\ 

Nederlog

 

13 maart 2010

 

Neerlandse verdwenen politieke leiders

 

   Ik had in mynen kleinen tyd,
    Precies de maat van mynen tyd.
   
-- Multatuli op Neerlandse politici

Ik ben en blijf beroerd dus er was gisteren geen Nederlog. Vandaag wil ik echter boekstaven welke Nederleiders Neerland ontvielen de afgelopen dagen.

Agnes Kant vertrok als leidster van de SP en verlaat de politiek, zoals dat heet. De publiek gegeven reden is het verlies dat de SP leed met de Gemeenteraads-verkiezingen, maar het kan ook zijn dat zij of het hoofdbestuur van de SP c.q. Jan Marijnissen vond dat ze het niet goed deed in de Tweede Kamer als fractievoorzitster.

Ik weet het niet en heb slechts twee opmerkingen: Ten eerste is de SP een behoorlijk totalitaire club, zodat het waarschijnlijker wel dan niet een slag voor de partij is, vooral omdat Kant's vertrek erg plotseling geschiedde. En ten tweede hoeft zij zich als ex-politica in Neerland, als althans Wilders niet aan de macht komt of het land alsnog ineenstort, geen zorgen te maken over haar verdere carriere, want er is al dekaden gebleken dat ex-politici door hun bestuurlijke vrienden en vriendinnen voor het leven lang aan welbetaalde, aanzien gevende, weinig moeite kostende hoge baantjes worden geholpen. (Een voorbeeld is Ina Brouwer, ooit fractieleidster van de CPN, die deze partij aan 0 zetels wist te brengen in het begin van de tachtiger jaren. Sindsdien genoot ze een leven als een luis op een zeer hoofd in allerlei zogeheten emancipatorische sinecures.)

Camille Eurlings, minister en wonderboy van het CDA, verlaat de politiek, "want hij wil meer tijd aan zijn familie besteden". Die familie bestaat uit één vriendin, en ik meende eerder van Camille begrepen te hebben dat hij zelf oprecht van zichzelf meende voor de politiek geboren te zijn, en daar al sinds z'n achtste mee bezig was, dus er zal wel wat anders achter zitten, zoals teleurstelling dat Balkenende weer als CDA-lijsttrekker benoemd is, maar ook hij gaat op 36-jarige leeftijd ongetwijfeld een leven van welstand en gemak tegemoet.

Van Eurlings weet ik overigens weinig behalve dat het een soort handelsreiziger, autoverkoper c.q. debating society personality was: altijd bereid een spraakwaterval uit te storten over een gehoor.

Hans van Mierlo is uit de Nederlandse politiek, want gestorven op 78-jarige leeftijd. Zijn vrienden - Marcel van Dam, Alexander Pechtold - snikten waarachtig, of schijnbaar waarachtig, maar wel met overtuiging, in de telefoon voor de radio; roemden zijn intellect; en meenden, zeiden ze,  dat de grote denker reeds in 1966 zag danwel voorzag wat nu gebeurt. (Ja heus! "Van doden niets dan goeds" immers.)

Ikzelf zag nooit wat in de man behalve een handige en waarschijnlijk goed gebekte zuipschuit, maar ben waarschijnlijk de enige niet die weer een boek van Connie Palmen over weer een Groot Neerlander die Zij intiem kende met fikse tegenzin tegemoet ziet. (*) En ook hij heeft een leven van welstand en gemak achter de rug vanwege z'n opgang als politiek praatjesmaker.

Wouter Bos, minister en wonderboy van de PvdA, verlaat de politiek, "want hij wil meer tijd aan zijn familie besteden". Hij heeft jonge kinderen, maar heeft ook al jaren verkondigd hoe bijzonder geschikt hij als politiek leider is, dus ook hier zal wel wat anders achter zitten, zoals teleurstelling over 700 stuks minder PvdA-gemeenteraadsleden, danwel geen zin in Wilders. Nogal vreemd, maar typisch voor deze partij en voor de zogeheten Nederlandse demokratiese verhoudingen is dat Job Cohen van Wouter Bos het PvdA-leiderschap aangereikt heeft gekregen en geaccepteerd, en er dus er zowaar in slaagde - ondanks zijn beloftes dat niet te doen - uit Amsterdam te verdwijnen als burgemeester nog voor de boor de grond in is gegaan, dat immers aanstaande maandag is. (**)

In Bos zag ik ook nooit wat behalve een soort managers-type met publiek, als hij het kon verkopen, "het hart op de juiste plaats", maar overigens iemand die er kennelijk stevig op getraind was in zinnen te spreken die de ene helft iets beweerden dat in de tweede helft ontkend werden. Ook hem zal het ongetwijfeld uitstekend gaan in de rest van z'n leven, en wie weet zijn er nu al afspraken om deze "sociaal-demokraat in hart en nieren" Shell- of bank-directeur te maken.

Hoe het zij... de bovenstaande grootheden zijn niet meer, of zijn niet meer deel van de Neerlandse politiek.

Of het iets veranderd heeft?

Wellicht, want plotseling gaan de komende Tweede Kamerverkiezingen tussen Cohen van de PvdA en Wilders van de PVV, of althans dat wordt in de media beweerd, zodat je mag aannemen dat dit in ieder geval de vorm zal zijn waarin het gepresenteerd zal gaan worden in de media. (**)

En iets dat lichtelijk verbaast is dat JP de HP die MP is nog steeds in de politiek zit, en  alweer tot leider van het CDA is uitgeroepen, overigens kennelijk onder het persoonlijk beding - naar het schijnt - dat hij weer MP wordt of verdwijnt. Misschien verdwijnt deze "waarachtige demokraat in hart en nieren" de komende week nog, dat volgens mij niet onverstandig zou zijn. (Maar wellicht kan hij het niet erg met mevr. B. vinden, waar ikzelf enig begrip voor zou hebben, vanuit mevrouw B.'s perspectief dan.)

O ja, mag ik afsluitend opmerken dat een land waar de genoemden zich kunnen opwerken tot politieke leiders niet anders dan een héél klein land kan zijn in een heel kleinen tyd danwel in meerderheid een heel domme bevolking heeft? Dank u.


P.S. De laatste opmerking is vooral ingegeven door de overweging dat ik de afgelopen dagen zoveel keer heb moeten horen, expliciet danwel bij zeer vaak herhaalde insinuatie, dat genoemde personen iets bijzonders zouden zijn, persoonlijk, moreel of intellectueel. Geheel niet, lezer!

Dit zijn of waren allemaal geen mensen van groot intellect, grote moed, grote rechtvaardigheid of grootheid in andere menselijke zin, dat heel wel mogelijk ook niet nodig is om - desalniettemin - een behoorlijk politicus of bestuurder te zijn, of een redelijk kruidenier, gasfitter, of speeltuinvoorzitter, en het blijft voor mij een aapachtige totalitaire hordentrek dat mensen de voorgangers van hun eigen groep nogal vanzelfsprekend beschouwen en omschrijven als buitengewone mensen.

Maar ja - menselijk-al-te-menselijk onvermogen moet u maar denken, dat het menselijk oordeel zo vaak kleurt of vervalst.

(*) Niet dat ik het zal lezen, maar dat levert weer twee of drie recensies en vraaggesprekken met foto in de NRC op en diverse verschijningen in "Met 't oog op morgen" en alleen al het overslaan c.q. uitzetten daarvan is ergernis-wekkend. Maar ik geef toe dat er groter leed is op de wereld.

(**) Rationeel en redelijk als ik meestal ben: U kunt beter Cohen dan Wilders kiezen. Ik heb weinig persoonlijke sympatie voor beide heren, en kan veel slechts van Cohen vertellen, maar geloof niet dat hij van lotje getikt is, en dat denk ik toch eigenlijk wel en nog steeds van Wilders, al is dat, bijvoorbeeld bij onze oosterburen, geen beletsel geweest voor een grote politieke opgang. En overigens is Cohen geen voorstander van het opsluiten van mensen "in kampementen", en heeft enige kennis wat dat inhoudt.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail