\ 

Nederlog

 

1 Januari 2010

 

Nederlog 2009 gesorteerd + kleine NederdiagnoseZoals u wellicht gezien heb heb ik eind vorig jaar - gisteren dus - al een sortering van Nederlog 2009 opgeladen, bestaand uit maar liefst drie bestanden:

Ik herhaal de informatie hier zodat u kunt zien wat u in 2009 allemaal hebt kunnen lezen in Nederlog, en het laatste van bovenstaande drie bestanden is een aardig overzichtje van de sortering, met wat commentaar op de categorieën die ik gebruikte voor mijn sortering, en wat selecties van bestanden.

Hier is een verbeterd overzichtje van het eind van de bovenstaande sortering:


Hier zijn wat cijfers:

Nederlog 2009:

meer dan 400 bestanden (afgezien van beeldmateriaal)
meer dan 19 MB overwegend tekst

Site 2009:

Jaar:

- meer dan 800.000 hits
- meer dan 600.000 bestanden
- bijna 110.000 bezoekers
- bijna 12 Gb neergeladen tekst (11991599 Kb op 29 december)

Dag (gemiddeld over het hele jaar)

- meer dan 2200 hits per dag
- meer dan 300 bezoekers per dag
- meer dan 33 MB tekst expliciet neergeladen per dag

Voor één man en één site, en die man ziek en arm, is dat niet slecht, temeer als u meeweegt dat mijn meningen en onderwerpen niet de makkelijkste of populairste zijn, en dat ik mij niet in Jip-en-Jan-ne-ke taal pleeg uit te drukken, en trouwens ook niemand probeer te plezieren met mijn meningen dan mijzelf.

In de meeste opzichten zijn de cijfers voor dit jaar behoorlijk wat beter dan over vorig jaar, behalve dat ik vorig jaar iets meer bezoekers had, maar minder hits, dat waarschijnlijk ligt aan het feit dat ik bijna 2 maanden off line ben geweest. (Zie Computerproblemen en Computerproblemen opgelost (overwegend).)


Het laatste stukje van verleden jaar was eens geen eindejaars-overdenking maar een enthousiaste bejubeling van een vondst die ik deed, namelijk dat de Principia Mathematica van Whitehead en Russell on line staat in een fraai verzorgde driedelige pdf-uitgave.

Ik vermoed dat dit maar weinigen van mijn lezers pleziert, maar ik vond en vind het erg leuk, en het feit dat ik deze vondst kon doen is eens een teken dat er ook nog steeds hoge beschaving is, en dat u deze kunt vinden vinden via het internet.

Trouwens... mocht u dan een eindejaars-overdenking willen, of een nieuwejaars-idem dan is de laatste link, naar Wat is (persoonlijke) beschaving? een zinnige uiteenzetting. Het heeft ook de deugden de gestelde vraag helder te beantwoorden en de vraag Zijn er beschaafde Nederlanders? niet te vermijden en daarbij ook een diagnose van de huidige Nederlandse samenleving en het nationale karakter, in doorsnee althans, te leveren.

Ik citeer mijzelf maar even, onder de aanname dat u althans iets aan overdenking wilt, en natuurlijk ook Trots Op Nederland bent, soms:

De morele les, tenslotte, is deze:

Als Nederland de komende 10, 25 of 50 jaar tenonder gaat aan de gemiddelde eigen onvermogens, dan zal dat toch vooral door wijdverspreide eigen onwil onder zeer velen komen, als het niet toch niet eenvoudig echt een gebrek aan vermogen, karakter, wilskracht of intelligentie is:

Vrijwel niemand buiten Nederland, en vrijwel niemand in de hele menselijke geschiedenis, was in beginsel beter in staat om zichzelf te bekwamen - intellectueel, moreel, in kennis en kundes van allerlei aard - en had daar meer gelegenheid, geld en tijd voor, dan de Neerlandse generaties sinds 1945.

Vrijwel niemand maakte daar gebruik van, en dat deel dat er gebruik van maakte dankte dit gebruik gewoonlijk aan het gelukkig toeval nog een behoorlijk gymnasium of behoorlijke HBS en een behoorlijke universiteit te kunnen doorlopen, meestal dankzij goed opgeleide en althans enigszins bemiddelde ouders, en daar wat aan gehad te hebben, in termen van lering en inspiratie.

Het is toch echt zo - en zie ook mijn Over karakter, en gebrek daaraan uit 2008. En u hoeft het niet - primair - als verwijt te lezen, om het soort reden dat het ook weinig sympathiek maakt een dwerg te verwijten dat hij geen groot basketballer is.

Ach ja.P.S. Kom ik u wat bitter voor? Lees de overdenking waarmee ik in 2007 opende, nog steeds geheel waar, met dit verschil dat ik fysiek weer wat beroerder en financieel weer wat armer ben. Mijn ouders en grootouders hadden daarvoor immers hun leven veil, nietwaar, en ik heb gewoon niet de juiste kleur, niet het  juiste geslacht en niet de gebrekkige vermogens om op meer aanspraak te mogen maken dan ik krijg. Nietwaar?

Hmm... dat wordt dus een thema in Nederlog en ME in Amsterdam in 2010.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail