Nederlog

 

2 maart 2010

 

Over Multatuli en wat van mijn diepste gedachten

 

Jammer genoeg blijf ik fysiek beroerd, al was het een paar dagen geleden erger, dus ik beperk me vandaag tot wat korte puntjes en citaatjes, en begin met een Nederlndse aanvulling op het in het Engels geschreven stuk van gisteren.

1. Waarom ik zo schrijf als ik gisteren deed
    
A. Mijn kwaliteiten
    
B. Mijn situatie sinds 23 jaar
2.
Multatuli's 190ste verjaardag
3.
Meer redenen waarom ik zo schrijf als ik gisteren deed

P.S. De voordelen van emigratie

1. Waarom ik zo schrijf als ik gisteren deed

De zojuist gestelde vraag heeft een behoorlijk groot aantal verschillende antwoorden, want gaat feitelijk over een behoorlijk ingewikkelde kwestie, maar hier is, op de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen, waar ik rond het radio-nieuws tot kotsens toe de Fuehrer van de PvdA hoor, tegen een geluidsbehangetje van muzak

In Nederland telt iedereen mee en krijgt iedereen een eerlijke kans.
Omdat het onze eekkenemie (*) sterker, onze vrijheid groter en ons land prettiger maakt. Stem dus drie maart Partij van de Arbeid: Iedereen telt mee.

Behalve ik dan, als één van de weinige studenten die durfde te protesteren tegen de postmoderne debilisering en politisering van het Nederlandse universitaire onderwijs, en als dank als enige student vanwege

"uw uitgesproken gedachten" "ondanks de ernst van uw ziekte"

drie keer van de UvA verwijderd werd.

Behalve ik dan, als één van de weinige Amsterdammers die durfde te protesteren tegen de Amsterdamse politionele, burocratische en bestuurlijke drugscorruptie bij B&W van Amsterdam, tegen de bij mij door burgemeester Ed Eichmann van Thijn  met moord en geweld dreigende feitelijke harddrugshandelaren vermomd als coffeeshop, waartegen de totaal drugscorrupte Amsterdamse gemeentepolitie enn de drugsmafiosi die al dekaden de Amsterdamse Bouw- en Woningtoezicht voor de Amsterdamse drugsgamfia exploiteren, VIER JAAR LANG weigerden op te treden, wetende van mijn persoonlijke familie-achtergrond, wetende van mijn invaliditeit, met de fascistische beestmens Ed van Thijn als bekende van mijn vader en moeder in regie deze poging mij de dood in te drijven.

Behalve iedereen die ME heeft in Nederland - behoudens wellicht diverse prominente PvdA'ers - want iedereen die ME heeft in Nederland wordt al dekaden lang gediscrimineerd, gecriminaliseerd, zwart gemaakt, en belasterd door een stel gestoorde sadistische psychiaters en psychotherapeuten, waarschijnlijker wel dan niet in het geheim financieel gesteund door gezondheidsverzekeraars, want iedereen met ME in Nederland is volgens de Nederlandse oplichters, leugenaars en sadisten Van der Meer en Bleijenberg NIET echt ziek, maar is een soort oplichter, uitkerings-fraudeur, of ingebeelde zieke, of lijdt in het allerbeste geval aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis die zich uit in tientallen gedocumenteerde indicatoren van neurologische en overige aandoeningen, en die bestaat in het hebben van "dysfunctioneel geloof".

Behalve wie een bijstands-uitkering heeft in Nederland, want die heeft geen geld meer om te roken, drank te kopen, auto te rijden, uit te gaan, rondjes in een cafe te geven, of als een normaal mens te functioneren, want is gedwongen te leven - na voldoening van vaste lasten - van 5 a 10 euro per dag, waar hij of zij alles van moete betalen.

En natuurlijk ook: Behalve van wie onderdeel is van het burocratisch machtsapparaat, wie politicus, bestuurder, wethouder, gemeenteraadslid, provinciaal bestuurder of zogeheten media-persoonlijkheid is, want voor die paar duizend Neerlanders bestaat Neerland kennelijk, en dat soort worden (als de volkomen gedegenereerde PvdA'er Jo Ritzen, opzettelijk ruineerder van het Nederlands onderwijs en de Nederlandse universiteiten) honderdduizenden nagedragen: Gerrit Zalm, oorlogs-uitroeper bij de Islam, DSB loanshark, leugenaar voor de VVD, uitvreter bij ABN-Amro, krijgt 750.000 euro per jaar voor een baan waar hij de competentie en de integriteit voor mist, waar hem diverse miljoenen wachten zodra de internationale beurzen bijtrekken; Harry Borghouts, Groenlinks provinciaal bestuurder die tienduizenden of honderdduizenden euroos mag besteden aan z'n eigen pleziertjes, en 78 miljoen mag helpen verdwijnen in Ice Save; corrupte burgemeesters die 5, 10, 15 of 20 maandelijke totale bijstandsuitkeringen cadeau krijgen om ze in staat te stellen drie kapitale woningen aan te houden; en tenslotte - na het overslaan van duizenden van hetzelfde allooi - natuurlijk de drugsmafia en hun mafiamaten, inzonder in Amsterdam, voor wier miljarden jaarlijkse winst per jaar mijn vader en grootvader evident "hun leven veil" hebben gehad volgens Cohen, Oudkerk, Patijn, Van Thijn en Asscher, want Amsterdamse drugscriminelen worden beschermd, gedoogd, geprotegeerd, beleefd ontvangen op het stadhuis met strijkages en al, maar exceptionele Amsterdammers met moed en hersens als ik mogen in Amsterdam door drugshandelaars vergast worden van Cohen, Oudkerk, Patijn, Van Thijn en Asscher, en daarna de zelfmoord in gemanipuleerd, want zo is dit tuig en niet anders - en Oudkerk stamt van de collaborerende massamoordenaar van de Joodsche Raad Cohen af, Asscher van diens idem kompaan Asscher, en Cohen weigert al tien jaar mij te ontvangen, antwoorden, telefoneren of zien, want hij heeft het veel te druk met metro-miljarden frauderen, drugscriminelen ontvangen en beschermen, en Marokkaanse en Surinaamse jonge vrouwen op schoot nemen, als was hij een Salesiaans pater (**), en wel om deze diepe lijdsters aan de pijn van het menselijk bestaan te troosten vanwege hun persoonlijke integratie-problemen, en wel met de tekst van Wouter Bos:

In Nederland telt iedereen mee en krijgt iedereen een eerlijke kans.
Omdat het onze eekkenemie (*) sterker, onze vrijheid groter en ons land prettiger maakt.

Maar goed... waarom dus schrijf ik zoals ik gisteren deed?

Onder andere om deze reden, die weer een reden is dat Cohen, Oudkerk, Patijn, Van Thijn en Asscher mij dood of in ieder geval breindood willen zien VOORDAT ik tegen ze kan getuigen in een objectieve, dus buitenlandse, rechtbank over hun twee dekaden opzettelijk vertrappen en ruineren van zowel mijn menselijke rechten als mijn gezondheid:

A. Mijn kwaliteiten


FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ-    Roeterstraat 15
EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN       1018 WB Amsterdam
                                               Tel. 020 525 6228

Afdeling Psychologie

Amsterdam            Programmagroep Psychologische Methodenleer         Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
31 mei 2002                             (..)

L.S.

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen dat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

Hoogachtend,

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA
 


Ik kon doodvallen wat betreft mr. Nora Salomons (Amsterdams Ombudsman, mr. Fernhout (Nationaal Ombudsman), prof.dr. Coutinho (GGD-hoofd en junken-vertroetelaar), mr.dr. Cohen (junken-vertroetelaar, chronisch doof voor Amsterdamse zonen en kleinzonen van Amsterdamse verzetshelden, graag dienaar van de drugsmafia, metro-fraudeur van miljarden-formaat), dokter Oudkerk (junkenvertroetelaar, cocaine-schrijver, quasi kut-jood die graag en vanzelfsprekend Marokkanen voor kut-marokkanen uitmaakt), mr. Lodewijk Asscher (heeft nog nooit een slag gewerkt in z'n hele leven en is het nageslacht - net als Oudkerk, mogelijk net als Cohen - van één van de twee smerigste Amsterdamse oorlogs-collaborateurs die er ooit geweest zijn, en een graag dienaar van en collaborateur met de huidige Amsterdamse drugsmafia, en overigens groot en graag metro-fraudeur, tevens zeer getraind media-leugenaar); directeur De la Haye van de Stichting 40-45 (die mij veel liever ziet kreperen dan dat hij ene vinger voor me uitsteekt, net als het volledig van het nazisme hoererende en parasiterende personeel van die Stichting van schunnige oorlogsprofiteurs e.v.a.
 

Wie moed en hersens heeft past niet in Nederland en al helemaal niet in Amsterdam, want alleen al het bestaan van zo iemand is een belediging voor het doorsnee Nedergemoed.

B. Mijn situatie sinds 23 jaar

Hier is mijn situatie sinds 23 jaar, dankzij de Gemeente Amsterdam en de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam:
 


Ikzelf overleefde bijna 4 jaar, als niet-erkende invalide met ME, geluidsoverlast, moordbedreigingen, terreur en een vergassing waar ik net niet aan overleed, wonend boven een harddrugshandel vermomd als coffeeshop, met vergunning van burgemeester Van Thijn voor het raam om in drugs te handelen, en ben in hetzelfde jaar als ik vergast werd voor de derde keer van de Gemeentelijke Universiteit verwijderd vanwege "uw uitgesproken ideeën", en heb sinds dat jaar, en na nog 3 jaar terreur en overlast, waarin mijn toch al niet goede gezondheid radikaal geruïneerd zijn, voortdurend pijn, en ben ook al 20 jaar klagend over de terreur, de vergassing, en de verwijdering, bij zowel de gemeente Amsterdam als de gemeentelijke UvA, en krijg al 20 jaar geen antwoord: Men is systematisch en universeel persoonlijk onaansprakelijk en persoonlijk onverantwoordelijk bij de gemeente Amsterdam en de UvA - en ik heb geen familie kunnen stichten, heb de diepste legale armoede geleden, heb geen enkele hulp gekregen, heb zelfs geen enkel antwoord gekregen, behoudens dat ik geen antwoord krijg vanwege mijn taalgebruik, dat dusdanig "grievend en/of beledigend" zou zijn dat het Amsterdams burgemeesters en wethouders ontslaat van de plicht de Nederlandse wet te handhaven, gelijk als in het geval van gedoogde soft- en harddrugshandel (want de gemeente-politie van Amsterdam weigerde ook daartegen mijn klachten in behandeling te nemen), en ik mocht ook, ondanks mijn bewezen en erkende briljante verstand, niet promoveren, en werd door de GGD en namens B&W naar het Leger des Heils verwezen toen een vooraanstaand universitair professor (sindsdien geëmigreerd) daar om vroeg.

In een land en een stad waarin dat mogelijk is, wil ik niet leven, en geen belasting betalen: Ik wil hier weg.

Omdat mijn gezondheid kennelijk voorgoed en volledig geruïneerd is boven genoemde drugshandel, heb ik daar een aanzienlijke schadevergoeding voor nodig, was het alleen maar om mij een pensioentje te verzorgen als Jo Ritzen, één van de integere ruïneerders van het onderwijs, of als Bob de Hon, die mij van de universiteit liet verwijderen vanwege mijn kritiek op de ruïnering van het onderwijs.

Het probleem is echter dat ik al 20 jaar, sinds ik mij persoonlijk met mijn klacht wendde tot de persoonlijke portier van drs. Ed van Thijn, burgemeester uit naam van de Februaristaking, die mijn ouders ontmoet heeft, en die nogal wat te danken heeft aan de tentoonstellingen waarvoor mijn vader geridderd is op het stadhuis van Amsterdam, eenvoudig geen antwoord krijg op mijn klachten, hoe ik zo ook stel, gemoduleerd in welke beleefdheidsfrases ook.


Zie verder ME in Amsterdam en mijn protestbrief 1 en protestbrief 2 aan mijn grage vergasser en beul uit naam van de idealen van de Februaristaking: Kreperen kon! Pijn lijden moest ik! Vergast worden kon ik! Met moord en geweld bedreigd worden mocht ik!

2. Multatuli's 190ste verjaardag

Het is vandaag 190 jaar geleden dat Multatuli werd geboren en het is dit jaar 150 jaar geleden dat zijn "Max Havelaar" werd gepubliceerd.

Goede lezers van mijn site weten dat Multatuli's Ideën al sinds 2001 op mijn site(s) staan, sinds 2007 compleet in alle zeven delen, en vrijwel compleet met duizenden aantekeningen van mij, en ikzelf weet dat het Multatuli-deel van mijn site al jaren de meeste Nederlandse lezers heeft (en ik heb de afgelopen tijd tussen de 400 en 500 dagelijkse bezoekers en tussen de 2000 en 3000 dagelijks hits - en dat is alleen op de Deense site) - maar als het aan de Neerlandistieke Multatulianen ligt dan wordt ook dat voor eeuwig verzwegen en vernietigd zodra ik dood ben, want hoewel ze al vele jaren weten dat een en ander bestaat, en dat geen enkele Neerlandicus of Nederschrijver bij machte was iets dergelijks te doen sinds 1887, verdommen ze ook al jaren mijn site of het Multatuli-deel of zelfs maar mijn  naam te noemen in enig verband. Het zijn vast in meerderheid - als de Multatuli-bezorgers de Neerlandistiek-professoren Stuiveling en Van den Berg - loyale PvdA'ers, en dergelijk volk ziet me - evident, al 32 jaar - veel liever dood dan dat ze vermelden dat ik iets deed, ziek en doodarm en al, wat zij niet bij machte zijn.

En tenslotte in dit Multatuli-verband: Ene Gijsbert van Es heeft Multatuli's "Max Havelaar" zoals hij dat zegt "hertaald en bewerkt", maar u kunt die uitgave beter vermijden, tenzij u zelf randdebiel bent.

Een en ander zit namelijk vol fouten ("schryft een goede hand" (Multatuli) = "heeft een goede stijl" (Van Es) etc.) en het is mij ook een beetje alteveel in de traditie van Multatuli's Laplandse gelijkenis.

U kent die niet? Die is nog niet "hertaald en bewerkt", maar als u dan toevallig goed Laplands kent, dan is ie hier, voor uw instructie:

In Samojedie - ik weet niet of 't land zoo heet, maar dat is 'n leemte in de taal, die we moeten aanvullen - in Samojedie is het de gewoonte zich van-top tot teen te besmeren met ranzige traan. Een jonge Samojeed verzuimde dit. Hy besmeerde zich volstrekt niet, noch met traan, noch met wat anders.

- Ge volgt de zeden niet, zei 'n samojedisch wysgeer... ge hèbt geen zeden... ge zyt zedeloos.

Dit was heel juist gezegd.

't Spreekt vanzelf dat de jonge zedelooze Samojeed mishandeld werd. Hy ving meer robben dan elk ander, maar 't baatte hem niet. Men nam 'm z'n robben af, gaf ze aan Samojeden die behoorly naar traan stonken, en hèm liet men honger lyden.

Maar 't wordt nog erger.

De jonge Samojeed, na eenigen tyd te hebben voortgeleefd in onbesmeerden staat, begon eindelyk zich te wassen met eau-de-cologne. Die welriekendheid was niet uit te staan in Samojedie!

- Hy handelt tegen de zeden, sprak de wysgeer van den dag, hy is onzedig! Komt, we zullen voortgaan hem de robben aftenemen die hy vangt, en bovendien slaan...

- Dit geschiedde.

Maar wyl men te Samojedie geen laster had, geen kopyhandel, geen verdachtmaking, geen domme orthodoxie, noch valsch liberalismus, noch bedorven politiek, noch bedervende ministers, noch verrotte Tweede Kamer... sloeg men den patient met de afgekloven beenderen van de robben die hy zelf gevangen had.

Snapt u? Gijsbert van Es en z'n uitgever willen allebei heel graag geld verdienen aan Nederland's grootste schrijver, wiens werk vrij verkrijgbaar is op internet, want het is vrij van copyright. Hoe doen ze dat? Gijsbert - die zichzelf uiteraard, want hij is een Holland-Huichellander, voor liefhebber en kenner van Multatuli's werk uitgeeft, al heb ik nooit van 'm gehoord in dit noch in enig ander verband - roept samen met literatuur-professeuse Matthijsen dat Neerlandse literatuur van voor 1900 niet meer te lezen is voor moderne Nederlanders, en "daarom" "hertaald" zou moeten worden; vervolgens jast de zelfverklaarde kenner en liefhebben de op het internet vrij verkrijgbare originele tekst van Multatuli (gratis) door Google-Translate, en maakt allerlei wijzigingen die Multatuli helemaal nooit bedoelde, en kastreert, coupeert en ruineert hier en daar het een en ander naar eigen weldunken en zwaar bewolkt zogenaamd inzicht en ziedaar... er is weer een welbetalend copyright voor Multatuli's meesterwerk geschapen (in gedebiliseerde en verkrachte vorm, maar daar ging het dan ook gedeeltelijk om) voor de komende 75 jaren voor die nobele Van Es en die integere uitgever. (Nu nog de hertaalde "Max Havelaar - hertaling" op de verplichte VWO-boekenlijst en hertaler en uitgever zijn ieder tienduizend keer beter af dan Multatuli ooit zelf, voor hetzelfde werk, maar dan onverkracht en ongekastreerd).

Ik vrees dat dit erachter zit, maar zoals u misschien weet heb ik tal van ideeën die in Holland geen pas geven, waaronder een zekere persoonlijke twijfel over Neerlanders met publiek geëtaleerde nobele bedoelingen.

En het is waar dat ik me eerder minder laatdunkend uitgelaten heb over een zogeheten "hertaling" van "Woutertje Pieterse", maar dat was voordat ik van het hertalings-genie van de zo bijzonder nobele en welmenende Multatuli-liefhebber Van Es wist, terwijl ik indertijd ook - ik ben naief lezer, en ik heb zelf geheel geen Holland-huichellandse handelsgeest - het copyright-aspect miste.

Hoe het zij... als u het blauwgezette Multatuliaans proza kunt lezen met begrip (dus: tenzij u volledig debiel bent en daarom mij noch Multatuli ooit las) dan heeft u geen hertalings-castratie-vervalsing van een waarachtig groot schrijver door een op geld uit zijnde zoveelste rangs journalist+uitgever nodig, en als u Multatuli niet kunt waarderen (of begrijpen) behalve in hertaling dan bent u feitelijk ook te dom om Multatuli te kunnen begrijpen en met waarachtig begrip te waarderen.

Maar ik geef toe dat 95% van alle waardering van en voor Multatuli heel gewoon heel menselijk Neerlands chauvinisme of snobisme is, dat zelden gebaseerd is op enige echte kennis van de man of z'n werk.

3. Meer redenen waarom ik zo schrijf als ik gisteren deed

Er zijn er nog heel wat meer - ik mocht geen kinderen hebben van de laatste vier Amsterdamse burgemeesters (zoals ik geen wasmachine nog een bed mag hebben van de huidige Amsterdamse burgemeester, en ook geen hulp in de huishouding), dus ik kan niet daarmee gechanteerd worden; ik heb een talent voor satire; ik weet meer van methodologie, logica en wetenschapsfilosofie dan alle sadistische ME-pseudowetenschappers bij elkaar, en schrijf ook stukken beter dan dit zooitje; ik ben geheel niet bang uit gevallen (geen verdienste lezer: zowel mijn hersens als mijn moed zijn geërfd, al ben ik ook voor deze stelling door psychologen voor "fascist" uitgemaakt aan de UvA in de tachtiger jaren van de vorige eeuw, toen je aan de UvA zelfs niet mocht denken dat enig iemand in de gehele mensengeschiedenis wel eens niet gelijkwaardig aan Einstein zou kunnen hebben zijn, of dat intelligentie misschien wel voor een deel aabgeboren zou kunnen zijn: wie dat toen zei gold als "een fascist" aan de UvA, ook verkerend in variërende staten van slechte bewassing); ik ben vrijwel 60 en ben nu 32 jaar ziek in Neerland zonder enige hulp; mijn eigen karakter, intellect, menselijke waardigheid, persoonlijke integriteit, eerlijkheid, denkvermogen, zelfinzicht en menselijkheid blijken nu ruim 2 dekaden bezwadderd, ontkend, zwartgemaakt en gedefameerd door een stelletje liegende psychotherapeuten en psychiaters zonder de minste persoonlijke beschaving, met een misdadige hondse brutaliteit, met groot en evident persoonlijk sadisme, alles spekulerend op het conformisme en de domheid en gebrek aan echte wetenschappelijke kennis en argumenteer- en schrijf-vermogen van de doorsnee, en ik wil gewoon niet af moeten hangen van een stelletje verziekte geliijkwaardigen van Nazi- en Sovjet-psychiaters, die in dit tijdsgewricht in Nederland, Engeland en de VS trouwens hun smerige werk doen ten behoeve vann zichzelf, hun eigen perversies, en de zorgverzekerings-industrie. (***)

Maar goed... ook dat is maar een deel van mijn redenen, en ik hoop als ik wat frisser ben de zaak te belichten in het Engels, en dat laatste omdat ik een gehoor en medestanders heb op de Phoenix-forums (waar tal van werkelijk intelligente en overigens vaak bijzonder aardige mensen met ME op schrijven), en omdat ik al 32 jaar in dit snel fasciserende land van mafia-collaborateurs na de oorlog en nazi-collaborateurs nauwelijks of geen gehoor vind, en me feitelijk al vele keren, in deze of gene termen, duidelijk is gemaakt door de sadistische en mafiose bestuursschoften van de gemeente Amsterdam, en door het uitvretende en oplichtende en miljoenen stelende tuig dat de macht heeft in de UvA, dat ik wat hun betreft dood kan vallen, en hoe eerder en hoe pijnlijker hoe beter.


P.S. En mag ik ook nog een keertje opmerken dat ik werkelijk niet begrijp wat u in Holland houdt  als u een IQ boven de 125 hebt en gezond bent.

Amerikanen of Canadezen bijvoorbeeld - die ik noem omdat hun taal u niet veel moeilijkheden behoort te geven - zijn gemiddeld echt niet intelligenter dan Neerlanders, maar (1) die landen zijn niet uniform genivelleerd over de hele linie, en er bestaan nog echt goede universiteiten (2) er zijn werkelijk bijzonder intelligente Amerikanen en Canadezen, veel persoonlijk beschaafder ook dan alles dat ik weet van de zogeheten Neder-elite (die een "elite" vormt in een heel kleine, heel provinciale moeras-delta, volgepakt met heel veel nauwelijks opgeleide brallekoppen, al dan niet geblondeerd, en die met uitzondering van een klein handjevol heel weinig voorstelt) (3) Amerika en Canada bieden veel meer ruimte en mogelijkheden, en hebben een zeer veel mooiere natuur dan Neerland-zeebodemland (4) in Amerika en Canada kan je aan wapens komen als de hardddrugshandelaars die je burgemeesters inpandig bij je gevestigd hebben je samen met de gemeentepolitie in je gezicht uitlachen en je genotzuchtig grijnzend naar de verdoemenis verwijzen en doen vergassen, en tenslotte (5) althans in Amerika, althans rond de paar goede universiteiten en hogescholen, is er nog iets van een werkelijke intellectuele elite met echte kennis van echte wetenschap, geschiedenis en literatuur, en met professoren en doctoren die nog in staat zijn om  behoorlijke teksten te schrijven en behoorlijk publiek te kunnen spreken en een goede conversatie te hebben, en ook dat is in Nederland (al dekaden) niet (meer) het geval: Wat een Pauw of Witteman niet aankunnen in dit provinciale landje is te hoog gegrepen voor intellectueel Holland; wat Frans Bauer en Pierre Kartner niet kunnen vatten is ongeschikt voor Neerlands doorsnee.

O ja: En (6) het is een stuk minder waarschijnlijk dat Amerika of Canada de komende jaren overgenomen worden door proto-fascistoide c.q. daarmee collaborerende populistische politici, met vrij toegang tot al uw al jaren opgeslagen persoonlijke gegevens ook. (****)

 

Noten

(*) Voor de later levenden en lezenden (mijn teksten worden vaak gelezen, ook nog vele jaren nadat ik ze schreef): Op het moment speelt een Neerlandse paterkwestie, na een idem Duitse, diverse idem Ierse, en vele idem Amerikaanse paterkwesties, die erin bestaat dat zeer vele katholieke paters hun fikken niet uit de broeken van aan hun goede zorgen blootgestelde jongetjes konden houden, vaak jarenlang niet.

Nu, mr.dr. Cohen heeft het, net als dokter Oudkerk voor hem, veel te druk met het dagelijks ontvangen van vele, volgens bijgevoegde fotoos gewoonlijk uiterlijk zeer aantrekkelijke, jonge mohammedaanse en surinaamse vrouwen - zo blijkt uit het gemeentelijk propaganda-drukwerk dat niet uit mijn brievenbus te weren valt, wat ik ook doe - om een man als ik te ontvangen, recht te doen, of antwoord te geven.

En natuurlijk heeft hij het daarnaast inderdaad ook erg druk met frauderen rond de metro, en het doen versnipperen van malafide afrekeningen, stelposten, contracten, vergadernotities, aantekeningen etc. rond de metro, terwijl er natuurlijk ook de dagelijkse burgemeesterlijke zorg voor het welbevinden van de Amsterdamse drugsmafia is, want burgemeester Cohen heeft al in 2002, samen met de heldhaftige verdedigster van Amsterdamse mafiose drugs-terroristen en vergassers, mevr. mr. Maureen Sarucco, maar liefst 19 drugshandelaren het leven gered.

Zo'n "mens" - "onze burgemeester is ein echter Mensch, zingen zijn persoonlijke secretaresses Joke Raschew (geboren Dierdorp) en Blok hem graag al jaren toe - heeft het uiteraard te druk met genoemde goede werken om iemand als ik gewoon te beantwoorden, natuurlijk.

(**) Dit is parlementair Tweede Kamer Nederlands: Zo ongeveer alles en iedereen op niveau van de Neerlandse regering, het Neerlandse parlement, en de Neerlandse top-bureaucratie (check de laatste link als u welstaand Neerlander wilt worden of blijven!) zegt "eekkenemie", net zoals ze allemaal van "beglijdings-kemmissies" spreken, en zich vrijwel tot de laatste man of vrouw klip en klaar transparent cruciale kwesties in nog optimaler Neerlands plegen af te doen. (Als het gemiddeld IQ van de 2e kamer tegenwoordig de 115 haalt is dat een wonder dat u in de laatste link klip en klaar cruciaal transparent geduid vindt.)

(***) Ik vrees namelijk dat dit er (o.a.) achter zit, maar de uitleg is tamelijk ingewikkeld en vergt enige kennis van echte wetenschap en echte wetenschapsfilosofie. Zie de DSM 5 op het internet voor wie het interesseert:

Het lijkt er sterk op alsof een lobby van bedriegende en liegende psychiaters en psychotherapeuten en zorgverzekeraars-dienaren erin geslaagd zijn vanaf 2012, volgens het psychatrisch diagnostisch instrument de DSM, aan vrijwel alle ziektes zowel een somatische als een psychische dimensie toe te kennen, en het lijkt er sterk op alsof iedereen die in het Westen niet tot de rijke elite behoort zelf zal moeten gaan aantonen tegen een zogenaamd klinisch psycholoog dat hij of zij echt ziek is als hij of zij zich echt ziek voelt.

De zorgverzekeraars hebben er namelijk groot financieel belang bij om zoveel mogelijk premies te incasseren en zo weinig mogelijk aan medische kosten te vergoeden, en de psychiaters en psychotherapeuten zijn zeer gebaat om, tegen betaling, uw psyche c.q. ziel te beknijpen en masseren om u van uw dwalingen dat u ziek zou zijn te genezen, of althans te voorkomen dat er in uw gezondheid geinvesteerd wordt middels dure operaties of dure medicijnen.

Zoals u tegenwoordig een terrorist zijn totdat u voor een rechtbank het tegendeel hebt aangetoond (daarom worden uw persoonlijke gegevens immers bijgehouden en jaren lang bewaard - zie (****)), zo zult u binnenkort niet ziek zijn en wel tot werken in staat (dus een fraudeur, een leugenaar, een oplichter, een parasiet van Onze Gezonde Nederlandse Medemens) zolang u niet uw eerstelijns-hulpverlenende klinische psycholoog heeft overtuigd dat uw ziektesymptomen sympomen van ziekte zijn, en niet van oplichterij of dysfunctionele manieren van denken of voelen, die allemaal binnen twee weken geheeld kunnen worden door gedwongen gedragstherapie + gedwongen werk.

Zo GAAT het namelijk al bijna twintig jaar met mensen met ME in Engeland en de VS, en dat is wel zo goedkoop voor de demokratiese meerderheid die geen ME heeft, zoals u vast begrijpt. (De bakker en de slager hoeven van Rutte en Wilders immers niet voor uw medische of natuurkundige studie te betalen, als u dan zo brutaal bent om briljanter te zijn dan de doorsnee Hollandse slager, en waarom zulke Gesundes Volk types zouden moeten meebetalen voor mensen die zo zwak of zo parasitair of zo lui zijn dat ze beweren "ziek" te zijn is natuurlijk geheel een raadsel.)

(****) Goed nieuws uit de NRC van heden, voor onze Oosterburen, die kennelijk per persoon meer begrepen hebben van de gevaren van (neo-nazisme) dan het gehele collectief van Neerlands politieke elite:

Duits Hof: Opslaan telecomdata nietig

Berlijn, 2 maart. Het langdurig opslaan van de telecomgegevens van alle Duitse burgers druist in tegen de grondwet, zegt het Constitutioneel Hof.

Kom daar eens om in Neerland! Hier zullen alle semieten (eerst de Marokkaanse, dan de Turkse, en tenslotte de Joodse, tenzij ze zich opstellen als waarachtige collaborateurs, natuurlijk) geruimd worden als het aan de PVV ligt, naar ik begrepen heb uit de woorden van hun arisch geblondeerde Fuehrer en zijn volgelingen, ook met hartelijke dank aan minister Donner, minister Ballin, minister Bos, en minister Ter Horst, die tegen die tijd ongetwijfeld allemaal het PVV-licht gezien zullen hebben.

Maar in het Nederland bent u - tenzij u PVV-er of PvdA-kaderlid bent, natuurlijk - een terrorist (potentieel of werkelijk) zolang het tegendeel niet vaststaat, en daarom weten de Uebermenschen die in Neerland ambtenaar of minister zijn meer van u, uw gezondheid en uw inkomen dan u zelf weet, en is het strikt nodig dat Onze Bewakers 24 uur per dag weten waar u, uw auto en uw mobieltje verkeren, tot op de meter nauwkeurig.

Dat is voor De Veiligheid Van Onze Politieke Leiders, moet u maar denken, en alleen heel kwaadwillige heel onneerlandse in Neerland geheel niet passende en om tal van redenen geheel niet deugende toevallig besneden Untermenschen als ik zien daar een bezwaar in, iets dat met enig geluk binnen een jaar tot hun tewerkstelling in Kamp Amersfoort, Kamp Vught of Kamp Westerbork zal leiden, gelukkig maar, want Ons Trots Volk wil een voor Ons Trots Volk leefbare samenleving.

En meer dan 40 jaar door PvdA, CDA en VVD aangejaagde onderwijs-nivellering, debilisering en ruinering hebben daar het klimaat voor klaar gemaakt.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail