\ 

Nederlog

 

27 januari 2010

 

Korte nieuwspuntjes: Auschwitz, Klink, Eurlings, studenten, VS, Afghanistan, pausIk ben weinig fris vandaag en beperk me tot wat korte nieuwspuntjes uit de vandaagse NRC

1. Auschwitz 65 jaar bevrijd
2. Klink en de medische specialisten
3. "Wat bezielde Eurlings?"
4. Geen student in bestuur van universiteiten
5. VS een onbestuurbare staat
6. Hofland vindt het ook, over Afghanistan
7. De zelfkastijdende bijna zalige paus

1. Auschwitz 65 jaar bevrijd

Het is voorpagina-nieuws in de vandaagse NRC, met een artikel over de conservering van de resten ervan, maar geen fotoos noch enige adequate beschrijving van wat er gebeurde.

Ik vind dat een beetje een uitglijder van een journalistieke kwaliteitskrant van 1 euro 80 per gewone weekdag in de losse verkoop, en als u wat beter wil begijpen waarom dan verwijs ik u naar

dat behoorlijk helder en informatief is over het onderwerp.

2. Klink en de medische specialisten

Gisteren stond er op de voorpagina een - alweer tweede - advertentie van de medische specialisten, met de volgende tekst, opmaak en kleurstelling (alles bij html-benadering)

        
Ingezonden mededeling


Dat mag wel in
de krant (2)

Minister Klink wil de invloed van medisch
specialisten op de zorg beperken.
Dat is schadelijk voor de kwaliteit van de
gezondheidszorg en dus voor uw gezondheid.
Die waarschuwing hoort op de voorpagina!
Duizenden medisch specialisten laten zich
niet monddood maken en komen in actie.
Ook in uw belang!

Wég met het mes van VWS!
           ORDE VAN MEDISCH SPECIALISTEN

 

Vandaag staat, ook op de voorpagina, een artikel met de kop

Klink mag medici korten

Hier zou ik redelijk wat op kunnen merken, maar ik registreer het alleen in het voorbijgaan, en merk slechts op dat de medische specialisten beter andere copywriters kunnen inhuren; dat ik ze nog niet gehoord of gelezen heb in advertenties over de radikaal verslechterde medische zorg gecombineerd met de zeer veel hogere bovendien verplichte verzekeringspremies, noch over de behoorlijk krankzinnige burokratisering van de gezondheidszorg, maar dat overigens... waar is de psychiater of psychotherapeut die de moed heeft te verklaren dat een minister met plannen en acties als Klink hetzij van kwade wil is, hetzij in het geniep voor de zorgverzekeraars werkt, hetzij niet goed snik is?

3. "Wat bezielde Eurlings?"

Ik had het er vier dagen geleden over, maar de eertijdse slijpsteen voor de geest, nu de mee of voordenkende krant > (guillemet) is er nog steeds niet echt uit en kopt groot

De vraag blijft: "wat bezielde Eurlings?"

met maar liefst 9 fotoos van 's mans rederijkersgezicht en media-getrainde handen.

Het is waar dat ze een artikel er direct onder hebben met

Vier miljoen stemmers achter 't stuur

waar het natuurlijk om gaat, met deze nieuwe CDA HP diie ongetwijfeld héél graag MP zou zijn.

Het is waar dat hij beter uit z'n woorden komt dat de huidige CDA HP die MP is, maar ook waar dat ik altijd denk als ik 'm hoor "Zo klinkt een katholieke handelaar in tweedehands autoos dus".

4. "Geen student in bestuur van universiteiten"

Dit is ook een kop in de vandaagse NRC, en spreekt voor zich. De redenen zijn dat de sociaal-demokratiese Neder-homo-universalis Plasterk, die best z'n carriere als studentenleider kan zijn begonnen, al weet ik dat niet, er tegen is, net als de meerderheid van de Eerste Kamer.

Ik registreerde het omdat als dit gebeurd was in de beginjaren van mijn studie heel wel mogelijk alle Nederlandse universiteiten bezet zouden zijn door Maarten van Poelgeest, Elsbeth Etty, Paul Scheffer, Gabriel van den Brink, Theo de Roos, en overige allang financieel veilig gearriveerde eertijdse Linkse Revolutionaire Studenten van hun soort.

5. VS een onbestuurbare staat

De NRC-correspondent in de VS kopt dat

Obama moet een onbestuurbare staat regeren

met argumenten als dat het zorgplan vrijwel zeker verleden tijd is, omdat de Democrats hun plannen in de Senate (Amerikaanse terminologie voor de helderheid) niet meer kunnen doorzetten, al vertegenwoordigen ze 63% van de kiezers; dat de feitelijke gebruikte procedures garanderen dat er geen evenredige verdeling van de macht is; en dat het Hooggerechtshof nu bepaald heeft dat er geen limieten zijn aan de hoogte van politieke campagnedonaties door bedrijven.

Ik vrees dat het bij benadering waar is, alleen zou ik zelf eerder van "disfunctionele" dan van "onbestuurbare" staat spreken, en wel omdat de bestuurders echt wel zullen blijven besturen, hun vrienden benoemen in plaatsen van macht, en geld van lobbyisten blijven incasseren, maar dat ze niet doen wat ze zouden moeten doen.

6. Hofland vindt het ook, over Afghanistan

Henk Hofland is in z'n column van heden gearriveerd waar ik vier jaar geleden was. Ik citeer hem van vandaag:

Dit kabinet heeft in 2008 de regering-Bush toegezegd dat de Nederlandse missie nog twee jaar in Uruzgan zou blijven. Ook toen al was de operatie Afghanistan voor het Westen een moeras van experimenten. Sindsdien is het er niet beter op geworden
(...)
Laten we nu desnoods president Karzai wat geld geven om de Talibaan te bekeren, en wachten met het sturen van mensen tot de experimentele fase in Afghanistan voorbij is.

En mijzelf uit 2006 (uit De Afghaanse denkfout):

Mijn stem zou dus zijn om de Afghanen financieel te helpen hun eigen huis op orde te brengen, maar er géén Nederlandse soldaten heen te sturen: Zelfs al is het doel goed, dan is de bekwaamheid (kunde, kennis, training, ervaring) te gering en het risico - van bijvoorbeeld tientallen in een hinderlaag levend gepakte Nederlandse soldaten - te groot.

Maar ja... met de huidige regering en het huidige parlement is de kans op moreel behoorlijk of intellectueel realistisch beleid kleiner dan 1/2, geef ik toe.

7. De zelfkastijdende bijna zalige paus

En dan was er nog dit nieuws, onder de volgende kop

Paus Johannes Paulus II geselde zichzelf met riem en vastte streng

Preciezer, en met vetzetting van de NRC, naar aanleiding van een boek over het leven van de paus:

Geruchten dat Johannes Paulus zichzelf kastijdde, worden in het boek officieel bevestigd.

En mocht u een logische geest hebben: Er staat "officieel" omdat het boek

is geschreven door de postulator (promotor) van zijn zaligverklaring

Hoe het daarmee staat? Aldus:

de zaligverklaring van Johannes Paulus II [kan] volgens kringen rond het Vaticaan in oktober worden verwacht.

Tsja. Geselmonniken zijn wellicht van alle tijden - misschien dat ik morgen een fraai Gibbon-citaat in dit verband citeer - maar écht geestelijk gezond lijkt het me niet. Aan de andere kant: Misschien was dit een paus die het echt meende, dat onder pauzen (en bisschoppen, kardinalen, monniken en priesters, al dan niet pedofiel) wel eens anders is geweest.


P.S. Als gebruikelijk behoren de links bij de argumentatie, en zijn ze naar andere stukken op mijn site.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail