan zorg stijgt aanzienlijk

Den Haag, 22 juni. Het kabinet neemt ĄingrijpendeĒ maatregelen om de overschrijding van het zorgbudget tegen te gaan. Het bedrag dat mensen zelf aan zorg meebetalen, stijgt vanaf 2011 fors.

Als het aan het demissionaire kabinet ligt, moeten mensen over ruim zes maanden meebetalen aan hun logopedist, diŽtist en psychiater. Bovendien vervallen vergoedingen die nu nog in het basispakket zitten, zoals de pil voor volwassenen, de mondzorg voor jongvolwassenen en de rollator.

Ook de huisartsenzorg voor patiŽnten met diabetes, chronische longziekten en risico op hart- en vaatziekten komt onder het eigen risico te vallen. De CG-Raad voor chronisch zieken en gehandicapten zegt in een reactie dat de bezuinigingen de zwaksten in de samenleving het meest treft.

1,4 miljard euro overschrijding

In 2010 en in de komende jaren kost de zorg 1,4 miljard euro meer dan begroot. Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) kort de medisch specialisten, de ziekenhuizen en de instellingen voor langdurige zorg met honderden miljoenen euroís. Daarbovenop komen de maatregelen die de burger direct treffen.

De snelle besparingen zijn alleen mogelijk als zorgverzekeraars hun polissen tijdig kunnen aanpassen. Als de Tweede Kamer een debat over de maatregelen wenst, zal dat nog voor het zomerreces moeten.

Volgens het kabinet is uitbreiding van de eigen bijdragen in de zorg ĄonvermijdelijkĒ. Zo komt er een eigen bijdrage van tien euro voor logopedie, ergotherapie en dieetadvisering. Voor fysiotherapie en oefentherapie komen twaalf in plaats van negen behandelingen voor eigen rekening van de patiŽnt.

Geestelijke gezondheidszorg

Ook de eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg wordt uitgebreid. Tot nu toe gold al wel een eigen bijdrage voor de psychologische zorg in de zogeheten eerste lijn, maar nog niet voor de duurdere psychiatrische zorg in de tweede lijn. Vanaf 2011 gaan cliŽnten hiervoor een eigen bijdrage betalen van 175 euro per behandeling van maximaal een jaar. Voor goedkopere therapieŽn geldt een eigen bijdrage van 80 euro.

Ouderen, gehandicapten en psychiatrische patiŽnten moeten binnenkort minimaal 400 euro per maand bijdragen aan hun verblijf in een instelling. Met een laag inkomen betalen deze mensen nu niets of heel weinig. De maximale eigen bijdrage aan instellingen voor langdurige zorg blijft 2.000 euro per maand.

Vrouwen van 21 jaar of ouder krijgen hun anticonceptiemiddelen niet langer vergoed. Ook de mondzorg voor 18 - tot 21-jarigen verdwijnt uit het basispakket. Verder vallen hulpmiddelen als de rollator, krukken en looprekken er uit en mogen antidepressiva nog maar beperkt worden voorgeschreven.

Voor Nederlanders die niet kunnen zien wat een gore, beestachtige, smerige smeerlapperij dit is: Er was in de 50'er en 60'er jaren, met hooguit 1/10e van het reele inkomen een uitstekend werkend ziekenfonds-systeem zonder eigen bijdrages en met betaalbare premies, in plaats van het fascistoide corporatistisch systeem dat de drugsmafia-politicus van christen-fascistoide huize, voorzover ik kan zien, en in ieder geval uiterlijk en moreel een gedrocht dat uit de goorste gruwelijkste krochten van de smerigste schijnheiligste christelijke hel stamt.

Merk overigens op dat die "Ouderen, gehandicapten en psychiatrische patiŽnten" die nu "binnenkort minimaal 400 euro per maand bijdragen aan hun verblijf in een instelling" daarmee vrijwel geheel of meer dan ALLES dat resteert van hun maandelijkse bijstand moeten inleveren voor "het voorrecht" om niet gewoon te kreperen zonder hulp in zeer snel fasciserend Nederland. Mijzelf resteren maandelijks iets meer dan 400 euro, na aftrek van vaste lasten!

Wat een fascistoide degenerť is dit uiterlijk gruwelijke, moreel gruwelijke, intellectueel gruwelijke drugshandelaars beschermende golem-achtige gedrocht! Wat een surrealistische karikaturale parodie van alles wat werkelijk menselijk is! Wat een gelijkwaardige van het gruwelijk mormel Goebbels!


P.S. It may be I'll stop Nederlog for a while. The reason is that I am physically not well at all, and it seems a heath-wave is coming, which is the type of weather I can't handle well. I don't know yet, but if there is no Nederlog, now you know the reason.
 


 

As to ME/CFS (that I prefer to call ME):

1. Anthony Komaroff

Ten discoveries about the biology of CFS (pdf)

2. Malcolm Hooper THE MENTAL HEALTH MOVEMENT:  
PERSECUTION OF PATIENTS?
3. Hillary Johnson

The Why

4. Consensus (many M.D.s) Canadian Consensus Government Report on ME (pdf)
5. Eleanor Stein

Clinical Guidelines for Psychiatrists (pdf)

6. William Clifford The Ethics of Belief
7. Paul Lutus

Is Psychology a Science?

8. Malcolm Hooper Magical Medicine (pdf)

Short descriptions:

1. Ten reasons why ME/CFS is a real disease by a professor of medicine of Harvard.
2. Long essay by a professor emeritus of medical chemistry about maltreatment of ME.
3. Explanation of what's happening around ME by an investigative journalist.
4. Report to Canadian Government on ME, by many medical experts.
5. Advice to psychiatrist by a psychiatrist who understands ME is an organic disease
6. English mathematical genius on one's responsibilities in the matter of one's beliefs:
   "it is wrong always, everywhere, and for anyone, to believe anything upon
     insufficient evidence
".
7. A space- and computer-scientist takes a look at psychology.
8. Malcolm Hooper puts things together status 2010.

"Ah me! alas, pain, pain ever, forever!

No change, no pause, no hope! Yet I endure.
I ask the Earth, have not the mountains felt?
I ask yon Heaven, the all-beholding Sun,
Has it not seen? The Sea, in storm or calm,
Heaven's ever-changing Shadow, spread below,
Have its deaf waves not heard my agony?
Ah me! alas, pain, pain ever, forever!
"
     - (Shelley, "Prometheus Unbound") 

    "It was from this time that I developed my way of judging the Chinese by dividing them into two kinds: one humane and one not. "
     - (Jung Chang)


See also: ME -Documentation and ME - Resources


P.P.S. ME - Resources needs is a Work In Progress that hasn't progressed today.


(*) In fact, I will be very pleased to appear in court, dressed in the concentration-camp clothes of my father and grandfather, with a Davidstar and a red triangle, and speak the truth about the postmodern  generation of the complete equivalents (I was taught at the University of Amsterdam) of doctor Mengele himself (if they are not much worse, since they cannot plead a war or a dictatorship in exoneration: A Wessely really loves torturing people).

So yes: I really like to discuss the implications of my disease, of 32 years of maltreatment by Amsterdam fascists and terrorists posing as Jews and Socialists but working for the Amsterdam drugsmafia or destroying the universities in order to make demented assholes like them "leading academics", and of my experiences with ME and my present knowledge the amazing, insane medieval utter bullshit a Wessely, a Van der Meer, a White and a Bleijenberg dare spout, as if we are back at the Middle Ages, including torturing, as Hard Cell makes quite clear, as did my Studies in MEdical sadism - 10: Some strong and graphic evidence that support what is written in Hard Cell.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail