\ 

Nederlog

 

15 Januari 2010

 

Meer over MEdisch sadisme

 

    "The interconnection between sadism, masochism, success worship, power worship, nationalism and totalitarianism is a huge subject whose edges have barely been scratched, and even to mention it is considered somewhat indelicate...."
     -- George Orwell

    "We never hurt each other but by error or by malice."
     -- (Sir Robert Chambers, possibly inspired by Dr. Johnson, A Course of Lectures on the English Law, vol I)

     "Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui."
     -- (La Rochefoucauld - Maximes)

Dit stuk bevat wat meer evidentie en gronden voor mijn oordelen over MEdisch sadisme. Er zijn drie secties

1. Vooraf
2. Inleiding
3. Sophia en me

en de laatste verwijst naar een indrukwekkende site over de medische mishandeling en het gruwelijk lijden van de Britse ME-patiente wijlen Sophia Wilson.

1. Vooraf

Ik vermoed dat de veronderstelling dat sommige medici sadisten zijn in medische kringen niet met vreugde ontvangen wordt, al is de evidentie daarvoor onweerlegbaar, zoals bijvoorbeeld blijkt uit dr. Mengele's carriere, en trouwens ook uit het optreden van veel andere SS-medici in de concentratie-kampen.

Hieronder volgt meer recente evidentie inzake MEdisch sadisme die ikzelf feitelijk eerst eergisteren vond, om een reden die in noot [1] uitgelegd wordt.

Vooraf nog dit - bijvoorbeeld voor wie mij kwalijk wil nemen dat ik niet aardig ben over mijn met name genoemde Amsterdamse ambtelijke beulen:

Ik ben, zoals de ethicus prof.dr. Frans Jacobs, de metafysicus prof.dr. Cornelios Verhoeven, beiden evidente sadisten, en de voortreffelijke PvdA'ers die het College van Bestuur van de UvA in 1988 vormden, eveneens evidente sadisten, een in hun ogen evidente

"fascist en terrorist"

die verdient om "ondanks de ernst van uw ziekte", en als enige Nederlander die dit sinds 1945 overkomen is, van de universiteit verwijderd te worden vanwege

"uw uitgesproken gedachten"

omdat ik de grote brutaliteit had al sinds 1977 van het Nederlands voorbereidend en wetenschappelijk onderwijs te vinden wat de parlementaire commissie Dijsselbloem in 2008 vaststelde, en dat ook publiek uit te spreken, in een tijd dat je daarvoor aan de UvA veelvuldig, vanzelfsprekend en met evident genot publiek voor "fascist en terrorist" werd uitgemaakt, zoals dan ook prompt gebeurde, als je geen voorstander van de Asva was, of klaagde over het niveau van onderwijs.

Hoon, sadisme, discriminatie en vervolging werden mijn deel; excuses zijn geheel nooit gemaakt; vergoedingen zelfs nooit aangeboden; en mijn brieven en mail worden al dekaden lang eenvoudig niet beantwoord door de evidente sadisten en oplichters van de UvA, tevens mijn zeer grage beulen.

Goed dan... sprekend als evidente universitair vastgesteld fascist en terrorist... ook, zoals de link aantoont, evident genetisch voorbestemd tot fascisme en terrorisme, zoals mijn publieke vragen die professor dr. Jacobs bewogen tot zijn diagnose van mij als een "fascist en terrorist" ook aantonen, het volgende.

2. Inleiding

Zoals ik november vorig jaar heb geschreven in Review van mijn positie over ME in Amsterdam heb ik mijn positie herzien over ME en mijn ME in Amsterdam. Hier zijn drie alineaas van indertijd:

Zeer veel van wat ik de afgelopen 32 jaar heb meegemaakt met ME in Amsterdam kan ik alleen rationeel en redelijk verklaren door de hypothese dat een flink deel van de medici en van de bureaucraten en bestuurders die ik de afgelopen 32 jaar - meer dan de helft van mijn leven! - heb meegemaakt, en vrijwel volmaakt vruchteloos 32 jaar heb gevraagd om enige hulp, in een zogenaamde rechtsstaat, in een land waar 16 miljoen personen zichzelf trots en met overtuiging voor de gelijkwaardigen (minstens, bovendien!) van wie dan ook uitgeven, en waar tot nu toe geen terreur heerst, anders dan voor wie in een studenten-flat of boven een drugshandel is gedwongen te wonen of allochtone prostituee-cum-sex-slavin is of iets dergelijks, dat ook al schijnt te floreren in en rond Amsterdam, is en wordt veroorzaakt door persoonlijk sadisme bij de betrokkenen.

Wellicht is dat een deel van de medische, bestuurlijke en bureaucratische sadisten die ik getroffen heb niet geheel duidelijk (en dan vooral omdat ze niet zo over zichzelf willen denken), maar het moet een zeer groot deel bijna volmaakt duidelijk zijn, want anders help je - als medisch dokter, als zogenaamd hulpverlenend bureaucraat, als immer voor camera's de opperste humaniteit huichelende bestuurder - iemand met voortdurende pijn, moeheid en armoede, was het alleen al door hem te geven waar andere zieke mensen, vaak minder ziek, en bijna altijd veel minder lang ziek, wel vanzelfsprekend recht op kunnen doen gelden.

En als je dat dan toch niet doet, en je doet dat jaar in jaar uit niet, en je weigert de schriftelijke klachten van de betrokkkene te antwoorden, en je geeft je ondergeschikten de vrijheid of de opdracht betrokkene te beledigen, te pijnigen en te schofferen zoveel als ze wensen, tot moorddreigingen en gruwelijke beledigingen aan toe (SD/DWI), en je doet dat meer dan 20 jaar volkomen welbewust, dan doe je dat opzettelijk, en dan doe je dat kennelijk vooral omdat je zelf meent boven de wet staan, zoals die feitelijk gehandhaafd wordt in Amsterdam, zodat jij niet en nooit gestraft zal kunnen worden.

Mijn reden mijn positie te herzien is wat ik rond oktober vorig jaar leerde over ME en hoe een aantal medici in de VS en Engeland - zoals maar niet alleen Reeves, Wessely, Sharpe - daarmee blijken te zijn omgegaan de afgelopen dertig jaar, dat ik als psycholoog en filosoof alleen kan verklaren door de aanname dat betrokkenen welbewuste sadisten zijn, en dit op basis van (1)

"We never hurt each other but by error or by malice."
(Sir Robert Chambers, possibly inspired by Dr. Johnson,
A Course of Lectures on the English Law, vol I);

(2) mijn stellige kennis over de relatieve grote onwetendheid van de grote meerderheid van psychologen en medici over wetenschappelijke methoden en over ME; (3) wat ik las van prof.dr. Malcolm Hooper (medisch chemicus) en Hillary Johnson (onderzoeksjournaliste) die allebei een standpunt articuleerden over ME en de behandeling daarvan dat ikzelf al heel lang heb, maar waarvan ik me tot oktober vorig jaar niet bewust was dat anderen het ook hadden, en dat bovendien zo goed, en met zoveel evidentie, uitgesproken en uitgeschreven hadden [1], vooral - voorzover mijn kennis nu reikt - in de volgende twee stukken:

en (4) wat ik zelf met ME in Amsterdam meemaakte, dat neerkomt op nu 32 jaar gratuit, schunnig, vaak evident wellustig sadisme van Amsterdamse gemeentelijke en universitaire bureaucraten en bestuurders tegen mij, waarvan ik tot oktober vooral dacht dat het mij betrof, omdat ik evident afwijk van de doorsnee, en de moed heb en had ongebruikelijke en autoriteiten onwelgevallige meningen uit te spreken in een zogenaamde "rechtsstaat" waar feitelijk maar heel weinigen dat kunnen en durven, waar het wezenlijke menselijke, bestuurlijke of maatschappelijke kwesties betreft.

Maar nee - in dit laatste vergiste ik me en was ik veel te optimistisch, want zeer veel meer mensen met ME, in binnen- en buitenland, zijn ongeveer zo behandeld, beschouwd en betiteld als ik dat ben, en dat omdat degenen die ze zo mishandelden, discrimineerden en denigreerden van een mensensoort zijn waar ikzelf en mijn familie met recht en redenen, gezien onze moed en onze intelligentie sinds minstens drie generaties, niet toe behoren [2], die mij ook in 2002, na blootgesteld te zijn geweest aan de Amsterdamse sadistische beulen voor de mafia verenigd in de kantoren van de Amsterdamse Ombudsman, onder leiding van de verdierlijkte sadiste Nora Salomons [3] in On a fundamental problem in ethics and morals, waarvan de onderliggende gedachte inderdaad is en was: Dit zijn beestmensen - en de enige manier om hiervan af te komen en enigermate menselijke samenleving, in hoge en niet in beestachtige zin, te verkrijgen is deze combinatie van sadisme, stompzinnigheid en loyaal slaafs volgelingschap op te sporen in het menselijk genoom en daaruit te verwijderen, als dat mogelijk is voor deze dierlijke mensensoort, deze doctors Strangelove, die ook plegen te floreren in politieke en religieuze instituties, de hele mensheid naar de verdoemenis helpen.

Ongetwijfeld vindt een deel van mijn lezers, die mijn ervaringen en invaliditeit  niet hebben en die mijn moed niet opbrachten aan de universiteit gedurende hun studie en die mij niet persoonlijk kennen dat "hier overdrijft u toch wel een beetje".

Wel... hier zijn twee overwegingen, een korte van mij en een wat langere van een Engelse, die ik pas gisteren vond.

De korte is dat ik persoonlijk al 32 jaar met zoveel evident sadisme gecombineerd met mij evidente domheid meegemaakt heb dat ik veeleer meen te onderdrijven, en de fout gehad heb, dekadenlang ook, te vertrouwen op medemenselijkheid of behoorlijkheid van bestuurders, bureaucraten en medici, waarvan ik nu denk - omdat ze deze zelfs niet kunnen opbrengen in Neerland, waar ze niet tot beestachtigheid, sadisme en machtsmisbruik gedwongen zijn - dat het naief en mij zeer schadend was.

De langere is de volgende link, waaruit het volgende citaat stamt

3. Sophia and me

Dit is de link naar een zeer indrukwekkende site over het lijden van de Engelse Sophia Tirza , gemaakt door haar moeder Criona Wilson. Sophia Tirza leefde van 1973-2005 en stierf aan de gevolgen van gruwelijke, evident welbewuste en opzettelijke, medische mishandeling van ME en van haar.

Haar moeder schrijft op de openingspagina van de site

Sophia died from M.E. in November 2005. The day before she died I promised her that her life would help many other people.

The object of this site is to show how and what was done to Sophia, so that maybe through this, others will become aware of the horrors perpetrated on her and on many others suffering from this terrible disease. I believe that it is incumbent on each and every one of us to find a way to ensure that all doctors and psychiatrists must conform to the guidelines of the World Health Organisation.

My youngest child, Sophia, suffered from severe Myalgic Encephalomyelitis (M.E.) for at least six years. This disease is also controversially known as Chronic Fatigue Syndrome (CFS). Since 1969 the World Health Organisation (WHO) has categorised M.E. as a physical neurological disease. The doctors and psychiatrist threatened Sophia with sectioning in a mental hospital if she refused to go into a particular M.E. Clinic. They carried out their threat in July 2003. The effects on Sophia's health were devastating. She died on 25th November 2005. She was only 32.

POEM

"First they came for the Communists, and I didn't speak up, because I wasn't a Communist.
 Then they came for the sick, the so-called incurables, and I didn't speak up, because I wasn't mentally ill.
Then they came for the Jews, and I didn't speak up, because I wasn't a Jew.
Then they came for me, and by that time there was  no one left to speak up for me."

Niemoller 1946


Haar moeder citeert de World Health Organization definitie van ME:

WORLD HEALTH ORGANISATION (W.H.O.) DEFINITION OF M.E.

ME/CFS is an acquired organic, pathophysiological, multi-systemic illness that occurs in both sporadic and epidemic forms. Myalgic Encephalomyelitis (ICD 10 G93.3), which includes CFS, is classified as a neurological disease in the World Health Organization's International Classification of Diseases (ICD). Chronic fatigue must not be confused with ME/CFS because the "fatigue" of ME/CFS represents pathophysiological exhaustion and is only one of many symptoms. Compelling research evidence of physiological and biochemical abnormalities identifies ME/CFS as a distinct, biological clinical disorder.

en stelt

MEDIEVAL PRACTICES IN THE TWENTY FIRST CENTURY

The documents in this site are the original letters written by the doctors and the social workers themselves. They show how they chose to ignore the World Health Organisation. For decades many thousands of patients with M.E have been treated in a similar fashion. These misguided practices must be stopped. The day before she died I promised Sophia that her life would help many other people. She answered "then it was all worth it". Those were the last words she spoke. This website is for all the thousands of sufferers who have M.E. and their families.

(...)

I believe it is now time that not only the public in general, but doctors, psychiatrists, the legal profession and M.P.s should read Sophia's documents. They need to see them so that they can understand how the doctors, psychiatrists, social workers and others in high places coldly ignored the truly terrible physical suffering she endured; how her right to make a valid choice was brushed aside and her human rights totally abused. It is clear to me that grave injustices were done to her, not only in her life, but in what I see as a 'cover up' in her death. This same criteria is still being used against many thousands of others with M.E. in a similar way.

Ik denk dat de site van mevrouw Wilson over haar dochter dit - "MEDIEVAL PRACTICES IN THE TWENTY FIRST CENTURY" - volledig waarmaakt.

En het ondersteunt mijn eigen konklusies over MEdisch sadisme zeer.

Zie verder de site Sophia and me, waar u niet vrolijker van zult worden maar waar u wel het een en ander kunt leren over mensen en menselijkheid, in lage en hoge zin - en het is bijzonder moedig en karaktervol van Sophia's moeder om deze site gemaakt te hebben.
 


P.S. Hier zijn afsluitend twee citaten uit Sophia's Story in het kader van MEDIEVAL PRACTICES:

The following week Dr. Baginski asked to see me at the hospital, in a manner that I interpreted that would not benefit Sophia if I refused. I had no option but to comply. I was told that if Sophia refused to go to Oldchurch Hospital in Romford, or if she did not recover within the following 6 months, that she would be sectioned [%] under the Mental Health Act, then added that if I tried to stop this, then he , Dr. Baginski , would go to the courts to have me removed as the nearest relative. Furthermore, if I did not open the door when they would come to take Sophia away, that the police would be called to “smash the door down”. When I asked how much better Sophia would get by these proposed actions, the reply was given that it was “none of your business, that it was for the courts to decide”. The psychiatrist wanted to arrange for me to see a psychologist so that I could understand the good, that he, Dr. Baginski , was doing to Sophia. I refused.

En vervolgens (en dr. Baginski is geen biochemicus of wetenschappelijk researcher, maar een psychiater)

In July, the professionals returned - as promised by Dr. Baginski. The police “smashed the door down” and Sophia was taken to a locked room within a locked ward of the local mental hospital. Despite the fact that she was bed-bound, she reported that she did not receive even basic nursing care, where her temperature, pulse and blood pressure (which had been 80/60), were never taken. Sophia told me that her bed was never made, that she was never washed, her pressure areas were never attended to and her room and bathroom were not cleaned. The nurse asked me to cook for Sophia as the processed hospital food made Sophia more ill. Sophia also had to deal with all the nurses constantly going into her room and talking to her.

Dit dus tegen een patiente met - volgens de World Health Organization EN duizenden artsen van veel groter intellectuele competentie en menselijkheid dan de beul Baginski - "an acquired organic, pathophysiological, multi-systemic illness".

Wat resteerde van Sophia Wilson's gezondheid stortte daarmee ineen, en zij stierf in 2005 aan een nierfalen, veroorzaakt door ME/CFS volgens de anatoom-patholoog.

Dit is dus wat ik bedoel met de term "MEdisch sadisme" en wie me dat kwalijk wil nemen moet dat vooral doen. [4]

P.P.S. Interessant puntje van neuroskeptic.blogspot.com, met mijn vetzetting:

(Factual note: Although Dr. Wessely refers to CFS in his essay - the CFS, along with PVFS and ME, are listed by the WHO since 1992 under the ICD-10 G93.3 as an organic brain disease and are specifically excluded from a psychiatric listing under F48 - a fact he fails to mention.)

Zie verder het Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome:
    Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols
(pdf).

Noten

[%] "Sectioned" = "opgesloten in een gekkengesticht".

[1] De redenen hiervoor zijn drieledig: (1) Ik had geen ADSL-connectie naar het internet tot juli 2009 en kon daardoor het internet niet goed doorzoeken; en (2) ik had al ca. 1983 besloten - na met mijn eveneens aan ME lijdende ex zo'n 30 tot 50 artsen en genezers te hebben gezien en aangehoord - dat doorsnee medici helaas niet mijn intellectuele begaafdheid bezitten, en dat er pas een behoorlijke wetenschappelijke diagnose van ME zou komen als de oorzaak ervan gevonden zou zijn door biochemici of andere echte wetenschappers; en (3) ik houd mijzelf bij voorkeur niet bezig met ME, en denk en schrijf veel liever over waar ik mij op toegelegd heb, zoals filosofie en logica, dan over de oorzaken van mijn fysiek lijden, die toch in het duister liggen, en waar ik niet de kennis voor heb om met vrucht te kunnen bestuderen.

[2] U mag dat ontkennen en volhouden dat alle mensen, van Einstein tot en met Eichmann, gelijkwaardig zijn. Ikzelf denk dat alleen zeer minderwaardige mensen (waarvan er helaas veel mneer zijn dan goede, moedige en intelligente mensen) iets dergelijks denken of zeggen; dat er daarom miljoenen zeer minderwaardige Nederlanders zijn, in grote meerderheid bovendien afstammend van oorlogscollaborateurs; en dat tenslotte iemand's excellenties en gebreken geen kwestie van willen, keus of vlijtig schoolgaan zijn, maar aangeboren zijn, en in de mate waarin ze dat zijn geen grond voor lof of blaam.

[3] Ik heb op deze beestmenselijke juffrouw, net als op iedere persoon werkzaam voor de corrupte en beestachtige Amsterdamse institutie die zich Amsterdamse Ombudsman noemt een vordering van 20 miljoen euro p.p. voor de pijn die ik geleden heb door hun weigeringen mijn menselijke rechten te handhaven.

Ik wil deze vordering bij voorkeur financieel innen, maar ik weiger dood te gaan voordat ik zus of zo afgerekend heb met zoveel mogelijk van deze dierlijke Amsterdamse bureaucratische sadisten.

En omdat ik dit meen wil ik Amsterdammers, zoals bijvoorbeeld getroffen door de Metrofraude, op het hart drukken dat wie zich tot de Amsterdamse Ombudsman wendt zich feitelijk wenst tot een stelletje grage getrainde verziekte beulen voor de Amsterdamse drugs-mafia en van B&W, kennelijk allen met het soort genetische plaatje van een Mengele of Eichmann, en niet dat van mijn familie.

Spreek me eens tegen, grage mafiabeulen en beestachtig sadistentuig dat jullie zijn!

[4] Het is ook mede hierom dat ik snel een publieke campagne wil starten om mij een zelfmoordpil te doen verstrekken, die mij tegelijk de gelegenheid zal geven tot volkomen eerlijkheid over de volkomen verdierlijkte menselijkheid van veel van mijn grage Amsterdamse beulen - want ZO zie ik dat.

En daarbij nog het volgende: Degenen die zelfs maar overwegen MIJ aan iets als het bovenstaande te onderwerpen, of zelfs maar een klein deel daarvan, geef ik dringend in overweging dat ik, als derde generatie van zogeheten politieke terroristen dan wel Amsterdamse verzetsstrijders, terreur met terreur zal vergelden als ik de terreur niet financieel vergoed kan krijgen, en dat wie met mijn leven of gezondheid speelt met de zijne speelt.

Ik ben bereid, in beginsel, om de vele Amsterdamse grage bestuurlijke en medische sadisten die ik getroffen heb te ontvluchten door een behoorlijke zelfmoordpil, maar ik ben niet bereid mij verder nog te laten pijnigen door wat ik voor evidente beulen, sadisten en beestmensen houd - en ik kom uit een familie met de moed van hun meningen, anders dan het verdierlijkte tuig waar ik me toe richt met deze waarschuwing, en ik heb 32 jaar beledigingen, vernederingen, armoede, hoon, leugens, bedreigingen met moord en vergassing, verwijderingen van de universiteit en meer te verrekenen - zie ME in Amsterdam -  en zal dat willen doen in termen van pijn waar ik dat niet in termen van geld kan.

En zie verder mijn Review van mijn positie over ME in Amsterdam en ME-disch sadisme op wereldschaal: Zeer verbitterend nieuws en het geheel van ME in Amsterdam.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail