`\ 

Nederlog

 

25 februari 2010

 

             Bittere hoon uit Kamp Amersfoort: "de gegevens van uw vader"

 

Secties:
A. mijn vader's getuigenis
B. prof.dr. Molenaar's getuigenis
C. mr. Nora Salomons en co. proberen mij de dood in te drijven
D. On a fundamental problem in ethics and morals
    
1. The problem
     2. Mencius on human qualities and human goodness
     3. The differences between men
     4. Totalitarianism and individualism
     5. "Video meliora proboque; deteriora sequor"
     6. What can be done about this

 

Tussen 2000 en 2004 heb ik geprobeerd de zaken van mijn vergassing door Amsterdamse drugshandelaren beschermd door drs. Ed van Thijn en van mijn gewonnen proces tegen en verwijdering van de UvA, zoals dat heet: "aan te kaarten", bij de verantwoordelijke bestuurders van de gemeente Amsterdam en van de UvA.

Maar dat is volstrekt onmogelijk gebleken voor iemand van mijn untermenschliche allooi, in deze zogenaamde "rechtsstaat", en in deze Stad Van De Idealen Van De Februaristaking, overlevend (ter nauwer nood) als invalide zoon van Amsterdamse verzetshelden, geheel zonder enige hulp ondanks 32 jaar erkende invaliditeit, en dat alles omdat ik het onfatsoen had de macthebbers van Amsterdam te mishagen met mijn meningen, proza en site.

Want zoals gewoonlijk en voor mij altijd zijn zogeheten mensen van het allooi van een  verantwoordelijk bestuurder of ambtenaar of gemeenteraadslid of journalist voor een invalide evident Untermensch als ik wel moet zijn geheel niet bereikbaar sinds 22 jaar: ik word niet beantwoord per mail, niet per brief (behalve door Patijn, als volgt - en ik citeer zijn gehele brief, minus zogheten beleefdheidsfrases: "Omdat uw teksten grievend en/of beledigend zijn gaan wij niet op u in)", en overigens alleen "behandeld" namens de gemeente Amsterdam en de gemeente-unversiteit van Amsterdam door kennelijk speciaal daarvoor geselecteerde schoften, sadisten en verdierlijkte randdebielen - en nee: ik verlies me hier niet in zogenaamd "grievend en/of beledigend taalgebruik" (immers: volgens Amsterdamse ambtenaren is mijn moeder "een vuile smerige kuthoer", heb ik "niets van doen met wat uw vader in de oorlog gedaan zou hebben", en ben ik "een gore homofiele gepenkop" die verdient "vermoord te worden en verzopen in de gracht", dat alles, volgens hun eigen eerlijke en integere collegaas "allemaal helemaal niets geeft want u bent immers geen homofiel, toch?"): ik ben strikt beschrijvend adekwaat, en veel te beleefd voor mijn doel, waarover hieronder wat meer.

Hoe het zij, vandaag werden de - ik meen - 9 doden van De Ramp Met Het Turkse Vliegtuig van een jaar geleden uitgebreid herdacht op Radio Noordholland, en was het, zoals gisteren heel kort in het avondnieuws werd gemeld, ook de dag van de herdenking van de Februari-staking.

Ook kreeg ik 2 dagen geleden deze in mijn ogen vreemde mail - maar oordeel zelf, vooral als u wel eens op mijn site hebt gekeken en gelezen, zoals de ondertekenaar van deze mail ongetwijfeld gedaan moet hebben.

Alleen weet hij daar, net als zijn collega's van de 5 mei industrie De la Haye van de Stichting 40-45; Withuis van het NIOD;  en Van der Horst van Het Verzetsmuseum, zogenaamd niets van, zoals het ongetwijfeld als een volstrekte verrassing voor de ondertekenaar van de volgende prachtige mail zal komen - als ik niet te horen ga krijgen dat ik me alles verbeeld, dat me niet zal verbazen - dat ik vergast ben en vijf maal met moord ben bedreigd door de door mijn grage sadistische beul drs. Ed van Thijn in het pand waarin woonde gevestigde moordzuchtige Amsterdamse harddrugshandelaren (de zaak floreert nog steeds, en de uitbater - naar mijn informatie de zoon van een NSB'er - woont nog steeds majesteitelijk in een gigantisch pand aan de Stadionweg, en is ondertussen "architect voor de Europese Unie"); dat ik de moed had, terwijl ik invalide was, de postmodernistische ruinering van de Nederlandse universiteiten aan de kaak te stellen terwijl het gebeurde, en als dank veelvuldig voor "fascist" en "terrorist" ben gescholden door mafioos tuig dat tegenwoordig wethouder, loco-burgemeester of hoge Amsterdamse of Haagse ambtenaren zijn, en als dank drie maal van de UvA verwijderd ben, vanwege

Uw uitgesproken gedachten over het peil van bestuur, onderwijs en onderzoek aan deze universiteit, alsmede over haar bestuurders en medewerkers

na memoring door de ondertekende beestachtige sadisten en onderwijs- en wetenschapsruineerders van de PvdA dat

Uw ziekte, waarvan wij de ernst geenszins onderschatten

ook na het winnen door mij van het proces tegen de universitaire sadistische en terrroristische schoften van de SSH dat

Aan de uitspraak d.d. 29 mei 1985 van de Kantonrechter inzake de behandeling die u in de daaarvoorliggende jaren van de Stichting Studentenhuisvesting hebt ondervonden, kunt U geen andere rechten ontlenen dan in die uitspraak zijn gelegen.

In dezelfde tijd - 2000- 2004 - heb ik mij ook herhaaldelijk telefonisch gewend tot de uitbaters van het Kamp Amersfoort, met herhaalde en beleefde verwijzing naar mijn site. Als gewoonlijk werd ik behandeld en toegesproken - het was immers voor het Parlementaire Rapport Dijsselbloem, dat mij geheel gelijk geeft in mijn meer dan dertig jaar kritiek op de schunnige oplichterij die in Nederland als verplicht onderwijs opgediend is sinds dekaden, hoewel na het Parlementaire Rapport Van Traa, dat mij geheel gelijk geeft in mijn meer dan twintig jaar kritiek op het uitermate schunnige en beestachtige drugsbeleid van B&W van Amsterdam sinds dekaden - alsof IK een domme idioot, een heel minderwaardig soort iets, zo geen gek zou zijn, en kon ik alleen zogeheten "betrokken medewerkers" te spreken krijgen ("niet te lang, want we hebben meer te doen, zoals u misschien begrijpt") met ca. de helft van mijn IQ en 1/1000ste van mijn persoonlijke beschaving en wetenschappelijke kennis.

Wel... op 23 februari j.l. ontving ik het volgende fraais:


Geachte heer Maartens,
 
 
 
Alweer een tijd geleden kwam ik op het Internet het verhaal van uw vader tegen. Vandaag werd ik hieraan nogmaals herinnerd door een collega van mij. Als medewerker van het voormalige kamp Amersfoort zijn verhalen als deze natuurlijk zeer waardevol voor ons. Wat ik niet kan opmaken uit het verhaal zijn de gegevens van uw vader, zoals: naam, voorletters, geboorte datum, geboorteplaats, woonplaats destijds enz. Nu is mijn vraag, zou u die gegevens aan mij kunnen doorsturen zodat wij dit verhaal en de gegevens kunnen opnemen in ons archief. Mocht u in het bezit zijn van nog meer materiaal, dan houden wij ons uiteraard voor aanbevolen. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Eddy van der Pluijm
Medewerker Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort 
 

Ik vrees dat ik zo een meneer Van der Pluijm niet aan z'n verstand kan peuteren dat ik dit onder omstandigheden nogal een onbeschofte mail vind.

Ook kan ik geheel niet geloven dat het meneer Van der Pluijm, of z'n opdrachtgevers, ontgaan kan zijn dat mijn vader geridderd is in 1980 op het stadhuis van Amsterdam vanwege het opzetten van de Nationale Verzetstentoonstelling, waaruit in feite het hele Neerlandse herdenkingswezen c.q. de 5 mei industrie (een term van Theo van Gogh, die ik gekend heb, waarvoor zie de link) voortgekomen is, omdat totdat het Sachsenhausen-comité met mijn vader als voornaamste organisator begon met het soort tentoonstellingen over het Nederlandse verzet, het nazisme, de concentratiekampen e.d., want ze begonnen daarmee in 1960, lang voordat e.e.a. bespreekbaar was in Neerland-collaborateursland, en waren in feite een belangrijke oorzaak dat dit vanaf ca. 1970 bespreekbaar werd.

Hoe het zij... op het moment heb ik teveel pijn, te weinig energie, en als de voorgaande 32 jaren geen enkele hulp ondanks al 22 jaar erkende invaliditeit in Amsterdam om dit thema adekwaat te behandelen.

Wat ik dus zal doen op deze dag van herdenking van De Ramp Met Het Turkse vliegtuig, tevens dag van herdenking van de Februaristaking van 1941, waarvoor mijn vader en grootvader in juni 1941 gearresteerd zijn door Amsterdamse politiemannen, gemarteld voor informatie (zonder door te slaan), en veroordeeld door Nederlandse objectieve rechters als politieke terroristen tot concentratiekampstraffen, dat ik alles maar klein zet om de mafiose machthebbers van B&W van Amsterdam niet al te zeer te ontrieven, zoals ik daarom ook maar in bescheiden kleine letters meldt dat mijn moeder assistent hoofd onderduikshulp was in Noordbrabant in 1944, ten tijde dat de jonge Ed van Thijn daar ondergedoken zat, terwijl hij zich wellicht al voorbereidde op zijn toespraken van 40 jaar later, waarin hij naadloos de Februaristaking koppelde aan de verdediging van de belangen van de Amsterdamse drugsmafia en zijn eigen in eigen ogen zo voortreffelijke persoon, in wat volgt is drie zaken reproduceren die al langere tijd op mijn site staan.

A. Mijn vader's getuigenis voor het krijgen van een verzetspensioen - dat hij kreeg, maar opzettelijk nauwelijks hoger dan een bijstandsinkomen, omdat mijn vader immers maar een smerige communist en landsverrader zou zijn geweest, en voor de oorlog werkeloos was geweest, wat naar u vast begrijpt het in Neerland en vooral Amsterdam onmogelijk maakte om zo iemand recht te geven op een pensioen waarop je niet als bijstandsarmoedige gedwongen wordt te leven:Ik vond deze brief in juni 1996 in de nalatenschap van mijn moeder. De brief is kennelijk in 1966 geschreven, om mijn vader's aanvraag van een verzetspensioen te motiveren. (Het - geringe, want op basis van het inkomen van een huisschilder anno 1939-45 berekende - verzetspensioen is hem overigens toegekend.) Zie ook: Waarheid.'


Een poging tot het neerschrijven van enige hoofdlijnen uit de jaren 40 - 45 en m'n huidige toestand.

 •  Sedert Juni 1940 actief bij het vormen van kleine groepen in A'dam, de werkverschaffing in Holland en de Zaanstreek.

 • Vermenigvuldiging en verspreiding van De Waarheid sedert Oct. 1940.

 •  1 augustus 1941 gearresteerd. 1e verhoor Doelenstraat. Naar Weteringschans. Poogde mijn polsslagader door te snijden uit angst voor verder verhoor.

 • Overgeplaatst naar Amselveense weg. Ontdekt toen op de binnenplaats mijn Vader (63 j.) die eveneens was gearresteerd.

 • Vrijwel iedere nacht hoorde ik daar het schreeuwen van een kind - aan het geluid te horen tussen 10 en 14 jaar. De spanning die dit in m'n "einzelcel" verwekte spelen me nu nog dikwijls parten, hetzij 's nachts of wanneer ik kinderen hoor huilen.

 • Er volgde geen verder verhoor. Ik werd overgebracht met meerdere waaronder ook mijn Vader naar het verzamelkamp Schoorl.

 • Met Vader samen droegen we daar weken aan een van 6.30 tot 6.30 uur met enige korte pauze's emmers zand uit een kuil pl.m. 100 meter op een berg en van de berg weer in de kuil.

 • 23 Oct. 1941 overgeplaatst naar het PDA in Amersfoort.

 • Werden beide ondergebracht in de schilderswerkplaats.

 • Waren regelmatig getuige en betrokken bij allerlei vormen van ransel-partijen en vernederingen. In het bijzonder de Russen en de Joden hadden het zwaar te verduren.

 •  Ondanks een zekere mate van bewegingsvrijheid (mijn Vader was z.g. "vorman") moest hij worden opgenomen in het revier. Hij kreeg het te kwaad met zijn hart en longen, dit naast de ondermijnende honger.

 • Enige tijd later volgde ik ook met oedeem en lagen we weer naast elkaar.

 • Met nog twee oudere lotgenoten werd mijn Vader na enige tijd ontslagen. Ik heb hem niet weer gezien, want enige maanden na zijn ontslag stierf hij.

 • In die tijd regeerde in het revier "Dr. Nieuwenhuis" in de rang van "hauptsturmfuhrer". Zijn barbaarse optreden werd wijd en zijd bekend en berokkende zijn praktijk en chirurgische activiteiten aan het St-Elisabetziekenhuis te Amersfoort grote schade.

 • Hij poogde dit wat op te veizelen door af en toe acute gevallen in genoemd zieken huis te opereren en daarmede de "zorg" voor de gevangenen te etaleren. Anders is dit m.i. niet te verklaren.

 • De 1e was Willem Serneus met een buikvliesontsteking. Ik lag naast hem en na zijn terugkeer bezorgde zijn verhalen over boter, kaas en eieren plus carbonaden etc. me hallicunaties. Ik woog toen rond de 40 K.G., minder dan de helft van mijn normale gewicht.

 • Na informatie bij de onvergetelijke Dick Banning (toen hoofdsanitäter) over de verschijnselen blinde darmontsteking, kreeg ik op 9 febr. s' avonds "braakneigingen" en "pijnen". De volgende morgen (mijn verjaardag) vandaar dat ik de datum herinner wees Dick tijdens de dagelijkse rondgang herr Nieuwenhuis op mijn "verschijnselen" (zonder een woord begreep hij het) en lag ik nauwelijks 1 1/2 uur later geopereerd en wel in het St.Elisabetziekenhuis, toevertrouwd aan de zorgen van zuster Crista.

 • Eten en mogelijk vluchten beheersten m'n gedachten.

 • Dag en nacht bevond zich evenwel een SS-landwacht ("nederlander") in mijn eenpersoonskamer.

 • De zorg waarmede ik van de zijde van het verplegend personeel werd omringd onderging ik als een droom.

 • De derde dag bij de dagelijkse visite van Nieuwenhuis (hij liet zich vanzelfsprekend betalen) wees ik hem opnieuw op een liesbreuk die ik had met de bedoeling m'n verblijf te rekken.

 • Het lukte want de vijfde dag werd ik ook daaraan geholpen. Ik kon dus nu weer broeien op een vluchtpoging.

 • Het bleef bij broeien, want de 9e dag werd ik weer overgebracht naar de z.g. "erholungsbarak" in het PDA.

 • Daar ontstond een ontsteking in de wond van liesoperatie met een enorme zwelling van het "scrotum".

 • Weer overgebracht naar het revier. Het bleek dat een van m'n testikels was aangedaan, die langzaam weg "puste".

 • Inmiddels was Nieuwenhuis vervangen door een zekere dr. Klomp uit Veenendaal, die zijn taak anders en beter opvatte.

 • Hij deelde me mede dat ook de tweede testikel gevaar liep en ik mogelijk opnieuw geholpen moest worden. Vreemd genoeg verlangde ik er na - zover is het niet gekomen. Uiterst langzaam genas de wond.

 • In die periode werd Dick Banning weggevoerd om te samen met andere gijzelaars te worden gefusilleerd. Onvoorstelbaar was de rust en het vertrouwen wat van deze sterke figuur uitging toen hij nog de laatste avond in het donker van zijn leven vertelde .... grote verslagenheid ...

 • Gedurende mijn herstelperiode werd ik benaderd door de ill. kampleiding (dit begreep ik eerst later) met de vraag of ik als sanitäter wilde optreden.

 • Dit was in de periode dat Hurkmans en Eegdemans resp. 1e en 2e lageroudste waren -

 • ik werd sanitäter. een nieuw hoofdstuk begon met grotere zorg en verantwoording voor vele anderen. Er was bijv. een ruimte "ansteckende krankheit" gecreeerd waar de SS in een wijde boog omheen gingen. e.z.m. b.v. ook het "transportunfähig" maken van ter dood veroordeelden.

 • Het gebeurde in die tijd dikwijls dat Eegdemans letterlijk bij me kwam uithuilen. Hij probeerde nl. in zijn functie van 2e lageroudste harder te brullen dan de gevreesde lagerkommandanten Stover en Berg. Hij draaide daarmee de SS een rad voor oogen. Het lukte hem b.v. om het z.g. "sporten" met gestraften van Berg over te nemen. Hij schreeuwde dan harder dan hij sloeg. Zo wist hij bijv. te bereiken dat de SS-wacht aan de poort, Maup v.d. Berg (met een arm) die in de z.g. "kippenren" gesloten was, deze aan hem toevertrouwde, waarna hij hem letterlijk onder hevig gebrul de barak insloeg uit het gezicht van de SS. Een verblijf 's nachts in de "kippenren" was ook dikwijls het einde.

 • Zo sloeg hij ook menigmaal de Joden uiteen in de hoek tussen barak 2 en 4 bij een der wachttorens vanwaar een der "landwachters" telkens weer onder dreiging van zijn mitrailleur mensonterende orders gaf, tot een of meer van hen in hun wanhoop in de "Spaanse ruiters" bij de kampomheining liepen in afwachting van het "genadeschot" "auf der flugt erschossen".

 • In mijn functie moest ik zorgen dat ze weggehaald werden of naar het lijkenhuis gebracht of naar het "badenraum" waar ze in opdracht van Stover of Berg konden doodbloeden. In de nacht kon ik hoogstens pogen hun leiden wat te verzachten met morfineinjecties.

 • In barak 4 achter de keuken heb ik o.m. ook De Miranda in zijn laatste uren kunnen bijstaan. Hij was letterlijk murw geslagen.

 • Zeker 8 gehangenen heb ik moeten afsnijden. Ze waren allen op dezelfde wijze omgebracht. Met een touw om de hals over vloer van de toen leegstaande barak 8 gesleept om daarna aan een der steilen van de houten britsen opgetrokken. Dit gebeurde door een SS-unterscharfuhrer die de naam "kerstmannetje" had gekregen vanwege zijn te grote laarzen zijn grijze hangsnor en zijn sloffende gang. Hij koos z'n slachtoffers in de avond uit wanneer hij teveel bier in z'n pens had.

 • Het lijden van de Russische krijgsgevangenen is een hoofdstuk apart. Het treurige relaas van deze prachtige mensen is meen ik voldoende bekend. Ik wil echter mededelen dat ik een machteloze woede heb gezien dat voor het revier de resterende overlevenden barrevoets in vrachtwagens werden geladen gevolgd door een wagen met sapden en ongebluste kalk. Het was hun laatste gang.

 • Diepe indruk maakte telkens weer de transporten naar elders, vooral de ghroepen naar Utrecht van ter dood veroordeelden.

 • Begin 1943 werd het PDA door ons ontruimd om plaats te maken voor anderen en werden we overgebracht naar Vught.

 • Ook hier vervulde ik weer een functie als sanitater. De eerste primitieve operaties werden er verricht door de Duitse hoofdsanitater Heinz Wons (van beroep mijnwerker) en Joe Birnie medisch student te Groningen. In het nieuw gebouwde revier (waarin een vrij behoorlijk geoutilleerde operatieruimte) kreeg ik de verzorging van de chirurgische afd. later onder leiding van de onvergetelijke mens dr. Steyns.

 • een geval wil ik noemen uit de reeks van dagelijkse gebeurtenissen. Dit was vóór de aanwezigheid van dr. Steyns.

  Van een der landwachters kreeg de jonge Hagenaar Frans Wagenaar een z.g. dum-dumkogel in de buikholte. Hij werd onmiddelijk naar de operatiekamer gebracht waar de toen aanwezige beide doktoren (namen noem ik niet) weigerden operatief in te grijpen op grond van hun beroepseed. Een voor mij onbegrijpelijk gewetensconflict. Heinz joeg ze de operatiekamer uit en verrichtte door mij bijgestaan de operatie. Frans herstelde.

 • Ook verpleegde ik de jonge Groningse marrescausee met gangreen, die met de hulp van dr. Steyns, Hans Tiemeier en Harry Kindt via een Rode Kruisauto wist te ontkomen.

 • Philips ging in het kamp Vught produceren.100en vrouwen en mannen werden in aparte barakken tewerk gesteld. Ik werd voor eenvoudige wondbehandeling op het Philipsterrein aangesteld als sanitater.

 • Door een zekere bewegingsvrijheid die mijn functie me verschafte (ik bezocht n.l. m'n patienten) verspreidde ik berichten en briefjes zowel van buiten naar binnen als v.v. Daarbij werd ik door een unterscharfuhrer gesnapt. Het verschafte me 6 weken donkere cel en 2 mnd. strafcommando.

 • Gedurende de landing in Normandie bevond ik me in de cel van de z.g. cellenbarak. Onvergetelijk is het opeenpersen van het grote aantal vrouwen in zoo'n kleine cel, waarbij de celdeur letterlijk werd dichtgedrukt.

 • Dan is er het hoofdstuk "zwerver", die zijn verraad van honderden van de beste met de dood heeft moeten bekopen ... en nog zovele hoofdstukken.

 • Ik denk daarbij aan het tellen van de schoten in de avondstilte, die we vanaf de executieplaats konden horen en waarna een korte tijd een grijpbare stilte ...

 • Na dolle dinsdag volgde het transport naar Sachsenhausen. Staande opeengeperst in een gesloten goederenwagon. Gedurende dit afschuwelijke transport nam ik in mijn wagon de leiding. De helft drukte zich nog dichter opeen, waardoor de andere helft op en over elkaar enigzins kon liggen. Dit wisselde we om de 2 uur. Hoe we aan het lege groenteblikje kwamen weet ik niet, maar boven een gat in de vloer organiseerden we per tourbeurt een "piswacht" (het blik ging van hand tot hand en werd dan door de wacht geleegd). In die situatie stonden we een nacht op een rangeerterrein van Duisburg wat zwaar gebombardeerd werd. Overdag was het gloeiend heet Eenmaal kregen we de gelegenheid gedurende de 3 dagen durende reis, op een stopplaats een emmertje water te halen per wagon.

 • 't kostte me bijna de kop toen ik met kracht aandrong op discipline om wille van een rechtvaardige verdeling. Maar het lukte toch.

 • Sachsenhausen ....los...los...eraus ihr hünden.... Na registratie in de schreibstube volgde de volgende dag reeds het transport naar het buitenkamp Heinkel (productie van kleine bommenwerpers) te voet. Onderweg met geweerkolven voortgejaagd en bespuwd door toeschouwers langs de weg, ook door kinderen.

 • De "ontvangst" vond plaats in een grote ongebruikte hangar waarin houten kribben stonden opgesteld 3 verdiepingen hoog. Er heerste erg dysenterie.

 • Op initiatief van dr. Steyns werd in een kleine ruimte een dysenterie-barak met behulp van stroo gecreeerd. Opnieuw werd ik daar sanitater.

 • Vooral de laatste periode is als een nachtmerrie.

  Ze roept beelden op van stapels en kuilen vol lijken eerder geraamten. Ik was telkens weer weken achtereen betrokken bij het ontladen van k.m.-lange treintransporten doden en halfdoden dooreen, die in de barre koude van Jan. en Febr. op spooremplacementen moesten staan. Dit als gevolg van het ontruimen van o.m. Auschwitz en Gros-Rozen als gevolg van het oprukken van de Russische legers.

 • Bij de nachtelijke poging van de SS om de resterende gevangenen zowel van het hoofdlager al;s van de bijlagers voor deze legers uit weg te voeren met het doel (vernietiging) (de z.g. dodenmars) ben ik met een aantal Hollanders waaronder dr. Hupscher achtergebleven. Dit was mogelijk omdat de verwarring onder de SS eveneens groot was en er zich bovendien nog honderden ernstige zieken in het revier bevonden.

 • Dagen achtereen gierde de granaten en raketten over het kamp.
  de kring rond Berlijn werd steds nauwer. De nog achtergebleven SS-lieden werd de grond ook te heet onder de voeten, want plotseling ontdekte we dat ze verdwenen waren. We waren vrij ....

 • Reeds voor dien dreigde er chaos in het kamp. In samenwerking met anderen konden we een en ander in goede banen leiden. Er was nl. een opvatting vooral onder de achtergebleven Polen dat iedereen maar nemen moest wat hij wilde. Dit moesten we verhinderen omdat niemand zeggen kon hoe de positie was van de legers en wanneer we bevrijd zouden worden. Daarom moesten beslist voor de honderden achtergeblevenen het nog beschikbare voedsel rantsoeneren uiteraard beter dan de SS dit deed.

 • Onbeschrijvelijk zijn de tonelen bij het betreden van het kamp door de eerste groepen verkenners, gevolgd door legereenheden.

 • De kasten waarin nog enige voorraad werden opengebroken. Kruipend en strompelend in hun eigen uitwerpselen werd er door de doodzieke mensen opaangevallen. Totdat de zorg voor hen door een Russische medische staf werd overgenomen kostte dit opnieuw nodeloos vele doden.

 • Ik achtte me toen van mijn plicht ontslagen vooral toen we zelfs bedreigd werden door enige achtergebleven Polen en verliet toen met twee andere lotgenoten het kamp.

 • Het was of de wereld jubelde. Stralend voorjaarsweer en overal ontluikend groen. We zogen het in ons op en deden ons te goed aan wat we aan eetbaars vonden in leegstaande boerenwoningen.

 • Langzaam keerden onze krachten terug. We zagen verschroeide aarde tot Frankfort a/d Oder.

 • Na de slag om Berlijn verbleven we lange tijd in Potsdam, waar ik werd opgenomen met paratyphus.

 • Na m'n herstel belandde ik weer in gevangenschap, ditmaal bij de Russen verdacht van conspiratie zo ze dat noemden.

 • Ik verbleef tesamen in een kelder met beruchtte nazi's. Afschuwelijke herrinneringen bewaar ik hieraan. Ook hetvervoer over de straten tussen twee gewapende sowjet-soldaten ... met de blikken van verstandhouding of knipogen van 't tuig ....

 • Na weken werd ik gerehabiliteerd met verontschuldiging en al, maar m'n gezondheid had een danige opdonder gehad. Reden waarom ik eerst medio September in ons land terug keerde.

 • Heb sedert dien gedaan wat we allen aan onze doden verplicht zijn, ons naar vermogen inzetten om te verhinderen dat onze kinderen een zelfde rampspoed overkomt.

 • Wat dat betreft ben ik niet gerust, het vervolgd me en houdt me gevangen in m'n dromen. Ik draai en woel in m'n slaap, zodat ik dikwijls of mijn vrouw Coby op de bedbank in de kamer ga liggen.

 • Ik ben overmatig prikkelbaar ook helaas tegen m'n kinderen.

 • Of het komt door een kwasi van je af zetten of onderdrukken, ik uit me dikwijls in grofheden met huilbuien er achteraan.

 • Alles wat ik moet doen is me te veel en pak ik wat aan werk ik me in het zweet.

 • En juist dat gevoel niet meer in staat te zijn zoals vrijwel altijd is geweest, een vraagbaak- een steun voor andere te zijn breekt je als het ware verder af.

 • Bij vrijwel alle patroons waar ik gewerkt heb sta ik bekend als een goed vakman. ze hebben er alleen een broertje aan dood als je d'r ook op staat wanneer je bovendien tempo draait en daarvoor extra betaald wil worden.

 • Wat ik nooit gehad heb ik de laatste tijd gekregen n.l. een hardgrondige hekel aan m'n werk. Ik was niet meer in staat een behoorlijke werkprestatie te leveren. Maakte fouten, ben dan niet te genaken, maak ruzie. Bovendien brengt m'n toenemende vergeetachtigheid me helemaal tot razernij. Ik kan b.v. gejaagd lopen zoeken naar iets wat ik in m'n hand heb.

 • Als ik thuis kwam viel ik als een blok op bed met regelmatig pijn in de rug. Me moeheid of welke zenuwtoestand ook doet zich dadelijk voelen in de rug omdat ik tevens volgens dr. Koolsbergen een lichte hernia heb, waarmede ik meerdere malen langdurig heb moeten liggen.

 • Ik loop dan als of ik het in m'n broek gedaan heb.

 • Kort geleden viel ik van een betonnen trap, lichte hersenschudding.

 • Na herstel ben ik enige malen van m'n werkbankje gevallen. Zo ook op de dag dat ik overspannen naar huis ben gegaan. Smeet als tevoren met m'n gereedschap om me heen of trapte het in een hoek. En dan volgt daarna weer een huilbui.

 • Nu ik enige tijd niet meer gebonden ben (mogelijk door de medicijnen) ben ik trager geworden, niet minder moe. Ik slaap nu veel, 's middags na wat huishoudelijk werk, terwijl ik s'morgens uit een soort bewusteloosheid wakker wordt.

 • Ik kan uren zitten te zitten ofschoon daar direct woedeuitbarstingen of grofheden op kunnen volgen. Heel erg vind ik dat ik de juiste toon tegenover m'n oudste zoon niet kan vinden. De verhouding tot mijn vrouw Coby is beter, voornamelijk door de waardering voor haar werk en wat ze dikwijls van mij te verstouwen krijgt. ons lichamelijk contact is echter vrijwel nihil.

 • Ik wil dit opstel nu maar liever eindigen. ik heb er zowat 2 weken over gedaan. Ik moest me er telkens toe dwingen.


Trouwens... wat betreft de heer Van der Pluyms reeds geciteerde

Als medewerker van het voormalige kamp Amersfoort zijn verhalen als deze natuurlijk zeer waardevol voor ons. Wat ik niet kan opmaken uit het verhaal zijn de gegevens van uw vader, zoals: naam, voorletters, geboorte datum, geboorteplaats, woonplaats destijds enz.

Dit komt omdat dr. Jolanda Withuis van het NIOD mijn vader geheel weggeschreven heeft uit haar kwalijke en tendentieuze zogeheten "geschiedenis" "Na het kamp" - waarover ze al vijf jaar weigert mijn klachten behoorlijk te beantwoorden, behalve door insinuatie en uitvluchten en gebrek aan antwoord.

U begrijpt nu ook vast wat beter waarom mijn ouders twee dekaden van bijstands-inkomen dat gepresenteerd werd door de Stichting 40-45 als bijzondere gunst en voorrecht, en wellicht ook waarom de directie van de Stichting 40-45 mijn broer noch mij ooit ene cent waardig achtte, en ook weigerde het volgende verzoek te honoreren:


B. Het getuigenis van een Amsterdamse professor die mij meer dan tien jaar kende toen hij het volgende schreef over mijn kwaliteiten, in een verzoek aan de GGD van Amsterdam, in de persoon van de junkie-helper Coutinho, en B&W van A,sterdam, in de persoon van mafia-helper Cogen, om enkele tientallen euroos per maand te verschaffen om mij te helpen promoveren:


 

 

FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN

Afdeling Psychologie

Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam
Tel. 020 525 6228

Amsterdam
31 mei 2002

 

Programmagroep Psychologische Methodenleer
Contactpersoon: Prof.dr. P.C.M. Molenaar
(..) (noot)

 

L.S.

Hierbij wil ik u het volgende verzoek voorleggen. Drs. Maarten Maartensz bereidt een proefschrift voor onder mijn begeleiding. Hij is een begenadigd mathematisch logicus die op dat gebied, alsmede op aanverwante gebieden (zie hiervoor zijn website), uitstekend wetenschappelijk werk verricht. Ik verwacht derhalve veel van zijn promotieonderzoek. Helaas is de heer Maartensz behept met een slopende kwaal, die het hem gedurende lange perioden onmogelijk maakt om normaal te functioneren. Sinds hij orthomoleculaire middelen gebruikt heb ik kunnen vaststellen dat hierdoor de meest kwalijke effecten van zijn kwaal worden getemperd. Ik wil u derhalve dringend verzoeken om de heer Maartensz een financiële vergoeding te doen toekomen opdat hij zijn promotieonderzoek zal kunnen voorzetten. Ik ben graag bereid tot enig aanvullend commentaar.

Hoogachtend,

Prof.dr. P.C.M. Molenaar
Hoofd Programmagroep Psychologische Methodenleer UvA
Hoofd Programmasubgroep Cognitieve Ontwikkelingspsychologie UvA

 

U begrijpt natuurlijk dat een dergelijke brief in het Neerland en het Amsterdam waarin u en ik leven - toen nog met dr. Cohen en drs. Oudkerk, met hun zogeheten Joodse Identiteit als dat goed uitkwam "al heb ik het geloof natuurlijk niet" (Oudkerk dixit (*)) - NIET beantwoord wordt: Prof.dr. Molenaar is nooit beantwoord, noch door de Amsterdamse Ombudsman, noch door de Amsterdamse B&W, noch door directeur en mexicaanse-griep-incompetent en junkiehelper prof.dr. Rene Coutinho, want de mafia-medewerkers en kennelijke grage Amsterdamse gemeentelijke vergassers en beulen Nora Salomons en René Coutinho beantwoordden mij, alsof dat vanzelf spreekt, en niet de professor die ze zo beleefd en vriendelijk schreef - die sindsdien dan ook met vrouw en kinderen geëmigreerd is naar een land en stat met veel minder grote bestuurschoften.


C. Hier is dat "antwoord" van de toenmalige Amsterdamse Ombudsman (geheel conform het antwoord van haar gelijkwaardige opvolger de trotse mafia-dienaar Ulco van de Pol)


4 april 2001 - Amsterdams Ombudsmens ziet me het liefst dood, en doet daar moeite voor


 

                        - Volg de pijlen

 


Aan de heer M. Maartensz
p/a de heer P.C. Molenaar.
Faculteit Psychologie
Universiteit van Amsterdam
Roeterstraat 15
1018 WB Amsterdam

ons kenmerk: AM010266
betreft: ontvangstbevestiging

Geachte heer,

Op 28 maart jl. bezocht u mijn spreekuur. U werd te woord gestaan door mijn medewerkers de heer P. Perrels en mevrouw P. Visscher.

U heeft mijn medewerkers verteld dat u overlast ondervindt van drugshandelaren in uw omgeving, onder meer bestaande uit bedreigingen.  U heeft hier verschillende instanties over benaderd, maar zonder succes.  Daarna heeft u uw zienswijze met betrekking tot deze problematiek op uw eigen website gezet en de toenmalige burgemeester S. Patijn om een reactie gevraagd.  Deze heeft u laten weten de teksten beledigend te vinden.  Een en ander speelde zich af in 1997.  Daarna heeft u regelmatig aan het stadsbestuur gevraagd om een inhoudelijke reactie op uw website, maar deze is uitgebleven.

Ik heb de bedoelde website niet kunnen vinden.  Meer in het algemeen zie ik, gezien het tijdsverloop en het feit dat er in eerste instantie aan u is meegedeeld dat uw teksten als beledigend werden ervaren, geen gronden om tot onderzoek over te gaan.

Daarnaast heeft u mijn medewerkers verteld over de financiele problemen in verband met de door u gewenste studieaktiviteiten.  Zij hebben u verteld dat de Gemeentelijke Ombudsman op dit vlak niet bevoegd is.

Ik moet dan ook konkluderen dat ik u niet van dienst kan zijn.

Ik vertrouw u erop met het voorgaande voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

 

Nora Salomons.


Naar u wellicht begrijpt was wijlen mevr. Salomons een geboren beul en sadiste, die haar perversies met woest genoegen uitleefde ten behoeve van de belangen van de  Amsterdamse drugsmafia en van de mafia-brugemeester, vergasser, beul, sadist en terrorist (tegen W.F. Hermans en mij) de fascistode beestmens drs. Ed van Thijn.

En inderdaad leerde ik dankzij de boven gereproduceerde brief van mr. Nora Salomons dat er waarachtige beestmensen zijn, zoals zij en Van Thijn en de mij met zo graag sadisme vergassende en met moord bedreigende harddrugs-handelaren die de beestmens Van Thijn "Uit Naam Van De Idealen Van De Februaristaking" (want dat zei hij indertijd om de andere zin) inpandig in het huis waarin ik woonde vestigde, in plaats van bij hem zelf, in de Van Breestraat 10, of desnoods bij een van zijn wethouderlijke of ambtelijke rotgenoten.

D. Het is dan ook te danken aan de inspanningen van mr. Nora Salomons, mevr. Petra Schenk, en dhr. Peter Perrels (de laatste twee leven nog, en zou ik graag enkele weken tot mijn beschikking hebben om ze mijn gevoelens deelachtig te maken), die mij evident - gezien mijn vermelden van mijn depressie, mijn vader, mijn grootvader, de brief van prof.dr. Molenaar, mijn onverbeterlijk briljante doctoraal-diploma, en mijn meningen over de UvA - de zelfmoord probeerden in te manipuleren ten behoeve van de  belangen van de Amsterdamse drugsmafia en de Amsterdamse drugsmafia-burgemeesters, dat ik het internationaal meest gelezen stuk van mijn site schreef:


On a fundamental problem in ethics and morals

1. The problem

There is a very fundamental problem in ethics and morals that is hardly ever seen, or if seen hardly ever faced. Briefly explained, it comes to this: 

For the past 2500 years, at least, all major civilizations and religions have accepted and taught - with broad variations and many differences on detail - a similar moral conception of what it is to be a human being and live in a human society.

This conception can be seen as the elaboration of the notions that all men are similar in what makes them human; that all men have similar needs in similar circumstances; that all men can understand all men as regards general ideas and common feelings; that all men share ideas about fair sharing, honesty, probity and decency, and can come to agreements about socializing and cooperating; and that a very useful rough guide to treat one another is based on empathy and the Golden Rule "Do unto others as thou woulds't be done by" - which indeed presupposes the presumptions just articulated, in that it assumes that the feelings and ideas of one human being are a fair guide to the feelings and ideas of another human being.

What was said in the previous paragraph can be found in the moral and ethical teachings of the Hindus, the Jews, the Buddhists, the Christians, the Mohammedans, even though in each of these religions there is much additional detail, and there are many differences about many dogmas and about the foundations of each and any religion or philosophy.

Now the problem is that if there is such wide human agreement on the essence and fundament of how to behave to each other in a humane way, and if these agreement have been preached and taught for 25 centuries, then what is the explanation for the fact that during all those centuries, almost everywhere, as Gibbon puts it

"History is little else but the register of the crimes, follies and misfortunes of mankind"

or also, in Chamfort's words

"Presque toute l'Histoire n'est qu'une suite d'horreurs." ?

2. Mencius on human qualities and human goodness

It is this problem I wish to consider, and it so happens that there is a fine illustration in the teachings of the Chinese philosopher Mencius. 

I quote from "The Concept of Man" - Ed. Radhakrishnan and Raju, p. 168-9, article "The Concept of Man in Chinese Thought" by Wing-tsit Chan:

"There is more oratory than logic in Mencius' utterances, but his position is perfectly clear. It is that man's nature is originally good. To support his own position, he pointed to the fact that 'When men suddenly see a child about to fall into a well, they all have the feeling of alarm and distress, not in order to gain friendship with the child's parents, nor to seek the praise of their neighbours and friends, nor because they dislike the reputation (for being unvirtuous).' From this he concluded that 'a man without the feeling of mercy is not a man; a man without the feeling of deference and complaisance is not a man, and a man without the feeling of right and wrong is not a man. The feeling of commiseration is the beginning of the feeling of love; the feeling of shame and dislike is the beginning of righteousness; the feeling of deference and complaisance is the beginning of wisdom. Men have these four beginnings just as they have four limbs.' 'These four, love, righteousness, propriety and wisdom,' he added, 'are not drilled into us from ourside. We are originally provided with them.'

This is excellent to start with, because it draws attention to some fundamental points and principles. 

Note first that Mencius in effect is arguing here against those who what to insist that man's nature is not originally good, either because it is bad or indifferent (as several of Mencius's  contemporaries had argued) or because the whole notions of "good" and "bad" are merely subjective, merely relative, and mostly useless or delusive - what is "good" for one human is "bad" for another, and there is no common agreement possible or existing between humans about "good" and "bad".

Next, Mencius argues his thesis that human beings are basically altruistic and agree widely on what they hold to be good and bad, by drawing attention to a number of admitted facts about "men" and their feelings and desires about other "men" (or women or children), that all contradict the notion that the feelings and desires of men about other men, women or children, are unpredictable or random, or can be truly explained by their egoistic interests, such as "making friends and influencing people", preserving a good reputation or getting personal praise.

And in fact, Mencius insists that all men at least share feelings and notions of commiseration, shame, deference and right and wrong, and indeed agree widely on what or whom they commiserate with (children in distress); feel ashamed for (dishonesty, egoism); have deference for (elder people, one's parents); and consider right and wrong. Indeed, the last notions can be phrased, at least for one's own group or family (!), as follows:

"Enjoy and give pleasure, without doing harm to yourself or to anyone else - that, I think, is the whole of morality."
   (Chamfort)

One may draw up another - and more complete - list of human feelings, human needs, and human ways of thinking that most or all men (unless emotionally disturbed) in most human societies share, but the key notions here are (1) there is broad agreement between all human beings about many feelings and needs of humans in given circumstances, which is the same for all men and is what enables them to understand each other (2) there can be a human society and human cooperation only if there are agreements between cooperating humans, both as regards their presupposed abilities and as regards their specific ends they want to realize by cooperating.

He went even further and said that not only is goodness inherent in man's nature, but also man does not require any learning to practise it or any thought to know it, for man does so intuitively. In his own words, 'the ability possessed by man without the necessity of thought is native knowledge. Chiildren carried in the arms all know to love their parents. As they grow, they all know to respect their brothers. To have filial affection for parents is love, and to respect elders is righteousness. Their feelings are universal in the world, that is all. They are universal because innate goodness and intuitive ability to know and do good are common to the human species. 'All things of the same kind are similar to one another', he observed, 'and why should there be any doubt about men? The sage and we are the same in kind ... Men's mouths like the same relishes; their ears like the same sounds; and their eyes like the same beauty. Can it be that their minds do not like the same thing? What is this that their minds all like? I say, the principle or reason and righteousness.'

Here the common human nature of all men is insisted upon, and the point is made that human beings naturally know what it is to be altruistic as well as what it is to be egoistic. It should be noted here that what is said by Mencius about human beings also holds for other social animals: These too can cooperate only by having some sort of mutual understanding of each other and by making some sort of agreements that mediate between altruism and egoism and involve mutual understanding and the goal of cooperating for each others' benefit. Indeed, one needs only point to animals that take care of their young to notice that there too often the parents cooperate in the interest of their children and at the cost of their own egoistic needs and feelings.

This means that it is highly probable that part of the ethical and moral nature of human beings derives from the animal nature of humans - it is inherited with their zoological ancestry, which makes them social animals with whavever mutual understanding, cooperation and ability to compromise this entails.

And this means the shared animal nature of human beings cannot be the full explanation for their ethical or unethical behavior, especially since human beings can foresee and understand far more than other animals, and can speak with one another to convey their beliefs and desires.

Now we come to the problem of evil:

If man's nature is originally good, why does he practise evil? Mencius answer to this question is both simple and direct. He said, 'If we follow our essential character, we will be able to do good. This is what I mean in saying that man's nature is good. If man does evil, it is not the fault of original endowment ... Therefore it is said: Seek and you will find them (love, righteousness, propriety and wisdom), neglect and you will loose them. Men differ from one another by twice as much, or five times, or an incalculable amount, because they have not fully developed their original endowment. As to why man does not fully develop their original endowment, Mencius again turned to man himself. The failure is due to one's 'losing the originally good mind', 'self-destruction and self abandoment', 'lack of nourishment', 'failure to develop the noble and great elements in oneself', 'failure to preserve one's mind', 'lack of effort', or simply lack of thought. It is clear that man is the cause of his own downfall. Not that Mencius ignored the influence of environment. In explaining why water could be forced uphill, he said that it is not the nature of water, but the force applied from outside that made it. And to explain the inequality of products, he recognized the difference of the soil and the unequal nourishment afforded by the rains and dews. Nevertheless, his emphasis on man's own responsibility is unmistakable. This, in brief outline, is the doctrine of the original goodness of human nature that eventually came to dominate Chinese thought and became accepted in Confucian orthodoxy."

Indeed, if human beings were on average altruistic and rational, human history would be quite different from what it is:

3. The differences between men

Mencius' explanation for evil, supposing all or most humans to be altruistic, to be capable of speech and sharing ideas, and to be willing to cooperate for mutual interest and protection is cogent and interesting and deserves stressing:

The failure is due to one's 'losing the originally good mind', 'self-destruction and self abandoment', 'lack of nourishment', 'failure to develop the noble and great elements in oneself', 'failure to preserve one's mind', 'lack of effort', or simply lack of thought. It is clear that man is the cause of his own downfall

Now an important  consequence of this, much supported by human history, is the following  fundamental problem in ethics and morals:

It would seem as if the majority of human beings in history most of the time have lost their originally good mind, are indulging in self-destruction and self abandoment, didn't get sufficient physical or intellectual nourishment to cultivate their good qualities, and indeed - usually, normally and mostly - failed to develop the noble and great elements in themselves, and usually did not spend effort on becoming better or wiser, but only on becoming richer or more powerful.

So what is the explanation of the problem I noted: if there is such wide human agreement on the essence and fundament of how to behave to each other in a humane way, and if these agreement have been preached and taught for 25 centuries, then what is the explanation for the fact that during all those centuries, almost everywhere have behaved mostly according to "homo homini lupus" rather than "Do unto others as thou wouldst' be done by"?

4. Totalitarianism and individualism

It would seem as if the explanation comes to this:

The majority of human beings (as they are, and as they have been the last 25 centuries) does not really understand, appreciate or care for the moral (and intellectual) principles understood by such men as Confucius, Mencius, Buddha, Jezus or Mohammed, even if - indeed: especially if - they claim they do.

The vast majority of human beings are not rational, reasonable, righteous individuals, thinking for themselves according to their ability, and dealing honestly and fairly with most or all men, but are merely rational enough to survive in their own environments ("If in Rome, do as the Romans do"), merely reasonable enough to be tolerated by the fellows in their own groups, and willing to deal honestly and fairly only (subject to a few exceptions) with humans of their own kind.

Moral and ethical feelings and ideas such as Mencius attributed to all men and women, hold for most men and women only for humans they regard as Our Kind - and Our Kind usually is restricted to (1) oneself (2) one's family and friends and (3) part of the society one lives in, and usually does not apply to anyone that's not family or friend or does belong to another society.

In brief: Most human beings in known history have been ideological totalitarian apes, willing and capable of abusing their rationality for their delusions about their own interests; willing and capable of persecuting, murdering, enslaving or defrauding anyone not a member of one's own group; willing and capable of following leaders, of fighting their fights, of believing their lies, but not willing and not capable of standing on their own feet, while thinking for themselves.

Few human beings in known history have been humane individuals, willing and capable of rational thought and reasonable behavior; few human beings in known history had both the talent and the interest for doing great science or making great art, while the vast majority only had talent for making money or war, and have often applied those talents; and only a small minority of mankind has conceived of the ideas and values that have helped all of mankind by adopting part of these to rise above the limitations of being a mere animal.

"As humans go, one in tenthousand is honest"

Shakespeare observed, and instead of "honest" he might equally well have said "rational", "reasonable", or "righteous".

5. "Video meliora proboque; deteriora sequor"

Then what is the explanation that throughout human history millions upon millions have heard of or been educated by the words of unique individuals like Confucius, Mencius, Buddha, Jezus or Mohammed - and accordingly have knowingly done evil most of their lives willingly; have knowingly broken time and again the very moral principles they preached themselves whenever this seemed to be in their interests? Was this all hypocrisy or cowardice?

No doubt, hypocrisy or cowardice play a much greater role - for example in the making of wars and in the preaching of religion - than most men like to admit, but the principal explanation must lie elsewhere, for the good moral and factual reason that most human beings, while behaving atrociously (falsely, hypocritically, dishonestly, cruelly) to nearly all men not belonging to their own groups of family, friends and colleagues, these very same humane  creatures normally have behaved rather decently and mostly conforming moral precepts IF the beneficients of this moral behavior were their own family, friends, colleagues or leaders.

While most men have behaved immorally most of the time by their very own moral principles (whatever these may be), for a reason already clearly seen by Ovid:

"Video meliora proboque; deteriora sequor"
(= "I see the better and agree it is better; I follow the worse")

- for reasons of ease, egoism, convenience, conformism, or cowardice - most men are quite moral (according to local standards) if punished for not being moral, and their own fellows usually have sufficient self-interest to take care the others in the group are mostly fair, mostly honest, mostly reliable, and mostly rational.

The basic two reasons that most men break their own moral teachings to most men not of their kind are human stupidity and the human proclivity for being social, which ordinarily, with ordinary men, takes a totalitarian form:

Good is what serves Our Group, Our Leaders, Our Kind ;
Bad is what opposes Our Group, Our Leaders, or Our Kind.

This is indeed also how hyenas and dogs feel about their own group, and it appears that most human beings, at least when dealing with humans that do not belong to their own group, and from whom they do not need fear sanctions, are not normally capable or willing of being more humane than a hyena or a dog (whence the Latin "homo homini lupus"), and are quite often capable of being much more beastly: Only human beings torture their fellows and only human beings burn their fellows "for the Greater Glory of God"; only human beings make  concentration camps; only human beings war upon one another in the name of All-knowing, All-powerful, Benevolent deities, usually identified with (infinite) "Love".

Hence it is that the very same persons who, with tears in their eyes, recite moral lessons or swear by moral examples, in almost the following breath curse or denounce their fellows; hence it is that the greatest evil is normally done with the greatest moral justifications and fanaticism; and hence it is that the greatest projects for improving mankind - christianity, islam, socialism - have been the greatest curses upon mankind, and have normally been practised hypocritically by their leaders, and believed blindly, and in a totalitarian fashion, bt their followers, who almost invariably have been willing to murder, maim, persecute or "re-educate" anybody not quite like them, always for the verbally best reasons, verbally sanctioned by the highest ideals.

6. What can be done about this

If human beings were on average like the men and women whose ideas they claim to practise, the human world would be a very different place. Alas, it isn't - and one cannot blame the human average for not being like the intellectually or morally best, just as one  cannot blame the human average for neither being pretty nor smart: Thus they are born, and they never asked to be born, nor to be born with their limitations, appearance, needs and shortcomings.

However, if human beings on average remain as they have been these last 25 Centuries - say: per one genius a hundredthousand hooligans, cowards, hypocrites, fools, followers and supposedly decent average conformists - there soon will be no more human beings, for they will exterminate one another, very probably for the purportedly best of moral reasons. 

Fortunately (and perhaps unfortunately as well), there is now arising a possibility to do something about the curse of humanity - the average stupidity, and the resulting average conformism, totalitarianism, and hypocrisy: 

It should be possible within the next 100 years to learn the real natural foundations of true and general human intelligence, and to develop means to help every parent to have children considerably more intelligent than they are, and to provide every prospective parent with these means.

Indeed, if this is NOT done, the risk is great that if humanity survives, it will survive in the form of a small master race descending from the current social élites (who already have their nose-jobs; have their wrinkles surgically removed and their tits enlarged etc.) and a much larger group of - probably quite happy (!) - born slaves and second-raters, visibly more ugly and smaller than their masters and mistresses, and evidently much more stupid and ignorant.

And if this IS done, then still there is no assurance whatsoever that humanity will survive,  but if it does at least there is the chance it will be better in understanding logical consequences; better at understanding and inventing  all manner of things; and possibly capable of making the sort of society almost every truly intelligent man or woman these past 25 centuries has dreamt of - with honest, rational, reasonable, righteous man and women.


Tenslotte, voor heden (want ik ben dood- en doodmoe en heb aanzienlijke pijn, dankzij wat ik in Amsterdam meemaakte, en heb die pijn nu sinds de ruim twee dekaden boven Van Thijn's moordzuchtige en vergassende harddrugshandelaren vrijwel continu:

Misschien begrijpt u nu wat beter waarom ik denk dat Amsterdam en de UvA bestuurd worden door - de dekadenlang zelf-verklaarde - gelijkwaardigen van fascistoide beestmensen, en dat mijn vader, moeder en grootvader kennelijk in het verzet zaten om de mafiose corruptie van Van Thijn, Patijn, Cohen, Oudkerk, Asscher, Van Poelgeest, en de mafiose top van de Bouw- en Woningdienst, de mafiose corruptie van de gemeentepolitie Amsterdam, en het vier dekaden lang beschermen van drugsmafiosi "uit naam van de idealen van de Februaristaking" mogelijk te kunnen maken, naast de vergassing van mijn invalide persoon, het herhaaldelijk van de universiteit verwijderen van mij, en het twee dekaden lang moedwillig pijnigen van een invalide die moed, karakter en hersens heeft.

En als u dat niet doet, of nog niet helemaal, dan kunt in de komende maanden een heel heldere verklaring van het karakter, de beestachtigheid, de corruptie, en de gedegenereerde menselijkheid van tal van mijn met naam, foto en versiering afgedrukte zo grage, zo sadistische, zo smerige burocratische en bestuurlijke Amsterdamse beulen hier vinden, ook tot stichting van de Stichting die het Kamp Amersfoort exploiteert - waar ik, als Wilders enigszins slaagt in zijn opzet, een goede kans maak binnenkort mijn leven te eindigen.

Maar goed - later meer hierover, want ik hoop voor mijn dood de bestuurlijke en burocratische beestachtigheid waarmee ik al dekaden omringt ben in Amsterdam en Neerland naar ik hoop voor HEEL lang HEEL duidelijk te maken.


P.S. Om u daarover niet in het ongewisse te laten, en met verwijzing naar miijn stuk RAMO ("Relatief Aan Mijn Ouders (en grootouders), dat ik alles inlas omdat ik aan de UvA moest leren dat ALLE mensen - u, ik, mijn vader, Eichmann, en de SS'ers die mijn vader martelden en mijn grootvader vermoordden - gelijkwaardig zijn (en dat wie dat ontkent "een smerige fascist en terrorist" is die, invalide en al van de UvA getrapt wordt vanwege "uw uitgesproken gedachten", en kritiek op Marx ook)):

Voor mij zijn de leden van B&W van Amsterdam, de gemeenteraad van Amsterdam, de Ombudsbeestmensen van Amsterdam, het bestuur van de Universiteit van Amsterdam, vele honderden universitaire professoren en zogeheten "wetenschappelijk" medewerkers, gebleken minstens zo smerig, beestachtig, wreed, en sadistisch te zijn als SS'ers, en daarnaast, als welbewuste beschermers van de Amsterdamse drugsmafia c.q. als welbewuste quasi-revolutionaire quasi-marxistiese ruineerders van het Nederlands onderwijs, nog een graad of wat smeriger en corrupter, ook al omdat de moderne Amsterdamse beestachtigheid ALLEEN verklaard kunnen worden door een combinatie van persoonlijk sadisme, persoonlijke corruptie, en persoonlijke carrieregeilheid, en NIET door enige totalitaire terreur, dreiging of bovengestelden, of enig persoonlijk ideaal hoe pervers of geschift ook - al heeft het vele tientallen van de bestuurlijke en bureaucratische beestmensen die ik getroffen heb in Amsterdam, die ik om hulp vroeg vanwege moorddreiging en invaliditeit, evident bijzonder veel plezier gedaan hun eigen zeer geringe menselijkheid te wreken op mijn persoonlijke afwijkendheid, moed, karakter en hersens.

P.P.S. In het bovenstaande moeten nog diverse links geplaatst worden en wellicht iets gecorrigeerd, dat gezien mijn beroerde gezondheid en systematisch onthouden hulp tot morgen of later moet wachten.

(*) Zodat hij ziich kennelijk volledig kan vinden in de Goebbelsiaanse rassenwaanzin dat, voor een sadomasochistische junkie-naaier als Oudkerk is gebleken te zijn, waarschijnlijk geheel vanzelf spreekt, wellicht ook omdat het hem een motief aanreikt voor iedere willekeurige smerigheid tegen mensen die zijn zogeheten identiteit missen.

Overigens is Rob Oudkerk ook de kleinzoon van de collaborateur van de Joodsche Raad Cohen, zoals Lodewijk Asscher de achterkleinzoon is van de collaborateur van de Joodsche Raad Asscher (die samen Lages en Rauter assisteerden bij het doen vergassen van ruim 80.000 Amsterdamse burgers van beweerd verkeerd ras) terwijl mr. Chiel van Eendenburg al jaren weigert te beantwoorden, met Job Cohen, die het al tien jaar te druk heeft met het op schoot nemen van gediscrimineerde zwarte en marokkaanse jonge dames; het oplichten van de om Amsterdamse gemeenteraad; en het beschermen van de Amsterdamse drugsmafia om een zo minderwaardig mens als ik ben, ook afkomstig uit een zo minderwaardige familie als ik doe, al ben ik dan "toevallig besneden",  te ontvangen, beantwoorden, mailen of telefoneren: Een Job Cohen is daar een véél te groot mens voor, in eigen inschatting.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail