\ 

Nederlog

 

6 Januari 2010

 

Sitenieuws + nog wat inzake Lob der ParteiHet sitenieuws is dat ik de openingen van de philosphers in de philosophy-section (ik gebruik de Engelse termen maar, want het is overwegend Engels) wat verbeterd heb en wat foute links in de Descartes-bestanden gerepareerd heb.

Er moet nog het een en ander verbeterd en bijgewerkt worden, maar over het geheel genomen oogt en werkt de site beter dan een half jaar geleden.

Wat betreft Lob der Partei: Het verhaal van gisteren over wijlen Marcus Bakker en Etty's Requiem is eigenlijk al te lang, en ik zou nog heel wat meer over het onderwerp kunnen opmerken, maar laat dat na op twee algemene opmerkingen na.

1. leiders en volgelingen

Ik denk dat de meeste mensen geboren volgelingen zijn, dat zoals ik de term gebruik ook geldt voor de meeste politieke en religieuze leiders, maar afgezien daarvan neig ik er zelf sterk toe een tamelijk sterk onderscheid te trekken tussen leiders en volgelingen, zeker waar het politiek betreft, en dat vooral vanwege de gisteren al geciteerde fraaie definitie van Weber van politieke partijen en vanwege algemene rechtvaardigheid:

"Parteien sollen heiszen auf (formal) freier Werbung beruhende Vergesellschaftungen mit dem Zweck, ihren Leitern innerhalb eines Verbandes Macht und ihren aktiven Teilnehmern dadurch (ideelle oder materielle) Chancen (der Durchsetzung von sachlichen Zielen oder der Erlangung von persönlichen Vorteilen oder beides) zuzuwenden." (p. 167)
     -- Max Weber, Wirtschaft und
     Gesellschaft
, mijn vetzettingen.

De leiders en leidinggevenden van partijen hebben immers het meest te winnen bij het partij-belang, dat dan ook meer samenvalt met hun eigen belang dan dat van meer gewone partij-leden. En de macht die een partij heeft is vooral de macht die de leiders en leidinggevenden uitoefenen, in de praktijk, zoals de voordelen die de partij behaalt, financieel en anderszins, vaak vooral ten bate van de leiders en leidinggevenden van de partij worden gebruikt. Bovendien zijn de leiders en leidingevenden van partijen gewoonlijk verreweg het best geinformeerd over de partij en de partij-ideologie.

Dat geldt allemaal ook voor de CPN en zowel Bakker als Etty maakten beiden maatschappelijke opgang en carriere via de CPN, in leidinggevende functies.

Ik vind dat je dergelijke mensen met aanmerkelijk strenger maatstaven behoort te meten dan hun volgelingen, omdat hun belangen, kennis en macht veel groter plegen te zijn dan van hun volgelingen.

2. waarheid

Zowel Bakker als Etty waren redacteuren van het partijdagblad "De Waarheid", maar één van de dialectische draaien der geschiedenis is dat beiden heel weinig gelegen was en is aan de waarheid.

Maar ja - ook hier kan ik weer veel opmerken dat ik hier en nu maar achterwege laat behalve dit: Eén van de grote verschillen tussen mij en hen - en de grote meerderheid der partij-leden, en idem politiek pf religieus betrokkenen van alle gezindten - is dat ik veel meer om waarheid en wetenschap geef dan zij.

Zoals blijkt uit mijn site en levensloop en hun carrieres en idem.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail