\ 

Nederlog

 

22 januari 2010

 

Wilders, de boom en de vruchten

 

Ik ben nog steeds bezig mij beter in te lezen in ME via de Phoenix Forums en spendeer daar dus mijn meeste tijd en energie aan, dat u ook terug kunt zien in Nederlog, maar dat natuurlijk minder interessant is voor mensen zonder ME.

Vandaag dus even wat anders, namelijk Neerlands kopvoddenkerel-par-excellence Geert Wilders (want ik vind die term met die volkomen van de pot gerukte arische pruik of kleurspoeling passend (*)).

Ik heb eerder over hem geschreven, het laatst op 14 januari, waar u ook links naar mijn eerdere stukken over hem vindt.

Het laatste Wilders-nieuws is in feite - in deze kleine tijd waarin vrijwel alleen de meningen van BN'ers meetellen in de media - Peter R. de Vries nieuws dat ikzelf weer via Geenstijl heb, waar ik wel eens naar kijk zoals u ziet, en De Vries is inderdaad De Misdaadverslaggever die een paar jaar geleden probeerde zijn bekendheid te gebruiken om zichzelf de politiek in te lanceren, maar naar eigen inzicht niet genoeg medestanders voor dat plan kon vinden, en dus verslaggever bleef.

Ik heb er indertijd kort over geschreven, maar aangezien ik geen TV heb sinds 40 jaar ben ik geen goede bron of ingang voor Bekende Nederlanders, dus veel weten van de man doe ik niet.

Maar ook hij heeft zich over Wilders uitgelaten, en ook niet zo onredelijk, want hij schreef op 20 januari in iets dat hij Peter's Dagboek noemt een niet onaardig stukje onder de titel (en dit is de link naar zijn site en dat stuk)

Bij politicus Geert W. kun je niet onderduiken…
voor hem moet je onderduiken!

met opmerkingen als

Demagoog en volksmenner

Ik vind Geert W. zelf een gevaarlijk man, een demagoog met de potentie van een volksmenner. W. is ronduit kwaadaardig. Iemand die een begrip als de ‘kopvodden-tax’ lanceert, deugt niet.

en

En dat is abject en infaam, om die woorden ook maar eens te gebruiken. Afschuwelijk, dat we zulke mensen in ons parlement hebben.

Dit is ongeveer wat ik ook vind, en het lijkt me ook dat je dat in Nederland (tot nu toe) ook mag vinden.

Niet dus van de aanhangers van de kopvoddenkerel. Hier is een selectie van mails die De Vries kreeg na het publiceren, die de titel van zijn stuk sterk ondersteunen - en wat volgt is weer geciteerd uit Peter's Dagboek van gisteren:

Caesar@kpn-officedsl.nl schrijft: ‘Mislukte amateur politicus… ga lekker achter zielige pedojongetjes aan, want volgens mij ben jij er ook een’.

En Eric (189@usa.mail): ‘Lekker stoer zitten fucken bij die twee linkse flikkers van Pauw en Witteman. Gereformeerden en motregen daardoor word je bezeken!’.

Theo (theo.heese@telfort.nl): ‘Val dood mafkees’.

Ton (ton.koene@hotmail.com): ‘Peter je bent een grote gore vieze linkse rakker, bij mij kom jij nooit meer op de tv in mijn huiskamer. Homo’.

William Tillemans (williamtillemans@gmail.com): ‘Wat ben jij toch een laf achterbaks mannetje, ik hoop dat je snel de verkeerde tegen het lijf loopt, zijn we van jou ook verlost Amsterdamse flapdrol’.

C. van Bueren (dutchglorie@yahoo.com): Ga jij maar met je Amsterdamse vrienden van de Joodsche raad vast de Joden van nu noteren’.

Erna (just4erna@hotmail.com): ‘Niet Geert, maar jij blijkt dus een NSB’er te zijn’.

Rob Vrolijk (robvrolijk@casema.nl): ‘Vieze landverrader, nooit aan onze Geert komen. Islam hond’.

John (johnregard@hotmail.com): ‘Peter de Vries voor mij en vele echte Nederlanders heb jij afgedaan, ik hoop dat iemand uit de onderwereld jou kop er af schiet, vuile nsb’er’.

Dat is Neerland nu, in z'n Neerlandse tolerantie, al geef ik toe dat niet iedere Neerlander zo denkt of mailt. Hoe het zij, wat mij eraan opvalt, dat ook een reden is om het te citeren, zijn vier  dingen:

(1) deze manier van uitdrukken in Nederland is betrekkelijk recent, althans in het gewone gebruik, door evident niet-gestudeerde Neerlanders (**);
(2) deze manier van uitdrukken is conform de behoorlijk extreem-rechtse Amerikaanse neo-conservatieve propagandamakers Glenn Beck en Rush Limbaugh, die ook bijzonder graag anderen publiek beschuldigen van "fascism" en "racism", dus van hun eigen soort gedachtengoed, kennelijk omdat "fascism" en "racism", ook in de VS, een sterk negatieve bijklank hebben;
(3) deze manier van uitdrukken ken ik zelf wel uit twee andere bronnen: (A) Van zogeheten wetenschappelijke ambtenaren en van studenten van de UvA, die mij jarenlang graag met groot fanatisme mochten toeroepen dat ik "een fascist" en "een terrorist" zou zijn omdat ik anders over waarheid en onderwijs denk dan zij, en zij mij niet kunnen verslaan in debat en (B) van Amsterdamse ambtenaren bij de DWI, die het al dekadenlang toegelaten is door de directie mij uit te schelden voor "smerige homofiele gepenkop", mij met moord te bedreigen, en mijn moeder publiekelijk voor "gore smerige kuthoer" uit te maken (dit mag van de DWI-directie en wethouder Ossel "omdat u immers geen homo bent", deel ik u ook voor de goede orde en duidelijkheid mee);
(4) de reacties van aanhangers van Wilders toont aan - lijkt mij - dat (i) de kop van De Vries "
Bij politicus Geert W. kun je niet onderduiken…  voor hem moet je onderduiken!" terecht is, wat althans deze aanhangers betreft en (ii) de vervolging van Wilders door het Amsterdams Gerechtshof in beginsel korrekt is.

Hoe het zij, misschien wordt een enkeling mijn stelling dat ik dankzij wijlen Nora Salomons ben gaan geloven in het bestaan van beestmensen nu wat duidelijker, inclusief mijn stelling dat ze zowel ter linker als ter rechter zijde van het politiek spectrum bestaan, en dat ik inderdaad denk - als Orwell - dat een en ander psychologisch samenhangt met sadisme, in de zin van: de wens andere mensen te pijnigen, vernederen, beledigen, het leven en bestaan moeilijk of onmogelijk te maken. (***)

En laat ik in verband met Wilders en zijn aanhang nog eens Supreme Court Judge Black citeren:

 "The conditions which created Fascism there must not pass unnoticed here. Their first and most dangerous symptom is always the same everywhere: an abandonment of equal justice to all, the placing of some groups in a preferred class of citizenship at the expense of other groups."
     (US Supreme court judge Hugo L. Black)


P.S. Iets anders in dit verband dat me verbaast is dat De Vries meedeelt jarenlang met wekelijks met mr. Max Moszkowitz gedineerd te hebben. Zoals hij zelf schrijft:

Toen ik als jong journalist bij de Telegraaf werkte, zag mr. Max wel wat in mij en jarenlang hebben we zeker één keer in de week geluncht of gedineerd samen.

Aangezien ik zojuist weer in dat Dagboek van De Vries heb gelezen, en eerder over zijn kwaliteiten kon nadenken toen hij zich opwierp als mogelijke Neerlands Politiek Leider - zie mijn De Vries uit 2005 - kan ik u meedelen dat dit me tegenvalt van de oude mr. Max, als het hem tenminste om intellect van doen was, want De Vries blinkt daar geheel niet in uit, al steekt hij - heel wel mogelijk - uit boven z'n eigen omgeving.

Maar als zelfs De Vries ondertussen doorheeft dat Wilders een gevaarlijk man is, wellicht dat Neerland deze kopvoddenkerel bespaard zal blijven als Leider des Volks - want mocht dat gebeuren dan komen feitelijk ongetwijfeld zijn boven geciteerde volgelingen mede aan de bestuurlijke macht, zoals zulke waarachtige Neerlanders als deze:

C. van Bueren (dutchglorie@yahoo.com): Ga jij maar met je Amsterdamse vrienden van de Joodsche raad vast de Joden van nu noteren’.

Kortom, zoals De Vries schreef:

Bij politicus Geert W. kun je niet onderduiken…
voor hem moet je onderduiken!

Noten

(*) Psycholoog zijnde kan ik u ook meedelen dat het willen rondlopen met zo'n hoofd, als man, via diagnostische handboeken snel leidt naar het vermoeden dat wie dat doet serieuze psychologische problemen heeft, dat feitelijk ook mijn oorspronkelijke reactie op Wilders was: Zie mijn De grootheid van Geert uit 2007. Ik heb dat vermoeden nog steeds, maar een alternatieve of supplementaire verklaring is dat hij wat minder dom is dan hij lijkt, en het allemaal opzet is om z'n publiek te behagen.

(**) Het is van de laatste 10 a 15 jaar, met waarschijnlijk de opkomst van het internet (dat functioneel anoniem schelden via een hotmail-account mogelijk maakte) en Pim Fortuyn als voorname deeloorzaken, naast de debilisering van het Neerlands onderwijs in alle geledingen.

(***) Aangezien ikzelf heel menselijk ben, en ongebruikelijk eerlijk, geef ik toe dat ook ik die gevoelens koester, over met name genoemde ombudsmannen, bestuurders en ambtenaren, maar dat één relevant verschil is dat mijn woede over deze personen persoonlijk is, en aan hun - altijd welbewuste, weloverwogen, kennelijk altijd met hun genot gepaarde - onrechtmatige persoonlijke schunnigheid tegen mij ligt.

Het is echter wel zo dat ik gekonkludeerd heb dat, omdat alles tegen mij straffeloos en herhaaldelijk toegestaan is gebleken - herhaaldelijk van de universiteit verwijderd worden vanwege mijn uitgesproken meningen; herhaaldelijk met moord bedreigd worden als invalide door een gek of door drugshandelaars terwijl niemand van de toekijkers ene vinger heft tegen de moorddreigers; vergast worden; tot op het bot met mijn familie beledigd worden door ambtenaren, gevolgd door moorddreigingen - en in Amsterdam helemaal niemand van de ambtenaren of bestuurders die ik de laatste 21 jaar trof genegen is ene vinger te heffen om de Nederlandse wet te handhaven in mijn geval - ik gekonkludeerd heb dat alles mij toegestaan moet zijn tegen degenen die dit tegen mij deden, was het alleen omdat deze soort in Amsterdam alles blijkt toegestaan te zijn.

Het zal mij dan ook groot genoegen doen het mij toekomende geld voor de pijn die ik nu dekaden moet lijden omdat dit menselijk tuig weigerde mijn menselijke rechten te handhaven te ontvangen of anders de pijn die ik de afgelopen 21 jaar leed naar evenredigheid te restitueren, want ik ben niet van plan dood te gaan zonder het een of het ander verricht te hebben.

Ook spijt het mij zeer dat ik zo naief van vertrouwen, en goedwillend gelovig in althans enig restant van de rechtsstaat in Amsterdam ben geweest, om niet zelf recht te doen tegen de ambtelijke of drugs handelende beestmensen die hun perversies de vrije loop mochten laten gaan tegen mij, terwijl tal van lichamelijk gezonde Neerlandse omstanders blij lachten, niets deden, of mij kwalijk nam dat ik niet gewillig was blijmoedig met moord bedreigd te worden of vergast te worden.

Zie overigens Review van mijn positie over ME in Amsterdam.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail